نتایج جستجو

4457

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

446

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

DANESHKOHAN A. | KARAMI M. | NAJAFI F. | KARAMI M.TIN B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  94-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  1365
 • بازدید: 

  49305
 • دانلود: 

  9982
چکیده: 

Background: Fairness in financial contribution for health was determined by WHO (World Health Report, 2000) as the third goal of health systems which is measured by fairness in financial contribution index (FFCI). The aim of this study was to estimate FFCI and quantify extent of catastrophic household heath expenditures.Methods: We conducted a descriptive study during May 2008. Subjects were chosen by “Systematic Random sampling” among residents of Maskan’s population- based research center (Maskan Center) in Kermanshah, Iran. After completing informed consent form, we collected data using a questionnaire by interview with head of family. In order to describing data and estimating FFCI, we used descriptive statistics and WHO methodology, respectively. households with catastrophic expenditures and impoverished households were defined as those with health expenditures over 40% and 50% of their ability to pay, respectively.Results: The mean age of head of families was 48.96±12.86 years. From 189; 12.7% of household's heads were female. 75.1% of households were covered by at least one health insurance scheme. FFCI was 0.57. The proportion of households facing catastrophic health expenditures was 22.2% (95% CI=16.3%-28.1%) Conclusion: The rate of FFCI among participants implied an inequality in health financing contribution. In addition, many of households (22.2%) faced catastrophic health expenditures while according to WHO estimation, the figure in the whole country was 2% in 1999. Our study revealed the importance of protecting households against the costs of ill-health.

آمار یکساله:  

بازدید 49305

دانلود 9982 استناد 1365 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  1694-1709
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1612
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1612

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  221-246
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

امروزه، مخارج آموزشی به عنوان نوعی سرمایه گذاری تلقی می شود که می تواند منجر به افزایش درآمد گردد. با توجه به این موارد، هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر میزان مخارج آموزشی در سطح خرد (خانوار) در اقتصاد ایران است. به این منظور، مولفه های موثر بر میزان مخارج آموزشی در چهار گروه (ویژگی های خانوار، ویژگی های سرپرست، ویژگی های مادر و ویژگی های فرزند) طبقه بندی شده و در قالب یک مدل توبیت سانسورشده برای داده های بودجه خانوار سال 1395 مورد آزمون واقع شده است. دلیل استفاده از مدل سانسورشده، گزارش شدن مخارج آموزشی معادل صفر برای برخی خانوارها (با وجود داشتن فرزند محصل) است. نتایج مطالعه نشان می دهد که سکونت در نقاط شهری و جنسیت دختر، دو عاملی است که به صورت زمینه ای موجب افزایش مخارج آموزشی خانوار می گردد. انتظار بازدهی بالاتر سرمایه-گذاری آموزشی روی دختران، نگرش نیروی کار بالقوه نسبت به فرزندان (به ویژه پسران) در مناطق روستایی و بالاتر بودن قیمت آموزش در مناطق شهری مجموع عواملی است که منجر به این نتایج می شود. همچنین با توجه به آنکه سرپرستی خانوار در ایران به طور سنتی برعهده مردان بوده و میانگین درآمد آنان از زنان بالاتر است، جنسیت سرپرست خانوار نیز از مهمترین مولفه های تعیین کننده مخارج آموزشی است. در نهایت، بررسی ویژگی های سرپرست و مادر خانوار نیز نشان می دهد که انتقال سرمایه مادی خانوار به فرزندان بیشتر از طرف سرپرست (اثر بیشتر درآمد سرپرست نسبت به درآمد مادر) و در مقابل انتقال سرمایه انسانی خانوار به فرزندان بیشتر از طرف مادر (اثر بیشتر تحصیلات مادر نسبت به تحصیلات سرپرست) صورت می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 41

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  323-342
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1414
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1414

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

EVANS D.B. | KAWABATA K. | ZERAMDINI R.

نشریه: 

LANCET

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  362
 • شماره: 

  9378
 • صفحات: 

  111-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5814
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5814

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

PUBLIC HEALTH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  174
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  145-153
تعامل: 
 • استنادات: 

  36
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1512
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1512 استناد 36 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GOTSADZE G. | ZOIDZE A. | RUKHADZE N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  69-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6769
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6769

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  98
 • صفحات: 

  207-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60
 • دانلود: 

  63
چکیده: 

بیماری های مزمن به عنوان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر و هزینه های خانوار در جهان محسوب می شوند. مطالعات بسیار کمی به اثرات اقتصادی این بیماری ها بر افراد و خانوار در کشور پرداخته است. هدف اصلی این مقاله، نشان دادن اثرات این بیماری ها بر هزینه های سلامت، مصارف غیرسلامت، درآمد نیروی کار و همچنین درآمد انتقالی خانوار در خانوارهای روستایی و شهری است. با توجه به اینکه داده های هزینه سلامت و درآمد انتقالی خانوار در این تحقیق «سانسور شده» و «منقطع» می باشند از روش اقتصادسنجی هکمن و برای سایر بخش های مدل از روش OLS برای تخمین استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، در خانوارهای دارای فرد مبتلا به بیماری مزمن، به طرز چشم گیری هزینه های سلامت افزایش می یابد. برخلاف انتظار، خانوارهای دارای بیمار مزمن در کنار هزینه های بالای سلامت در معرض هزینه های غیرسلامت بیشتری نیز هستند. بر اساس نتایج، درآمد انتقالی خانوارهای روستایی دارای بیمار مزمن افزایش معناداری داشته است، در صورتی که اثر این متغیر برای خانوارهای شهری بی معنی است. با توجه به کیفیت داده های پرسشنامه هزینه-درآمد خانوار و تخصصی نبودن آن در حوزه سلامت و لزوم تحلیل عمیق تر اثر بیماری مزمن بر برخی متغیرهای وابسته، لازم است آمارگیری سراسری تخصصی در این زمینه صورت پذیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 60

دانلود 63 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  177-199
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

در این مقاله رفتار هزینه مصرفی خانوارها به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده رفاه در چارچوب مدل ادوار زندگی بررسی می شود. بدین منظور با استفاده از مدل دیتون (1997) هزینه مصرفی به سه اثر سن، نسل، و سال تجزیه می شود. تمرکز اصلی این مدل تبیین رفتار بین نسلی است. بررسی رفتار بلندمدت هزینه مصرفی خانوارها از طریق مقایسه رفتار نسل های مختلف اطلاعات مفیدی در ارتباط با شرایط و کیفیت زندگی افراد و خانوارها در طول زمان ارائه می کند. بدین منظور با ترکیب داده های مقطعی بودجه خانوار سال های 1363 تا 1391 و با ساخت داده های شبه تابلویی، رفتار متولدین 1305 تا 1359 به مدت 29 سال دنبال می شود. در این مقاله همچنین نرخ بیکاری به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر هزینه مصرفی افراد مورد بررسی قرار می گیرد. نرخ بالای بیکاری و چشم انداز نگران کننده ای که از وضعیت بازار کار در بین جوانان و نسل های جدید وجود دارد اهمیت این بررسی را برجسته تر می کند.نتایج حاکی از آن است که هزینه مصرفی نسل های جدید در مقایسه با نسل های قبلی در سنین مشابه افزایش یافته است، اما روند این افزایش، کاهشی است. نتایج مربوط به اثر سن نشان می دهد که اثر سن برای هزینه مصرفی تا سن 50 سالگی در حال افزایش است و بعد از آن تا سن 60 سالگی تقریبا ثابت و سپس با شیب خیلی ملایمی در حال کاهش است. همچنین اثر سال نشان می دهد که هزینه های دوران زندگی با تغییرات اقتصادی ایران در سال های مختلف هماهنگی دارد. نتیجه تفکیک نرخ بیکاری به اثر سن نشان می دهد که نرخ بیکاری از سن 25 تا 37 سالگی در حال کاهش است و بعد از آن تقریبا ثابت است. نتایج اثر نسل نیز حاکی از آن است که در سنین مشابه، تفاوت قابل توجهی در نرخ بیکاری متولدین 1305 تا 1349 وجود ندارد اما اثر نسل از متولدین 1350 به بعد رو به افزایش است.

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 57 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نوروزی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  161-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  354
 • دانلود: 

  63
چکیده: 

از میان بخش های مختلف مصرف کننده انرژی، بخش خانگی یکی از پر مصرف ترین بخش های تقاضای انرژی است، به طوری که تقاضای انرژی مفید در بخش خانگی، بیش از یک سوم مصرف انرژی در کشور را تشکیل می دهد. در این مقاله تلاش شده است با بهره گرفتن از متدولوژی مدل برآورد تقاضای انرژیMADE-II ، که در آن لحاظ کردن توزیع درآمدی خانوار بر الگوی تقاضای انرژی مفید مهم ترین شاخصه های این مدل می باشد، به برآورد انرژی مفید بخش خانگی پرداخته شود. نتایج، تقاضای انرژی مفید در هر یک از هفت بخش مختلف تقاضای انرژی مفید را نشان می دهد که در هر یک از ده گروه هزینه ای روستایی و شهری و در استان های مختلف کشور برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که تقاضای بخش گرمایش محیط با میزان 764 میلیون گیگاژول، بیش ترین تقاضای انرژی مفید (حدود 70 درصد کل تقاضا) بخش خانگی را تشکیل می دهد. از میان استان های کشور از لحاظ تقاضای انرژی مفید، استان های تهران، خراسان رضوی و اصفهان، بیش ترین میزان تقاضای انرژی مفید را دارند. در این میان استان چهار محال بختیاری با میزان 88/91 گیگاژول به خانوار، بیش ترین و استان هرمزگان با تقاضای 57/37 گیگاژول به خانوار، کم ترین تقاضای سرانه خانوار را به خود اختصاص داده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 354

دانلود 63 استناد 1 مرجع 5
litScript