نتایج جستجو

7330

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

733

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 10)
 • صفحات: 

  27-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

انتخاب میزبان به وسیله ی پارازیتوییدها اثرات حیاتی روی شایستگی آن ها دارد. زنبور پارازیتوییدTrissolcus vassilievi (Mayr) (Hym., Platygastridae)، یکی از گونه های با پتانسیل زیستی بالا در کنترل سن گندم می باشد. بررسی ها نشان داده است که تفاوت های جزئی بین جمعیت های مختلف میزبان می تواند موجب برتری نسبی پارازیتوییدهایی شود که در میزبان-های بزرگ تر نشوونما می نمایند. در این تحقیق، ترجیح میزبانی و رفتار سوئیچینگ دو جمعیت زنبور T. vassilievi به دو جمعیت میزبان در نسبت های 5: 1، 4: 2، 3: 3، 2: 4 و 1: 5 دسته تخم بررسی شد. جمعیت های تبریز و ورامین هم برای میزبان و هم برای زنبور به کار رفتند. اندازه گیری قطر و وزن تخم سن گندم نشان داد که وزن تخم به طور معنی داری در جمعیت تبریز کمتر از جمعیت ورامین بود. هم چنین زنبورهای ورامین بزرگ تر از زنبورهای تبریز و زنبورهای حاصل از تلاقی آن ها، نزدیک به جمعیت مادری بودند. تجزیه داده های ترجیح میزبانی و بررسی سوئیچینگ نشان داد که با توجه به مقادیر c1 (شاخص ترجیح سن گندم تبریز) و c2 (شاخص ترجیح سن گندم ورامین)، جمعیت ورامین زنبور T. vassilievi ترجیح منفی به تخم سن تبریز و ترجیح مثبت به تخم سن ورامین دارد، اما آزمون t مشخص کرد که این ترجیح معنی دار نیست. تجزیه ی رگرسیون خطی نیز نشان داد که تغییرات c با نسبت دو میزبان در هر دو مورد معنی دار است که مؤید وجود سوئیچینگ می باشد. در مجموع می توان گفت که زنبور تفاوتی بین تخم های دو جمعیت قائل نشده و تفاوت های بین جمعیتی میزبان درحدی نیست که ترجیح میزبانی پارازیتویید را تحت تأثیر قرار دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 17 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1 (پیاپی 37)
 • صفحات: 

  57-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1633
 • دانلود: 

  182
چکیده: 

پروانه سفید آمریکایی (Hyohantria cunea Drucy) یکی از مهمترین آفات جنگل ها، باغ ها و مزارع در استان گیلان می باشد. لذا در این تحقیق شاخص های تغذیه و ترجیح میزبانی لارو پروانه سفید آمریکایی روی برگ درختان توت، گردو، زردآلو، چنار و صنوبر در اتاقک رشد در دمای 23:28±1 (شب: روز) درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 5  65±درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مطالعه شد. نتایج نشان داد که نرخ مصرف نسبی، نرخ رشد نسبی، کارآیی تبدیل غذای خورده شده، کارآیی تبدیل غذای هضم شده و همچنین قابلیت هضم شوندگی میزبان های مختلف به طور معنی داری با یکدیگر اختلاف دارند. نرخ مصرف نسبی روی چنار به طور معنی داری بیشتر از صنوبر، گردو و توت بود. بیشترین نرخ رشد نسبی مربوط به توت و کمترین آن مربوط به زردآلو بود. بیشترین کارآیی تبدیل غذای خورده شده و کارآیی تبدیل غذای هضم شده در برگ توت بدست آمد، ولی لاروهای تغذیه کرده از برگ توت کمترین شاخص تقریبی هضم شوندگی را نشان دادند. به طور کلی نتایج نشان داد که لاروها بالاترین کارآیی تغذیه ای را روی توت داشتند. همچنین میزبان های مختلف اختلاف معنی داری از نظر گرایش لارو آفت نشان داده و لاروها به طور معنی داری برگ توت را نسبت به سایر میزبان ترجیح دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 1633

دانلود 182 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گیاه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  201-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  283
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 283

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  229-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

پاسخ دفاعی القایی گیاهان به گیاهخواری می تواند برهمکنش گیاه را با دیگر موجودات زنده که از آن به عنوان غذا استفاده می کنند، تحت تأثیر قرار دهد. در این پژوهش آزمایش هایی انجام گرفت تا مشخص شود که آیا عملکرد و ترجیح سه آفت Trialeurodes vaporariorum، Tetranychusurticae وAphis gossypii تحت تأثیر گیاهخواری افراد هم گونه روی گیاه خیار قرار می گیرد، و اینکه آیا این اثرات به صورت موضعی است و یا سیستمیک. طول عمر، زادآوری، و طول دوره ی رشد و نمو قبل از بلوغ به عنوان معیارهای عملکرد بررسی شد. نتایج نشان داد که گیاهخواری این آفات می تواند مکانیسم مقاومت القایی گیاه خیار را فعال کرده و عملکرد و ترجیح افراد هم گونه را تحت تأثیر قرار دهد. در مورد شته ی پنبه طول عمر و زادآوری، در مورد کنه ی دولکه ای زادآوری و طول دوره ی رشد و نمو، و در مورد سفید بالک زادآوری به طور معنی داری تحت تأثیر منفی گیاهخواری افراد هم گونه قرار گرفت. نتایج آزمایش های عملکرد بسته به ویژگی زیستی مورد بررسی و سطح بررسی (موضعی و یا سیستمیک) بین خنثی و منفی متغیر بود، هیچ اثر مثبتی در این برهمکنش ها مشاهده نشد. بر اساس نتایج می توان اشاره کرد که گیاهخواری سفید بالک گلخانه، کنه ی دولکه ای و شته ی پنبه می تواند باعث القای مکانیسم مقاومت در گیاه خیار شود و ترجیح افراد هم گونه را تحت تأثیر قرار دهد. اما سفیدبالک قادر نبود که آسیب وارده شده به گیاه بر اثر گیاهخواری توسط افراد هم گونه ی خود را تشخیص دهد با اینکه این گیاهان اثر منفی روی عملکرد سفیدبالک داشتند. بر اساس نتایج ترجیح می توان نتیجه گرفت که توانایی کنه ی دولکه ای برای تشخیص گیاهان میزبان مناسب به طور محسوسی بیشتر از بقیه بود. عملکرد اثر مقاومت القایی روی عملکرد گیاهخوار همیشه با آزمایش های ترجیح حشره هم راستا نیست. انجام همزمان آزمایش های ترجیح و عملکرد گیاهخوار علاوه بر اثر القای مقاومت می تواند حساسیت گیاهخوار به تغییر کیفیت میزبان گیاهی را نشان دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  155-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1273
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

ترجیح غذایی شپشه برنج روی پنج رقم بومی و تجاری برنج ایران )گرده، بینام، طارم، ندا و فجر( در دو دمای ثابت 25±1 و 30±1 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 75±5 درصد و تاریکی مطلق بررسی شد. میزان جلب شدن حشرات کامل به دانه ها، زاداوری ماده ها )در یک زمان 10 روزه از دوره ی تخمریزی( و دوره ی نشو و نما، بین رقمها و دماها مقایسه گردید. جلب شدن حشرات کامل به دانه ها با ارایه دانه های برنج به 50 حشره ی کامل تازه خارج شده به مدت یک هفته بررسی شد. داده ها نشان داد که گرده و بینام جلب کننده ترین ارقام بودند چرا که به ترتیب به طور متوسط 12.07 و 11.72 حشره از کل 50 حشره/ ظرف/ روز )کلاس (A در آنها شمارش شد. از طرف دیگر، رقم فجر تنها 6.56 حشره/ ظرف/ روز را جلب کرد )کلاس (C. زاداورترین ماده ها با میانگین های به ترتیب 18.73، 13.1، 9.9، 6.47 و 6.23 فرزند/ ماده به ترتیب روی گرده )کلاس (A، طارم )کلاس (B، ندا )کلاس (BC، فجر و بینام )هر دو کلاس (C پرورش یافتند. دو عامل سن والدین و دما بر تعداد نتایج نر اثر معنی داری داشتند در حالی که تعداد نتایج ماده تنها از عامل اول متاثر شد. نسبت جنسی )درصد ماده ها( در دمای 25 درجه ی سانتی گراد در تمام ارقام بیش از دمای 30 درجه سانتی گراد بود. زمان نشو و نما در دمای 30 درجه به طور معنی داری (a=0.01) کوتاهتر از 25 درجه سانتی گراد بود. این ورده در ارقام مختلف از 35.53 تا 40.22 روز در 30 درجه و از 40.39 تا 43.3 روز در 25 درجه سانتی گراد متغیر بود. به نظر می رسد ارقام فجر و ندا در برابر شپشه برنج مقاومت نشان می دهند حال آن که ارقام گرده و طارم نسبتا حساس می باشند. رقم بینام در دو دمای آزمایش اثرات متفاوتی روی این آفت نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1273

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نهال و بذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  215-223
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1825
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

کرم میوه خوار خرما (Lep. Cosmopterigidae) Batrachedra amydraula Meyr، یکی از آفات مهم درخت خرما می باشد که به شب پره کوچک خرما نیز معروف است. در سال های اخیر خسارت کرم میوه خوار خرما رو به افزایش بوده به طوری که در بعضی مناطق مثل بم 50 تا 70 درصد ریزش میوه در اثر حمله این آفت دیده شده است. این آفات علاوه بر خسارت زیادی که به محصول درختی وارد می آورد آفت انباری خرما نیز محسوب می گردد. در این تحقیق، واکنش 30 رقم خرمای بومی استان خوزستان نسبت به کرم میوه خوار مورد بررسی قرار گرفت. برای تفکیک ارقام از نظر ترجیح میزبانی و میزان آلوده شدن به کرم میوه خوار خرما از روش تجزیه خوشه ای استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که ارقام بومی استان خوزستان بر اساس شدت آلوده شدن به کرم میوه خوار خرما به چهار گروه قابل تفکیک می باشند. گروه اول ارقام با آلودگی شدید شامل دگل سرخ، بنت السبع، دیری، ریم، جهرمی، استعمران، گنطار، دگل زرد و برحی، گروه دوم ارقام با آلودگی زیاد شامل هداک، چیبچاب، اسحاق، حمراوی، بوبکی، سویدانی، بریم، حلاوی، بلیانی، زاهدی، خضراوی ، فرسی و هدل، گروه سوم ارقام با آلودگی کم شامل اشکر، جوزی، خصاب و عمو بحری گروه چهارم ارقام بدون آلودگی شامل حساوی، لیلوئی و مشتوم بودند. از بین صفات مختلف مورد بررسی، صفات تعداد خوشه، وزن خوشه، طول دم خوشه، طول محور اصلی خوشه، طول بزرگترین خوشه چه، تعداد حبه، طول میوه، عرض میوه و وزن حبه دارای همبستگی معنی داری با درجه آلوده شدن به کرم میوه خوار در ارقام مختلف بود، لذا این صفات در انتخاب ارقام مناسب موثر می باشند. صفات طول کوچک ترین خوشه چه ، وزن هسته و نسبت گوشت به هسته همبستگی معنی داری با درجه آلوده شدن به کرم خرما نداشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 1825

دانلود 214 استناد 2 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  79-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SADEGHI NAMAGHI HOSSEIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18128
 • دانلود: 

  15273
چکیده: 

The relationship between female oviposition preference and offspring performance is a key area of study on the evolution of host specificity. This study investigates host preference of the polyphagous hover fly Syrphus ribesii (Diptera: Syrphidae) and compares it with some components of its offspring's performance. Females and offspring were tested on six naturally used aphid hosts (blackberry, dock, nettle, pea, rose, and sycamore aphids). In the laboratory, larvae were able to develop successfully on aphids which were rarely selected for oviposition by gravid females. Despite the relatively small differences in performance resulting from feeding on different aphids, there was evidence for a preference- performance correlation in the generalist S. ribesii.

آمار یکساله:  

بازدید 18128

دانلود 15273 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

قهاری حسین | حاتمی بیژن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  135-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

مرفولوژی، بیولوژی و ترجیح مراحل میزبانی زنبور پرازیتویید Encarsia Formosa Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae)  و خصوصیات مراحل زیستی آن شامل تخم، سه سن لاروی، شفیره و حشره کامل در اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. میانگین طول دوره رشدی زنبور از تخم تا حشره کامل در پوره های سنین اول تا چهارم، پیش شفیره و شفیره مگس سفید گلخانه،Trialeurodes vaporarorum Westwood ، به عنوان میزبان آن در دمای 1±24 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی 5±65 درصد و 16 ساعت روشنایی در شبانه روز بترتیب 0.82±20.3،17.4±0.54 ،0.4  16.1±، 15.1±0.51، 14.8±0.41 و 14.3±0.52 روز تعیین گردید. سنین سوم و چهارم پورگی مگس سفید گلخانه مناسب ترین مرحله میزان برای پارازیتیسم بود. تغذیه میزبانی پارازیتویید روی پوره سن دوم و شفیره بیشتر از سایر مراحل بود. میانگین طول دوره رشدی این زنبور در پوره سن چهارم میزبان برای تخم 0.25±3.3، لاروسن اول0.77±1.8، لاروهای سنین دوم و سوم به طور توام 0.26±3.2 و شفیره 0.39±7.9 روز بدست آمد. زمان ظهور لارو کامل زنبور، پیکره اولیه شفیره، شفیره با چشم هایی به رنگ سفید، قرمز روشن و قرمز تیره و نیز حشره کامل به ترتیب 0.42±8.15، 0.29±9.15، 10.35±0.33، 0.39±12.4، 14.55±0.32 و 0.72±16.15 روز پس از تخم گذاری بود. تولید مثل این پارازیتوئید به طریق بکرزایی از نوع ماده زایی می باشد و جنس نر آن بسیار کمیاب است. بین اندازه پارازیتوئید (عرض کپسول سر) و اندازه میزان همبستگی مثبت وجود داشت. بیشترین تعداد پوره های پارازیته شده میزبان محدود به قسمتهای میانی گیاه شاه پسند درختی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 20 استناد 3 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  20-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

سوسک بذرخوار Bruchidius fulvus پتانسیل کنترل بیولوژیک علف هرز خارشتر (Alhagi camelorum) در منطقه بیرجند را دارد. به منظور بررسی کارآیی این سوسک بذرخوار جهت کنترل بیولو‍‍‍‍ژیک علف هرز خارشتر، آزمایشات جداگانه ای در شرایط آزمایشگاهی و طبیعی (مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند) در قالب طرح کاملا تصادفی در سال 1388 انجام شد. بدین منظور در شرایط طبیعی نمونه هایی از 50 بوته خارشتر در سه فصل از سال شامل بهار و پائیز (با حشره) و تابستان (بدون حشره یا شاهد) به طور تصادفی گرفته شد. نتایج نشان داد که در نمونه برداری بهار (اواسط اردیبهشت ماه) و پائیز (اواسط آبان ماه) به ترتیب 35±1.5 و 48±1.04 درصد از بذور در نیام ها به طور میانگین تخریب شدند. همچنین درصد جوانه زنی بذور در شرایط آزمایشگاهی در دمای 15:25 درجه سانتی گراد روز: شب، رطوبت نسبی 50 درصد و دوره روشنایی: تاریکی 12:12 ساعت به ترتیب در شرایط بدون حشره (شاهد)، نمونه برداری بهاره و نمونه برداری پائیزه به طور میانگین 65±2.8، 33.5±2.13 و 27±2.59 درصد بود. نتایج این مطالعه نشان داد که فعالیت این سوسک بذرخوار سبب کاهش معنی دار (P£0.001) بذور خارشتر و میزان جوانه زنی (قوه نامیه) آن در مقایسه با شاهد شده است. میانگین فعالیت پارازیتوئیدها در نمونه برداری های بهاره و پائیزه به ترتیب 12.1±0.52 و 15.16±0.42 درصد بود، که می تواند کارآیی کنترل بیولوژیک خارشتر توسط B. fulvus را کاهش دهد. نتایج آزمایشات ترجیح میزبانی که در دمای ثابت 25±1 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 65±5 درصد با استفاده از روش شرات و هاروی (19) انجام شد، نشان داد که B. fulvus احتمالا گونه ای تک میزبانه بوده و تنها بر روی علف هرز خارشتر خسارت زا است.

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 28 استناد 0 مرجع 1
litScript