نتایج جستجو

28976

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2898

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44
 • دانلود: 

  11
کلیدواژه: 
چکیده: 

ویروس کرونا این روزها در سراسرجهان به سرعت در حال شیوع است و کشورهای زیادی در دنیا گرفتار این ویروس شدهاند. کرونا در حقیقت یک خانواده گسترده از ویروس هایی است که منجر به عفونت های تنفسی از یک سرماخوردگی ساده تا اپیدمی CoV2-SARS میشوند که در سال 2019 شیوع پیدا کرد. و حاال کووید-19 جدیدترین عضو این خانواده که اصطلاحاً با نام کرونا در ایران شهرت یافته است با سرعت در حال گسترش است. گسترش این بیماری نظام مراقبت های بهداشتی و پزشکی را تحت تأثیر قرار داده است و ارایه خدمات مراقبت های بهداشتی را سرعتی سریع به سوی روشهای جدید سوق میدهد. تردیدی نیست که بحران جهانی فعلی کووید-19 با توجه به شیوع بالای بیماری کرونا و محدودیت های مراجعه حضوری یا رو در رو، اکنون بیش از هر زمان دیگری بر اعمال روشهای دیجیتالی )کامپیوتر، شبکهها کامپیوتری چندرسانهای، اینترنت، تلفن. . . ( برای بهینه سازی مراقبتهای بهداشتی تأکید میکند. در حال حاضر مراقبت از راه دور به یک روش مؤثر برای ارایه مراقبت های پزشکی و همچنین آموزش از راه دور تبدیل شده و در قالب روش های گوناگونی مانند مراقبت خانگی از راه دور )homecare Tele )بکار گرفته میشود . مراقبتهای خانگی از راه دور (THC (زیرمجموعهای از پزشکی از راه دور است. این امر شامل ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران در خانه از طریق استفاده از فن آوری های ارتباطی از راه دور، که امکان تعامل صدا، فیلم و داده های مرتبط با سلامت را فراهم میکند، است. THC شامل طیف وسیعی از مراقبت های بهداشتی از طریق آموزش، پشتیبانی عاطفی و اجتماعی، انتشار اطلاعات و کمک و پیشنهادات خود مراقبتی است .اجرای THC به مدیریت بهتر بیماران دارای بیماری های مزمن مانند بیماری های قلبی ، COPD، دیابت و غیره کمک میکند و سبب مراجعه کمتر فرد به خدمات مراقبتهای بهداشتی اولیه میشود. THC دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی را افزایش میدهد، به ویژه با توجه به اینکه نیاز به مراقبت در منزل با بالارفتن سن، افزایش مییابد .علاوه بر این، THC میتواند به ایجاد شبکه های خدمات بین بیمارستان ها و ارایه دهندگان مراقبت های اولیه کمک کند، از این طریق به بیماران امکان دسترسی بهتر به خدمات را میدهد. عالوه بر بهبود مدیریت شرایط مزمن و افزایش دسترسی به مراقبت های بهداشتی، THC معتقد بر این است که هزینه های مراقبت های بهداشتی را کاهش میدهد...

آمار یکساله:  

بازدید 44

دانلود 11 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  39-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5503
 • دانلود: 

  1858
چکیده: 

استفاده از فن آوری در بخش بهداشت و درمان با وجود اینکه بر سیر بهبود و درمان بیماران موثر است، موجب افزایش هزینه ها خصوصا در بیمارستان ها می گردد. این حقایق توجه محققان و صاحبنطران را به روشهای دیگر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی معطوف داشت که از آن جمله می توان به مراقبت در منزل ( home care) اشاره کرد. این مقاله نظری ابتدا به تعریف مراقبت در منزل و دامنه کاربرد آن می پردازد و سپس نقاط قوت و ضعف این استراتژی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد .

آمار یکساله:  

بازدید 5503

دانلود 1858 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

PALLIATIVE MEDICINE IS DEFINED AS SERVICES AIMED AT CONTROL OF SYMPTOMS OF END STAGE DISEASES AND IS PROVIDED ALONG THE PRIMARY TREATMENT. THE MAIN PURPOSE OF PALLIATIVE MEDICINE IS IMPROVEMENT OF PATIENTS AND THEIR FAMILIES` QUALITY OF LIFE BY CONTROLLING SYMPTOMS, SPIRITUAL, PSYCHOLOGICAL, SOCIAL SUPPORT AND PROVIDING INFORMATION. …

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

HAGON TRAUB I. | POLIKAR R.

نشریه: 

REVUE MEDICALE SUISSE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  133
 • صفحات: 

  2593-2597
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3167
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3167

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

پژوهش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  23-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

مقدمه مراقبت های بهداشتی به دلیل تغییر ساختار بیماری و افزایش سریع سن جمعیت، همچنین اولویت بیماران برای دریافت مراقبت در منزل، تغییر کرده است. پرستاران مراقبت در منزل نیاز به بررسی نیازها و محدودیت های بیمار و خانواده برای رویکردی جامع با هدف توانمندسازی بیمار و خانواده جهت دستیابی به بالاترین سطح سلامت جسمی، روانی و عملکردی دارند. بنابراین پرستاران بایددارای مهارت های بررسی در مراقبت در منزل داشته باشند. هدف مطالعه حاضر بررسی تجربه پرستاران از صلاحیت بررسی در مراقبت در منزل می باشد. روش مطالعه حاضر از نوع تحلیل محتوای کیفی می باشد که در مراکز مراقبت در منزل شهر تهران، ایران در سال 1399 انجام شده است. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار فردی و عمیق با 15 پرستار مراقبت در منزل جمع آوری شد و نمونه گیری تا اشباع داده ها ادامه داشته است سپس تجزیه و تحلیل به روش تحلیل محتوی قراردادی مطابق با رویکرد ژانک انجام شده است. یافته ها تجزیه و تحلیل داده ها منجر به استخراج 76 کداولیه 12 زیر طبقه و 3 طبقه و یک مضمون بررسی در مراقبت در منزل شد که طبقات شامل: بررسی همه جانبه بیمار، بررسی خانواده و بررسی محیط مراقبتی بیمار می باشد. پرستار مراقبت در منزل جهت صلاحیت بررسی همه جانبه بیمار ضروری است که دارای مهارتهای بررسی بیمار از نظر فیزیکی، خودمراقبتی، روحی و روانی، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، فرهنگ و اخلاق و رفتار و همچنین جهت صلاحیت بررسی خانواده دارای مهارتهای بررسی خانواده از نظر میزان سازگاری و پذیرش بیمار، همکاری در امر مراقبت و میزان آگاهی و آموزش پذیری و برای صلاحیت بررسی محیط مراقبتی بیمار دارای مهارتهای بررسی ساختاری و فیزیکی محیط منزل، بررسی تجهیزات مورد نیاز مراقبت از بیمار و بررسی میزان دسترسی بیمار به مراکز درمانی و حمایتی باشد. نتیجه گیری یافته های مطالعه یکی از صلاحیت های پرستاران مراقبت درمنزل (صلاحیت بررسی در مراقبت در منزل)، را ارایه می دهد که به عملکرد پرستاران مراقبت در منزل کمک می کند تا بتوانند فعالیت حرفه ای خود را ارزیابی کرده و بر جنبه هایی که باید اصلاح و ارتقاء داده شود تمرکز کنند. همچنین، می تواند زمینه ای برای توسعه برنامه آموزشی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 54 استناد 0 مرجع 8
نویسندگان: 

BAKER C.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  832-837
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3193
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3193

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  272-278
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6951
 • دانلود: 

  4439
چکیده: 

Background: Chronic and cancer diseases are expected to rise with the growing population of the elderly in the world. home palliative care might be a possible solution for improving these patients’ quality of life; therefore, the present study sets out to investigate home care nurses’ attitude towards and knowledge of home palliative care. Materials and Methods: This is a descriptive cross‑ sectional study (2018‑ 19), in which 168 home care nurses and nursing assistants in East Azerbaijan Province (Iran) were included (2018). The questionnaire used was specifically designed by Shimizu et al. in 2016 for determining the nurses’ attitude towards and knowledge of home care. Data analysis was carried out using descriptive and inferential statistics (T‑ test and ANOVA). Results: In this study, 95 (56. 60%) and 113 (67. 90%) of the participants were found to have negative attitudes and limited knowledge, respectively. The other participants seemed to have neutral attitudes towards and average knowledge of home palliative care. The Mean (SD) attitude score on terminal home care was estimated 2. 33 (0. 83), and the knowledge score on dying care was calculated 41. 76%, which were the lowest in comparison with the scores of other dimensions. Conclusions: The home care nurses’ attitude towards and knowledge of home palliative care were found to be negative and limited, respectively, which underscores the need to endeavor to improve the attitude towards home care and the knowledge of dying care.

آمار یکساله:  

بازدید 6951

دانلود 4439 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  56
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 56 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  58-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  324
چکیده: 

Introduction: Changing family sociodemographic factors, increased life expectancy for people, deinstitutionalization, and policy prioritization of the family as the principal care provider present new challenges to care sustainability. home health care nurses should have the competency of family care capacity management. Methods: The present study is a qualitative content analysis that was conducted in home health care centers in Tehran in 2020. With purposive sampling to data saturation, 15 home health care nurses were selected and data were collected using semi-structured individual and in-depth interviews, and then, the analysis was performed by the method of conventional content analysis in accordance with Zhang's (2009) approach. Results: Content analysis of the data led to the extraction of the 95 cods, 8 subcategories, 3 categories and one theme of the Family care capacity management that included categories: Assessing the family's ability to cooperate in care, Increase family care capacity, and Observance of ethical principles in dealing with the patient's family. In home health care, in order to increase the quality of care and to satisfy the patient and the family, the family needs to cooperate in caring for the patient, and for this cooperation, it is necessary to increase the family's ability and respect for family moral principles. Conclusions: The findings of the study provided one of the HHC nurses' competencies namely Family care capacity management, which contributes to practice HHC nurses can assess their professional activity and think over the aspects to be completed and refined, That the result is to improve the quality of care and increase patient, family and nurse satisfaction. Also, there can be a basis for educational curriculum development.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 324 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CROGAN N.L. | SHULTZ J.A. | ADAMS C.E. | MASSEY L.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  25-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4054
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4054

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript