نتایج جستجو

535

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

54

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  suppl 1
 • صفحات: 

  11-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  774
 • بازدید: 

  4272
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4272

دانلود 9195 استناد 774 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  67-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22920
 • دانلود: 

  6993
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: Patients with prolonged neutropenia and/or severe underlying immunosuppression are at the greatest risk for disseminated aspergillosis. This study was undertaken to determine the incidence of invasive aspergillosis by Platelia Aspergillus enzyme-linked immunosorbent assay ELISA kit in high risk children admitted to the hematology ward of Dr. Faghihi hospital, Shiraz University of Medical Sciences, Iran.Materials and Methods: From Oct.2006 to Jun.2008, 62 patients with hematologic malignancies were followed and evaluated for invasive aspergillosis in Shiraz. All clinical samples were cultured and a direct microscopic examination was performed. Blood samples were cultured by bedside inoculation to BACTEC medium. Blood samples were collected prospectively once a week and stored at –20 oC until examination. All the collected blood samples were assayed for galactomannan antigen using Platelia Aspergillus ELISA kit. Patients were classified according to the diagnostic criteria set by the European Organization for Research and Treatment of Cancer-Mycosis Study Group.Results: The female-to-male ratio was 22: 40, and mean age of the patients was 9.3 years. The sensitivity, specificity, negative and positive predictive values of the ELISA method were 91%, 90%, 83.3%, and 94.7%, respectively. Galactomannan antigen test was positive in 1 proven, 8 probable, and 2 possible cases. The incidence rate of invasive aspergillosis was found to be 16.7%.Conclusion: Considering the incidence of invasive aspergillosis and the corresponding morbidity and mortality rates in patients with hematologic disorders, it seems that more efficient methods are in demand for early diagnosis and thereby promoting the patients’ survival.

آمار یکساله:  

بازدید 22920

دانلود 6993 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  151-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13620
 • دانلود: 

  7068
چکیده: 

Background: Quality assurance in the hematology laboratory is a must to ensure laboratory users of reliable test results with high degree of precision and accuracy.Even after so many advances in hematology laboratory practice, pre-analytical errors remain a challenge for practicing pathologists. This study was undertaken with an objective to evaluate the types and frequency of preanalytical errors in hematology laboratory of our center.Methods: All the samples received in the hematology Laboratory of Dayanand Medical College and Hospital, Ludhiana, India over a period of one year (July 2013-July 2014) were included in the study and preanalytical variables like clotted samples, quantity not sufficient, wrong sample, without label, wrong label were studied.Results: Of 4, 71, 006 samples received in the laboratory, preanalytical errors, as per the above mentioned categories was found in 1802 samples. The most common error was clotted samples (1332 samples, 0.28% of the total samples) followed by quantity not sufficient (328 sample, 0.06%), wrong sample (96 samples, 0.02%), without label (24 samples, 0.005%) and wrong label (22 samples, 0.005%) Conclusion: Preanalytical errors are frequent in laboratories and can be corrected by regular analysis of the variables involved. Rectification can be done by regular education of the staff.

آمار یکساله:  

بازدید 13620

دانلود 7068 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  131-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  5
چکیده: 

Background: Educational evaluation is a broad concept that is related to all elements of the educational system. This concept is the result of the interaction of all values that are implemented with different titles and forms inside and outside the educational system to increase the performance of the educational system. The field of pediatric hematology and oncology is one that is constantly evolving due to extensive and numerous researches in various fields. These changes must be in line with changes in the health care delivery system. In this study, among the decision models, the CIPP model which is an evaluation model for curriculum evaluation given by Stufflebeam in 1983 which includes four elements:  , C-Context, I-Input, P-Process and P-Product., was selected to evaluate the educational curriculum of Iranian pediatric hematology and oncology fellowship. Methods: The present study has two quantitative and qualitative aspects and a quantitative cross-sectional, descriptive-analytical study. This analysis was conducted in 2021 by the strategic group of the Iranian pediatric hematology and oncology association. Its statistical population consisted of members of this association. Most members have a degree in pediatric hematology and oncology. The research was conducted by census method. Data were collected using a researcher-made questionnaire. In general, the training course was examined in 4 areas of education and research, hardware facilities of the training and current environment, and professional abilities other than the content of the course. The efficacy of the evaluation questionnaire of the Pediatric hematology and oncology fellowship course was a combination of open and closed questions based on the “, Kirk Patrick evaluation model”, . This questionnaire had 20 questions. The internal evaluation based on Cronbach’, s alpha was 0. 92. The items surveyed in the questionnaire were: learning modern medical principles such as evidence-based medicine and clinical reasoning, learning the principles of medical ethics, study skills, understanding of legal procedures, ability to electronically research and adequacy of educational subjects. Satisfaction of the faculty members, students ‘, satisfaction and the need for supplementary courses, the current method of evaluating students’,communication skills, the scientific ability of the eligible faculty in teaching current topics and participation in educating the students were among the other items of the questionnaire. Results: In the internal validity study, Cronbach’, s alpha coefficient of 0. 92 was obtained for the current situation and 0. 96 for the optimal situation. Descriptive statistics (mean and standard deviation) and one-group and independent t-test were used to analyze the data. Findings indicated that there was a significant difference between the current and desired status of free and absentee university exams in the areas of purpose, design, implementation, modification and feedback and the three components of each of these axes. According to the obtained results, changing the current educational curriculum of the subspecialty fellowship in pediatric blood and cancer is necessary and inevitable. Conclusion: Corrective suggestions for writing a new curriculum in accordance with modern sciences and medical needs of the country were extracted and applied in the new curriculum.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 5 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2206
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2206

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

Roohi Ghazal | Panner Selvam R. | Najari Fares

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1486
 • دانلود: 

  1800
چکیده: 

Background: Cancer is among the leading causes of mortality in India. Studies have reported antineoplastic agents as the common class of drugs causing Adverse Drug Reactions (ADRs). The present study aimed to conduct active surveillance of ADRs of anticancer drugs in the hematology department. Methods: A prospective observational study was conducted in 136 patients with cancer and the incidence and frequency of ADRs were assessed. The study was conducted in 6 months in a multispecialty hospital. Results: Among 136 cancer patients, All was more prevalent (39. 70%); CLL, Non-Hodgkin’ s Lymphoma were less prevalent (0. 73%). ADRs were more prevalent in the Pediatrics department, i. e., 18. 53% of ADRs were observed in patients aged <10 years. ADRs in male patients constituted 54. 39%, whereas it was 45. 60% in female patients. Cytarabine caused the highest number of ADRs (34. 48%). The most prevalent ADR was anemia (25. 60%). Conclusion: Multiple ADRs were detected in cancer patients. We found that hematological ADRs were more prevalent. Most of the ADRs were possible reactions according to Naranjo and the World Health Organization (WHO) scales.

آمار یکساله:  

بازدید 1486

دانلود 1800 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسنده: 

GOLAFSHAN H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

WITH AN APPROACH BASED ON SEROLOGY, hematology AND BLOOD BANK, LABORATORY SCIENCE RESEARCH TOPIC ATTEMPTS TO PRESENT THE MOST IMPORTANT RESEARCH FINDINGS IN THE FOLLOWING CASES: - HAEMOVIGILANCE – BLOOD CARE- MOLECULAR DIAGNOSIS OF LEUKEMIA IN THE EARLY STAGES- PREPARATION OF SCREENING CELLS FOR THE DETECTION OF ANTIBODIES

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Hematol Oncol Clin

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  493-503
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  1549
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1549

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  6(پیاپی82)
 • صفحات: 

  272-278
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

مقدمه: در سال های اخیر به دلایل زیست محیطی، مردم جهان با یکی از خطرناک ترین بیماری ها که سرطان است، مواجه می باشند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ترسیم شبکه همکاری علمی پژوهشگران مراکز تحقیقاتی خون و آنکولوژی انجام شد. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود که با رویکرد علم سنجی و با استفاده از تحلیل شبکه ای انجام گردید. جامعه آماری تحقیق شامل مدارک تولید شده پژوهشگران مراکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی کشور بود که تا پایان سال 2019 در پایگاه اطلاعاتی WoS (Web of Science) نمایه شده بود. یافته ها: دانشگاه علوم پزشکی تهران-مازندران با تولید 100 مدرک مشترک، بیشترین همکاری را نسبت به همتایان خود داشتند. بالاترین همکاری بین المللی به کشورهای آمریکا، ایتالیا، انگلستان، آلمان و استرالیا اختصاص یافت. همچنین، مقالات بین المللی با میانگین استناد 75/41، به طور چشمگیری نسبت به مدارک ملی (با میانگین استناد 45/7)، بیشتر مورد توجه و ارجاع قرار گرفتند (001/0 > P). بررسی همبستگی میان تعداد استناد و تعداد کشورهای همکار نیز حاکی از وجود رابطه معنی دار مثبت و متوسط بین این دو متغیر بود (353/0 = r، 001/0 > P). نتیجه گیری: همکاری های علمی به ویژه در سطح بین المللی، تاثیر مطلوبی در استنادپذیری مدارک علمی دارد. بنابراین، توجه سیاست گذاران پژوهشی و محققان به این امر، می تواند در افزایش کیفیت انتشار مقالات علمی کمک کننده باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

PAREKH VIJAY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

INTRODUCTION: MORE AND MORE CLINICAL LABORATORIES TODAY USE AUTOMATED hematology INSTRUMENTS TO COUNT BLOOD CELLS & ANALYSE THEM.TODAY, IT IS PRACTICALLY IMPOSSIBLE TO MANAGE THE EVER INCREASING WORKLOAD, ENSURE HIGHER RELIABILITY AND CONTAIN COSTS WITHOUT THESEDEVICES. HOWEVER, NOTWITHSTANDING THEIR WIDESPREAD PRESENCE, MERE AVAILABILITY OF A hematology ANALYZER IN A LABORATORY DOES NOTGUARANTEE HIGHLY RELIABLE DIAGNOSTIC DATA UNLESS THE USER OF ANALYZER IS FAMILIAR WITH THE INSTRUMENT’S FEATURES, AWARE OF THE FACTORS THAT AFFECT THEIR PERFORMANCE, POSSESSES EXPERTISE TO CROSS VERIFY THE MORPHOLOGICAL ABNORMALITIES FLAGGED BY ANALYZER AND IS ADEQUATELYEXPERIENCED IN CORRELATING PATIENT’S CLINICAL HISTORY, SIGNS & SYMPTOMS WITH THE ANALYZER DATA. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
litScript