نتایج جستجو

26470

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2647

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

With the advancement of three-dimensional seismic exploration technologies, horizontal drilling, and hydraulic fracturing, the exploration and production of unconventional hydrocarbon resources have become profitable. The environmental problems of the development of three main groups of unconventional oils, including oil shale, oil sands, and extra heavy crude oil, have been evaluated. The use of unconventional hydrocarbon resources has significant environmental hazards for the planet that must be clearly identified. Although these resources are important in terms of economics and energy security, environmental issues are the most critical challenge for the future of the industry. This descriptive-analytical survey study employed data from databases, United States government data resources, and literature review. The development of unconventional energy sources has significant environmental effects on water, air, land, and communities that need to be discussed. Land degradation, waste generation, water consumption, and hazardous wastewater production, air pollution, greenhouse gas emissions, ecological threats, and biodiversity damage are among the most noticeable complications. Sustainable development is dependent on the management of environmental costs. Discussion and Conclusion: The enactment and implementation of efficient environmental laws and the enforcement of appropriate standards can be effective in reducing the destructive effects on ecosystems and in line with the United Nations Sustainable Development Goals.

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 101 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  67-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  827
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

احتراق سوختهای حاوی گوگرد منجر به تشکیل آلاینده های هوا نظیر دی اکسید گوگرد و ایجاد بارانهای اسیدی می شود. از آنجایی که جداسازی گوگرد از کلیه ترکیبات سولفوردار موجود در سوختهای هیدروکربنی، با استفاده از روشهای مرسوم کنونی (نظیر سولفورزدایی با استفاده از هیدروژن) امکان پذیر نمی باشد چندین سال است که استفاده از روشهای زیستی جهت نیل به این هدف مطرح شده و مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است. در مقاله حاضر، عوامل مهم در جداسازی میکروارگانیسم های گوگردزدا از نفت سنگین تشریح شده است. با مدنظر قرار دادن عوامل مذکور، سه میکروارگانیسم گوگردزدا جداشده اند که عبارتند از باکتری ترموفیل BS1، باکتری مزوفیل MS1-1 و قارچ WS4 که جنس آن Stachybotrys sp. است. این سه میکروارگانیسم قادر هستند گوگرد نفت میدان سروش را به ترتیب با راندمان %82 در 6 روز، %76 در 6 روز و %76 در 3 روز جدانمایند و یا به عبارت دیگر، گوگردزدایی کنند. این سه میکروارگانیسم می توانند به طور همزمان، گوگردزدایی و نیتروژن زدایی از نفت خام سنگین میدان سروش را به روش انتخابی انجام دهند. تحقیق بر روی جداسازی زیستی گوگرد از نفت خام سنگین، توسط شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) برای اولین بار در دنیا پایه گذاری شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 827

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

FOAMY oil EXPRESSION HAS BEEN ONE OF THE CHALLENGING SUBJECTS IN RESERVOIR CHARACTERIZATION DURING THE LAST DECADES. THIS STUDY IS CONCERNED WITH AN IRANIAN heavy oil RESERVOIR WHICH ITS FOAMY NATURE IS UNDER DEBATE ACCORDING TO SOME PRODUCTION REPORTS. IN THIS PAPER, THE FOAMY oil CONCEPT, CONSEQUENT EFFECTS, METHODOLOGIES AND LABORATORY EXPERIMENTS FOR IDENTIFYING FOAMY BEHAVIOR ARE REVIEWED AND A MODIFIED METHODOLOGY FOR LABORATORY INVESTIGATION IS INTRODUCED. THE RESULTS SHOW THAT THE STUDIED CRUDE oil ACQUIRES FOAMY CHARACTERISTICS. THIS IS THE FIRST TIME THAT A heavy oil RESERVOIR IN THE MIDDLE EAST REGION EXHIBITS FOAMY BEHAVIOR.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

INGAKI M. | TOYADA M. | IWASHITA N.

نشریه: 

CARBON SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  12770
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12770

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAMS HORMOZ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-2
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15161
 • دانلود: 

  9672
کلیدواژه: 
چکیده: 

In this issue of the Iranian Journal of Ophthalmology, Lashay and coauthors have presented a very meticulous and instructive article on "Surgical Outcomes of Complicated Retinal Detachments using heavy Silicone oil as an Internal Tamponade" (pages: 25-30). The authors have performed a complete pars plana vitrectomy, membrane peeling and injection of heavy silicone and endolaser in 55 eyes with complicated retinal detachment. They have obtained a significant improvement in the visual acuity of their patients (P=0.005) and claim that the functional results obtained in their study are consistent with previous reports of using heavy silicone oil in similar cases.

آمار یکساله:  

بازدید 15161

دانلود 9672 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

FOROOZANFAR MEHDI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

heavy oil AND TAR SANDS ARE IMPORTANT ENERGY SOURCES, CURRENTLY MAKING A SIGNIFICANT CONTRIBUTION TO THE OVERALL ENERGY OF THE UNITED STATES AND CANADA. IT IS EVIDENT THAT THE RESOURCE BASE IS MUCH LARGER THAN THE IN-PLACE “CONVENTIONAL” oil WHICH IS ABOUT 2 TRILLION BARRELS WORLDWIDE, WITH ABOUT A THIRD RECOVERABLE. IN THE CASE OF heavy oil AND TAR SAND, THE RECOVERY FACTOR VARIES GREATLY FROM AREA TO AREA, DEPENDING ON THE oil AND THE RESERVOIR CHARACTERISTICS, AS WELL AS THE PROCESS TO BE USED. IN THIS ARTICLE INVESTIGATED EFFECT OF SOME PARAMETERS SUCH AS INITIAL RESERVOIR PRESSURE, INITIAL RESERVOIR TEMPERATURE, MOLECULAR WEIGHT OF COMPONENTS, ENERGY IN ROCK, WATER AND oil ON SINGLE HORIZONTAL WELL SAGD PROCESS.

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
strs
نویسندگان: 

بشری علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  66-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  191
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

تعدادی از غنی ترین مخازن نفت سنگین و آسفالت طبیعی در بخش ایرانی خلیج فارس در جهت NW-SE شبه جزیره قطر و حواشی ان رخداده است. اغلب ساختمانهای زمین شناسی که در مسیر کمان قطر قرار گرفته اند دارای نفت سنگین و آسفالت طبیعی در طبقات پسا ژوراسیک ان است. یکی از فاکتورهای اصلی زمین شناسی که باعث تجمع نفت سنگین در میان تعدادی از ساختمانهای زمین شناسی این منطقه تاثیر گذار بوده عامل بالا زدگی کمان قطر را میتوان نام برد. این رخداد، باعث ایجاد تفاوتهائی بنیادی در واحدهای زمین شناسی در بخش شمال شرق و جنوب غرب کمان قطر (بالا زدگی قطر) گردیده است. بالازدگی باعث تقسیم ژئوسنکلینال خلیج فارس بر دو بخش گردیده است. لیکن این دو بخش همواره از دیدگاه رسوب گذاری یک حوضه مرتبط بحساب می آید. فعالیت کوهزائی هیمالیا " آلپ " در پایان میوسن پلیوسن تداوم بخش این رخداده است. در این زمان چین خوردگی زاگرس بدون شک در شتاب بخشیدن به رشد بعضی از ساختمانهای زمین شناسی این ناحیه بسیار موثر بوده است. از طرفی ساختمانهای زمین شناسی واقع در شبه جزیره عربستان و بخش عربی خلیج فارس ظاهرا" کمتر دستخوش این حرکات کوهزائی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 191

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE VISCOSITY OF CRUDE BLEND IS RELATED TO THE VISCOSITY AND FRACTION OF INDIVIDUAL ONES AND CAN BE EXPRESSED BY SOME MATHEMATICAL MODELS. IN THIS WORK, 700 SETS OF KINEMATIC VISCOSITY BINARY DATA WITH A WIDE RANGE OF API GRAVITY (FROM 9.89 TO 41.2) AND VISCOSITY (FROM 1.054 TO 165, 860 CST) WERE DERIVED FROM LITERATURES TO VERIFY THIRTEEN PUBLISHED MODELS. THE CALCULATED VALUES OF BINARY BLEND VISCOSITY BASED ON EACH MODEL WITH THE EXPERIMENTAL DATA WERE COMPARED. THIS COMPARISON IS EXPRESSED IN TERMS OF STATISTICAL PARAMETERS INCLUDING AVERAGE ABSOLUTE RELATIVE DEVIATION PERCENT, AVERAGE RELATIVE DEVIATION PERCENT AND ROOM MEAN SQUARE DEVIATION. THE RESULTS SHOW THAT REFUTAS, WALLACE AND PARKASH MODELS ARE THE BEST ONES FOR PREDICTING VISCOSITY OF CRUDE oil BINARY BLENDS.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
نویسندگان: 

AIYESANMI A.F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  42-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8581
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8581

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

کنشلو هاشم | اقتصادی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  185-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

نقش جنگلکاری در کاهش آلاینده های نفتی با مطالعه یک عرصه جنگلکاری سال 1369 مصادف با اوج آلودگی هوا ناشی از سوختن چاه های نفت کویت، در منطقه عباس آباد دزفول مورد بررسی قرار گرفت. در این عرصه 6 گونه درختی شامل اکالیپتوس کامالدولنسیس (Eucalyptus camaldulensis)، اکالیپتوس میکروتکا (Eucalyptus microtheca)، شیشم(Dalbergia sissoo) ، آکاسیا سالیسینا(Acacia salicina) ، اکاسیا استنوفیلا (Acacia stenophylla) و پده (Populus euphratica) انتخاب و در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار، با هم مقایسه شد. نتایج تجزیه و تحلیل برگ درختان حاکی از آن است که بین گونه های مختلف از نظر درصد پتاسیم، درصد ازت و مقدار روی اختلاف آماری معنی داری وجود دارد و گونه پده نسبت به سایر گونه ها در الویت قرار دارد. از نظر میزان روی، مس و سرب هر چند بین گونه ها اختلاف معنی داری مشاهده نمی شود اما دو گونه آکاسیا استنوفیلا و پده بیشترین سرب را در خود ذخیره نمودند. تجزیه و تحلیل خاک زیر تاج درختان نشان داد، میزان کادمیم در گونه های مختلف با یکدیگر تفاوت معنی داری داشت و بیشترین مقدار در زیر تاج گونه های اکالیپتوس کامالدولنسیس و شیشم تجمع پیدا کرد. با توجه به نتایج حاصله، جنگلکاری با گونه های پده، شیشم و آکاسیا استنوفیلا نسبت به سایر گونه ها در کاهش خسارات ناشی از آلودگی های نفتی حاصل از آتش سوزی بواسطه جذب عناصر سمی و فلزات سنگین، بیشترین نقش را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
litScript