نتایج جستجو

17138

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1714

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  30
 • دانلود: 

  11
چکیده: 

پیشرفت روزافزون کامپیوترها و متعاقب آن توسعه نرم افزارهای طراحی صنعتی پروسه طاقت فرسای طراحی و ساخت ادوات و ماشین آلات حتی پیچیده را سهل و آسان نموده و با ایجاد فضائی قرین با واقعیت به مهندسین طراح امکان نگرش جامع بر ساخت و عملکرد ماشین آلات را پیش از آنکه عمل شکل دهی، ساخت و بهره برداری آنها به واقع آغاز گردد، فراهم می نماید.انتقال مواد در مراکز صنعتی بخش قابل ملاحظه ای از فعالیتهای روزمره را در بر می گیرد. طراحی و ساخت یک نمونه ماشین انتقال بار transfer car با قابلیت جابجائی بر روی ریل در پروسه ساخت یک واحد صنعتی مد نظر بوده است. این عمل با تهیه مدل کامپیوتری و با استفاده از نرم افزارهای Solid Works، Cosmos Works و Design Star انجام شده است. انتخاب مواد و پروفیل فلزات مورد نیاز منطبق با محصولات موجود در بازارهای داخلی انجام پذیرفته و نتایج بر اساس استاندارد طراحی DIN تنظیم شده اند. همچنین معیارهای متداول در طراحی برای کنترل پروژه و حصول ضرایب اطمینان مناسب مورد استفاده قرار گرفته اند. طرح نهائی پس از گذراندن آزمونهای ضروری، تحت پروسه های لازم برای ساخت قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 30

دانلود 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  135-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  20168
 • دانلود: 

  30892
چکیده: 

Nucleate pool boiling heat transfer coefficient have been experimentally measured on a horizontal rod heater for various liquid binary mixtures. Measurements are based on more than three hundred data points on a wide range of concentrations and heat fluxes. In this investigation, it has been confirmed that the heat transfer coefficient in boiling solutions are regularly less than those in pure component liquids with same physical properties. Several reasons should be responsible for this phenomenon, but mainly it could be related to preferential evaporation of the more volatile component(s) during bubble formation. In this article, the performances of major existing correlations to the present experimental data including pure and binary mixture liquids are discussed. It is shown that it is impossible to predict the accurate value of boiling heat transfer for liquid mixtures and even pure liquids by any existing correlations over all ranges of concentrations or heat fluxes. In this investigation, the Schlunder correlation - as a model with excellent theoretical basis - has been modified; however some models provide superior performance in our experimental range. Originally, it is stated by different authors that B0 - the ratio of the interfacial area of heat transfer to those of mass transfer as a tuning parameters in Schlunder model - is too complicated to predict and should be fitted empirically as a function of heat flux, density and pressure for any given binary system. In this investigation, B0, the mentioned tuning parameter has been basically derived based on the analogy of the mass, heat and momentum transfer. As the results, the average error of Schlunder model in a wide range of boiling parameters has been significantly reduced.

آمار یکساله:  

بازدید 20168

دانلود 30892 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  113-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  403
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

انتقال حرارت به شیوه تابش امواج الکترومغناطیسی، یکی از روش های متداول جابجایی انرژی میان اجسام است. در این مقاله با استفاده از نظریه ی انتقال حرارت تابشی بس ذره ای و تقریبا دوقطبی الکتریکی به بررسی نقش چینش ذرات بر انتقال حرارت در سامانه های بس ذرهای پرداخته شده است. محاسبات انتقال حرارت به فرکتال های ویچک محدود شده و نتایج با ساختار منظم یک بعدی مقایسه شده است. مشاهده شده است که رسانش حرارتی بین ذرات به نحوه چیدمان آنها در سامانه بستگی دارد. علاوه بر این نشان داده شده است که رسانش حرارتی میان ذراتی که فاصله بیشتری از یکدیگر دارند، در مقایسه با ذرات نزدیک به یکدیگر، بسیار کمتر است و میزان این کاهش به چیدمان ذرات در سامانه بستگی دارد. نتایج نشان می دهند که این کاهش در سامانه های منظم نامحسوس است و انتقال حرارت در این سامانه ها شکل بلند دارد. در مقابل مشاهده می شود که انتقال حرارت در سامانه های فرکتالی کوتاه برد است. مشاهده شده است که محدوده ی برد انتقال حرارت در ساختارهای مختلف با رابطهی مقیاس بندی تابع همبستگی دو نقطه ای بر حسب فاصله ارتباط دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 403

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Sarangi S.K. | Mishra D.P. | Mishra P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  615-628
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18220
 • دانلود: 

  18464
چکیده: 

In this paper numerical simulations were performed utilizing Computational fluid dynamics code Fluent to investigate the thermo-fluid performance of a wavy rectangular winglet supported fin-and-tube heat exchanger with five inline rows of circular tubes. The influence of wave height, number of waves, wavy winglet length and winglet attack angle on the thermo-fluid performance of the fin-and-tube heat transfer surface has been examined under laminar flow conditions. Further the Plain and wavy rectangular winglets are placed together over different tube locations and their effect on heat transfer and flow resistance is also examined. An enhancement factor has also been discussed to summarize the overall thermo-fluid performance. The results show that increase in the wave height increase both heat transfer and pressure drop, and an optimum wave height could be decided based on the enhancement factor. It is also found that the increase in wavy winglet length guides the flow more effectively towards the tubes wake region. It is also observed that with increase in number of waves the heat transfer performance initially increases and then decreases as the wave pitch becomes very small. For wavy winglet supported heat exchanger the optimum attack angle is found out for maximum enhancement factor.

آمار یکساله:  

بازدید 18220

دانلود 18464 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DARYA BEYGI K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  10-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4122
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4122

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MAEREFAT M. | ELHOSSAINI M.KH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  37 (SPECIAL ISSUE ON MECHANICAL ENGINEERING)
 • صفحات: 

  5-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12589
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Radiative heat transfer must be considered in retail refrigerators with glass doors. Some methods have been proposed for reducing radiative losses, like usage of double glased windows filled with argon or other types of transparent material with low emissivity in infrared band. For evaluation of thermal radiation in commercial refrigerator compared to infiltration loss, thermal conduction and facilities loss, a three dimensional model has been developed. In this model all wall surfaces are isothermal and evaporator with specific temperature located in roof. The radiative properties of glass are considered as actual.The results show that decreasing internal temperature of cabinet incentive radiation losses. These losses are almost independent of window surface temperature. Increasing of emissivity factor of evaporator, causes increasing of thermal radiation flux of evaporator which can be used in design improvement. Radiation flux of each surface have been compared with convection flux. This comparison show the importance of covering windows in unutilized times.

آمار یکساله:  

بازدید 12589

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GOHARSHADI E.K. | AHMADZADEH H. | SAMIEE S. | HADADIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59710
 • دانلود: 

  49226
چکیده: 

A nanofluid is a dilute liquid suspension of particles with at least one critical dimension smaller than ~100 nm. Researches so far suggest that nanofluids offer excellent heat transfer enhancement over conventional base fluids. The enhancement depends on several factors such as particle shape, particle size distribution, volume fraction of nanoparticles, temperature, pH, and thermal conductivities of nanoparticles and base fluids.This paper presents an updated review on nanofluids with the emphasis on heat transfer enhancement including formulation, physical properties, biological and non-biological applications, stability, possible mechanisms for the enhancement of heat conduction, and numerical modelling of nanofluids. Based on the research findings, a number of challenges are emphasized in order to understand the underlying physics for future industrial take-up of the nanofluids technology. Further computational studies are also required in order to understand all of the factors affecting on the enhancement of thermal conductivity of nanaofluids.

آمار یکساله:  

بازدید 59710

دانلود 49226 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SAHA G. | HASAN M.N. | ISLAM M.D.Q. | SAHA S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1 (TRANSACTIONS A: BASICS)
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13888
 • دانلود: 

  20538
چکیده: 

The problem of steady, laminar and incompressible natural convection flow in an octagonalenclosure was studied. In this investigation, two horizontal walls were maintained at a constant hightemperature, two vertical walls were kept at a constant low temperature and all inclined walls wereconsidered adiabatic. The enclosure was assumed to be filled with a Bousinessq fluid. The studyincludes computations for different Prandtl numbers Pr such as 0.71, 7, 20 and 50 whereas the Rayleighnumber Ra was varied from 103 to 106. The pressure-velocity form of Navier-Stokes equations andenergy equation was used to represent the mass, momentum and energy conservations of the fluidmedium in the enclosure. The governing equations and boundary conditions were converted todimentionless form and solved numerically by penalty finite element method with discretization bytriangular mesh elements. Flow and heat transfer characteristics were presented in terms of streamlines, isotherms and average Nusselt number Nu. Results showed that the effect of Ra on the convection heattransfer phenomenon inside the enclosure was significant for all values of Pr studied (0.71-50). It wasalso found that, Pr influence natural convection inside the enclosure at high Ra (Ra > 104).

آمار یکساله:  

بازدید 13888

دانلود 20538 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BUCHLIN J.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28110
 • دانلود: 

  29214
چکیده: 

The paper deals with the application of the infrared thermography to the determination of the convective heat transfer coefficient in complex flow configurations. The fundamental principles upon which the IRTh relies are reviewed. The different methods developed to evaluate the heat exchange are described and illustrated through applications to the aerospace and aeronautical field as well as to the industrial processes.

آمار یکساله:  

بازدید 28110

دانلود 29214 استناد 0 مرجع 1776
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BOILING OF PURE COMPONENTS HAS BEEN WELL DISCUSSED IN THE LITERATURE, WHILE THE BOILING OF SOLUTIONS HAS BEEN STUDIED IN LESS DETAIL DUE TO ITS HIGH COMPLEXITY. IN THIS INVESTIGATION, A LARGE NUMBER OF EXPERIMENTS HAVE BEEN PERFORMED TO MEASURE THE NUCLEATE BOILING heat transfer COEFFICIENTS OF WATER/DIETHANOLAMINE (DEA) AND WATER/MONOETHANOLAMINE (MEA) BINARY SOLUTIONS. BASED ON OUR EXPERIMENTAL DATA, EFFECTS OF DIFFERENT PHYSICAL PROPERTIES SUCH AS SURFACE TENSION, VISCOSITY AND DENSITY OF SOLUTIONS ON NUCLEATE BOILING heat transfer COEFFICIENTS AND ALSO ON BUBBLE DYNAMICS HAVE BEEN DISCUSSED. FURTHERMORE, IN THIS ARTICLE A NEW CORRELATION HAS BEEN DEVELOPED ON THE BASIS OF CORRELATION OF STEPHAN AND KÖRNER WHICH IS KNOWN AS A SUCCESSFUL CORRELATION FOR THE PREDICTION OF NUCLEATE BOILING heat transfer COEFFICIENT OF SOLUTIONS. COMPARISON OF THE PREDICTION OF NEW CORRELATION WITH OUR EXPERIMENTAL DATA INDICATES THAT THIS MODIFICATION CAN SIGNIFICANTLY IMPROVE THE PERFORMANCE OF STEPHAN AND KÖRNER CORRELATION.

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
litScript