نتایج جستجو

67309

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6731

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

مدیریت سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  39
 • صفحات: 

  17-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  389
 • دانلود: 

  152
چکیده: 

مقدمه: برای ارتقای کیفیت خدمات مراقبت سلامت بهره گیری از پرونده الکترونیک سلامت اهمیت حیاتی دارد. هدف این پژوهش ارزیابی آمادگی نیروی انسانی برای پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت بود.روش بررسی: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1388 انجام گرفت. جامعه پژوهش 120 نفر ازنیروی انسانی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تبریز است که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مر حله ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه ای برای ارزیابی آمادگی سه متغیر مهارت کامپیوتری، آگاهی و نگرش (با دامنه تغییرات 5-1) گردآوری شد. اطلاعات توسط نرم افزاری SPSS پردازش، و با آزمون هایc2  و t-test و پیرسون تحلیل شد. اطلاعات توسط نرم افزار آماری و نگرش مثبت پاسخ دهندگان نسبت به،EHR یافته ها: میانگین مهارت کامپیوتری، آگاهی از اهداف، مزایا و مفاهیم کلی EHR، و نگرش مثبت پاسخ دهندگان نسبت به پیاده سازی EHR به ترتیب 2.78، 3.04، 3.042 بود. میانگین آمادگی نیروی انسانی بود 3.08 به دست آمد. با تحلیل ارتباط بین متغیرها بین سابقه کاری با مهارت کامپیوتری (r=0.001)، و بین مدرک تحصیلی با نگرش (r=0.001) و همچنین با نگرش (r=0.003) ارتباط معنادار وجود داشت.نتیجه گیری: آمادگی نیروی انسانی برای پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. باید عوامل موثر بر افزایش آمادگی آنان شناسایی شود، و آموزش لازم جهت افزایش مهارت کامپیوتری و آگاهی افراد ارایه شود.

آمار یکساله:  

بازدید 389

دانلود 152 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

بیمارستان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  ویژه نامه
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  169
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 169

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

جواهری کامل عابدین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  125-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  214
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

در این مقاله ضمن مقایسه سلامت روان شناختی نیروهای پلیس با عموم مردم، عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به استرس زا بودن کار پلیس انتظار می رود که سطح سلامت روان شناختی نیروهای پلیس پایین تر از عموم مردم باشد اما همان گونه که در این مقاله اراده شده است، در واقع این گونه نیست. عوامل موثر بر سلامت روان شناختی نیروهای پلیس به دو دسته غیرکاری و کاری تقسیم می شود. تعارض کار- خانواده و خصوصیات شخصیتی، بی ثباتی هیجانی و برون گرایی و راهبرد مقابله ای که نیروهای پلیس به کار می گیرند عوامل غیر کاری موثر بر سلامت روان شناختی نیروهای پلیس هستند. رضایت شغلی، مشکلات و بهبود ناشی از سازمان و مشکلات و بهبود ناشی از تجربه عملی، عوامل کاری موثر بر سلامت روان شناختی نیروهای پلیس هستند. در مجموع این مفاهیم، توجه ما را به این مطلب معطوف می دارد که هنگام تدوین راهبردهای مداخلاتی که بخواهد آشفتگی روان شناختی در بین نیروهای پلیس را کاهش داده و ایشان را بهبود بخشد، باید یک دیدگاه سیستماتیک را مدنظر قرار داد. سلامت روان شناختی نیروهای پلیس توسط سیستم پیچیده ای از روابط و متغیرها تعیین می شود. هر جز این سیستم مهم بوده و باید در نظر گرفته شود و یک راه حل واحد برای بهبود سلامت روان شناختی نیروهای پلیس وجود ندارد. همچنین با توجه به تاثیر بیشتر سازمان نسبت به خود تجربه، در تعیین سلامت روانی نیروهای پلیس، اداره های پلیس باید تاکید بیشتری بر سلامت سازمانی داشته باشند و هم از روان شناسان بالینی و هم از روان شناسان سازمانی برای کمک به کاهش تاثیرات نامطلوب کار پلیس استفاده کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 214

دانلود 54 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  213-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  22-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  187
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

مقدمه: سواد سلامت به عنوان یکی از بزرگ ترین تعیین کننده های امر سلامت شناخته شده است. بهورزان؛ ارائه دهندگان مقدم خدمات مراقبتی در سیستم بهداشتی و درمانی کشور می باشند؛ این افراد برای ایفای نقش گسترده خود در جامعه، نیازمند نگرش و درک مناسبی از مفهوم سواد سلامت، به منظور پاسخ گویی به نیازهای جامعه خصوصاً بیماران باسواد سلامت ناکافی می باشند. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش تحلیل محتوا بود؛ که در 30 خانه بهداشت تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی وابسته به شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف و بر روی 22 بهورز شاغل به مدت سه ماه در سال 93 انجام گرفت. آنالیز داده ها هم زمان با جمع آوری آن ها با استفاده از روش آنالیز تحلیل محتوا کیفی انجام شد. یافته ها: تحلیل داده ها منجر به استخراج تعداد 154 کد اولیه گردید؛ که در هفت طبقه قرار گرفتند. مشکل عمده بهورزان این بود که مهارت کافی در تشخیص سواد سلامت بیماران را نداشتند و شیوه های صحیح برقراری ارتباط مؤثر با بیماران را نمی دانستند. نتیجه گیری: یافته های به دست آمده از پژوهش نشانگر درک، نگرش و عملکرد بهورزان در خصوص تعیین کننده های سواد سلامت بود؛ که به برنامه ریزان کمک می نماید تا مناسب ترین شیوه ها و استراتژی ها را به منظور ارتقاء سواد سلامت در کارکنان بهداشتی و درمانی انتخاب نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 187

دانلود 101 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

Koohkan Abolfazl | SANAGOO AKRAM | Pahlavanzadeh Bagher | Badeleh Shamooshaki Mohammad Taqi | JOUYBARI LEILA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  288-293
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5063
 • دانلود: 

  3743
چکیده: 

Context: The emergency staff work in stressful environments and deal with critically ill patients. The occupational nature of their work is such that they are always at risk of being exposed to work violence by patients or patient companions. Aim: The aim of this study was to determine the relationship between anger with general health in emergency personnel. Setting and Design: This was a correlational study that was done in prehospital emergency services and hospital emergency departments in Golestan province, in Iran in 2019. Materials and Methods: The study conducted on 400 of emergency personnel. Samples were selected through multistage sampling. The sampling design included stratified sampling, cluster sampling, and convenience sampling in the first, second, and third stage, respectively. Data were collected using demographic, Spielberger's anger, and general health questionnaires. Statistical Analysis Used: Description of sample under study presented using mean, standard deviation, and frequency. Assessment of associations was performed using Mann-Whitney and correlational analysis at significance level of 0. 05. Results: The mean total score of anger of emergency personnel was 121. 94 ± 14. 66 and for the prehospital and hospital emergency personnel were 123. 53 ± 14. 08 and 119. 38 ± 15. 26, respectively (P = 0. 002). The mean total score of general health was 12. 40 ± 4. 22 and for prehospital emergency and emergency personnel were 12. 23 ± 4. 18 and 12. 67 ± 4. 29, respectively (P = 0. 75). There was a positive and significant correlation between all three dimensions of general health and all three dimensions of anger so that with increasing anger, general health decreased. Conclusion: Emergency personnel were in good general health while their anger score was above average. Furthermore, there was a significant inverse correlation between anger and mental health, so that by increasing the dimensions of anger expression, the general health of prehospital and hospital emergency staff was reduced.

آمار یکساله:  

بازدید 5063

دانلود 3743 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  75
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18621
 • دانلود: 

  18456
چکیده: 

Background: Happiness and its associated factors are of critical importance in human health.Objectives: This study was conducted to examine the association between social capital (social relations) and happiness among health personnel in Iran.Methods: In this cross sectional study, 537 health personnel were selected from the West of Iran through stratified random sampling. The study tools included a demographic checklist, a social relations questionnaire, and Oxford happiness inventory (OHI). For statistical analysis, independent t test, ANOVA, Pearson’s correlation test, and multiple regression analysis were performed, using SPSS version 18 and AMOS software.Results: Amonghappiness dimensions, themeanscore of “sense of vitality” was significantly higher in men, compared towomen (P< 0.05). The results of multiple regression analysis showed that family relations had the greatest direct effect on “life satisfaction” (b, 298; P<0.01) and “positive affect” (b, 0.257; P<0.01). Gender played a mediating role only between workplace relations and happiness (P=0.004). In addition, canonical correlation analysis indicated that 23.5% of variance in the happiness components could be predicted by the components of social relations, based on the Wilks’ lambda (0.765).Conclusions: The findings showed that family and family relations are still the most important sources of happiness. Reinforcement of social relations, as the central aspect of social capital, can play an essential role in increasing happiness in different social groups.

آمار یکساله:  

بازدید 18621

دانلود 18456 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21055
 • دانلود: 

  11875
چکیده: 

Blood and body fluid Exposure is a major occupational safety problems for health care workers. Therefore, we conducted a descriptive and retrospective study to identify the characteristics of blood exposure accidents in health care settings which lasted five years (2005-2009) at the two university hospitals of Sfax. We have 593 blood exposure accidents in health care settings 152 (25.6%) health personnel and 441 (74.4%) trainees' doctors, nurses and health technicians. The mechanism of blood and body fluid exposure was accidental needle-stick injury in 78.9% of health staff, and 81% of trainees, accidental cut in 14.7% of health workers and 10.2% of trainees. The increasing severity of blood exposure accidents is linked to the lack of safe behavior against this risk.

آمار یکساله:  

بازدید 21055

دانلود 11875 استناد 0 مرجع 4440
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  51-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  196
 • دانلود: 

  114
چکیده: 

هدف: اجرای برنامه های آموزشی حین خدمت مجموعه فعالیت های آموزشی نیازسنجی و برنامه ریزی شده به منظور اصلاح و بالا بردن دانش، مهارت، نگرش ها و رفتارهای اعضای سازمان برای انجام دادن وظایف خاص محوله سازمانی است. هدف از این مطالعه بررسی میزان تأثیر برگزاری برنامه آموزشی فناوری های نوین سلامت بر دانش کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت بود. روش ها: این مطالعه به روش نیمه تجربی بود و در سال 1397 در بیمارستان عالی نسب تبریز انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه و به روش پیش آزمون و پس آزمون گردآوری شدند. جامعه پژوهش، کارکنان مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان عالی نسب تبریز بودند و تعداد نمونه در دسترس 28 نفر بود. تحلیل داده ها به وسیله ی نرم افزار spss نسخه 19 و آزمون تی زوجی انجام شد. نتایج: میانگین به دست آمده از میزان دانش کارکنان مدیریت اطلاعات سلامت در پیش آزمون 1. 05 و پس آزمون 4. 75 بود که به مقدار قابل توجهی افزایش یافته بود. نتایج، تفاوت معناداری را در میانگین و انحراف معیار نمرات کارکنان قبل و بعد از برگزاری جلسات آموزشی نشان داد. (P <0. 05). نتیجه گیری: طبق یافته های حاصل از پژوهش حاضر، معلوم گردید که نمرات قبل و بعد از آموزش اختلاف معنی داری داشت. بر این اساس، برگزاری برنامه های آموزشی می تواند تأثیر مثبتی بر دانش کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 196

دانلود 114 استناد 0 مرجع 0
litScript