نتایج جستجو

141201

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

14121

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  191-199
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1909
 • دانلود: 

  508
چکیده: 

مقدمه: با توجه به ارزش روزافزون اطلاعات، تجهیز مدیریت به یک سیستم اطلاعات صحیح و مطمئن که توانایی مدیریت را در اتخاذ تصمیم ها در مورد برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل ارتقا بخشد، به یک ضرورت اساسی عصر ما تبدیل شده است. این پژوهش سعی بر تحلیل و ارزیابی نیازهای اطلاعاتی معاونت درمان دانشگاههای علوم پزشکی کشور داشته، تا نتیجه آن در طراحی و انتخاب یک سیستم جامع اطلاعات برای مدیریتهای مختلف این حوزه، مورد استفاده قرار گیرد.روش کار: این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی مقطعی است که در سال 1387 انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه آن شامل مدیران معاونت درمان 39 دانشگاه علوم پزشکی کشور و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود. با توجه به وجود روشهای مختلف طراحی سیستم های اطلاعاتی، از دو روش برنامه ریزی سیستم شغلی (BSP) و فاکتورهای حیاتی موفقیت (CSF)، الگوبرداری شد. جهت تحلیل و آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.نتایج: در مجموع از 669 مورد نیاز اطلاعاتی شناسایی شده، 45 درصد جزء نیازهای اطلاعاتی اولیه از دیدگاه خود مدیران بوده است. 12 درصد نیازهای اطلاعاتی شناسایی شده، پایین تر از حد اولویت بودند. 14 درصد نیازهای اطلاعاتی از طریق فرم، 21 درصد فرم و بانک اطلاعاتی به طور مشترک، 4 درصد از طریق نرم افزارها یا بانکهای اطلاعاتی، 5 درصد سایت اینترنتی، در دسترس هستند و 56 درصد بدون منبع (فرم، بانک اطلاعاتی، سایت) مشخص بودند.نتیجه گیری: با توجه به در دسترس نبودن منابع اطلاعاتی برای 56 درصد از نیازهای اطلاعاتی مدیران، طراحی سیستم اطلاعاتی مدیریت با تکیه بر فاکتورهای حیاتی موفقیت مدیران و سایر روشهای علمی ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 1909

دانلود 508 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  72-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1617
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1617

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  139-151
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3442
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3442

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  255-262
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2871
 • دانلود: 

  943
چکیده: 

بازخورد اطلاعات مربوط به عملکردهای فعلی سازمان ها، جهت تصمیم گیری معتبربرای مدیران و متخصصان حوزه مراقبت سلامت، حیاتی می باشد. استفاده از داده ها در تصمیم گیری های مدیریتی و بالینی به دلیل حجم زیاد داده ها، گردآوری داده ها از منابع متنوع و عدم ساختاریافتگی انها بسیار مشکل است. هدف از انجام این مطالعه، بیان ضرورت بکارگیری داشبورد به عنوان یک روش مناسب جهت نمایش داده های مربوط به عملکرد شاخص های کلیدی حوزه سلامت برای پشتیبانی از تصمیم گیری مدیران و متخصصان می باشد. مطالعه حاضر به صورت مروری نقلی بوده که با جستجو در بانک های اطلاعاتی اینترنتی از جمله، PubMed،proquest ، google scholar، SID، Magiran و سایت های مربوط به حوزه داشبورد انجام شده است. در این مطالعه سعی بر آن بود که با بررسی متون، مقالات، پایانامه ها وکتابها در زمینه کاربردها و مزایای داشبورد در حوزه سلامت و دیگر حوزه ها، پتانسیل استفاده از داشبورد در حوزه بهداشت و درمان شناخته شود و در صورت امکان در نظام های اطلاعات سلامت کشورمان بکار گرفته شود. بدین منظور پژوهشگران از طریق جستجو در پایگاه های فوق الذکر با استفاده از کلیدواژه های «داشبورد»، «داشبوردهای سلامت»، «داشبوردهای بالینی»، «داشبورد های بیمارستانی»، «داشبوردهای مدیریتی»و «مزایای داشبورد» و همچنین واژه های انگلیسی «dashboard» ، «information dashboards»، «health baseboard»، «management dashboard»، «information display »و مترادف آنها جستجو را انجام دادند، بازه زمانی مستندات مورد استفاده مربوط به سال 2005 میلادی لغایت 2013 میلادی با اولویت مستندات جدیدتر تعیین شد. در این مطالعه حدود 90 مقاله به زبان های فارسی و انگلیسی بررسی شده است و از میان انها تعداد 31 مقاله که ارتباط نزدیک تری به موضوع مورد نظر داشتند انتخاب گردیده است. مزایای داشبورد در تحقیقات مختلف به وضوح قابل رویت است، با توجه به وضعیت کنونی سیستم های اطلاعات بهداشتی و افزایش بی وقفه داده ها در این حوزه، داشبورد یک ابزار حیاتی برای تصمیم گیری در سازمان های سلامت به حساب می آید.در همین راستا، ضروری است که برای کلیه ابعاد بالینی و مدیریتی در سازمان های سلامت شاخص های کلیدی عملکرد شناسایی شوند و برای پایش در داشبوردهای سازمانی و بالینی مخصوص گنجانده شوند، امید است با انجام این مهم مدیریت مبتنی بر اطلاعات و تصمیم گیری اگاهانه وهمچنین کیفیت سلامت در جامعه بهبود یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 2871

دانلود 943 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Bali Medical Journal

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  120-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1121
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1121

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MOHAMMADZADEH NILOUFAR | SAFDARI REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  71-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24197
 • دانلود: 

  22047
چکیده: 

Application of ICT in health (ehealth) has become an integral part of modern healthcare systems. Electronic health information management has proven useful in improving quality of health care, reducing costs and facilitating health research. However, the increasing complexity of healthcare and the growing demand for high quality healthcare delivery has created a need for ehealth systems with the capability of anticipating the future need for information, delivering the information timely to patients and professionals, supporting communication, facilitating coordination and enhancing the performance of decision support systems. Agent-based systems, which operate by artificial intelligence, have shown great promise to meet these challenging needs and to realize the full potential of ehealth systems. In this paper we provide a brief review of application of agent-based systems in chronic disease care.

آمار یکساله:  

بازدید 24197

دانلود 22047 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17733
 • دانلود: 

  9950
چکیده: 

Background: There are increasing change and development of information in healthcare systems. Given the increase in aging population, managers are in need of true and timely information when making decision.Objectives: The aim of this study was to investigate the current status of the health information management system for the elderly health sector in Iran.Materials and Methods: This qualitative study was conducted in two steps. In the first step, required documents for administrative managers were collected using the data gathering form and observed and reviewed by the researcher. In the second step, using an interview guide, the required information was gathered through interviewing experts and faculty members. The convenience, purposeful and snowball sampling methods were applied to select interviewees and the sampling continued until reaching the data saturation point. Finally, notes and interviews were transcribed and content analysis was used to analyze them.Results: The results of the study showed that there was a health information management system for the elderly health sector in Iran. However, in all primary health care centers the documentation of data was done manually; the data flow was not automated; and the analysis and reporting of data are also manually. Eventually, decision makers are provided with delayed information.Conclusions: It is suggested that the steward of health in Iran, the ministry of health, develops an appropriate infrastructure and finally puts a high priority on the implementation of the health information management system for elderly health sector in Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 17733

دانلود 9950 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LONGO D.R. | SCHUBERT S.L. | LEMASTER J.

نشریه: 

ANNALS OF FAMILY MEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  334-340
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4303
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4303

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  122-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  575
 • دانلود: 

  388
چکیده: 

مقدمه: با توجه به اهمیت واحد مدیریت اطلاعات سلامت در بهبود ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مطالعه حاضر با هدف بررسی عملکرد بخش مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان ولیعصر (عج) شهر تهران در سال 1396 انجام گردیده است.روش: مطالعه حاضر یک مطالعه کاربردی از نوع کمی-کیفی است که در سال 1396 انجام شد. برای جمع آوری داده ها در بخش کمی از یک چک لیست روا و پایا استفاده گردید و در بخش کیفی تعداد 8 مصاحبه انجام گردید. برای تحلیل داده های بخش کمی از نرم افزار Excel و برای بخش کیفی از نرم افزار MAXQDA استفاده گردید.نتایج: نتایج مطالعه نشان داد که واحد کدگذاری عملکرد ضعیف تری نسبت به سایر واحد ها داشته است (37.2 از 3). مشکلات بخش مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان ولیعصر (عج) نیز در پنج دسته اصلی سازمانی، نیروی انسانی، مالی، زیرساختی و سخت افزاری و دانش و تخصصی طبقه بندی می شوند، از مهم ترین اقدامات انجام شده هم می توان به اسکن کردن اوراق اصلی اشاره نمود.نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد می‎ شود مسوولین امر در توجه ویژه و داشتن دید تخصصی به بخش مدیریت اطلاعات سلامت اهتمام ورزند.

آمار یکساله:  

بازدید 575

دانلود 388 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نادی راوندی سمیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  257-263
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1040
 • دانلود: 

  726
چکیده: 

اهداف: مطالعات سنتزپژوهی، راهی برای بازیابی، مرور، ترکیب، تحلیل و یکپارچه کردن نتایج مطالعات اصیل است. مطالعه حاضر به معرفی انواع روش های این نوع مطالعات می پردازد. سپس، وضعیت مقالات منتشرشده در PubMed بررسی شده است.مواد و روش ها: در بخش نخست، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بررسی وضعیت تولید مقالات، داده ها از PubMed استخراج و سپس با نرم افزار اکسل تحلیل شد.یافته ها: بررسی ها نشان داد که همه مطالعات سنتزپژوهی طی سال های اخیر روند رو به رشدی داشته است و پژوهشگران اهمیت آن را درک کرده اند.نتیجه گیری: با توجه به افزایش حجم و تعداد اطلاعات تخصصی، آگاهی و استفاده از نتایج مطالعات سنتزپژوهی در تصمیم گیری های بالینی مبتنی بر شواهد بسیار موثر است. با توجه به اینکه در ایران بیشتر مطالعات به سیستماتیک و متاآنالیز محدود شده است، مقاله حاضر دید جدیدی را به مطالعات سنتزپژوهی ایجاد می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1040

دانلود 726 استناد 0 مرجع 1
litScript