نتایج جستجو

9703

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

971

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  3150
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE FISH FAUNA OF IRAN IS AFFECTED BY THREE AREA; PALEARCTIC, ORIENTAL AND ETHIOPIAN THAT IT CAUSES A CONSIDERABLE VARIATION IN ANIMALS, ESPECIALLY THE FISHES. AMONG THE 19 DISTRICTS OF IRAN CATCHMENT basin'S, hari-RUD river basin DUE TO ITS SPECIAL GEOGRAPHICAL CONDITIONS HAS ALWAYS BEEN ONE OF THE MOST UNEXPLORED WATERSHED OF IRAN IN TERMS OF FISH FAUNA. ...

آمار یکساله:  

بازدید 3150

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  61
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 61

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  37-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 60

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22560
 • دانلود: 

  20679
چکیده: 

Since identification of species and populations of fish are essential in biodiversity, conservation and research on their biological characteristics, variation of body shape of different populations of Garra rossica from the southern and eastern Iran was investigated by traditional (meristic and morphometric characters) and geometric morphometric methods. A total of 113 specimens of G. rossica from four rivers in four basins were caught by electrofishing (May, 2018) and transferred to the laboratory for further analysis. Left sides of the specimens were photographed, then appropriate 13 landmark-points were selected and digitalized in tpsDig2 to extract body shape data. The obtained landmark configurations were superimposed by the General Procrustes Analysis to remove nonshape variations. Finally, Principle Component Analysis, Canonical Variate Analysis and Cluster Analysis were conducted in PAST and MorphoJ. Analysis of 12 meristic and 19 morphometric traits showed that populations differ significantly in 10 meristic and 15 morphometric traits (p<0. 05). Also, analyzes of the geometric morphometrics shows that the studied groups are distinguished in the shape and size of head, body height, length of the caudal peduncle, and position of the dorsal fin. This study shows that different populations inhabiting different rivers have distinct body shapes.

آمار یکساله:  

بازدید 22560

دانلود 20679 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

W. COAD Brian

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  218-257
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7914
 • دانلود: 

  47988
چکیده: 

The systematics, morphology, distribution, biology, economic importance and conservation of the freshwater catfishes of Iran are described, the species are illustrated, and a bibliography on these fishes is provided. There are four families with four genera and six species, one of which is an exotic; the family Bagridae with one genus and species, Mystus pelusius in the Persian Gulf, Hormuz and Tigris river basins; the family Heteropneustidae with one genus and species, Heteropneustes fossilis in the Tigris river basin; the family Siluridae with one genus and two species, Silurus glanis in the Caspian Sea, Lake Orumiyeh and hari river basins and Silurus triostegus in the Tigris river basin; and the family Sisoridae with one genus and two species, Glyptothorax kurdistanicus in the Tigris river basin and Glyptothorax silviae in the Persian Gulf and Tigris river basins. There are also some species in the neighboring regions which were not reported from Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 7914

دانلود 47988 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

گودرزی مسعود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (ویژه نامه جغرافیا)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  208
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

بسیاری از حوضه های رودخانه ای که هزاران سال محور مدنیتی استوار بوده اند پایداری خود را از دست داده و به مجموعه های اکوسیستمی بسیار ناپایدار و شکننده تبدیل شده اند. چنین فرآیندی اساس توسعه پایدار جوامع ساکن در این حوضه ها را به خطر انداخته است. در این مقاله تلاش بر آنست که با استفاده از نتایج مطالعه های معتبرملی و بین المللی و به موازات آن، نتایج مشاهده ها و تحقیقهای میدانی ومطالعه های علمی دراز مدت، نگارنده، به تحلیل علل و چگونگی ناپایداری محیطهای رودخانه ای پرداخته و راهبردهایی ارایه نماید که کاربرد آنها می تواند توسعه و مدیریت حوضه ها را به سوی پایداری سوق دهد. در این راستا معرفی و تحلیل "مدل فرآیند مطالعات" در برنامه ریزی توسعه و مدیریت پایدار رودخانه ها یکی از راهبردهای اساسی بوده است که به موازات راهبردهای دیگر ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 208

دانلود 20 استناد 1 مرجع 5
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  49-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  618
 • دانلود: 

  152
چکیده: 

با تمام اهمیتی که آب در اقتصاد ایران دارد، هر ساله سیلاب ها حجم زیادی از آب ها و خاک های حاصل خیز کشور را از دسترس خارج کرده و به کویرها، دریاچه ها و دریاها انتقال می دهند. حوضه آبریز رودخانه کشکان یکی از زیر حوضه های مهم حوضه آبریز کرخه است. در این پژوهش به بررسی روند تغییرات بارش سالانه، روند ضریب رواناب، رابطه «بارش، رواناب»، تواتر بارش های 24 ساعته و شدت سیل خیزی در حوضه آبریز رودخانه کشکان پرداخته و نتایج بررسی نشان داد توزیع مکانی بارندگی در سطح حوضه کشکان بسیار متفاوت است و با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و ویژگی های توپوگرافی رشته کوه های مرتفع زاگرس میزان بارندگی دریافتی در سطح این حوضه بسیار متفاوت می باشد. با وجود ثبات میانگین بارش سالانه، ضریب رواناب سالانه دارای روند افزایشی، پرشیب و معنی دار می باشد. مقایسه میانگین دهه اول و دهه دوم دوره بیست و نه ساله نشان داد که ضریب رواناب سالانه در دهه دوم 84 درصد نسبت به دهه اول افزایش یافته است. افزایش رواناب و سیلاب ها در سال های اخیر تنها به عامل بارندگی از نظر کمی بستگی ندارد، بلکه به نظر می رسد که عوامل دیگری از قبیل تغییرات کاربری اراضی، قطع درختان جنگلی، تخریب مراتع و تبدیل آن ها به اراضی کشاورزی، گسترش شهرسازی، توسعه مسکن روستایی و غیره تاثیر چشمگیری در افزایش حجم سیلاب ها داشته است. بنابراین انتظار می رود که هم اکنون سیلاب های شدیدتری به وقوع بپیوندد. زیرا بر اساس بررسی پراکنش ماهانه بارش در حوضه بیانگر این نکته است که بارش حوضه به سمت تمرکز در اواخر دوره سرد سال می رود. جای که به دلیل شرایط حرارتی ریزش های جوی عموما از نوع مایع بوده و تبدیل به سیلاب های شدید می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 618

دانلود 152 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  65-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  370
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

در سال های اخیر به منظور احیای دریاچه ارومیه و پیشگیری از بروز پیامدهای منفی زیست محیطی، طرح انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه در دست مطالعه و اجرا قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده است تغییرات احتمالیمورفولوژی رودخانه زاب ناشی از اجرای پروژه در پایین دست سد کانی سیو، مورد ارزیابی قرار گیرد. روش تحقیق عمدتا بر پایه روش تحلیلی استوار است. داده ها شامل نقشه زمین شناسی 100000/1، عکس های هوایی 60000/1 و تصاویر ماهواره ای لندست 8 (سنجنده ETM)، تصاویر GDEM ماهواره ASTER با قدرت تفکیک 15 متر، داده های اقلیمی و هیدرولوژی آب های سطحی منطقه مورد مطالعه می باشد که به منظور گردآوری آنها از طریق روش کتابخانه ای و اسنادی، مراجعه به سازمان ها و ادارات، سایت های اینترنتی و مشاهدات میدانی، اقدام شده است. نتایج نشان می دهد که پس از آبگیری سد کانی سیو و انتقال آب به دریاچه ارومیه، دبی رودخانه زاب در ایستگاه هیدرومتری گرژال در پایین دست سد، از 1464.72 میلیون مترمکعب در سال به 653.42 میلیون متر مکعب در سال کاهش خواهد یافت و بستر رود دچار کاهش شدید جریان خواهد شد، بطوری که در ماههای شهریور و مهر بستر رودخانه زاب از پای دیواره سد تا الحاق سرشاخه آبخورده تقریبا خشک می شود. این کاهش جریان موجب تغییر شاخص های مورفولوژیکی مانند نیمرخ عرضی و طولی و شاخص های هیدرولیکی مانند عمق آب و سرعت جریان خواهد شد. بر این اساس، در بازه الف جریان رود تنها بخش های عمیق تر بستر را مورد استفاده قرار می دهد که حاصل آن تشکیل تراس های جدید و کوچک شدن مقطع عرضی، نابودی پوشش گیاهی کناری و یا عقب نشینی آن به فواصل دورتر خواهد بود. در بازه ب قدرت جریان رود متوجه کناره های رود شده و آن را برش خواهد داد و چالاب های موجود در مسیر جریان از طریق نهشته گذاری پر خواهند شد و در بازه ج با افزایش فاصله از سد کانی سیو و افزایش بار رسوب نسبت به ظرفیت انتقال، رسوبات ته نشین شده، لذا هم عمق بستر و هم پهنای آن به دلیل تشکیل پشته های رسوبی در مسیر جریان و رسوبگذاری در کناره ها، کمتر خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 370

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  95-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  292
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 292

دانلود 127 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  95 (زمین ساخت)
 • صفحات: 

  13-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1492
 • دانلود: 

  475
چکیده: 

شاخص های زمین ریخت شناسی زمین ساخت فعال ابزار مفیدی برای بررسی تاثیر فعالیت زمین ساخت در یک ناحیه است. محاسبه این شاخص ها به وسیله نرم افزارهایArcGIS  و سنجش از دور (RS)، در یک منطقه بزرگ برای تشخیص ناهنجاری های احتمالی مرتبط با زمین ساخت فعال سودمند است. این روش به ویژه در مناطقی که کار مطالعاتی کمی برروی فعالیت زمین ساختی آن با استفاده از این روش صورت گرفته مانند حوضه آبریز کارون بزرگ، می تواند روش نو و مفیدی باشد. حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ واقع در بخش های میانی کمربند چین خورده- رانده شده زاگرس با راستای چیره شمال باختر- جنوب خاور در جنوب باختری ایران، یک پهنه بسیار ایده آل برای آزمودن مفاهیم این شاخص ها در پیش بینی فعالیت نسبی زمین ساختی بر اساس بررسی سامانه رودخانه ای یا جبهه کوهستان شناخته شد. بر اساس مقادیر شاخص طول- شیب رودخانه (SL)، نبود تقارن حوضه زهکشی (Af)، انتگرال فرازسنجی (Hi)، نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن (Vf)، شکل حوضه زهکشی (Bs) و پیچ و خم پیشانی کوه (Smf) شاخصی نهایی به نام شاخص زمین ساخت فعال نسبی  (Index of relative active tectonics; or Iat)حاصل می شود که ترکیبی از شاخص های بالا بوده و سیماهای زمین را به چهار رده تقسیم می کند. پس از اندازه گیری شاخص ها مشخص شد که پهنه کارون بزرگ دارای نرخ های متفاوتی از فعالیت زمین ساختی است. بر اساس مقادیر به دست آمده تصحیح شده برای شاخصIat  منطقه مورد مطالعه در سه رده طبقه بندی می شود: رده 1 (24% پهنه با فعالیت نسبی خیلی بالا، مانند بخش هایی از خاور و مرکز یعنی در مناطقی که گسل های راندگی اصلی زاگرس و فروافتادگی دزفول بیشترین تاثیر را دارند)، رده 2 (63% پهنه با فعالیت نسبی بالا، مانند بیشتر بخش های خاوری، باختری، شمال و مرکز یعنی در مناطقی که نسبت به رده پیشین عملکرد گسل ها کمتر است)، رده 3 (10% پهنه با فعالیت نسبی متوسط، یعنی در مناطقی که عملکرد گسل ها کمترین تاثیر را دارد)، و بر این اساس پهنه ضعیف (رده 4) در حوضه آبریز کارون وجود ندارد. همچنین 1% از پهنه حوضه آبریز به علت قرارگیری در نواحی دشت های ساحلی خوزستان و نبود امکان اندازه گیری شاخص ها در این رده بندی قرار نمی گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1492

دانلود 475 استناد 0 مرجع 0
litScript