نتایج جستجو

8377

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

838

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  87-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  924
 • دانلود: 

  248
چکیده: 

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر روش آبیاری بارانی قرقره ای و آبیاری سطحی بر عملکرد و کارایی مصرف آب یونجه در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد (منطقه نیمه خشک شمال خوزستان) با بافت سیلتی کلی لوم انجام شد. برای این منظور آبیاری بارانی قرقره ای با 2 نوع نازل (با قطر 22 و 24 میلی متر) هر کدام برای یک چین با سیستم آبیاری جویچه ای (با طول جویچه های 150 متر و فاصله پشته 60 سانتی متر و شیب زمین 0.002) مقایسه شد. آنالیز آماری نشان داد که استفاده از آبیاری سنگین با دور آبیاری بالا (آبیاری سطحی) مجموع عملکرد ماده خشک و کارایی مصرف آب را کاهش داد. بطوریکه بیشترین و کمترین عملکرد و کارایی مصرف آب برای دو چین برداشتی 16.27 و11.5  تن در هکتار و 2.11 و 0.49 کیلوگرم در هکتار علوفه خشک به ازای هر مترمکعب آب به ترتیب مربوط به آبیاری با دور آبیاری کم (آبیاری بارانی قرقره ای) و آبیاری سنگین با فواصل آبیاری زیاد (آبیاری سطحی) بود. می توان نتیجه گرفت که برای دست یابی به عملکرد بالای علوفه و افزایش کارایی مصرف آب یونجه در شرایط نیمه خشک، آبیاری ها بایستی سبک و با فواصل کم با استفاده از سیستم آبیاری بارانی صورت گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 924

دانلود 248 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

پژوهش کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  39-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  996
 • دانلود: 

  355
چکیده: 

در این مطالعه 9 سیستم آبیاری بارانی شامل سه سیستم ویل موو، سه سیستم کلاسیک و سه سیستم قرقره ای در استان آذربایجان شرقی به عنوان نمونه انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. ضرایب یکنواختی، راندمان پتانسیل کاربرد و راندمان واقعی کاربرد آب اندازه گیری شدند. راندمان پتانسیل کاربرد در سیستم های ویل موو از 69.3 تا 78.5 درصد، در سیستم های کلاسیک از 48.2 تا 73.5 درصد و در سیستم قرقره ای از 40 تا 56.5 درصد متغیر بود. متوسط راندمان واقعی کاربرد در سیستم های ویل موو، کلاسیک و قرقره ای به ترتیب 65.8، 52.7 و 47.9 درصد به دست آمد. در وضعیت هوای آرام و شرایط متعارف کارکرد سیستم ها، متوسط ضریب یکنواختی برای سیستم های ویل موو، کلاسیک و قرقره ای به ترتیب 85.9، 73.8 و 64.4 درصد و یکنواختی توزیع آب در ربع پایین به ترتیب 79.3، 63.5 و 51.5 درصد تعیین گردید. نتایج نشان داد که در یکی از مزارع آزمایشی کاهش 25 درصد فاصله جابجایی لوله های فرعی در سیستم کلاسیک، ضریب یکنواختی را تا حدود 25 درصد، و یکنواختی توزیع بر اساس نصف و ربع پایین مشاهدات را به ترتیب تا حدود 21 و 33 درصد افزایش می دهد. در شرایط سرعت باد کم و ملایم و بافت خاک لوم رسی، عملکرد سیستم ویل موو بهتر از سیستم های کلاسیک و قرقره ای، و عملکرد سیستم کلاسیک بهتر از قرقره ای تعیین گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 996

دانلود 355 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حسینی یاسر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  135-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

در این تحقیق از قابلیت سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی پارامتریک تناسب اراضی، در روش های آبیاری قطره ای و بارانی در شبکه آبیاری دشت فتحعلی مغان به مساحت 5175 هکتار واقع در استان اردبیل استفاده شد. براین اساس، مناطق” کاملاً مناسب” برای آبیاری بارانی و قطره ای به ترتیب برابر 06/385 هکتار (4/7درصد) و 35/2941 هکتار (87/56 درصد) به دست آمد و برای مناطق “ نسبتاً مناسب” به ترتیب مساحتی حدود 1/286 هکتار(5/5 درصد) و 43/246 هکتار(7/4درصد) محاسبه گردید. همچنین مساحتی حدود 08/ 2810هکتار (3/54 درصد) و 1/797 هکتار (4/15 درصد) به ترتیب برای آبیاری بارانی و قطره ای برای تناسب “ تاحدودی مناسب” به دست آمد و مساحت 88/1322هکتار (5/25 درصد) و 58/737 هکتار (2/14 درصد) به مناطق با تناسب “ نامناسب در شرایط فعلی” تعلق گرفت. برای تناسب “ نامناسب دائمی” مساحت ها به ترتیب برابر 91/370 هکتار (1/7درصد) و 54/458 هکتار (86/8 درصد) محاسبه گردید. نتایج نشان داد که تفاوت عمده ای بین دو روش از لحاظ اراضی “ کاملاً مناسب” وجود دارد به طوری که مساحت اراضی “ کاملاً مناسب” به روش قطره ای تقریبا 5/7 برابر مساحت این اراضی در روش بارانی می باشد. همچنین اراضی “ تا حدودی مناسب” ، در ارزیابی به روش بارانی بیشترین مناطق را به خود اختصاص داد و مساحت این نواحی در روش بارانی 5/3 برابر بیش تر از روش قطره ای گردید. نتایج نشان داد، در نظر گرفتن تغییرات تدریجی پارامترهای خاک در ارزیابی به روش فازی، باعث دقت بیشتر این روش نسبت به روش پارامتریک غیر فازی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

دهقانی سانیج حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  46-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 21 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  47-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2186
 • دانلود: 

  277
چکیده: 

یکی از اهداف اصلی آبیاری بارانی توزیع یکنواخت آب در مزرعه است تا حتی الامکان با تامین نیاز آبی گیاه از اتلاف آن جلوگیری شود.سیستم آبیاری ارابه ای نوعی از آبیاری بارانی دائما متحرک است که مزرعه را به صورت نواری آبیاری می کند. مزرعه عصمتیه یکی از اراضی موقوفه آستان مقدس حضرت فاطمه المعصومه (سلام اله علیها) است که در آن سیستم آبیاری بارانی ارابه ای اجرا شده است. دستگاه آبیاری موجود مدل 85-290 TX با قطر لوله پلی اتیلن 85 میلی متر و طول لوله 290 متر و آبپاش مورد استفاده در این دستگاه مدل BIG gun-SR 150ساخت شرکت NELSON با اندازه نازل 17.8 میلی متر می یاشد. برای بررسی عملکرد سیستم آبیاری موجود در این مزرعه، در تابستان سال 1392 تحقیقی در دو حالت ارابه ثابت با سه تکرار و ارابه متحرک با چهار تکرار انجام گرفت. بدین منظور ضریب یکنواختیو یکنواختی توزیع، کفایت آبیاری، راندمان کاربرد آب در ربع پایین، راندمان کاربرد آب و تبخیر و بادبردگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که در حالت ارابه ثابت نیمرخ عمق پاشش آب، عمق آب رسیده به زمین تا فاصله ای 10 متری از مرکز ارابه کاهش می یابد، در فاصله بین 10 تا 20 متری از ارابه مقدار آب رسیده به سطح زمین سیر صعودی دارد و در فاصله 20 تا 30 متری بیشترین حجم آب به سطح زمین را دارد، متوسط ضریب یکنواختی در حالت ارابه ثابت 61 درصد و متوسط یکنواختی توزیع در این حالت 44.8 درصد می باشد. میانگین عمق آب رسیده به زمین 10.1 میلی متر و متوسط درصد تبخیر و بادبردگی به روش تریمر 1.4 درصد به دست آمد. در حالت ارابه متحرک اختلاف بین تلفات بادبردگی در سمت راست و چپ ارابه نماینگر تاثیر باد بر روی پراکنش آب بر روی زمین می باشد. بر این اساس که هرچه اثر باد بر روی پراکندگی بیشتر بوده تلفات بادبردگی بیشتر بوده است. متوسط تلفات تبخیر و بادبردگی به روش تریمر در حالت ارابه ثابت  1.6درصد و در حالت ارابه متحرک 2.5 درصد می باشد. میانگین ضریب یکنواختی آب 65.1 درصد و میانگین یکنواختی توزیع  48.3درصد به دست آمدکه نشان می دهد ضریب یکنواختی آب در مزرعه عصمتیه مناسب است، میانگین یکنواختی توزیع در مزرعه عصمتیه قابل قبول نخواهد بود و بیانگر توزیع نامناسب آب در سطح مزرعه است. متوسط کفایت آبیاری 66.7 درصد محاسبه گردید. میانگین راندمان واقعی کاربرد آب در ربع پایین 24.7 درصد و راندمان کاربرد 48.8 درصد به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 2186

دانلود 277 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3 (پیاپی 92)
 • صفحات: 

  72-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  244
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

یکی از مشکلات اصلی آبپاش تفنگی ایجاد سله و تخریب لایه سطحی خاک است. لذا در این تحقیق اثر آبیاری بارانی با آبپاش تفنگی سیار بر روی سطح خاک لخت از نظر نفوذ آب و فرسایش و تغییر خصوصیات فیزیکی خاک در قطعه ای از اراضی تحقیقاتی کرکج وابسته به دانشگاه تبریز ارزیابی گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی و متشکل از دو نوع آبپاش تفنگی (خارجی ساخت شرکت باور اتریش مدل 85- DT280و ایرانی ساخت شرکت توسعه و صنعت آذربایجان مدل 85- (TSA300و سه ترکیب فشار آب و سرعت حرکت آبپاش (فشار 7 بار و سرعت 26 متر در ساعت، فشار 8 بار و سرعت 28 متر در ساعت، فشار 9 بار و سرعت 28 متر در ساعت) در سه تکرار بود. هدف از این طرح ارزیابی اثر سوء ضربات آب پس از آبیاری بر خصوصیات خاک بود. پس از آزمایش، صفاتی نظیر ضخامت سله، نفوذ آب به خاک، چگالی ظاهری خاک و فرسایش خاک حاصله از آبیاری با آبپاش تفنگی سیار اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که آبیاری با آبپاش تفنگی سیار از طریق ایجاد سله و تراکم در سطح خاک باعث افزایش چگالی ظاهری خاک گردید. ولی اثر تیمارهای مختلف روی چگالی ظاهری در سطح پنج درصد معنی دار نبود. میانگین ضخامت سله تشکیل شده بر روی سطح خاک با فاکتورهای مختلف شامل دو آبپاش، سه سطح فشار و سرعت حرکت آبپاش در سطح یک درصد اختلاف معنی دار داشتند. بیشترین و کمترین میانگین ضخامت سله به ترتیب در آبپاش ایرانی با فشار 7 بار و سرعت حرکت 26 متر در ساعت و آبپاش اتریشی با فشار 9 بار و سرعت حرکت 28 متر در ساعت بدست آمد. میانگین سرعت نفوذ نهایی با فاکتورهای مختلف در سطح یک درصد معنی دار بود. حداکثر و حداقل متوسط سرعت نفوذ نهایی به ترتیب مربوط به آبپاش اتریشی با فشار 9 بار و سرعت حرکت 28 متر در ساعت و آبپاش ایرانی با فشار 7 بار و سرعت حرکت 26 متر در ساعت بود.

آمار یکساله:  

بازدید 244

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  103-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

تولید رواناب و فرسایش خاک در مزارع کشاورزی از جمله پدیده هایی است که به لحاظ کاهش حاصل خیزی و بازده خاک حائز اهمیت زیادی است. یکی از ضروریات اولیه برای کنترل و کاهش رواناب و رسوب در آبیاری گان اینست که با انجام شبیه سازی میزان رواناب و فرسایش تحت این نوع آبیاری پیش بینی شود و در این زمینه یکی از نرم افزارهای کامپیوتری، مدل EUROSEM می باشد، ولی باید قبل از هر چیز کارایی این مدل مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق با انجام آزمایش های صحرایی در زمینی با دو شیب 1 و 3 درصد واقع در مزرعه تحقیقاتی واقع در دانشگاه شهرکرد سعی شده کارایی مدل EUROSEM در برآورد رواناب و فرسایش خاک تحت شرایط آبیاری بارانی گان مورد ارزیابی قرار گیرد. شدت پاشش آب سیستم آبیاری گان در این تحقیق، بطور متوسط 38 میلیمتر بر سرعت و ضریب یکنواختی آن 89.5 درصد بود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدل EUROSEM قادر است میزان کل رواناب و هدر رفت خاک را تحت شرایط آبیاری بارانی گان به خوبی شبیه سازی نماید، ولی در شبیه سازی زمان شروع رواناب، زمان رسیدن به دبی اوج رواناب و رسوب این مدل دارای خطای بیشتری می باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که دقت مدل در برآورد رواناب و رسوب نزدیک به هم بوده و اختلاف معنی داری بین دقت برآورد این دو پارامتر مشاهده نشده است. علاوه بر آن نتایج اعتبارسنجی مدل نشان داده که مدل در صورتیکه کالیبره شود به خوبی می تواند علاوه بر رخدادهایی که بر اساس آنها مدل کالیبره شده، رخدادهای دیگر را شبیه سازی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  194-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  628
 • دانلود: 

  171
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 628

دانلود 171 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

SOCIAL SCIENCE QUARTERLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  98
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  500-512
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2316
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2316

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

BASATI J. | SHEIKHOLESLAMI M. | NOORI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  840
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

POWDERY MILDEW APPEARS EVERY YEAR IN ALL OVER SUGAR BEET FIELDS IN IRAN AND DECREASES THE QUALITY AND QUANTITY OF THIS CROP. IN ORDER TO COMPARISON BETWEEN 2 FURROW AND sprinkle irrigation METHODS ON RESTRICTING POWDERY MILDEW AND EFFECT ON THE CROP YIELD SOME EXPERIMENTS WERE PERFORMED IN AGRICULTURAL RESEARCH STATION OF MAHIDASHT, KERMANSHAH DURING 2011-2012. THE EXPERIMENT INCLUDED 8 CULTIVARS WITH VARIOUS SUSCEPTIBILITY TO POWDERY MILDEW UNDER 2 sprinkle AND FURROW irrigation METHODS IN A COMPLETE RANDOMIZED BLOCK DESIGN WITH 4 REPLICATIONS. 2-YEAR COMBINED ANALYSIS SHOWED THAT irrigation METHOD HAD EFFECT ON ROOT YIELD BUT STATISTICALLY IT WAS NOT SIGNIFICANT. SUGAR CONTENT IN FURROW irrigation WITH 15.04% WAS HIGHER THAN sprinkle irrigation WITH 13.59% WHICH RESULTED IN 1.26 TON/HEC MORE SUGAR UNDER FURROW irrigation SYSTEM. INFECTION TO POWDERY MILDEW DECREASED SEVERELY IN sprinkle irrigation SO THAT IN THIS METHOD INFECTION SUPPRESSED AT 5 TO 6% WHICH WAS EVEN LOWER THAN THE INFECTION AFTER PERFORMING CHEMICAL TREATMENT. FOR ROOT YIELD THE DIFFERENCE AMONG THE CULTIVARS WAS SIGNIFICANT. IN THIS EXPERIMENT TORBAT WHICH IS A NEW IRANIAN CULTIVAR WITH A REMARKABLE ROOT YIELD SHOWED A MODERATE INFECTION TO POWDERY MILDEW SO IT CAN BE GROWN IN THE REGIONS WITH HIGH LEVELS OF POWDERY MILDEW INFECTION.

آمار یکساله:  

بازدید 840

دانلود 0
litScript