نتایج جستجو

37572

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3758

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

آمایش محیط

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  1-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

فروشندگان بازارهای دوره ای محلی در استان گیلان به صورت چرخشی در هر یک از شهرهای این استان در یک یا چند روز از روزهای هفته اقدام به فروش محصول خود می نمایند. این امر منجر به ایجاد یک شبکه بازاری وسیع در سراسر منطقه می گردد. در این مقاله به چگونگی برقراری آن و تاثیرات این شبکه از طریق رسم شبکه بندی های موجود پرداخته می شود.روش تحقیق این پژوهش کیفی است. حجم نمونه نیز از طریق نمونه گیری وضعی انتخاب شده که تعداد آن برابر با 108 نفر از فروشندگان در 9 شهر بازاری استان گیلان می باشد. در انتخاب شهرها، از نمونه گیری طبقه ای استفاده شده است. در درون هر شهر نیز از روش نمونه گیری گلوله برفی برای انتخاب فروشندگان بهره برده شد. نرم افزارهای مورد استفاده نیز ARC GIS و UCINET می باشد.نتایج تحقیق نشان می دهد که بازارهای دوره ای محلی دارای چهار شبکه شمال غرب، غرب، شمال شرق و شرق، در استان گیلان می باشند. بازارهای مزبور دارای همپوشی بوده و این امر موجب شده است که کل استان تحت این شبکه بازاری قرار گیرد. همچنین بازار بندر انزلی و ماسال نقش مرکزی را دارا بوده که کلیه بازاریان در سراسر گیلان در این شهرها جمع می شوند و به نوعی این بازارها، مراکز گردهمایی فروشندگان کل استان به شمار می روند.

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 64 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1 (پی در پی 67)
 • صفحات: 

  9-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

مقدمه: سوختگی یکی از مهمترین حوادث و رایج ترین صدماتی است که سلامت کودکان را تهدید می کند، و سومین علت مرگ و میر در این گروه سنی می باشد.هدف: این مطالعه با هدف تعیین مشخصات کودکان 6- 1 سال دچار سوختگی استان گیلان انجام شده است.روش کار: این مطالعه بصورت یک طرح توصیفی مقطعی، بر روی 175 کودک 6- 1 سال پذیرش شده در بیمارستان سوانح سوختگی ولایت شهر رشت انجام شد. نمونه ها از طریق نمونه گیری تدریجی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای دو قسمتی شامل: مشخصات فردی و اطلاعات پزشکی بود که بصورت مصاحبه با والدین تکمیل شد.نتایج: یافته های پژوهش نشانگر آن است که اکثریت واحدهای مورد پژوهش، پسر (52%) با میانگین سنی 30.6±2.18 ماه بود. (%79.4) از این کودکان دچار سوختگی با مایعات داغ و 32 درصد دچار سوختگی در اندام تحتانی شده بودند. (%78.9) از نمونه ها خوددرمانی در منزل داشتند. بیشترین موارد سوختگی در روزهای غیرتعطیل (%60.6) و بین ساعات 8- 5 عصر (%26.9) رخ داده بود.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش به ما کمک می کند تا با شناسایی کودکان در معرض خطر و آموزش روشهای پیشگیری از سوختگی بسیاری از حوادث سوختگی را کاهش دهیم.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  307
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

پدیده موج گرما یکی از موثرترین پدیده های هواشناسی است که تاثیر بسیار شگرفی بر روی اکوسیستم ها و فعالیت های انسانی می گذارد، سبب ایجاد مشکلات اقتصادی و افزایش نرخ مرگ و میر می شود. هدف اصلی این مقاله شناخت و طبقه بندی پدیده موج گرما و پراکندگی مکانی آن در استان گیلان می باشد. این پژوهش متشکل از دو بخش می باشد: بخش اول مجموع روزهای دارای تنش گرما و بخش دوم دوره هایی که موج گرما وجود دارد. در هر دو روش از مقیاس 1 (Minor) تا5 (Extreme)  استفاده شده است، مهمترین یافت های پژوهش عبارتند از :- در پراکندگی مکانی روزهای تنش گرما و موج گرما، ارتفاع ها، رطوبت و ویژگی های سواحل تاثیر زیادی دارد، به طوری که ایستگاه های نزدیک به ساحل وکم ارتفاع (به غیر از انزلی) دارای بالاترین روزهای استرس و موج گرما بوده و ایستگاه های نواحی کوهستانی و دور از سواحل مرطوب (غیر از منجیل) دارای کمترین فراوانی موج گرما بوده اند.- رده پنجم موج گرما (EXTREME) دارای بالاترین فراوانی موج گرما و به دنبال آن رده های سوم، دوم، چهارم و بعد رده اول قرار دارد.- شهرهای آستارا، رشت، لاهیجان و کیاشهر به خاطر رطوبت بالا دارای بیشترین فراوانی موج گرم گرم ترین شهرها و شهر انزلی به عنوان خنک ترین شهر ساحلی است.

آمار یکساله:  

بازدید 307

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

TEYMOORI SENDESI SEYEDE GOLESTANE | GHOBAD NEJHAD MASOOMEH | KHODAPARAST SEYED AKBAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

MACROBASIDIOMYCETES ARE IMPORTANT BECAUSE OF THEIR SYMBIOSIS ASSOCIATION WITH TREES. THESE FUNGI ARE EDIBLE AND USED A MEDICINE. THEIR SYMBIOSIS RELATIONSHIP WITH TREES COULD BE ASSOCIATED WITH ON SPECIFIC SPECIES OF TREES OR INCLUDED A WIDE RANGE OF PLANTS. …

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
نویسندگان: 

پوررمضان عیسی | مهدوی رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  100-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1122
 • دانلود: 

  374
چکیده: 

سازمان فضایی استان گیلان، ترتیب و توزیع نظام یافته واحدها و فعالیت ها در فضا برای عملکردهای عموم مجموعه است. این مقاله که با هدف تحلیل سازمان فضایی فعالیت ها در استان گیلان تهیه شده، از لحاظ هدف بنیادی و روش انجام آن توصیفی - تحلیلی است. نتایج این مطالعات نشان می دهد، سازمان فضایی ناحیه جلگه ای گیلان که حول محور فعالیت های نظام یافته در پیکره استان شکل گرفته ، نسبت به نواحی کوهپایه ای و کوهستانی که شامل ناحیه جنگلی و نوار مرتعی می باشد، دارای موقعیت ممتازتری بوده و در زمره فضاهای نسبتا توسعه یافته در استان محسوب می شود. با توجه به این نوع سازمان فضایی، توزیع امکانات و فعالیت ها و پراکندگی تسهیلات و نحوه میزان دسترسی به خدمات به صورت نسبتا بهینه در سطح ناحیه جلگه ای استان صورت گرفته است. استفاده از فضا در وضع موجود تا حدی بیانگر قابلیت ها و توان های محیطی آن است. اما گاه عدم شناسایی دقیق پتانسیل های محیطی و گاه اقتضای ضرورت ها موجب می شود که بهره گیری از برخی فضاها متناسب با قابلیت های بالقوه نباشد. از این رو درمطالعات آمایشی تحلیل سازمان فضایی استان، مقوله کاربری و تخصیص فضا از اهمیت خاصی برخوردار است. استقرار صنایع در استان گیلان از توزیع فضایی نامتعادل برخوردار می باشد. با توجه به گرایش های کنونی درایجاد شهرک های صنعتی در نواحی صنعتی روستایی در سطح شهرستان های استان می توان گفت، استقرار صنایع در سطح نواحی استان از توزیع فضایی عادلانه تری نسبت به گذشته برخوردار بوده است. همچنین کانون های فعالیت های خدماتی استان در نقاط شهری آن قرار دارد، بنابراین سطح خدمات، به فراخور سطح شهرها در نظام سلسله مراتب عملکردی آن تفاوت خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1122

دانلود 374 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رضایی احمد

نشریه: 

مطالعات ملی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (21) مدرنیته و هویت
 • صفحات: 

  123-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1590
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

البرز مرکزی که از دره سفیدرود تا رودخانه آستاراچای را در برمی گیرد. یکی از قدیمی ترین سکونت گاه های اقوام ایرانی به حساب می آید. بخش شمالی که به استان گیلان شهرت دارد از نظر تنوع فرهنگی و قومی قابل توجه است. اکثر ساکنین شرق این استان گیل مردان هستند و در مناطق کوهستانی اقوام تالش، تات و کرد اسکان یافته اند. هر چه از کناره ی دریای خزر به سمت کوهستان برویم از جمعیت گیل مردان کاسته و به تعداد تالش های دامدار و کشاورز افزوده می شود و برای نزدیک شدن به تات زبان ها، باید به سمت خط الراس سلسله جبال البرز حرکت کرد. بالاخره اگر از مناطق شرقی به سمت غرب برویم با آذری های ساکن دراین استان رو به رو می شویم. در مناطق کوهستانی جزیره هایی از قوم ایرانی کرد زندگی می نند که کثرت آن ها در منطقه ی عمارلو بیش تر مشاهده می شود. این مقاله درصدد است نحوه پراکندگی این اقوام را در استان گیلان ترسیم نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 1590

دانلود 87 استناد 2 مرجع 3
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  41-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1887
 • دانلود: 

  442
چکیده: 

رودخانه اشمک یکی از مهم ترین رودخانه های استان گیلان است که پس از عبور از شهرهای کوچصفهان، لشت نشا و زیباکنار و تلاقی با خروجی تالاب بین المللی بوجاق از داخل پارک ملی بوجاق به دریای خزر می ریزد. در سال 1385 کیفیت آب رودخانه اشمک شامل خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی مورد اندازه گیری قرار گرفت. برای این منظور 8 ایستگاه انتخاب شد و در طی 4 فصل، عمل نمونه برداری و اندازه گیری فاکتورهای مختلف آب طبق روش استاندارد صورت گرفت. به طوری که میانگین دمای هوا 19.63 درجه سانتی گراد، میانگین دمای آب 17.65 درجه سانتی گراد، میانگین کدورت FTU 29.40، میانگین هدایت الکتریکی 1114.95 میکروموس بر سانتی متر، میانگین TDS معادل 678.03 میلی گرم در لیتر، میانگین TSSبرابر 38.58 میلی گرم در لیتر، میانگین قلیائیت کل 77.75 میلی گرم در لیتر، میانگین سختی کل 412.25 میلی گرم در لیتر، میانگین کلسیم 68.14 میلی گرم در لیتر، میانگین منیزیم 60.44 میلی گرم در لیتر، میانگین کلراید 133.45 میلی گرم در لیتر، میانگین سولفات 152.64 میلی گرم در لیتر، میانگین ارتوفسفات 0.08 میلی گرم در لیتر، میانگین توتال فسفات 0.63 میلی گرم در لیتر، میانگین آمونیوم 0.34 میلی گرم در لیتر، میانگین نیتریت 0.05 میلی گرم در لیتر، میانگین نیترات 0.81 میلی گرم در لیتر، میانگین اکسیژن محلول 7.24 میلی گرم در لیتر، میانگین 9.83 BOD میلی گرم در لیتر، میانگین  34.61 CODمیلی گرم در لیتر، میانگین شوری 490 میلی گرم در لیتر، میانگین  ،7.75 pHمیانگین اسیدیته 5.50 میلی گرم در لیتر، میانگین CO2 آزاد 4.86 میلی گرم در لیتر، میانگین توتال کلی فرم 33541 عدد در 100 میلی لیتر و میانگین فکال کلی فرم 5363 عدد در 100 میلی لیتر، به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 1887

دانلود 442 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3 (3)
 • صفحات: 

  27-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

The use of scientific methods to study and level the regions in terms of development in various economic, social, cultural, etc., has led to the recognition of inequality and a criterion for reducing and eliminating disparities among them. This article aims to investigate the status of socio-cultural, educational, economic, and health indicators in the cities of guilan province separately and in combination as well. It was a descriptive-analytical research, and the data collection method is library studies. To rank the cities of guilan province in terms of development of socio-cultural, educational, economic, and health indicators, the TOPSIS and Vikor leveling model and draw and prepare the maps the Geographic Information System (GIS) were used. Finally, an ANOVA test was used to analyze the variance between the two communities of Caspian coastal cities and other cities. The results showed that among the cities of guilan province, Bandar Anzali is the most developed city and Talesh is at the lowest level of development in combined indicators. Also, Bandar Anzali is the most developed in the economic indicators, and Rudsar is the most underdeveloped one. Finally, regarding the health indicators, Lahijan is the most developed, and Rezvanshahr is the least developed city of guilan province. Finally, the studies indicated the difference between coastal cities and other cities regarding development coefficient in the studied indicators.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (پیاپی 46)
 • صفحات: 

  19-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  469
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

کرانه های ساحلی گیلان با برخورداری از جاذبه های طبیعی و همچنین داشتن سواحل ماسه ای و مناظر زیبا می تواند یکی از بزرگترین کانون های گردشگری ساحلی باشد. با وجود اینکه بیش از یک دهه از ایجاد مقاصد گردشگری ساحلی در استان گیلان می گذرد ولی این مقاصد نتوانسته اند به سطح قابل قبولی از توسعه دست یابند. بدین سان، این پرسش مطرح می باشد که چه راهبردهایی برای توسعه گردشگری ساحلی روستایی نیاز می باشد؟ موفقیت در توسعه گردشگری ساحلی، نیازمند برنامه ریزی راهبردی است. لذا، هدف پژوهش، تدوین راهبردهای توسعه گردشگری ساحلی روستایی در استان گیلان می باشد. بدین منظور، پرسشنامه ای باز در اختیار جمعی از اساتید و متخصصین قرار گرفت و از این طریق فهرستی از مشترکات نقاط ضعف ها، قوت ها، فرصت ها و تهدیدات شناسایی شد. با استفاده از مدل swot راهبردها تدوین شدند که اولویت آنها بر اساس نمره نهایی جذابیت ها به شرح زیر می باشد: واگذاری امور گردشگری ساحلی (طرح های سالم سازی) به سازمان گردشگری در جهت برنامه ریزی، مدیریت و بازاریابی کارآمد و اثربخش (102/4)، برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی در جهت ایجاد تخصص و توانمندی در منابع انسانی سازمان ها با نمره (079/4)، تخصیص تسهیلات مالی و تسهیل فرآیند اخذ مجوز جهت ایجاد مشاغل مرتبط با گردشگری ساحلی توسط جوامع محلی (989/3)، تشویق و حمایت از سرمایه گزاران بخش خصوصی برای ایجاد و توسعه امکانات مناسب در مقاصد گردشگری ساحلی (963/3)، تشویق و حمایت از ایجاد سازمان های مردم نهاد در جهت آموزش و ارتقاء فرهنگ زیست محیطی در راستای حفظ محیط-زیست روستا و ساحل (636/3).

آمار یکساله:  

بازدید 469

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  63-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  211
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

معرفی پتانسیل رویشگاه می تواند الگوی مناسبی برای تعیین ارتباط بین شرایط ادافیکی و رویشگاه باشد. آلوکک (گیلاس وحشی) در اغلب جنگل های شمال از آستارا، تالش و مازندارن تا گرگان انتشار دارد. در این بررسی محدوده رویشگاه های گیلاس وحشی در گیلان مشخص و برمبنای نیاز رویشگاهی شامل جهت جغرافیایی، شمالی، شرقی، جنوبی و غربی و فرم زمین، یال، دره و دامنه و ارتفاع از سطح دریا، پایین بند (75-250 متر) از سطح دریا، میان بند (1250-750 متر) از سطح دریا و بالابند (1750-1250 متر) از سطح دریا، مناطق پراکنش و خصوصیات رویشگاهی مناطق مورد نظر گونه شامل بافت خاک، pH، کربنات کلسیم و ماده آلی خاک و مشخصات کمی و کیفی درختان در هر پلات 1000 متر مربعی مجموعا در 129 پلات مورد مطالعه قرار گرفت. در 129 پلات مورد نظر از 48 پلات با پوشش خاک های فوق نمونه خاک برداشت شده، نتایج نشان داد 46.8 درصد درختان در شیب بین 25 تا 50 درصد، 39.6 درصد در منطقه پایین بند جنگلی، 27.6 درصد در دامنه ها و 27.46 درصد در جهت شرقی حضور دارند. و نتیجه تجزیه تحلیل مولفه های خاک شامل اسیدیته، ماد آلی و کربنات کلسیم، به ترتیب 5.7، 8.7 و 2 درصد از خود نشان داده است. قطر برابر سینه و ارتفاع درختان در سطح متغییرهای محیطی اختلاف معنی داری از خود نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 211

دانلود 41 استناد 0 مرجع 3
litScript