نتایج جستجو

9820

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

982

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

آمایش محیط

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  137-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  7383
 • دانلود: 

  3784
چکیده: 

امروزه شهرها از دو نماد جغرافیایی (محیط طبیعی، اجتماعی و اقتصادی) و مصنوعی (محیط انسان ساخت - معماری) بهره مند هستند. بشر امروزه در پی فعالیت های روزانه و در تکاپو برای گذران زندگی روزمره و معاش خود و در جهت احداث مسکن، چه به عنوان سرپناه و چه به منظور سرمایه گذاری، مسمترا این دو نماد را تغییر شکل می دهد و محیط زیست شهری را دگرگون می سازد. در این فرایند فضاهای سبز، باغ ها و جنگل ها تبدیل به آسمان خراش ها و شهرک های مسکونی می شوند. آهن و آجر، سیمان و سنگ جایگزین سیمای ساختمانی شهرها که روزگارانی علاوه بر تامین محل سکونت انسان چشم اندازی سبز و زیبا در اختیار وی قرار می داد شده است. شهرنشینان امروزی گاهی که به درون خود می نگرند با احساس خلائی عمیق از دستیابی به طبیعت خود را به دور از آسایش و آرامش راستین می یابند. در مقابله با این مشکل، بشر از گذشته های دور به ایجاد بام های سبز یا باغ بام ها به عنوان راه حلی مناسب برای آشتی دوباره با طبیعت و تغییر چشم انداز شهری روی آورده است. در واقع بام سبز استفاده از فضاهای بلا استفاده و بی روح ساختمان های شهری در جهت ایجاد لکه های سبز می باشد. این امر علاوه بر جنبه زیبائی شناختی شهر موجب تلطیف هوا (در مقیاس میکرو کلیما) و کاهش آلودگی هوا و نهایتا بهبود محیط زیست ساکنان شهر می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 7383

دانلود 3784 استناد 4 مرجع 0
نویسندگان: 

غلامی حسین | بابایی یوسف

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  74
 • شماره: 

  70
 • صفحات: 

  153-185
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  238
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مک دونالدی کردن، فرایندی اداری است که در آن اصول رستوران های فست فود اعمال می شود. مک دونالدی کردن چندین نهاد اجتماعی، به دلیل برتری های آن بر سایر روش های نسبتا قدیمی تجارت موفق بوده است. نهادهای اجتماعی مک دونالدی شده، تابع مقررات و منطق به مفهوم ماکس وبری آن شده اند؛ بنابراین، کارایی، قابلیت محاسبه، قابلیت پیش بینی و کنترل افراد، اغلب با فن آوری های ماشینی، در آن ها افزایش یافته است. ویژگی دیگر این فرآیند که ضعف اساسی نهادهای مک دونالدی شده نیز هست، غیرعقلانی بودن است که «ریتزر» از آن به «غیرعقلانی بودن منطقی» یاد می کند. هدف اصلی این نوشتار بررسی برخی موارد نامعقول عدالت کیفری مک دونالدی و ارائه چند پیشنهاد، درباره آن ها است.

آمار یکساله:  

بازدید 238

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  2205
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Creating games is a costly process involving tons of vigorous efforts, time, and resources. Different game engines were introduced to facilitate the game-making process, such as Unreal Engine, Unity, and Godot. However, despite the advent of game engines, the vacuum of automatically creating new games by computers was still felt. With artificial intelligence (AI) development and its growing presence in the industry, game developers made a new game development branch using AI. One of the essential steps in this context was the introduction of GameGAN, which inspired us for this article. Here we propose Multi-Class GamgeGan(MC-GAN), a starting point for the next generation of game engines based on GameGAN. In addition, MC-GAN is capable of classifying each desired game element and even changing its class to change the element’ s nature (e. g., MC-GAN can change static elements to dynamic ones). Moreover, MC-GAN uses only one complex model trained once per game. Once it is trained for that specific game, there will be no need for training to produce a new level of that game, a considerable step in the developing industry. Considering that MC-GAN is only the beginning of this big journey; therefore, it is now the best choice for developing web games since they are compact and straightforward. This article first briefly introduces GamGAN and its features; afterward, we get through MC-GAN features and compare them to other similar works.

آمار یکساله:  

بازدید 2205

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

SHAHBAZIAN SHANT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE LAST THREE DECADES WITNESS AN UNPRECEDENTED PROGRESS IN THE FIELD OF COMPUTATIONAL AB INITIO QUANTUM CHEMISTRY AND BECAUSE OF THESE ADVANCES NOWADAYS RELIABLE AB INITIO COMPUTATIONS ON LARGE SCALE MOLECULES ARE QUITE FEASIBLE. SUCH STATE-OF-ART AB INITIO PROCEDURES USUALLY YIELD INTRICATE WAVE FUNCTIONS CONTAINING A WEALTH OF CHEMICAL INFORMATION THAT ARE HARD TO EXTRACT BASED ON TRADITIONAL "PAPER AND PENCIL" METHODS..

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
نویسنده: 

AMINI RAHIM | YAZDANPARAST RAZIEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: AMYLOID DEPOSITIONS OF PROTEINS PLAY CRUCIAL ROLES IN A WIDE VARIETY OF DEGENERATIVE DISORDERS CALLED AMYLOIDOSIS. COMPOUNDS CAPABLE OF INTERFERING WITH PROTEIN-PROTEIN INTERACTION THROUGH BINDING TO NUCLEATION SITES CAN INHIBIT AMYLOIDOGENESIS AND AMYLOID INDUCED CYTOTOXICITY. APIGENIN IS A COMMON DIETARY FLAVONOID WITH MULTIPLE PHARMACOLOGICAL PROPERTIES THAT WE HAVE PREVIOUSLY ESTABLISHED ITS ANTI-AMYLOIDOGENIC ABILITY. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2 (پیاپی 45)
 • صفحات: 

  1257-1265
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  730
 • دانلود: 

  188
چکیده: 

در بالغین، سلول های بنیادی اسپرماتوگونی (SSCS) تنها سلول های بنیادی هستند که قادر به انتقال اطلاعات ژنتیکی به نسل بعد می باشند. با در نظر گرفتن این که یک SSC منفرد می تواند به تعداد زیادی از اسپرماتوزوآ تبدیل شود، دستکاری ژنتیکی این سلول ها، یک تکنولوژی نوین با کاربردهای عملی در گونه های مختلف حیوانی را مهیا می سازد. در این مطالعه ارزیابی انتقال ژن (EGFP)Enhanced green Florescent Protein به کلونی های اسپرماتوگونی گاوی از طریق نوعی حامل پلی مری به نام Turbofect و تعیین بهترین روز انکوباسیون در جذب ژن توسط کلونی های اسپرماتوگونی بررسی شد. کارایی انتقال ژن خارجی EGFP به SSCS از طریق حامل Turbofect در سه روز از شروع کشت کلونی های اسپرماتوگونی (روز 8 و 6، 4) توسط میکروسکوپ فلورسنت ارزیابی شد. رنگ آمیزی ایمنوسیتوفلورسنت علیه مارکرهای OCT4 و Vimentin، ماهیت SSCS و سلول های سرتولی را تایید کرد. نتایج نشان داد که کلونی های ترانسفکت شده از طریق Turbofect در هر سه روز انجام ترانسفکشن در مقایسه با گروه های شاهد به طور معنی داری افزایش یافت (P<0.05). کلونی های ترانسفکت شده با Turbofect در مقایسه با گروه هایی که تنها حاوی ژن خارجی بدون حامل بودند نیز بالاتر بود (معنی دار). بیشترین میزان کلونی های ترانسفکت شده زمانی بدست آمد که ترانسفکشن در روز 4 کشت انجام شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه پیشنهاد می کند که Turbofect می تواند به منظور انتقال مستقیم DNA خارجی به کلونی اسپرماتوگونی به ویژه در روز 4 کشت به صورت ایمن به کار رود.

آمار یکساله:  

بازدید 730

دانلود 188 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  51-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

یکی از روش های متداول برای حذف آلاینده های آب و پساب استفاده از فرایند جذب سطحی به وسیله جاذب هاست. در این پژوهش جاذب مزوپورکربنی CMK-3 که یک جاذب شناخته شده و به نسبت جدید است در فرایند حذف رنگ آزوی کاتیونی Janus green B استفاده شده است. جاذب CMK-3 به وسیله روش قالب گیری سخت از پیش ماده سیلیکاتی SBA-15 تهیه شده و با روش پراش پرتو (XRD) X، جذب - واجذب نیتروژن و همچنین تصویرهای میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و تجزیه عنصری (EDX) شناسایی و تایید شد. عوامل موثر در انجام فرایند حذف از جمله اثر زمان تماس جاذب با محلول رنگ، pH، غلظت ابتدایی رنگ، غلظت الکترولیت و دما مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه های به دست آمده از آزمایش ها نشان داد که جاذب در زمانی حدود 1 ساعت با رنگ به تعادل می رسد و حذف رنگ در محلول بازی بهتر صورت می گیرد. همچنین فرایند جذب با افزایش غلظت ابتدایی رنگ و غلظت نمک افزایش پیدا کرد. اما با افزایش دما مقدار حذف رنگ کاهش می یابد این نتیجه گرمازا و خود به خودی بودن فرایند را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 53 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BEHROUZI H. | HAGHIGHAT J. | NASIRI KENARI M. | JAMALI SH.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  337-347
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20225
 • دانلود: 

  24125
کلیدواژه: 
چکیده: 

In this paper, the application of regular Low-Density Parity-Check (LDPC) codes in Multi- Carrier Frequency-Hopping (MC-FH) CDMA systems is studied. To this end, different well known constructions of regular LDPC codes are considered and the performance of LDPC coded MC-FH-CDMA systems, based on these constructions, are evaluated and compared in a frequency-selective slowly Rayleigh fading channel. These results are compared with those previously reported for super-orthogonal convolutionally coded MC-FH-CDMA systems. The simulation results indicate that the LDPC coded MC-FH-CDMA system significantly outperforms the uncoded and super-orthogonal convolutionally coded schemes. To alleviate the restrictions imposed by well known LDPC construction methods when applied to the coded MC-FH-CDMA system considered, a new semi-random construction is proposed and its performance is evaluated in the coded scheme. The simulation results indicate that this new construction substantially outperforms other well-known construction methods in the application considered.

آمار یکساله:  

بازدید 20225

دانلود 24125 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Adar Tuba | Kilic Delice Elif

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  276-281
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8434
 • دانلود: 

  4236
چکیده: 

Cargo transportation is part of the logistic sectors. Both service quality and customer satisfaction are very important for companies which provide cargo transportation services. This study aims to evaluate cargo companies via DMs (customers) preferences in Erzurum, Turkey. Evaluating cargo companies is the multi-criteria decision making (MCDM) problem and DMs often use uncertain linguistic terms to express their assessments because DMs hesitate among different linguistic terms to provide their preferences. In this study, an integrated MC-HFLTS&MAIRCA (Multi-criteria Hesitant Fuzzy Linguistic Term Set and Multi Attribute Ideal-Real Comparative Analysis) method is used for evaluating and selecting the best cargo company. From this point of view, alternatives, criteria and DMs are defined and the integrated method is applied for the selection of the best cargo company. In order to test the results, MABAC, TOPSIS and VIKOR methods were used.

آمار یکساله:  

بازدید 8434

دانلود 4236 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2084
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک باعث می شود دست اندرکاران کشاورزی در پی یافتن راههایی برای افزایش هر چه بیشتر بازده آبهای آبیاری موجود باشند. طراحی مبتنی بر اصول علمی روش آبیاری می تواند بازده آبیاری را افزایش دهد. آبیاری جویچه ای یک در میان یکی از روش هایی است که برای صرفه جویی در مصرف آب به کار می رود. گام اول برای طراحی آبیاری سطحی تعیین معادله نفوذ آب در خاک است. معادله های تجربی به علت اینکه در شرایط مختلف آب و خاک نیاز به واسنجی دارد در مدل سازی محدودیت ایجاد می کند. اما معادله های مبتنی بر اصول فیزیکی فرآیند نفوذ را بهتر توصیف می نمایند. معادله گرین - امپت یکی از معادله های فیزیکی است که با داشتن دو عامل هیدرولیکی خاک (ضریب هدایت هیدرولیکی و مکش موثر در جبهه رطوبتی) می تواند در تعیین میزان نفوذ آب به خاک به کار رود. هدف این تحقیق کاربرد چهار روش برای حل معادله گرین - امپت بوده که در روش آبیاری جویچه ای یک در میان مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از برنامه رایانه ای که به همین منظور نوشته شد مراحل پیشروی، پسروی و آبنمود خروجی با چهار روش (جریان آهسته، جریان آهسته اصلاح شده، نمایی و بدون بعد) شبیه سازی و با داده های مزرعه مقایسه شد. نتایج نشان داد مدل نمایی ((Exponential) برای شبیه سازی مراحل پیشروی، پسروی و آبنمود خروجی در هر دو روش آبیاری جویچه ای معمولی و یک در میان از سه روش دیگر حل معادله مناسب تر است. یکی از داده های ورودی به مدل، فاصله جویچه است. این مقدار در آبیاری جویچه ای معمولی و یک در میان متفاوت بوده و در شرایط این بررسی به ترتیب 60 و 120 سانتیمتر بود، لذا کاربرد مدل برای هر دو روش آبیاری جویچه ای معمولی و یک در میان مناسب بوده و نتایج متناسبی با هر روش به دست داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2084

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
litScript