نتایج جستجو

1073

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

108

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  155-191
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1631
 • دانلود: 

  497
چکیده: 

من المعروف، أن العربیة لن تشهد ما یدنو من القرآن فصاحة و بلاغة، فألفاظ القرآن هی لب کلام العرب و زبدته و واسطته و کرائمه، و علیها اعتمد الفقهاء والحکماء فی أحکامهم و حکمهم، و إلیها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء فی نظمهم و نثرهم. فهو ذخیرة هذه اللغة، و هو سر علومها التی قامت لخدمة نصه، بل هو سر حفظها حیة نابضة أمام عوارض العصور. و قد حفظ لنا هذا الکتاب نصوصا من لهجات العرب التی لا رقی الشک إلی فصاحتها و سلامة الفاظها لغة و أداء.إن الذی ترمی إلیه هذه الورقة فی النحو و بعض مسائله و أبوابه، هو استجلاء معانی النحو، و تمییز طرائق التعبیر بعضها عن بعض، والاهتداء بمعانی النحو فی أسالیب الکلام، و مراتبها من الدقة والإصابة، و تفاوتها فی الإیجاز والإسهاب، و فی الوضوح والإبهام. فإخلاء النحو من معانیه، و استبعاد تلک المعانی من الدراسة النحویة هو الذی یصمه بالجفاف والجفاء و مرارة المذاق و مجانفة الأذواق. فالورقة هذه محاولة متواضعة حول أفانین النحو العربی المنبثقة من القرآن، إذ حاولنا من خلالها الکشف عن کثیر من التعبیرات النحویة التی لا یختلف بعضها عن بعض إلا لأجل إضفاء معنی جدید. و بما أن القرآن یفوق الشعر العربی و نثره مبنی و معنی، نری التراکیب القرآنیة و معانیها القیمة مادامت موجودة حول قاعدة ما من قواعد النحو العربی، حیث هی موضوع استنباط القواعد النحویة لا العکس. مع أن هدف القرآن لیس هو تحدید أسالیب النحو العربی، و لکن السبب الرئیسی لنشأة النحو العربی هو القرآن الکریم. فالقرآن الکریم جملة و تفصیلا هو المفصل العمود والأساس لفقریات النحو العربی و قواعده، معتمدین فی هذا علی الکتب النحویة التی شیدت صرح النحو القرآنی لاسیما «معانی النحو» لفاضل السامرائی، و «نحوالقرآن» لعبد الستار الجواری و کتاب «من وحی القران» لإبراهیم السامرائی.

آمار یکساله:  

بازدید 1631

دانلود 497 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1 (پیاپی 9)
 • صفحات: 

  25-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  161
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

بازنمایی دستور زبان را می توان به عنوان مهمترین مرحله در سیستم های پردازش زبان طبیعی به شمار آورد. گرامرهای به کار رفته در این سیستم ها عموما گرامرهای مبتنی بر واحد یا ساختاری می باشند که می کوشند جمله را با تجزیه به واحدهای کوچک تر تحلیل نمایند. دیدگاه های متفاوتی برای این کار وجود دارد که گرامر پیوندی به عنوان یکی از آن ها مبنا را بر ایجاد پیوندهایی بین کلمات قرار می دهد و به همین دلیل گرامر لغوی نامیده می شود. این گرامر برای زبان های متعددی ارزیابی شده و بررسی نحوه عملکرد آن ها برای زبان فارسی برای اولین بار هدف این مقاله است. در این تحقیق خواهیم کوشید با شروع از روابط اصلی و اساسی در زبان فارسی، توسعه کار را مبتنی بر این روابط قرار دهیم و در هر مرحله، تعداد این روابط را افزایش دهیم تا حدی که مجموعه قواعدی برای متون رسمی نوشتاری و ساخت های ابتدایی فراهم آوریم. برای اطمینان از انسجام مجموعه، قواعد در هر مرحله به کمک تقطیع گر گرامر پیوندی و روی یک بستر مناسب آزمایش شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 161

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

قیومی مسعود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  229-256
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  234
 • دانلود: 

  148
چکیده: 

دستور وابستگی یکی از دستورهای صورتگرا است که براساس وابستگی بین عناصر واژگانی یک جمله بنا نهاده شده است. این وابستگی ها مبتنی بر ظرفیت واژگان است؛ بنابراین، بازنمایی معنایی واژه ها در چارچوب ظرفیت ستون فقرات این دستور است. مقاله حاضر براساس سه راس مطالب، به بررسی و نقد کتاب «دستور زبان فارسی براساس نظریه گروه های خودگردان در دستور وابستگی» می پردازد. ابتدا مروری مختصر بر فصل های کتاب ارایه می گردد. سپس به تحلیل و ارزیابی اثر پرداخته شده و نقاط ضعف و قوت کتاب از زوایای مختلف بررسی می شود. در این بخش از نظر اصطلاح شناسی و بیان مفاهیم نکاتی مطرح می گردد. ازآنجاکه دستور وابستگی جزء دستورهای زایشی نیست مقایسه ای بین دستور وابستگی و ساخت سازه ای انجام شده است تا درک محتوا برای خواننده ای که پیش زمینه دستور زایشی دارد آسان گردد و از تشویش ذهن وی در مورد برخی مفاهیم پایه ای بکاهد. در انتها درمورد چگونگی توسعه دستور وابستگی در این کتاب، نکات و پیشنهاداتی ارایه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 234

دانلود 148 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

آینه میراث

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  59
 • صفحات: 

  169-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  880
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

دانشمندان مسلمان در شماری از علوم، برای تسهیل در امر آموزش و به خاطر سپردن مطالب، از قدرت نظم و موسیقی کلام بهره گرفته اند و قواعد و اساس آن علوم را به نظم کشیده اند. این دسته آثار به «منظومه های تعلیمی» موسوم اند. بیشترین نمونه این گونه منظومه ها در صرف و نحو عربی بوده است. در میان ایرانیان هم منظومه سرایی در شماری از علوم، به ویژه در نحو و صرف عربی، رواج گسترده ای داشته است. نوشته پیش رو به معرفی برخی از منظومه های نحوی ایرانیان می پردازد. آنان گاه کتب پیشینیان، از جمله عوامل جرجانی، مفصل زمخشری وکافیه ابن الحاجب و... را جهت سهولت یادگیری به نظم عربی کشیده اند، گاه همین آثار را به نظم فارسی ترجمه کرده اند، و گاه خود کتاب نحوی مستقلی به صورت منظومه عربی یا فارسی سروده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 880

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ممتحن مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  157-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  842
 • دانلود: 

  182
چکیده: 

چکیده عربی: یذهب بعض اللغویین إلی أنّ الکلمۀ فی اللغۀ العربیۀ وضعت فی أولّ أمرها علی هجاء واحد، وتصرف المتکلمون فیها تصرفا یختلف باختلاف البلاد، والقبائل والبیئات، فکان لکلّ زیادۀ، أو حذف، أو قلب، أو إبدال فکرۀ خاصۀ، وفریق آخر أخذ یقول: أن الکلمۀ وضعت فی أول نشوءها علی ثلاثه أحرف أو أکثر، ولذلک کثرت اللغات، والألحان حول ذلک، إلی أن بلغت هذه اللغۀ حتی الیوم عمراً مدیداً یجوز أن نسمّیه بالکهولۀ، لأنّ مئات السنین قد مرّت علیها، وأهم ما یعمر فی هذه اللسان، أصول کلمها، وتراکیب حروفها، وأوزانها أو صیغها حتی أصبحت اللغۀ فی حرز حریز من القوۀ، والمناعۀ، ومقارعۀ أعدائها. وأصبحت حکایۀ ظهور النحو فی هذه اللغۀ مشکوکۀ، فهل النحو مدون من قبل شخص خاص أم ألف علی مرور الزمن؟ چکیده فارسی: برخی زبان شناسان برآنند که کلمه در زبان عربی در ابتدای امر تک هجایی بوده، سپس متکلمان به فراخور کشورها، قبیله ها، و محیط های مختلف، به دخل و تصرف در آن پرداخته اند. از همین روی در ورای هر زیادت، حذف، قلب، یا ابدالی، اندیشه ای ویژه نهفته است. گروهی دیگر بر این باورند که کلمه در ابتدای پیدایش سه حرفی یا بیشتر بوده است. زبان عربی تا بدین روز عمری دراز داشته، بگونه ای که می توان این زبان را زبانی کهن نامید، چه صدها سال از پیدایش آن سپری شده است. عناصر مهمی که در این زبان بسیار زیسته، عبارتند از: اصول واژه ها، ترکیب جمله ها، و وزن ها، بطوری که هم اکنون این زبان با استواری و توانایی در رویارویی با دشمنان در دژی استوار قرار گرفته است. داستان پیدایش نحو در زبان عربی در هاله ای از شک و تردید قرار دارد. آیا دستور زبان عربی توسط شخصی معین تدوین یافته است، یا اینکه در گذر زمان بوجود آمده است؟

آمار یکساله:  

بازدید 842

دانلود 182 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

مجد امید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  77-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

چنانکه می دانیم گسترش زبان فارسی در شبه قاره هند از قرن پنجم شروع شد و در عصر صفوی به اوج خود رسید و شعرای فارسی زبان زیادی را در خود پروراند. از آنجا که زبان فارسی زبان مادری هندوها نبود لاجرم به تالیف کتب دستور زبان فارسی همت گماشتند. یکی از این کتابها، کتابیست بنام جوهرالترکیب نوشته «منشی سیوارام» که در قرن سیزدهم هجری (1235 ﻫ. ق) در قالب قصیده ای هشتصد و سی بیتی سروده شده و دستور زبان فارسی را منظوم کرده است. در این مقاله به شرح و توضیح و نقد آن خواهیم پرداخت. اهمیت این مقاله در اینست که نشان می دهد هندوها «دستور زبان فارسی» را چگونه می دیده اند. همچنین نفوذ زبان عربی در دستور نویسی شبه قاره معلوم می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

IRAVANI HASAN | TAJIK MEHDI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  141904
 • دانلود: 

  26753
چکیده: 

Current tendencies show necessity of expanding our understanding of learner independence and its role in learning and technology. In this study, a quasi-experiment was conducted to determine whether computer assisted grammar teaching affects students' grammar learning. For the purpose of homogeneity, the Nelson Test (050A) was administered and fifty male learners from Nemoneh Dolati Noor junior high school in Pakdasht, southeast of Tehran province, were selected from among seventy participants. Before teaching grammar points, a thirty-item grammar test was administered as a pre-test to both groups. After the experimental group received grammar points through power point and control group through chalk and board, both groups were tested again. The results showed that software assisted grammar teaching had significant advantage over the traditional method. It is possible that the novelty of the exposure method could raise the students' motivation to more participate and focus. In addition, the feeling of independence could result in higher self-esteem and confidence. The findings have implications for material designers, teachers and teacher trainers, and provide suggestions for further research.

آمار یکساله:  

بازدید 141904

دانلود 26753 استناد 0 مرجع 2220
نویسندگان: 

ویسی حصار رحمان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (38)
 • صفحات: 

  135-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

هدف جستار حاضر ارائه تحلیلی نسبتا جامع از نظام نمود در زبان کردی (گویش موکریانی) است. روش اتخاذشده در این مقاله مبتنی بر نظریه دوبخشی اسمیت (1997) و رویکرد منطقی بازنمود گفتمانی (Kamp and Reyle، 1993) است. در این راستا برای واکاوی انواع نمودهای موقعیتی در گویش موکریانی، پیکره وسیعی از افعال ساده و مرکب بررسی خواهد شد. افعال مورد نظر در سطح گروه فعلی و همراه با اقمار و افزوده هایشان در نظر گرفته می شوند. در ابتدا پنج گونه از نمودهای موقعیتی در منظومه های فعلی توصیف و سپس انواع نمودهای اشتقاقی ذیل هر کدام پیشنهاد می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که پنج گونه از نمودهای موقعیتی در این گویش وجود دارند که هم نشانگر رخدادهای بیرونی و هم تابع محاسبات نحوی هستند. نوع ساختار موضوعی و قیدهای متفاوت زمانی و مکانی بر ماهیت ترکیبی نمود در جمله تاثیر بسیار دارند. در نهایت، با استفاده از نظریات یادشده، سعی می کنیم بازنمود صوری انواع ترکیب های ممکن هر یک از نمودهای موقعیتی را ارائه دهیم.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1 (پیاپی 17)
 • صفحات: 

  19-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  77
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

در این مقاله نشان داده ایم که مساله استخراج با مربی گرامر برای گرامرهای زبان طبیعی، می تواند به عنوان ترکیبی پیچیده از تعداد زیادی مساله انتخاب مدل تعریف شود. مسائل انتخاب مدل به مسائلی گفته می شود که در آن ها میان مدل هایی با پیچیدگی آماری متفاوت تصمیم گیری می شود. برای ارائه مدل مورد نظر، ابتدا یک مدل بیزی از فرایند شناختی انتخاب مدل را معرفی کرده ایم. این مدل مساله انتخاب مدل را با تطابق بیشتر با رفتار انسان حل می کند. سپس با استفاده از تعمیم یافته مدل بیزی، که فرایند دریکله است، به همراه مفهوم گرامرهای مبتنی بر سابقه، یک مدل بیزی مبتنی بر سابقه برای استخراج با مربی گرامر ارائه کرده ایم. نتایج آزمایشی که با این مدل روی یک پیکره استاندارد برای زبان انگلیسی صورت گرفته است، در مقایسه با مدل مرجع طبق معیار F1 به مقدار 9.1% پیشرفت نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

GHORANI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  735
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS PAPER, THE CONCEPTS OF STATE ALTERNATING REGULAR TREE grammar (SARTG) AND EXTENDED ALTERNATING REGULAR TREE grammar (EARTG) ARE DEFINED AND THE EQUIVALENCE BETWEEN THEM IS SHOWN. ALSO, THEOREMS CONCERNING THE RELATIONS BETWEEN VARIOUS TYPES OF ALTERNATING REGULAR TREE grammarS ARE PROVED.

آمار یکساله:  

بازدید 735

دانلود 0
litScript