نتایج جستجو

15064

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1507

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها



گروه تخصصی











متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  5-6
 • صفحات: 

  342-369
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1423
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1423

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 40

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  267
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 267
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

طالبان محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  61
 • صفحات: 

  63-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

چکیده فارسی:در چند دهه اخیر، جوش و خروشی روش شناسانه برای احیای مفهوم علیت، به ویژه درک مکانیسمی از علیت در علوم اجتماعی می بینیم تا جایی که بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی، با وجود تمام اختلافات عمده در موضوعات مهم نظری و روش شناسی، به طور مشترک، بر تبیین پدیده های اجتماعی از طریق ارجاع به مکانیسم های علی تاکید فزاینده ای کرده اند. با وجود ادبیات نسبتا گسترده موجود در خصوص درک مکانیسمی از علیت، سوالات متعددی در خصوص معنا و کاربرد مکانیسم های علی در علوم اجتماعی مطرح هستند. در این مقاله تلاش شده است ضمن کالبدشکافی مفهومی از واژه «مکانیسم» نشان داده شود که چرا دانش پژوهان علوم اجتماعی، به ویژه جامعه شناسان که عهده دار مطالعه پدیده های پهن دامنه و کلان هستند، نیاز مبرمی به مطالعه مکانیسم های علی دارند. به عبارت دیگر نشان داده شده است که مکانیسم ها چگونه می توانند برخی مشکلات اساسی و دیرپا را در مطالعات جامعه شناسی، تا حدود زیادی حل کنند. همچنین رابطه درک مکانیسمی از علیت با فردگرایی روش شناختی در علوم اجتماعی تجزیه و تحلیل شده است.   چکیده عربی:شهدت العقود الاخیرة اهتماما مبرمجا و منسقا سعیا لاحیا، مفهوم العلیة و بالاخص الفهم الآلی للعلیة فی العلوم الاجتماعیة. ان عددا کبیرا من علماء علم الاجتماع، و علی الرغم من وجود اختلاف أساسیة بینهم حول مواضیع نظریة و منهجیة مهمة، یتفقون علی التأکید علی تفسیر الظواهر الاجتماعیة من خلال الاستعانه بالالیات العلیة.نظرا لا تساع دائرة الادبیات الخاصة الفهم الآلی للعلیة تطرح اسئلة کثیرة فی العلوم الاجتماعیه حول معنی الالیات العلیة و فوائدها العملیة.یحاول کاتب المقالة و بعد الغور فی مفهوم عبارة الآلیة ان یبین لماذا یحتاج الباحثون فی فروع العلوم الاجتماعیة و خاصة علماء الاجتماع الذین یترکز اهتمامهم بدراسة الظواهر العامة الی دراسة الالیات العلیة حاجة ماسة. و بتعبیر آخر لقد بذلت مساعی لبیان کیف یمکن للالیات ان تقدم حلولا لأکثر المشاکل الرئیسیة و المستأصلة فی دراسات علم الاجتماع. تحاول المقالة ایضا شرح العلاقة بین الفهم الالی للعلیة و بین الاتجاه الفردی للمنهجیة فی العلوم الاجتماعیة.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 47 استناد 0 مرجع 27
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4008
 • دانلود: 

  4342
چکیده: 

تاکنون دورکیم به عنوان نظریه پرداز حوزه جامعه شناسی سیاسی در ایران شناخته نشده است و در غرب نیز این امر با تاخیر زیادی صورت گرفته است. یکی از دلایل این تاخیر این است که کتاب های سیاسی دورکیم ازجمله کتاب مهم «درس های جامعه شناسی» دیرتر از بقیه آثار او گردآوری و ترجمه شده است. آرای سیاسی دورکیم به شکل ویژه مربوط به ماهیت و کارکرد دولت، نقش دولت در توسعه فردگرایی اخلاقی، و تنظیم رابطه دولت و جامعه در قالب دموکراسی است. اهمیت این نظریات به خصوص در تعاریف ویژه ای است که او از دولت، اخلاق مدنی، و دموکراسی ارائه می دهد. همچنین جامعه شناسی سیاسی نودورکیمی که در دهه های اخیر در آثار جفری الکساندر نمود پیداکرده است، به عنوان یکی از ارکان شکل گیری چرخش فرهنگی در جامعه شناسی سیاسی شناخته می شود. در این مقاله ضمن بیان آرای دورکیم در مورد مباحث مذکور، به نسبت آرای دورکیم با مکاتب گوناگون جامعه شناسی سیاسی و برخی مباحث متاخر مرتبط با جامعه شناسی سیاسی دورکیم نیز پرداخته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 4008

دانلود 4342 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

قادری طاهره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  123-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

این مقاله حاصل تحقیقی اکتشافی است که درسال 1381 انجام شد و هدف آن بررسی نظرات و نگرشهای دانشجویان رشته پژوهشگری اجتماعی (جامعه شناسی) نسبت به رشته جامعه شناسی و به دانشگاه بود. بررسی تفاوت نگرشها و نظرات دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه با دانشجویان سالهای پیش و بررسی تاثیر دانشگاه بر شکل گیری این نگرشها و نظرات، از اهداف دیگر این تحقیق بوده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که اکثر دانشجویان (66 درصد) دارای نگرش مثبتی نسبت به جامعه شناسی بوده اند. در رابطه با دانشگاه 35.9 درصد دارای نگرش مثبت بوده اند. نتایج بررسی های مختلف این تحقیق نشان می دهد که سالهای تحصیل در دانشکده در رابطه با برخی از نظرات دانشجویان نسبت به جامعه شناسی تاثیرگذار نبوده است، اما در رابطه با نظرات و نگرشهای دانشجویان نسبت به دانشگاه تاثیر سالهای تحصیل بر این نظرات و نگرشها مشخص شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 20 استناد 0 مرجع 1
strs
نویسندگان: 

RABANI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  22-23
 • صفحات: 

  159-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10171
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Cities are cultural, social and geographical phenomena, representing many qualitative and quantitative capacities and potentialities.As "living phenomena", cities undergo processes of physical growth. They are important from morphological, economical, historical, cultural, social, moral, affectional and psychological dimensions. Human beings are susceptible to disease and physical, psychological and social pathology. Cities are, likewise, exposed to such internal and external pathologies. It is very important that during the periods of reform and reconstruction, under different economical and financial conditions, the mentioned aspects are taken into consideration.

آمار یکساله:  

بازدید 10171

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

SILANIAN TOOSI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  669-708
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12522
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

If it was possible to regard old age not as a physical stage but as a stage in life with its own special social value, we would then realize that it is not only the youth that are the assets of the society but the old people as well. In each society, no matter how much executive power is available, the society will not develop if there is not enough experience. The aged are unpublished books that should be made accessible to the young executive power so that they can use their experience in the interest of the society. To establish communication with the aged is an extremely delicate task. To invite them into our world, we need to take special care and make special efforts. The purpose of this article is to refer to these efforts.

آمار یکساله:  

بازدید 12522

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2 (پیاپی 34)
 • صفحات: 

  35-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4940
 • دانلود: 

  4211
چکیده: 

جامعه شناسی احساسات در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 میلادی به عنوان یکی از حوزه های جامعه شناسی در آمریکا مورد توجه قرار گرفت. در خلال مقطع زمانی مذکور شمار قابل توجهی مقاله و کتاب در این حوزه به چاپ رسید که در آنها با احساسات به عنوان مقوله ای که قابل بررسی و تحلیل جامعه شناختی است برخورد شد. مقاله حاضر با بررسی چهار نظریه کلاسیک و یک نظریه اخیرتر در مباحث نظری جامعه شناسی احساسات تلاش می کند توصیفی اجمالی از این حوزه ناشناخته ارائه نماید. در این راستا، نظریه های کنش متقابل شات و نظریه هنجاری هوقشیلد تحت عنوان ساختمندی اجتماعی و نظریه ساختاری کمپر و نظریه تضاد کالینزدر قالب اثباتگرایی معرفی می شوند. در نهایت نیز رهیافت ترکیبی جاناتان ترنر بنام نظریه عمومی جامعه شناختی مورد بررسی قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 4940

دانلود 4211 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

جامعه شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  133-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2790
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

ورزش به رغم پیشینه تاریخی و کهنش، از دهه هشتاد وارد حوزه جامعه شناسی شد و کانون توجه این علم قرار گرفت. علمی که به بررسی رابطه متقابل بین افراد و ساختارهای جامعه از یک سو و ورزش از سوی دیگر پرداخته و به تفهیم، تبیین و تفسیر رابطه متقابل الگوهای رفتاری انسان با ورزش می پردازد. جامعه شناسی ورزش به عنوان حوزه ایی جدید و نوپیدا به طرح بینش جامعه شناختی جهت شناخت ابعاد کارکردی ورزش در زندگی اجتماعی انسانها روی آورده است. این حوزه علمی نوپا با چنین اندیشه ای به بررسی این پدیده اجتماعی روی آورده تا ضمن بازشناسی کارکردهای اجتماعی این پدیده در جامعه، از آن به عنوان سازو کاری مناسب جهت بهبود ساختارهای جوامع استفاده کند. طلیعه دار این حوزه «مارسل موس» جامعه شناس فرانسوی است که با تالیف کتاب «فنون و بدن» به سال 1934 این سرزمین جدیدی را فتح کرد. بعد از وی «هویزینگا»، «کایووا» و «گاتمن» این انگاره فکری را بسط و گسترش داده و «الیاس» و «بوردیو» رابطه متقابل ورزش را با سبک زندگی، عادت واره و سرمایه اجتماعی بررسی نمودند، هرچند که «آدورنو» با سنت مکتب فرانکفورتی و با رویکردی انتقادی به آن نگریسته و از ورزش به عنوان توجیه گر مسایل سیاسی سخن به میان آورده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2790

دانلود 87 استناد 0 مرجع 3
litScript