نتایج جستجو

9903

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

991

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

BINA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  288-296
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15557
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Purpose: To report 14 cases of gelatinous drop-like corneal dystrophy (GDCD) for the first time in Iran.Material and methods: This is a case series of 14 patients who were diagnosed based on clinical characteristics and pathologic documentation.Results: Of 14 cases, 11 were female and 3 were male. Average age was 28.6 years. According to family trees, the predominant mode of inheritance was autosomal recessive, however 1 case was sporadic and 3 cases in a single family showed autosomal dominant inheritance pattern. Ten cases underwent surgery including superficial keratectomy (SK), lamellar keratoplasty (LK), and penetrating keratoplasty (PK). Cases were followed for 5-15 years (mean 8). Recurrence was the rule; one case underwent 4 PKs in one eye.Conclusion: GDCD is a rare autosomal recessive corneal dystrophy which causes early and severe visual loss in young adults. Recurrences complicate SK, LK, and PK. Surgical interventions (especially PK) should better be postponed as much as possible.

آمار یکساله:  

بازدید 15557

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کوزه کنانی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  110-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1407
 • دانلود: 

  163
کلیدواژه: 
چکیده: 

سابقه و هدف: هدف از این تحقیق مقایسه نحوه اثر 2 ترکیب اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) و اتیلن گلیکول تترا استیک اسید (EGTA) در حذف Smear layer توسط میکروسکوپ الکترونی بود.مواد و روشها: 28 عدد دندان دائمی و تک ریشه کشیده شده انسان انتخاب و پس از تراش حفره دسترسی، تا فایل شماره 60 اینسترومنت گردیدند.  4عدد از دندانها بعنوان شاهد در نظر گرفته شدند و بقیه دندانها به 2 گروه 12 تایی تقسیم شدند. بعد ازinstrumentation ، کانالهای ریشه مربوط به گروه اول توسط 10 میلی لیتر محلول EDTA با غلظت 17% و گروه دوم توسط 10 میلی لیتر محلول EGTA با غلظت17%  بمدت 2 دقیقه شستشو داده شدند. سپس هر 2 گروه توسط 10 میلی لیتر محلول سدیم هیپو کلرایت 5% شستشو شدند. دندانهای گروه شاهد صرف توسط 10 میلی لیتر محلول سدیم هیپو کلرایت 5% شستشو داده شدند. بعد از انجام این مراحل توسط دیسک الماسی در دندانها، برشهای طولی ایجاد گردید و نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها Smear laye :بطور کامل در نمونه هایی که توسط EDTA+Naocl شستشو گردیده بودند حذف شده بود ولی ماده فوق باعث تخریب یا Erosion توبولهای عاجی شده بود. EDGA نیز بودن آنکه باعث Erosion توبولهای عاجی شود در حذف Smear layer  موفق بود.نتیجه گیری: از مطالعه فوق چنین نتیجه گیری شد که از EGTA نیز می توان بجای EDTA برای حذف محافظه کارانه تر Smear layer  استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1407

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  204-211
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26760
 • دانلود: 

  7662
چکیده: 

In the current study, we conducted a mutation screening of tumor-associated calcium signal transducer 2 (TACSTD2) gene in six consanguineous Iranian families with gelatinous drop-like corneal dystrophy (GDLD), in order to find the causative mutations. Detailed eye examination was performed by ophthalmologist to confirm GDLD in patients. To detect the possible mutations, direct Sanger sequencing was performed for the only exon of TACSTD2 gene, and its boundary regions in all patients. In the patients with GDLD, the corneal surface showed lesions with different shapes from mild to severe forms depending on the progress of the disease. The patients showed grayish corneal deposits as a typical mulberry form, corneal dystrophy along with corneal lipid deposition, and vascularization. Targeted Sanger sequencing inTACSTD2 gene revealed the causative mutations in this gene in all studied families. Our study expanded the mutational spectrum ofTACSTD2 which along with the related symptoms could help with the diagnosis, and management of the disease.

آمار یکساله:  

بازدید 26760

دانلود 7662 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  147-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

صنوبر ازجمله گونه های پرکاربرد در صنعت کاغذسازی می باشد و نیاز به تولید چوب آن به صورت زراعت چوب و بررسی عوامل مؤثر در ویژگی های بیومتری الیاف، آناتومی، فیزیکی، شیمیایی چوب آن بسیار حائز اهمیت است. ازجمله عکس العمل های درختان چوبده ازجمله صنوبر به تنش ها و عوامل محیطی، تشکیل چوب واکنشی (چوب کششی) در ساختار چوب آن ها می باشد. چوب کششی منبع غنی از سلولز است که می توان با تولید درختانی با چوب کششی بیشتر، میزان سلولز بیشتری را برای مصارف فراوان سلولز ازجمله تولید کاغذ و یا سوخت-های زیستی در اختیار داشت. هدف از این تحقیق، تحریک تشکیل چوب کششی در نهال های دوساله صنوبر (Populus alba) به وسیله اعمال خم متناوب، کوددهی نیتروژن (NPK) و هورمون جیبرلین (G) می باشد. اعمال خم به صورت متناوب یک ماه در یک جهت و ماه بعدی در جهت مخالف در طول فصل رویش، تیمار کود یک بار در اول و یک بار در وسط فصل رویش و تیمار جیبرلین یک بار اوایل فصل رویش اعمال شدند. پس از پایان فصل رویش ویژگی های رویشی، فیزیکی و آناتومی موردبررسی قرار گرفت. بررسی رنگ آمیزی دوگانه سافرانین/آسترابلو در تصاویر مقطع عرضی نمونه ها نشان داد که به طورکلی تیما رهای تحت خم متناوب نسبت به تیمارهای قائم دارای سطح چوب کششی و ضخامت لایه ژلاتینی بیشتری بودند. همچنین، تیمار خم متناوب با NPK+G دارای دانسیته بیشتر، هم کشیدگی طولی بیشتر، هم کشیدگی شعاعی و مماسی کمتر، قطر آوند و درواقع میانگین مساحت آوند کمتر، تخلخل کمتر، طول الیاف و ضخامت دیواره بیشتر، قطر کلی و قطر حفره الیاف کمتری بود. این نتایج اظهار داشت که این تیمار بیشترین اثر را در تحریک چوب کششی داشت و شدت تشکیل چوب کششی در این نمونه ها بیشتر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  37-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  529
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 529

دانلود 162 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1406
 • دانلود: 

  218
چکیده: 

رشدهای اولیه و ثانوی محورهای اصلی و جانبی درخت های جوان تاگ شماره 634 از گونه Eucalyptus gunnii، و همچنین برخی از جنبه های دیگر مربوط به خم کردن ساقه، در گروه کوچکی از درختان جوان راست و خمیده در یک گروه چهار هفته ای مورد بررسی قرار گرفت. اگرچه تمام درختان جوان، یعنی درختان راست و خمیده، چوب کششی بصورت G-fibre تولید می کنند، ثابت شد که خم شدن ساقه در تشکیل G-layer بسیار موثر است. سه نوع مختلف از G-fibre تشخیص داده شد: با G-layer نازک بدون یک S3، با G-layer متوسط ضخیم با یک S3، و با G-layer ضعیف، نتایج این آزمایش نشان می دهد که این اوکالیپتوس، بدنبال مواجه شدن با تنش های درونی و بیرونی، حداقل از سه سازوکار استفاده می کند: تمایز فیبرهای ژلاتینی در گزیلم ثانوی، رشد برون مرکزی متناسب با تولید G-fibre، و تشکیل فیبر در فلوئم در سمت بالایی محورهای خم شده.

آمار یکساله:  

بازدید 1406

دانلود 218 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

FRONTIERS IN PHYSIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3530
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3530

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4 (پی در پی 147)
 • صفحات: 

  464-478
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

زمینه و هدف: علی رغم پژوهش های بسیار در مورد به کارگیری سلول های بنیادی در ترمیم زخم های دیابتی، اما نتایج هنوز هم چالش برانگیز می باشند. هدف از این تحقیق تعیین اثرات هیدروژل ژلاتینی حاوی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بر ترمیم زخم دیابتی در مدل حیوانی بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی که در سال 1399 انجام شد، سلول های بنیادی مزانشیمی از بافت چربی انسانی جداسازی و تعیین هویت شدند. هیدروژل ژلاتین با استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی ساخته شد. القای دیابت در موش های صحرایی نر نژاد ویستار از طریق تزریق استرپتوزوتوسین انجام شد. متعاقبا زخم هایی به ضخامت 8/0سانتی متر در پشت موش ها ایجاد شد. حیوانات به دو گروه شاهد(تحت تیمار با نرمال سالین) و تیمار با هیدروژل حاوی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی تقسیم بندی شدند. التیام زخم در روزهای 7، 14 و 21 روز پس از تیمار، از طریق تصاویر تهیه شده از زخم، ارزیابی گردید. داده ها با استفاده از آزمون آماری تی تست و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: مساحت سطح زخم در گروه تیمار با "هیدروژل + سلول های بنیادی مزانشیمی" کاهش معنی داری در روزهای 7، 14 و 21 در مقایسه با اولین روز تیمار داشت(به ترتیب01/0p<، 001/0p< و 001/0p<). بر خلاف گروه شاهد، مساحت سطح زخم در روز 14 نسبت به روز 7 در گروه تیمار دچار کاهش معنی داری گردید(05/0p<). نتیجه گیری: سلول های بنیادی مزانشیمی انتقال یافته به وسیله هیدروژل زلاتین به محل زخم، باعث ترمیم سریع تر زخم دیابتی شده و بر این اساس قابلیت استفاده به عنوان پانسمان زخمهای دیابتی را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 54 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

حل جریان سیال در نواحی نزدیک دیواره یکی از موضوعات پیچیده می باشد که اکثر مدلهای جریان سیال در این ناحیه با مشکل مواجه می شوند این در حالی است که حل جریان در نواحی دور از دیواره به پیچیدگی نزدیک دیواره نیست. علت اصلی این مساله ظاهر شدن اثر ویسکوزیته و به وجود آمدن تنش برشی روی دیواره می باشد که همین مساله عامل اصلی تولید ورتیسیتی روی دیواره می باشد. روش گردابه تصادفی (RVM) که اساس آن تولید ورتکس صفحه ای (Vortex sheet) برای ارضای شرط عدم لغزش روی دیواره است در مناطق نزدیک دیواره از دقت خوبی برخوردار نیست. زیرا این روش نمی تواند توزیع تنش برشی روی دیواره را مدل کند. در این تحقیق یک مدل جدید برایت ولید ورتیسیتی معرفی شده است که اساس آن به جای ارضای شرط عدم لغزش، ارضای تنش برشی روی یک لایه نزدیک دیواره با در نظر گرفتن یک توزیع پیوسته از ورتیسیتی نزدیک دیواره بر اساس داشتن پروفیل خطی سرعت در این ناحیه می باشد. در این روش المانهای ورتیسیتی به تعدادی ورتکس حبابی شکسته شده و در اثر دیفیوژن با گرفتن یک مجموعه اعداد تصادفی که از حل قسمت دیفیوژن مساله ناشی می شوند به داخل جریان حرکت می کنند. این مدل برای حل جریان روی صفحه تخت در یک محدوده وسیع از اعداد رینولدز استفاده شده است تنش برشی روی دیواره و ضخامت لایه مرزی با نتایج بلازیوس مقایسه شده اند نتایج توافق و سازگاری قابل قبولی دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 57
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  790
 • دانلود: 

  316
چکیده: 

استفاده از ترکیبات طبیعی از جمله عصاره چای سبز در آماده سازی مواد غذایی و صنایع داروسازی محدود می باشد. کپسولاسیون مواد در نانولیپوزوم ها می تواند به عنوان یک سیستم محافظتی از ترکیبات طبیعی در طی فرآوری و نگهداری آن ها مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانولیپوزوم عصاره چای سبز و همچنین محتوای فنولی، فعالیت آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی آن مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت آنتی اکسیدانی با روش DPPH و خاصیت ضدمیکروبی به روش چاهک بر علیه باکتری های باسیلوس سرئوس، سالمونلا تیفی موریوم 138 فاژتایپ 2، اشریشیا کولای O157:H7 و لیستریا مونوسایتوژنز تعیین شد. میانگین قطر نانولیپوزوم ها حدود 44.7±1.9 نانومتر و شاخص پلی دیسپرسیتی 0.203±0.014 بود. بازده محصورسازی نانولیپوزوم چای سبز تحت شرایط بهینه 97% به دست آمد. فعالیت ضدمیکروبی عصاره چای سبز به طور معنی داری پس از کپسوله کردن در نانولیپوزوم افزایش یافت (p<0.05) بیشترین فعالیت ضد میکروبی نانولیپوزوم چای سبز مربوط به باکتری لیستریا مونوسیتوژنز با منطقه مهار رشد 16.2 میلی متر بود، درحالی که باکتری اشریشیا کولای با هاله عدم رشد 14 میلی متری مقاوم ترین باکتری شناسایی شد. علاوه بر این، فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره آبی چای سبز پس از کپسولاسیون در نانولیپوزوم به طور معنی داری افزایش داشت (p<0.05) به طوری که میزان IC50 آن به 1.78 میکروگرم در میلی لیتر کاهش یافت. بر اساس یافته های این تحقیق می توان گفت که نانوکپسولاسیون به طور موثری تاثیرات مفید عصاره چای سبز از جمله خواص ضد میکروبی و فعالیت های آنتی اکسیدانی آن را افزایش می دهد. لذا جهت افزایش پایداری ترکیبات طبیعی در طی فرایندهای مختلف پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 790

دانلود 316 استناد 0 مرجع 2
litScript