نتایج جستجو

12132

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1214

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  97-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1147
 • دانلود: 

  475
چکیده: 

در این تحقیق، فرآیند گذرای واماندگی یک توربین گازی بصورت عددی بررسی شده است. یک مدل یک بعدی ریاضی مرحله به مرحله توسعه یافته که می تواند رفتار سیستم را در خلال ناپایداری های آیرودینامیکی توصیف نماید. این ناپایداری ها می تواند با استفاده از استراتژی های کنترل فعال، مثل تنفس و تزریق هوا از بین برود. دو نوع کنترل فعال به صورت های دایمی و غیردایمی در نظر گرفته شده است: در حالت دایمی، جرم با نرخ ثابتی از دیفیوزر خارج و یا با نرخ ثابتی به اولین مرحله کمپرسور تزریق می شود. در کنترل غیردایمی، نرخ تنفس یا تزریق هوا به دامنه و فرکانس نوسان اغتشاشات فشاری بالادست جریان مربوط می شود. نتایج نشان می دهد که در هر دو استراتژی تزاحمات واماندگی حذف شده، ناپایداری های مربوطه محدود می شود و بنابراین دامنه پایدار عملکردی کمپرسور افزایش می یابد. همچنین، نتایج این تحقیق نشان می دهد که مقدار کمتری هوای کمپرسور بایستی با داشتن کنترل غیردایمی خارج شود. یک سطح مقطع متغیر دیفیوزر قادر است کار محدود کردن ناپایداری های واماندگی را انجام دهد. کنترل فعال ناپایداری ها که توسط تزاحمات سینوسی فشار کل ورودی به وجود می آید نیز در این کار بررسی شده که نتیجه اش ناپایدار کردن شرایط پایدار سیستم در نقطه طراحی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1147

دانلود 475 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

SPECIFIC DENSE gasES, SO-CALLED BZT gasES, DISPLAY NON-CLASSICAL PROPERTIES WHEN FLOWING IN THE TRANSONIC REGIME. THESE PROPERTIES CAN BE EXPLOITED TO ACHIEVE HIGH LEVELS OF EFFICIENCY WHEN USING SUCH gasES AS WORKING FLUIDS IN ORGANIC RANKINE CYCLE-BASED turbines. THE COMPLEXITY OF SETTING UP EXPERIMENTAL STUDIES FOR SUCH DENSE gas FLOWS MOTIVATES THE DEVELOPMENT OF EFFICIENT NUMERICAL TOOLS. A TURBULENT (RANS) CODE IS APPLIED TO THE SIMULATION AND ANALYSIS OF THE FLOW OF A BZT FLUID IN A TURBINE FOR A RANGE OF THERMODYNAMIC CONDITIONS.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
نویسنده: 

NOUSHINFAR E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

RECENT DEVELOPMENTS IN gas TURBINE USAGES IN POWER GENERATION UNITS HAVE MADE MORE EMPHASIS ON EFFICIENCY & EMISSION RATES OF THESE MACHINES. IN THIS REGARD, "ANSLDO V94.2-TYPE gas TURBINE" MANUFACTURERS FOCUSED THEIR EFFORTS TO REACH THE HIGHER EFFICIENCY & THE LEAST EMISSIVE POWER GENERATION UNITS. THE PRESENT STUDY TRIES TO SCRUTINIZE THE EFFECTS OF FUEL gas & FUEL OIL ON EFFICIENCY OF V94.2 gas turbines AS WELL AS TAKING THE EMISSION RATES OF USING EACH FUEL TYPES INTO CONSIDERATIONS TO SUGGEST A MORE REASONABLE SELECTION TO POWER PRODUCERS WHILE MAKING NECESSARY DECISIONS ABOUT USING EITHER OF THESE TWO FUEL TYPES. AND ALSO IT WAS REVIEWED SOME OF ADVANCED TECHNOLOGIES REGARDING THE HIGHER EFFICIENCY gas turbines AND EMISSION CONTROL TECHNIQUES. AT THE PRIMARY PHASE OF THE STUDY, BASIC CONCEPTS AND DESIGN ASPECTS OF THESE POWER PRODUCTION MACHINES WERE REVIEWED AND MAIN PARTS OF COMBUSTION SYSTEM OF THE UNITS WERE ANALYZED TO IDENTIFY THE MAIN ROLES OF COMBUSTION PARTS IN OUR OBJECTIVES. THEN, SOME EXPERIMENTAL DATA FROM PERFORMANCE TEST RESULTS, LABORATORIAL DATA AND MANUFACTURER'S DOCUMENTS WERE REVIEWED AND COMPARED WITH EACH OTHER. FINALLY, THE ANALYSIS OF RESULTS COMPARED THE EFFICIENCY AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF RUNNING V94.2 gas turbines IN FUEL gas AND FUEL OIL, WHILST SOME ECONOMIC AND THERMODYNAMIC ASPECTS OUT OF USING EACH TYPES OF FUEL WERE COMPARED, SIMULTANEOUSLY.

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

NICHOLLS J.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  659-670
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9701
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9701

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  25-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2093
 • دانلود: 

  334
چکیده: 

برای تولید برق می توان تکنولوژی های مختلفی (توربین گاز، چرخه ترکیبی، آبی، بادی و ...) را مورد استفاده قرار داد. انتخاب ترکیب مناسب تکنولوژی برای تولید برق، تاثیر مستقیمی بر میزان سوخت مصرفی دارد. از میان مولدهای مختلف، انواع چرخه ترکیبی و گازی ساده، بیش از نیمی از انرژی برق کشور را تولید می کنند. مزیت اصلی مولدهای چرخه ترکیبی در مقایسه با مولدهای گازی ساده، راندمان بالاتر یا مصرف کمتر سوخت است.این مطالعه به مقایسه دو مولد فوق پرداخته و یافته های تحقیق نشان می دهد، در سطح قیمت های یارانه ای سوخت (پیش از اصلاح قیمت حامل های انرژی)، تبدیل نیروگاه های گازی به چرخه ترکیبی و یا احداث مولدهای تجدیدپذیر برای تولید برق، فاقد توجیه اقتصادی است.آستانه توجیه پذیری این جایگزینی، در شرایط بهره برداری بار میانی، سطح قیمت های 500 ریال برای هر متر مکعب و بالاتر بوده و هر چه قیمت از این سطح بالاتر می رود، تبدیل تعداد بیشتری از مولدهای گازی توجیه پذیر می شود. در سطح قیمت 1300 ریال برای هر متر مکعب، نسبت منافع به مخارج برای تبدیل اغلب مولدهای گازی به چرخه ترکیبی، بیش از 2 است. با این حال، از آنجایی که نسبت منافع به مخارج برای تبدیل برخی از مولدهای گازی ساده به چرخه ترکیبی کمتر از یک است، می توان نتیجه گرفت مولدهای چرخه ترکیبی نسبت به مولدهای گازی ساده برتری مطلق ندارند. با فرض تبدیل کلیه مولدهای گازی به چرخه ترکیبی، سالانه تقریبا معادل 3.5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی صرفه جویی خواهد شد که تقریبا معادل 7 درصد گاز مصرفی در بخش تولید برق و حدود 2.5 درصد کل گاز مصرفی کشور است.

آمار یکساله:  

بازدید 2093

دانلود 334 استناد 0 مرجع 6
نویسندگان: 

Hashemi Seyed Abdolmahdi | FATHI MAHDI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  119-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19797
 • دانلود: 

  19951
چکیده: 

Increasing concerns about energy and emissions from fuel consumption in gas turbines has attracted many researchers to protect the environment and reduce pollutants in the world. The main objective of this paper is to investigate the increasing efficiency of three-stroke gas turbine operation based on the technical analysis of the operation of three-axis gas turbine cycles with non-design conditions in partial loads, taking into account environmental criteria and sustainable development. Three-axial gas turbine has been studied and thermodynamic modeling and the database has been formed and completed for all constant and variable parameters. Then, the objective function (increased efficiency and gas turbine power) is defined and the objective function is optimized by connecting the databases and using the genetic algorithm. After thermodynamic modeling for different values of the position of the input guide blades and the position of the three-stroke gas turbine drainage positions, the efficiency of the gas turbine and the efficiency of genetic algorithm increased. Based on the results, NOx emissions were compared to the various partial gas loads of the gas turbine. It was observed that with the help of this optimization, NOx emissions were reduced. In this sense, using this optimization has been instrumental in environmental protection. The application of this research in the country's power industry and gas turbine power plants is used to increase the efficiency and power and hence reduce air pollution.

آمار یکساله:  

بازدید 19797

دانلود 19951 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

محمدزاده رقیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  2 (پیاپی 87)
 • صفحات: 

  315-322
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

در تحقیق حاضر علل شکست اتصالات جوش لوله های برگشت گازوئیل از جنس فولاد زنگ نزن آستنیتی در توربین های گازی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور آزمون های ریزساختاری وشکست نگاری بر روی لوله ها انجام شد و محل جوانه زنی ترک و نوع شکست مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که مکانیزم شکست لوله ها خستگی بوده و به علت تمرکز تنش شدید در ناحیه همپوشانی ابتدا و انتهای جوشکاری، جوانه زنی زود رس ترک در لوله ها رخ داده و عمر خستگی لوله ها کاهش یافته است. به منظور افزایش عمرخستگی لوله ها لازم است که ارتعاشات وارد به لوله ها مهار شده و ترک های جوانه زنی در حین سرویس دهی لوله ها به وسیله بازرسی های غیر مخرب جوش، تشخیص داده و اقدامات لازم برای حذف این ترک ها انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بهبود مدیریت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4 (پیاپی 46)
 • صفحات: 

  1-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

بخش های مختلف صنعتی با رژیم های فناورانه، سیاستی و بازار متفاوت شناخته می شوند. این تفاوت ها در میان صنایع با محصولات و سامانه های پیچیده و صنایع با محصولات مصرفی و سیستم تولید انبوه پررنگ تر است. پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی به واکاوی رژیم های فناورانه، سیاستی و بازار صنعت توربین های گازی به عنوان یک صنعت با محصولات و سامانه های پیچیده پرداخته است. بعلاوه، به منظور پررنگ کردن تفاوت میان رژیم های فناورانه، سیاستی و بازار این صنعت با صنایع با محصولات مصرفی و سیستم تولید انبوه، به مقایسه تطبیقی این صنعت با شش صنعت در کشور کره جنوبی پرداخته شده است. یافته های این پژوهش گویای آن است که صنعت توربین های گازی به عنوان یک صنعت با محصولات و سامانه های پیچیده دارای رژیم فناورانه، سیاستی و بازار متفاوت و متمایزی نسبت به صنایع با محصولات مصرفی و سیستم تولید انبوه است. این یافته از آن جهت اهمیت دارد که، این تفاوت ها می تواند بر الگوی یادگیری و همپایی فناورانه و پنجره های فرصت این صنعت تاثیر چشمگیری داشته باشد

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19513
 • دانلود: 

  28474
چکیده: 

Heat recuperation is often used to improve the overall cycle efficiency of gas turbines. However, generally in small- scale gas turbines, it has a negative effect on turbine inlet temperature, pressure ratio and pressure drops, and thus decreases the overall cycle efficiency. In this paper, a thermodynamic model is performed to evaluate recovered heat as a function of heat exchanger effectiveness, pressure drops, and defines the overall cycle energy and exergy efficiency. A high heat exchanger effectiveness, and low pressure drops are favorable to achieve maximal cycle energy efficiency. The main challenge in recuperator designis to find compromise between these conflicting requirements. Hence, a thermodynamic model is developed to determine recuperator design with an aim to maximize overall cycle energy and exergy efficiency. Further, to analyze Iran's manufacturing and its technological capabilities, a pre-requisite is considered for the proposed model. Hence, Iran's capability level could be determined. Finally, a case study of selecting recuperator of a 200kW gas turbine is conducted. Industrial gas turbines show performance characteristics that distinctly depend on ambient and operating conditions. They are influenced by site elevation, ambient temperature, and relative humidity. Proper application of gas turbines requires consideration of these factors. Thus, in this study, the effect of ambient conditions on overall cycle energy and exergy efficiency is performed by the proposed thermodynamic model.

آمار یکساله:  

بازدید 19513

دانلود 28474 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3 (Transactions B: Mechanical Engineering)
 • صفحات: 

  1245-1258
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

This paper proposes an Age-Dependent Clustering (ADC) structure to be used for prognostics. To achieve this aim, a step-by-step methodology is introduced, that includes clustering, reproduction, mapping, and nally estimation of Remaining Useful Life (RUL). In the mapping step, a neural tting tool is used. To clarify the age-based clustering concept, the main elements of the ADC model is discussed. A Genetic algorithm (GA) is used to nd the elements of the optimal model. Lastly, the fuzzy technique is applied to modify the clustering. By investigating a case study on the health monitoring of some turbofan engines, the e cacy of the proposed method is demonstrated. The results showed that the concept of clustering without optimization processes is e cient even for the simplest form of performance. However, by optimizing structure elements and fuzzy clustering, the prognosis accuracy increased up to 71%. The e ectiveness of ADC prognosis is proven in comparison with other methods.

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
litScript