نتایج جستجو

10207

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1021

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  27-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  11
 • بازدید: 

  331
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

بافت قدیم زنجان منطبق بر هسته های تاریخی و مرکزی شهر می باشد. وجود عناصر شهری بازار سنتی، مسجد جامع، عمارت دارایی و خانه ذوالفقاری، سبزه میدان ... از مهم ترین عوامل هویت بخش تاریخی و فرهنگی منطقه می باشد. امروزه این بافت تاریخی با مشکلات کلانی چون کمبود در برخی سرانه های خدماتی مانند پارکینگ و فضای باز شهری، عدم امکان نفوذ پذیری به داخل بافت ارگانیک، وجود کاربری های ناسازگار، فقدان فضای سبز کافی، بدنه های فرسوده و کیفیت ضعیف ابنیه، ریزدانگی، عدم قرار گیری بسیاری از بناها در حریم آثار تاریخی مواجه می باشد. با این وجود هنوز جزء پر تراکم ترین نقاط شهری زنجان محسوب می گردد. تجربه زلزله های شهرهایی چون بم نشان می دهد که تلفات انسانی و آسیب های کالبدی در بافت های کهن بیشتر از سایر مناطق شهری است. بنابراین تهیه نقشه ریز پهنه بندی زلزله، شناسایی پهنه های ناپایدار شهری در مقابل آسیب های طبیعی (زلزله، سیل و ...) و مصنوع (آتش سوزی، گودبرداری و ...). اهمیت زیادی دارد. در این مقاله با انتخاب 11 شاخص شناسایی پهنه های ناپایدار با کمک (GIS) صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بخش اعظمی از منطقه در مقابل حوادث طبیعی ناپایدار بوده و لزوم نوسازی و بهسازی آن به شدت احساس می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 331

دانلود 125 استناد 11 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  314-326
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

آب های زیرزمینی در نواحی ساحلی به عنوان منبع تامین کننده آب شرب از اهمیت زیادی برخوردار هستند. نقشه های آسیب پذیری آب زیرزمینی می توانند درراستای حفاظت از کیفیت منابع آب زیرزمینی استفاده شوند. از اینرو در این مطالعه، مدل GALDIT برای ارزیابی و تعیین نواحی آسیب پذیر در آبخوان ساحلی قره سو-گرگانرود نسبت به پیشروی آب شور به کار رفته است. مدل GALDITاز مدل های رتبه ای می باشد و در هر منطقه بایستی کالیبره شود. نوآوری این مطالعه استفاده از مدل fuzzy logic به منظور اصلاح مدل GALDIT است. علاوه بر این وزن های این مدل، با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اصلاح شد. سپس از ضریب همبستگی پیرسون برای اعتبارسنجی نتایج استفاده گردید. نتایج ضریب همبستگی بین مدل fuzzy-AHP و GALDIT-AHP با غلظت TDS به ترتیب 63/0 و 51/0 حاصل شد. در نتیجه مدل بهینه برای ناحیه مورد مطالعه مدلfuzzy-AHP می باشد. نقشه آسیب پذیری نهایی نشان داد که نواحی شمال غرب و غرب آبخوان آسیب پذیری زیاد به پیشروی آب شور دارند. مدل fuzzy logic می تواند به عنوان روشی کارآمد جهت اصلاح مدل GALDIT به کار رود و به نتایج حاصل از آن اطمینان نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آمایش محیط

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  63-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  523
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

امروزه اهمیت و نقش فضای سبز شهری در حیات شهرها و پایداری آن ها و تاثیرات فیزیکی و طبیعی آن در سیستم شهری و بازدهی های مختلف اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی آن انکارناپذیر است؛ تا آنجا که کاربری فضای سبز در شهرها و سرانه آن یکی از مباحث اساسی در برنامه ریزی و مدیریت شهری تلقی می شود. فضای سبز شهری، از جمله کاربری هایی است که توزیع و پراکنش آن در سطح شهر اهمیت زیادی دارد. شهر مشهد، از جمله شهرهایی است که وضعیت کاربری فضای سبز آن مناسب نمی باشد؛ به طوری که بر اساس یافته ها، متوسط سرانه فضای سبز شهر مشهد 5.51، متر مربع می باشد؛ که با استاندارد وزارت مسکن و شهرسازی که 12 متر مربع سرانه را پیشنهاد داده است، فاصله زیادی دارد. در عین حال توزیع فضایی آن نیز بسیار نامتعادل و نامتناسب می باشد. چنانکه سرانه فضای سبز منطقه ثامن 1.2، متر مربع، و سرانه منطقه هفت 21 متر مربع می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف نظری -کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است، نشان می دهد که برخلاف استانداردهای ملی و بین المللی ارایه شده برای سرانه فضای سبز، در این شهر سرانه فضای سبز بسیار پایین و توزیع فضایی آن در مناطق دوازده گانه شهر مشهد نیز متعادل نیست و در این زمینه با نارسایی شدید مواجه است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل لایه های مورنیاز جهت تعیین مکان بهینه فضای سبز از مدل logic fuzzy، AHP و میانگین نزدیک ترین همسایه استفاده و برای انجام این عملیات از نرم افزار ARC/GIS و Expert choice بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش بیانگر این می باشد که توزیع فضایی فضای سبز خوشه ای می باشد، که نتیجه تمرکز خدمات در یک قسمت از شهر است. در نهایت نقشه حاصل از تلفیق لایه های اطلاعاتی، زمین های شهر را برای انتخاب مکان های مناسب برای فضای سبز شهری را در پنج طیف خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف اولویت بندی کرده ایم.

آمار یکساله:  

بازدید 523

دانلود 215 استناد 2 مرجع 12
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  15-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  15
 • بازدید: 

  565
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

شهر سنندج با جمعیتی معادل 340هزار نفر در سال 1382، روزانه 714 تن زباله تولید می کند. از میان روش های مختلف دفع زباله روش دفن مواد زائد از مهمترین روشهایی بوده که مدیریت شهری این شهر در 30سال اخیر برآن تکیه کرده است. نتایج بررسی موقعیت قبلی و فعلی محل دفن زباله حاکی از مساعد بودن محل دفن سابق و نامساعد بودن محل دفن کنونی است که درآن بسیاری از اصول، معیارها و ضوابط مکان گزینی نادیده گرفته شده و پیش بینی می شود که در آینده  نزدیک اثرات زیست محیطی آن نمایان تر گردد. دراین پژوهش با استفاده از داده هایی چون فاصله از محدوده قانونی شهر، فاصله از جاده، فرودگاه، کاربری اراضی، قابلیت اراضی، عوارض مصنوع (روستا، تاسیسات و تجهیزات شهری، معادن...) گسل، روند توسعه فیزیکی شهر سنندج، آبهای سطحی، جهت باد، تراکم جمعیتی، خاکشناسی، هیپستومتریک(طبقات ارتفاعی)، شیب، جهت شیب، پوشش گیاهی، تیپ اراضی، زمین شناسی،.... از طریق مدل های مختلف تلفیق اطلاعات و نقشه ها که براساس مدل منطق فازی(fuzzy logic) ترکیب شده اند و ژئورفرنس نمودن این داده ها و مدلها با تصاریر ماهواره ای منطقه در شعاع 20 کیلومتری در شمال شرقی شهر سنندج در 3 حوزه مختلف مکان گزینی گردیده و در تصویر ماهواره ای لندست سال 2002 منطقه و نقشه های مختلف ارائه شده است. 

آمار یکساله:  

بازدید 565

دانلود 124 استناد 15 مرجع 2
نویسندگان: 

PEI D.W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  44-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3596
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3596

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

Dautovic S. | Zekic M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

We consider a category C enriched over the segment [0; 1] whose hom-objects are real numbers from [0; 1]. For a suitably defined function ^v assigning to each formula ' some object of C, the hom-object C(^v('); ^v( )) represents the degree of derivability ofψ from φ. We reformulate completeness result for intuitionistic propositional logic, as well as H ajek's completeness results concerning the product, G odel and Lukasiewicz fuzzy logic in the context of enriched category theory.

آمار یکساله:  

بازدید 50

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

مکتبی فرد لیلا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2 (مسلسل 42)
 • صفحات: 

  183-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  390
 • دانلود: 

  191
چکیده: 

منطق فازی که در سال 1965 توسط دانشمند ایرانی، پروفسور لطفی زاده به جهان عرضه شد. در تقابل با منطق دوارزشی ارسطویی، ابهام را به عنوان بخشی از سیستم پذیرفته و بر مفاهیم مبهم و نامعین دلالت می کند. در شرایطی که ماشین قادر به درک مفاهیم کیفی - که به راحتی برای انسان قابل فهم است - نیست، منطق فازی شیوه تفکر انسان را به فناوری منتقل می کند. از منطق فازی در بسیاری از شاخه های علوم از جمله «مدیریت اطلاعات» استفاده می شود. در سال 1975، با انتشار مقاله ای به زبان فرانسه در مورد جستجوی اطلاعات در شرایط فازی، این واژه به طور رسمی وارد ادبیات کتابداری و اطلاع رسانی شد. طبق اطلاعات ثبت شده در بانک اطلاعاتی LISA، بخش عمده ای از آنچه تاکنون در خصوص منطق فازی و مدیریت اطلاعات منتشر شده، بر ذخیره و بازیابی اطلاعات تمرکز داشته است. پس از آن، بیشترین کاربرد این مقوله به ترتیب در سازماندهی و فراهم آوری اطلاعات بوده است. اکنون برای تضمین امنیت شبکه های اطلاعاتی، از منطق فازی بهره برداری می شود. در برخی زمینه ها مانند مستندسازی و مدیریت رکوردها نیز تاکنون پژوهشی با موضوع فازی به انجام نرسیده است. در سالهای اخیر، رویکرد عمده این بحث به سمت نظامهای خبره و هوش مصنوعی سوق یافته است. به نظر می رسد برای حل بسیاری از گره های موجود در حوزه مدیریت اطلاعات، می توان از منطق فازی کمک گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 390

دانلود 191 استناد 1 مرجع 1
نویسندگان: 

خمر غلامعلی | بلوچ ناهید

نشریه: 

آمایش محیط

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  55
 • صفحات: 

  169-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

یکی از مهم ترین مباحث شهر و شهرنشینی در ایران، بررسی و تحلیل رشد و توسعه فیزیکی-کالبدی شهر و شهرنشینی است. دراین ارتباط هدف کلی برنامه ریزی شهری تأمین رفاه مردم از طریق ایجاد محیطی بهتر، سالم تر، مؤثرتر و دل پذیرتر است. بدین لحاظ تحلیل تناسب زمین برای توسعة شهری و شناسایی اراضی مناسب اولویت دار برای توسعة کالبدی را بسیار ضروری می نماید. ازاین رو هدف از تحقیق حاضر، بررسی نحوه گسترش فیزیکی-کالبدی شهر نیک شهر با تأکید بر پراکنده رویی شهری، شناخت عوامل مؤثر در رشد فیزیکی-کالبدی شهر، شناخت توانمندی ها و محدودیت های توسعه فیزیکی شهر و ارائه راهکارهایی مناسب جهت برنامه ریزی اصولی و عملی برای توسعه فیزیکی شهر می باشد. روش شناسی تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و بررسی های میدانی می باشد، و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار Arc GIS و از روش منطق فازی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عمده ترین عارضه طبیعی شهر نیک شهر را ارتفاعات و رودخانه ها و شاخه های منشعب از آن تشکیل می دهد که این عوامل باعث شده شهر، شکلی خطی به خود گرفته و در امتداد جنوب غرب به شمال شرق گسترش یابد، و از طرف دیگر ارتفاعات موجود در شمال و بخش هایی از جنوب شهر و نیز در محدوده ای از بدنه ی غربی شهر موجب گردیده تا شهر در جهت شمال-جنوبی امکان توسعه و گسترش نداشته باشد. در پایان نیز باید اشاره کرد که رشد بی برنامه شهر نیک شهر می تواند باعث بروز مشکلات عدیده ای شود، و در نقطه مقابل، تلاش برای رشد عمودی و هوشمند می تواند به توسعه پایدار بیانجامد.

آمار یکساله:  

بازدید 34

دانلود 17 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

WU Y. | ZHANG B. | LU J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  47-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6845
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6845

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

IMENI MOHSEN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19751
 • دانلود: 

  46842
چکیده: 

Many areas of accounting have highly ambiguous due to undefined and inaccurate terms. Many ambiguities are generated by the human mind. In the field of accounting, these ambiguities lead to the creation of uncertain information. Many of the targets and concepts of accounting with binary classification are not consistent. Similarly, the discussion of the materiality or reliability of accounting is not a two-part concept. Because there are degrees of materiality or reliability. Therefore, these ambiguities lead to the presentation information that is not suitable for decision making. Lack of attention to the issue of ambiguity in management accounting techniques, auditing procedures, and financial reporting may lead to a reduced role of accounting information in decision-making processes. Because information plays an important role in economic decision-making, and no doubt, the quality of their, including accuracy in providing it to a wide range of users, can be useful for decision-making. One of the features of the fuzzy set is that it reduces the need for accurate data in decision making. Hence this information can be useful for users.

آمار یکساله:  

بازدید 19751

دانلود 46842 استناد 0 مرجع 0
litScript