نتایج جستجو

209

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

21

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

موسوی سیدابراهیم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2 (42)
 • صفحات: 

  102-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1414
 • دانلود: 

  481
چکیده: 

مقاله پیش رو، بررسی نظریه کارکردگرایی در فلسفه ذهن معاصر و مقایسه آن با دیدگاه کارکردگرایانه ارسطوست. از آنجایی که واژه کارکرد (ergon) در فلسفه ارسطو از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گاهی او را پیشگام این نظریه معرفی می کنند. از این رو، میزان ارتباط این دو نظریه و تشابه آنها جای تامل و دقت فراوان دارد. در این نوشتار مشخص خواهد شد که تقریرهای مختلف از نظریه کارکردگرایی جدید ظاهرا با رای ارسطو منطبق نیست. اما می توان نظر او را یکی از نگرش ها در کارکردگرایی دانست. گرچه نظریه ماده و صورت ارسطو و تاکید وی بر ذات در مقایسه با دیدگاه های جدید چندان مقبول نیست، اما نگرش کارکردگرایانه وی در خصوص نسبت نفس و بدن اهمیت زیادی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1414

دانلود 481 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

غیاثوند مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (پیاپی 33)
 • صفحات: 

  133-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  386
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

در فلسفه ی ذهن معاصر، برخی با ارائه ی مدلی تلفیقی از کارکردگرایی و نظریه ی این همانی، به دنبال تحویل حالات نفسانی به حالات بدنی و فیزیکی و به این ترتیب تحویل شخصیت آدمی به بدن و دستگاه عصبی او هستند. از آنجا که این رویکرد از یک سو می تواند به عنوان مدل تکامل یافته و جرح وتعدیل شده ی نظریه ی این همانی به شمار آید، گاهی مدل «کارکردی تحویل» یا «این همانی کارکردی» خوانده می شود. از دیگر سو، همین رویکرد، از آنجا که نسخه ای از کارکردگرایی نیز به شمار می آید، گاهی با عنوان «کارکردگرایی تحققگر» نیز خوانده می شود. در این مقاله استدلال شده است که دفاع از امکان زندگی پس از مرگ بر اساس این رویکرد تقریباً هیچ مزیتی در مقایسه با سایر صورت بندی های فیزیکالیستی امکان زندگی پس از مرگ نخواهد داشت؛ چرا که این ایده عملاً، برای دور ماندن از مشکل ناسازگاری درونی، به نسخه ای از نظریه ی این همانی نوعی و یا این همانی نمونه ایِ شخص و بدن تبدیل می شود. به این ترتیب در به کارگیری مفاهیمی چون «تحقق» به منظور تبیین رابطه ی شخص و بدن و همچنین دفاع از تحقق پذیری چندگانه ی شخص ناکام خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 386

دانلود 227 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

غریب پور افرا

نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  73-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7187
 • دانلود: 

  2207
چکیده: 

مقاله حاضر به بررسی معنای عملکرد در گرایش عملکردگرایی در معماری و ریشه های آن می پردازد. این مقاله در سه بخش کلی تدوین شده است. در بخش نخست، پیشینه عملکرد در تاریخ نظریه پردازی معماری به ویژه در دوره باستان و ریشه مفهوم عملکرد در واژه فایده به اختصار مطالعه شده است. در بخش دوم، پیشینه عملکرد در معماری از آغاز کاربرد واژه فانکشن بررسی شده است. در این مرحله، ریشه معناهای متعدد واژه عملکرد از اواسط قرن هجدهم تا اواخر قرن نوزدهم در قالب کاربردهای متعدد آن مطالعه شده است. در بخش سوم، به بررسی معنای عملکرد در آرای معماران و نظریه پردازان عملکردگرا یا علاقمندان به اصالت عملکرد در معماری پرداخته شده است. همچنین با مطالعه و تفسیر دو جمله کلیدی موثر بر ادبیات عملکردگرایی معماری و تامل بر معنای عملکرد نهفته در آنها تلاش شده است تا معنای عملکرد در جریان های عمده عملکردگرا تبیین شود. در پایان، این مطالعه نشان می دهد که تعاریف متعددی از واژه عملکردگرایی حضور داشته اند و معنای امروز عملکرد در معماری تنها برخی از معناهای گذشته آن را در بر می گیرد. بدین ترتیب عملکرد گرایی در قالب معناهای محدودی از عملکرد تعریف می شود. شناخت معناهای متعدد عملکرد در عملکردگرایی کمک می کند تا علاوه بر تدقیق معنای عملکرد و عملکرد گرایی، زمینه ای روشن برای مواجهه امروز با مفهوم عملکرد در معماری فراهم شود.

آمار یکساله:  

بازدید 7187

دانلود 2207 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

کاظمی فروغ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  313-350
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  683
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

در مقاله پیش رو، به بررسی تطبیقی ماهیت آغازگر در دو ژانر علمی و ادبی فارسی از منظر نظریه نقشگرای نظام مند هلیدی پرداخته شده و وجوه اشتراک و افتراق دو ژانر یادشده، در باب مقوله آغازگر در زبان فارسی مشخص و تبیین شده است. در این پژوهش، پس از ملحوظ داشتن تفاوت های بارز متون مورد بررسی از منظر نوع آغازگر و بسامد رخداد آن، بر ساختار انواع بند و رابطه آن ها با آغازگر نیز تامل شده و ویژگی ساختاری بندها با توجه به دو ژانر علمی و ادبی بررسی و مقایسه شده است. در فرایند تحلیل داده ها، موضوع جایگاه آغازگر در درون بند و مواجهه با همپوشی آغازگرها به صورت لایه هایی درهم تنیده، سبب شده است تا اصطلاح آغازگر لایه ای برای نخستین بار معرفی و مطرح شود. این اصطلاح از نظرگاه پژوهش های مربوط به حوزه نقشگرایی درخور توجه و شایان تعمق است. گفتنی است، آغازگر لایه ای هنگامی امکان طرح می یابد که آغازگرهای موجود در بند مرکب، از منظر سطوح تشکیل دهنده، دارای همپوشی هم زمان باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 683

دانلود 261 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سعیدی روشن محمدباقر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  9-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1045
 • دانلود: 

  302
چکیده: 

اهتمام به کارکرد انگیزشی با حذف بعد واقع گرایی و معرفت بخشی آن، یکی از دیدگاه های نسبتا پرطرفدار در زبان دین قلمداد می شود که گروهی از فیلسوفان، جامعه شناسان و روان شناسان از آن پشتیبانی کرده اند. رویکرد این مقاله، بررسی و نقد دیدگاه فوق است که ضمن معرفی نظریه کارکرد گرایانه در زبان دین و عناصر تشکیل دهنده آن، به پیامدهای این نظریه و تحلیل آن پرداخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1045

دانلود 302 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (35)
 • صفحات: 

  41-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  999
 • دانلود: 

  333
چکیده: 

توجیه اطلاق مفاهیم و اوصاف بشری بر خدای نامحدود، مساله ای است که از دیر باز ذهن دانشمندان و فیلسوفان دینی را به خود مشغول کرده است. ویلیام آلستون یکی از برجسته ترین فیلسوفان دین در آمریکا، نظریه «کارکردگرایی» در روان شناسی فلسفی را برای توجیه این مساله، مطرح کرده و تلاش وافری کرده تا آن را در مقالات مختلف به اثبات برساند. در این نوشتار تلاش شده است که تمام مقالات آلستون در این زمینه بررسی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 999

دانلود 333 استناد 0 مرجع 2
strs
نشریه: 

فلسفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  103-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

در 1960 پاتنم در مقاله «اذهان و ماشین ها» بر پایه قیاس میان ذهن و ماشین تورینگ نگرشی نو به ذهن به نام کارکردگرایی را پی ریزی نمود. یک دهه پس از آن دریفوس براساس تفسیرش از پدیدارشناسی مرلوپونتی و هیدگر کارکردگرایی پاتنم را نقد کرد. دریفوس نشان داد که نمی توان ذهن را به مثابه ماشینی تورینگ به شمار آورد که با بهره گیری از قواعدی صوری کار می کند و ورودی و خروجی هایش عناصری فارغ از بستر هستند. دو دهه بعد پاتنم بر پایه شکست کارنپ در صوری سازی استقرا، چرخش به سوی کل گرایی و خارجیت گرایی معناشناختی خودش از نگرش کارکردگرایانه- محاسبه گرایانه در فلسفه ذهن دست کشید و به نگرشی خارجیت گرا- بسترگرایانه روی آورد. نقدی که پاتنم بر پایه آن کارکردگرایی را از ریشه نادرست دانسته بود همان نقدی بود که دریفوس سال ها پیش بر وی وارد آورده بود. در این مقاله گفتگوی نقادانه میان دریفوس و پاتنم بازسازی می شود و بر پایه آن نشان داده می شود که فیزیکالیسم به مثابه نظریه ای در باب ذهن نادرست است و به جای آن «سوژه ای در جهان» الگوی مناسبی را برای ذهن فراهم می آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  39
 • صفحات: 

  39-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  675
 • دانلود: 

  389
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش معرفی الگوی کارکردی رسانه جمعی سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت مدیریت خشونت آحاد جامعه است. یافته های این پژوهش با استفاده از روش تئوری مفهوم سازی بنیادی استخراج شده است. تعداد ده نفر از اعضای هیات علمی رشته های مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت رسانه، روان شناسی، جامعه شناسی، ارتباطات و مدیرانی که حداقل دارای 10 سال تجربه مدیریت در حوزه رسانه های جمعی بودند به صورت نمونه گیری هدفمند و بر اساس تکنیک گلوله برفی انتخاب شده و مورد مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. داده های حاصل از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان می دهد که رسانه ملی در راستای مدیریت خشونت آحاد جامعه ظرفیت ایفای سه کارکرد شکوفایی عقلانیت انتقادی، آموزش پرخاشگری حق مدار و مهارت آموزی غلبه بر خشونت و ایفای پنج کژکارکرد نهادینه سازی خشونت در نگرش و رفتار افراد جامعه، ترویج چارچوب های متعصبانه شخصی و قومی، ترویج خشونت به مثابه ابزار تفریح، انتقال ضد ارزش های مرتبط با خشونت و ایجاد ادراک فقدان عدالت در جامعه و ترویج خشونت به مثابه ابزاری جهت غلبه بر این ادارک را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 675

دانلود 389 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZAHEDI KEYVAN

نشریه: 

JOURNAL OF HUMAN SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  55 (SPECIAL ISSUE ON LINGUISTICS)
 • صفحات: 

  94-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16215
 • دانلود: 

  10698
چکیده: 

Syntax has always been considered as the core of language in Chomskyan generative enterprise, and in turn, grammaticality as the core of syntax. Until the Minimalist Program, particularly in the earlier form of the Principles and Parameters Approach known as the Government and Binding Theory, the conditions governing and determining grammaticality, whether in derivational or representational modes, were those of ‘well-formedness’, imposed on syntactic operations or levels from within; that is, the conditions were not motivated by any external systems and were construed within and by syntax proper. In Government and Binding, the structural description of a linguistic expression involved four levels of representation; such levels were then checked by  various independent sub-theories (of principles), e.g. projection principle, binding and bounding, which acted as well-formedness conditions, or filters, on the relevant levels. With the advent of the Minimalist Program and the re-interpretation of grammaticality as ‘convergence’ at the two, and only two, interface levels, grammaticality of linguistic expressions comes to be determined language externally; that is, by cognitive performance systems, external to language, yet internal to mind. This article is an attempt to demonstrate how the re-definition of grammaticality and well-formedness conditions as convergence and legibility conditions respectively turns Minimalism into a functional theory, albeit a generative one.

آمار یکساله:  

بازدید 16215

دانلود 10698 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

محمدی فردین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 17)
 • صفحات: 

  5-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  925
 • دانلود: 

  649
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، بررسی نظریه بوردیو در باب میدان آموزش و تفاوت آن با سایر رویکردهای رایج جامعه شناسی آموزش وپرورش می باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش اسنادی بهره گرفته شد و از این طریق آثار نظری و تجربی بوردیو و سایر نظریه پردازان و پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفت. یافته های به دست آمده حاکی از آن است که بوردیو نگاهی دو بعدی به میدان آموزش دارد که دربرگیرنده رویکردهای تضاد و کارکردگرایی است. این بدان معناست که بوردیو میدان آموزش را میدانی می داند که هم در راستای حفظ تعادل و نظم جامعه فعالیت می کند و هم در راستای بازتولید وضعیت موجود و حفظ منافع طبقه مسلط. همچنین، بوردیو در رویکرد دو بعدی خود به میدان آموزش به تناسب با هر کدام از این ابعاد، بر ابزارهای مختلفی تاکید دارد. به طوری که در نگاه کارکردگرایانه به میدان آموزش بر ابزار سرمایه فرهنگی و در نگاه تضادگرایانه به این میدان، بر ابزار عادت واره تاکید دارد. بدین معناکه از دیدگاه بوردیو میدان آموزش هم با ساختار و هم با عاملیت در ارتباط است. بنابراین، رویکرد بوردیو به میدان آموزش «رویکرد دو بعدی مضاعف» است.

آمار یکساله:  

بازدید 925

دانلود 649 استناد 0 مرجع 0
litScript