نتایج جستجو

3131

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

314

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

مجله طب نظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  424-434
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از اماکن حیاتی و حساس و همچنین کاربردی که حفظ عملکرد آن ها در شرایط عادی و زمان وقوع بحران از بزرگترین دغدغه های مدیران نظام سلامت به شمار می آید؛ بیمارستان ها می باشند. با بهره گیری از اصول و مبانی ایمنی حریق می توان میزان آسیب پذیری آن ها را کاهش داد. حریق یکی از ریسک هایی است که می تواند منجر به خسارت های جانی و مالی فراوان و هم چنین اختلال در عملکرد بیمارستان گردد. ارزیابی خطر آتش سوزی، روش موثر تری جهت ارزیابی آسیب پذیری، ظرفیت و توانمندی بیمارستان می باشد. روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی با استفاده از روش ارزیابی خطر آتش سوزی برای مهندسین (frame) در ساختمان بستری یک بیمارستان نظامی انجام گرفت. در مرحله اول خطر آتش سوزی با استفاده از فرمول های روش مذکور در نرم افزار EXCEL محاسبه گردیدند. فاکتورهای موثر در سطح ریسک به دست آمده شناسایی و ارزیابی شدند. یافته ها: سطح ریسک حریق برای ساکنین در کلیه واحدها بالاتر از یک به دست آمد. فاکتور ارتفاع، فاکتور بار حریق، فاکتور حفاظت نرمال به عنوان فاکتورهای موثر بر سطح ریسک حریق موجود شناسایی گردیدند. نتیجه گیری: مقدار عددی ریسک برای ساکنین در تراز نامطلوب قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از روش frame در ارزیابی خطر تسهیلات سلامت مانند بیمارستان، علاوه بر تعیین نقاط ضعف و قوت مکان های مورد ارزیابی، می تواند با شناسایی عوامل موثر در راستای اجرای اصول پدافند غیر عامل در جهت پیش بینی و پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار و حفظ و تداوم عملکرد این مراکز در زمان های حساس از جمله شرایط اضطراری انسان ساز و یا طبیعی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 59

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  206-215
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2305
 • دانلود: 

  985
چکیده: 

مقدمه: با افزایش استفاده از فناوری های مدرن ارتباطی از جمله وسایل سیار و به کارگیری این فناوری ها در آموزش و یادگیری، توجه به کیفیت این ابزارها و نیازهای استفاده کنندگان از این ابزارها امری ضروری است. هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر یادگیری سیار بر اساس مدل frame از دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برخی از رشته های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.روش ها: مطالعه از نوع توصیفی بوده و نمونه پژوهش شامل 150 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته های پیراپزشکی (پرستاری، مامایی و بهداشت) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 92 بودند که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته 29 سوالی بود که بر اساس مدل frame طراحی شده بود. روایی صوری و محتوایی ابزار تایید شد و جهت پایایی شاخص پیوستگی درونی (آلفای کرونباخ) 0.84 به دست آمد. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده شد.نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که در بعد یادگیرنده بیش ترین میانگین با 3.85±1.08 مربوط به نگرش دانشجویان نسبت به استفاده از موبایل به عنوان ابزار آموزشی بود. در بعد اجتماعی بالاترین میانگین با 3.24±1.04 مربوط به استفاده از موبایل جهت تعامل با هم کلاسی ها بود. در بعد یادگیری تعاملی بالاترین میانگین با 2.48±0.97 مربوط به استفاده از موبایل در جهت انتقال ایده ها و اطلاعات با دیگر فراگیران بود. در بعد قابلیت استفاده از وسیله بیش ترین میانگین با 3.37±1.46 مربوط به میزان استفاده از موبایل برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی در طول شبانه روز بود. در بعد تکنولوژی اجتماعی بیش ترین میانگین با ±0.923.90 پزشکی شیراز، شیراز، ایران مربوط به موثر بودن استفاده از کتاب های الکترونیکی در آموزش بود. در بعد ابزار یافته های پژوهش نشان داد که یادگیرندگان ترجیح می دهند که تلفن همراه آنها از نوع صفحه لمسی مسطح و دارای حافظه بیش از 3 گیگابایت با سرعت پردازش بالا و در اندازه متوسط باشد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده طراحان ابزارهای یادگیری سیار باید در طراحی ابزارها، به ترجیحات استفاده کنندگان توجه نمایند و ابزارهایی تولید کنند که میزان کارآمدی این ابزار را به حداکثر برساند.

آمار یکساله:  

بازدید 2305

دانلود 985 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  672
 • دانلود: 

  336
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 672

دانلود 336
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  29-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  780
 • دانلود: 

  306
چکیده: 

خرابی پیش رونده پدیده ای است که یک خسارت جزئی یا شکست موضعی یا خرابی موضعی اولیه از یک المان به المان دیگر موجب فروپاشی در کل سازه یا قسمت بزرگی از سازه می گردد. با توجه به اینکه رفتار سازه ها در خرابی پیش رونده می تواند عوامل مختلف از جمله نحوه انتقال بارها در گره ها مرتبط باشد، لذا نوع اتصالات و رفتار آنها می تواند در خرابی پیش رونده سازه بسیار موثر گردد. از اینرو بررسی اثر نوع اتصال در خرابی پیش رونده سازه ها می تواند عملکرد سیستم های مقاوم جانبی سازه های فولادی را بخوبی نشان می دهد. برای بررسی این موضوع از سازه های فولادی، سازه هایی با تعداد طبقات 5، 8، 10، 15 با سیستم مقاوم جانبی خمشی که اتصالات آن گیردار باشد و با سیستم قاب ساده مهاربندی شده که اتصالات آن مفصلی باشد، تحت بارگذاری قرارگرفته و در نرم افزار SAP2000 مدلسازی و طراحی شده است. با تحلیل تاریخچه زمانی مدلها مشخص می گردد که مقدار پاسخ های لرزه ای از جمله مقدار تغییر مکان جانبی طبقات، برش پایه، مقدار نیروی داخلی ستونها و همچنین گسترش خرابی پیش رونده در سازه ها در حالت استفاده از قاب خمشی و قاب مهاربندی نسبت بهم متفاوت می باشد. لازم به توضیح است که، مقادیر نیروهای محوری، برشی و خمشی المانها در قابهای خمشی بیشتر از قابهای مهاربندی بوده و بر اساس موقعیت حذف ستون متفاوت می باشد. لذا می توان گفت که مقادیر نیروهای داخلی در قاب خمشی بیشتر از مهاربندی و مقدار جابجایی قائم کمتر از قاب مهاربندی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 780

دانلود 306 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

DAS D. | CHEN D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6593
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6593

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  739-746
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  567
 • دانلود: 

  250
چکیده: 

زمینه و هدف: آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه ها نقش مهمی در ارتقاء آموزش عالی به عهده دارند. عواملی همچون مواد شیمیایی آتشگیر، تنوع فعالیتهای آزمایشگاهی، موضوع ایمنی حریق را به یکی از چالش های اصلی ایمنی در آزمایشگاه تبدیل کرده است. پیشگیری از حریق جهت حفظ ایمنی افراد حاضر در ازمایشگاه ها و واحد های مجاور آن، اهمیت بسزایی دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ریسک حریق ازمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی از روش ارزیابی ریسک حریق frame استفاده شد. اطلاعات با استفاده از چک لیست جمع آوری و داده های حاصل ازچک لیست در برنامه محاسباتی frame وارد شد. پس از محاسبه ریسک حریق ساختمان، افرادو فعالیت آزمایشگاه های مورد بررسی با توجه سطح ریسک رتبه بندی شدند. همچنین علاوه بر تعیین کارایی تاسیسات و حفاظت های موجود در آزمایشگاه ها یی با ریسک بالا، سیستم حریق مناسب پیشنهاد گردید. یافته ها: با توجه به سطح ریسک حاصل، کارایی اقدامات حفاظتی موجود تنها سطح حفاظت کافی را جهت 35 % فعالیت ها و 37% ساختمان تامین می کند. اما در هیچ آزمایشگاهی حفاظت مناسب برای افراد تامین نشده و آموزش ایمنی حریق به کارکنان الزامی بنظر می رسد. نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن ریسک حریق برای افراد در همه آزمایشگاه ها و اهمیت حفظ ایمنی افراد توصیه می گردد انجام اقدامات مدیریتی و مناسب به منظور کاهش ریسک تا حد قابل قبول در اولویت برنامه های ایمنی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 567

دانلود 250 استناد 0 مرجع 1
strs
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS PAPER, WE GIVE A NECESSARY CONDITION FOR FUNCTION IN L2 WITH ITS DUAL TO GENERATE A DUAL SHEARLET TIGHT frame WITH RESPECT TO ADMISSIBILITY.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  743-755
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  364
 • دانلود: 

  292
چکیده: 

مقدمه شمارش اصلاح شده فریم های تیمی(CTFC)[1] روش ارزیابی کمی جریان خون کرونری است که می تواند پیامدهای قلبی عروقی را دربیماران با درگیری عروق کرونر از جمله بیماران سکته قلبی همراه با صعود قطعه ST پیش بینی کند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر پس حفاظتی مورفین بر CTFC در بیمارانی است که تحت مداخله اولیه بر روی عروق کرونر از طریق پوست روی شریان نزولی قدامی قلب قرار گرفته اند. روش کار این مطالعه مقطعی بر روی چهل بیمار مراجعه کننده به اورژانس قلب بیمارستانهای قایم (عج) و امام رضا(ع)در طی سال 1396 که مبتلا به STEMIناحیه قدامی بودند و تحت PPCI روی شریانLAD قرار گرفتند انجام شد. بیماران بر حسب دریافت یا عدم دریافت مورفین (5 میلیگرم در بازه زمانی 30 دقیقه تا PPCI) به 2 گروه تقسیم شدند (به ترتیب 14 و 26 نفر). نتایج میانگین سنی بیماران 56/12± 32/59 سال بود. دو گروه از نظر سن، جنس، دیابت، فشار خون و میزان CTFC قبل ازPCI با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشتند. میزان CTFC بعد از PCI در گروه دریافت کننده مورفین کمتر از گروه کنترل بود (مورفین در برابر کنترل: 80/6 ± 10/13 در برابر84/4± 23/13؛ 000/0=p). در هر دو گروه میزان CTFC بعد از PCI نسبت به میزان قبل از PCI کاهش معنی داری داشت. میانگین این میزان کاهشCTFC، در گروه بیماران دریافت کننده مورفین بیشتر از افراد گروه کنترل بود اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود. نتیجه گیری مصرف مورفین قبل از PPCIباعث کاهش میزان CTFC پس از PCI می شود ولی این میزان از نظر آماری قابل توجه نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 364

دانلود 292 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MOUSAVIPOOR S.A.M.H. | ADIB RAD M.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

STRUCTURAL DESIGN BASED ON DIFFERENT PERFORMANCE LEVELS AND EARTHQUAKE HAZARD LEVEL OF A SELECTED REGION, DEPENDS ON STIFFNESS DUCTILITY AND ENERGY DISSIPATION SIMULTANEOUSLY (1). THIS STUDY INTRODUCES A NEW SEISMIC RESISTANT SYSTEM THAT CALLED KNEE-RING BRACED frame, IS SATISFY THE ABOVE REQUIREMENTS, SO THAT WHEN THE EARTHQUAKE OCCUR, THE NON-MAIN STRUCTURAL ELEMENT LIKE KNEE-RING EXPERIENCE NON-ELASTIC DEFORMATION AND MAIN STRUCTURAL MEMBERS STAY IN ELASTIC REGION, AFTER EARTHQUAKE, NON-MAIN STRUCTURAL ELEMENT THAT IS LIKE SESMIC FUSE, REPLACEING AND STRUCTURE REDY TO OCCUPANCY. NON-ELASTIC STIFFENESS OF frame DEPENDS ON NON-ELASTIC STIFFENESS OF KNEE-RING ELEMENT AND BENDING STIFFNESS OF RING ELEMENT DEPENDS ON RING DIAMETER. SO THAT COMPARE AMOUNT OF STIFFNESS AND ENERGY DISIPATION OF frame BY CHANGE KNEE LENGTH AND RING DIAMETER WITH ANALYSIS SEVRAL frame VIA FINITE ELEMENT METHOD. FINALLY, RESULTS OF COMPARE HYSTERESIS CURVES, STIFFENESS AND ENERGY DISIPATION OF EACH LOADING CYCLE, INDICATE 1- STIFFNESS OF frame DEPENDS ON KNEE LENGTH OF frame SO THAT ADDING RING ELEMENT ESPECIALLY SET THE HYSTERESIS CURVES, REGULAR AT THE THREE END OF THE LOADING CYCLE. 2- ADDING RING ELEMENT TO frame ARE INCREASED ENERGY DISSIPATION SO THAT AMOUNT OF ENERGY DISIPATION RELATED TO DIAMETER OF RING ELEMENT. 3- DESIGN STRUCTURES BASED ON DIFFERENT PERFORMANCE LEVELS AND EARTHQUAKE HAZARD LEVEL OF A SELECTED REGION, SHOULD CHANGE STIFFENESS OF frame BY CHANGING KNEE LENGTH AS WELL AS CHANGE ENERGY DISSIPATION OF frame BY CHANGING DIAMETER OF RING ELEMENT. DESIRABLE DESIGN OF STRUCTURES BASED ON DIFFERENT PERFORMANCE LEVELS AND EARTHQUAKE HAZARD LEVEL OF A SELECTED REGION,IS DONE WHEN CHOOSING SUITABLE KNEE LENGTH TO RICH APPROPRIATE STIFFNESS OF frame AS WELL AS WHEN CHOOSING SUITABLE DIAMETER OF RING ELEMENT TO RICH APPROPRIATE ENERGY DISSIPATION OF frame.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  151-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  176
 • دانلود: 

  169
چکیده: 

درقاب های مهاربندی شورون به علت کمانش مهاربند در یک طبقه نیروی نامتعادل کننده عمود در وسط تیر وارد و موجب خرابی آن طبقه و در انتها موجب خرابی سازه می شود. در طبقه های پایین تر به سبب کمانش عضو فشاری یک نیروی قایم نامتعادل به محل برخورد مهاربندها در تیر بالایی واردشده که منجر به تغییرمکان زیادی در میانه تیر می شود. نتیجه این موضوع تیرهای بسیار قوی و ناموزون با سایر اعضای سازه است. برای مقابله با این وضعیت از عضوهای قایم زیپر استفاده می شود. در سیستم زیپر، زمانی که مکانیزم زیپر در قاب تشکیل شده، ظرفیت جانبی قاب کم شده و ناپایدار می شود؛ که می توان با به کار بردن سیستم زیپر معلق این ضعف را برطرف نمود. در این پژوهش برای مقایسه قاب مهاربند شورون و قاب مهاربند زیپر از سازه های 4، 7، 10، 15 و 20 طبقه تحت 7 رکورد در نرم افزار OpenSees مورد تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی قرارگرفته و پارامتر بیشینه نیاز زاویه دریفت طبقه و بیشینه نیاز دوران طبقه جهت مقایسه انتخاب شده اند. در انتها نتیجه می شود که میانگین رکوردها در شاخص دریفت در قاب 4 و 7 طبقه حدود %30، در قاب 10 طبقه حدود 10% و در قاب 15 و 20 طبقه کمتر از 5 درصد قاب زیپر نسبت به قاب مهاربند شورون در بام دریفت کمتر شده است. همچنین از نمودارهای زاویه دوران موضعی استنباط می شود قاب مهاربندی زیپر میانگین رکوردها در طبقه بام 30% در قاب 4 طبقه، 27% در قاب 7 طبقه، 8% در قاب 10 طبقه، کمتر از 5% در قاب 15 طبقه و کمتر از 3% در قاب 20 طبقه کاهش یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 176

دانلود 169 استناد 0 مرجع 0
litScript