نتایج جستجو

2688

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

269

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (S.N. 22)
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87014
 • دانلود: 

  36819
چکیده: 

Background: Silver has been used from ancient times by humans, and recently nanoparticles of silver have been used in many aspects of human life including as a potent antibacterial agent. Objectives: In the current study a completely green method to prepare silver nanoparticles is reported. Two types of starches (potato and corn starches) were used to produce and stabilize silver nanoparticles. Antimicrobial activities of prepared nanofoods were investigated. Materials and Methods: Nanosilver particles have been produced using high temperature water containing bulk silver nitrate and starch sources. Presence of nanosilver containing particles and formation of the nanoparticles were confirmed using transmission electron microscopy (TEM) and ultraviolet-visible spectroscopy, respectively. The anti-bacterial activity of emulsions made from nanoparticles containing starches was evaluated by assessing minimum inhibitory concentrations (MIC) against the studied standard, and pathogenic bacteria. Results: Findings of the current study indicated that the size and shape of silver nanoparticles depended on the type of starch. For example for a special type of potato starch the cubic silver nanoparticles were obtained whereas for other types of potato starch and corn starch spherical silver nanoparticles were produced. Nanoparticle sizes were mainly about 20 nm, but ranging from 2-30 nm in different situations. Due to the biocompatibility of starch synthesized silver nanoparticles, this method can be used for medicinal purposes. Both kinds of nanosilver containing starch sources have excellent antibacterial activity.Conclusions: The current study indicated that silver nanoparticles produced using different starches had strong antibacterial activities on the studied standard and pathogenic bacteria including gram positive and gram negative.

آمار یکساله:  

بازدید 87014

دانلود 36819 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LOBO V. | PATIL A. | PHATAK A.

نشریه: 

PHARMACOGNOSY REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  118-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  394
 • بازدید: 

  8433
 • دانلود: 

  16971
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8433

دانلود 16971 استناد 394 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  194
 • بازدید: 

  1071
 • دانلود: 

  14945
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1071

دانلود 14945 استناد 194 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

احمدی معصومه

نشریه: 

قلم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  27-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  654
 • دانلود: 

  130
چکیده: 

انسان در برابر گذر زمان وارد عمل شده از خود واکنش نشان می دهد. این واکنش ها، به واقع، به شکلی در خلال تصاویر شاعرانه آثار بشری نمود کرده اند. ژید، در کتاب مائده های زمینی، مثال های بارزی از این نمودها را به نمایش گذاشته است: وی در تصویری خویشتن را زندانی زمان چرخه ای در یک زندگی نباتی می بیند که هر چند تمایلاتی گذرا به لایتناهای عالم ملکوت دارد ولیکن دست و پای خویش را در خواهش هایی شدیدا زمینی، بسته می بیند به گونه ای که بهشت موعود را در همین عالم خاک می طلبد و در پی این طلب دست به دامان «حیله» هایی می شود تا او را به «آمیزه ای همگون» از تضادهای درونیش برسانند. با دست آویزی به «سیاست جدال با زمان» و با فرو رفتن در درون سیالیتی از زمان شبه برگسونی، ساری و جاری در بیکران فضا، ژید به زایشی از یک «جز کامل» رهایی بخش و بهشتی می رسد که در واقع خود، معنا و مفهوم زمان مطلق است. لیکن نکته اینجاست که این «جز کامل» پس از جستجوهای طولانی، نهایتا در تصویری از صحرای خشک زمینی حلول می کنند که سرزمین آرمانی او را می سازد یعنی همان بهشت مطلوب. حال سوال اینجاست که چرا صحرا؟ چه نوع تصویری از زمان این فرود به صحرا را پس از «سیاست جدال» در نزد ژید توجیه کرده است؟ ما همگام با ژید به چرخه هایی متفاوت از زمان بر می خوریم که مرتبا تکرار می شوند تا آنجا که در بیکران صحرا، در دانه های شن وارسته از قید زندگی نباتی، آینه ای از بینهایت خویش را در می یابند. آنجا تمامی چرخه های زمان به خودی خود از هم می گسلند و در چرخه ای واحد با جریانی یکتا پیش می روند و مفهومی از زمان خلق می کنند که دوام آن ابدی است، یکتاست و جاری در حال. زمانی که تمام چرخه های ذهنی و گذرا را در خود هضم نموده است.

آمار یکساله:  

بازدید 654

دانلود 130 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  421-428
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  515
 • دانلود: 

  268
چکیده: 

زمینه و هدف: آلومینیوم عنصری نوروتوکسیک است که احتمالا در بروز بیماری آلزایمر نقش دارد. استفاده از بسته بندی نیمه منعطف در سال های اخیر افزایش یافته است. در این نوع بسته بندی لایه اصلی آلومینیوم است. هدف از این مطالعه تعیین غلظت آلومینیوم در غذاهای بسته بندی شده در بسته های نیمه منعطف آلومینیومی در طی مدت نگهداری است.روش بررسی: 36 نمونه از انواع غذاهای بسته بندی شده در ظرف نیمه منعطف (جوجه کباب، خوراک مرغ، خورش قیمه) در چهار مقطع زمانی شامل روزهای 0، 60، 120 و 180 پس از تولید آنالیز شدند. تعیین غلظت Al در نمونه ها به کمک دستگاه ICP پس از هضم مرطوب نمونه ها انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون واریانس دو طرفه (Two-way analysis of variance) با در نظر گرفتن متغیر مدت نگهداری و نوع غذا صورت گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد اثر مدت نگهداری بر افزایش محتوای Al غذاها از نظر آماری معنی دار است p<0.001. پس از 180 روز نگهداری غذاها بیشترین غلظت Al مربوط به غذای جوجه کباب (3.27±0.93 ppm) و کمترین غلظت Al مربوط به خورش قیمه (1.04±0.16 ppm) بود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد نگهداری غذا در بسته های غذایی نیمه منعطف بر پایه Al می تواند منجر به افزایش محتوای Al غذا به مقدار معنی داری بشود.نتیجه گیری: بر اساس میزان جذب قابل تحمل روزانه mg/kg 1 وزن بدن اعلام شده توسط سازمان بهداشت جهانی مواجهه با Al در اثر مصرف غذاهای آماده نگهداری شده به مدت شش ماه در بسته های نیمه منعطف آلومینیومی دوز پایینی از Al را به رژیم غذایی افراد اضافه می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 515

دانلود 268 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

KIM J.S. | TAITT C.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  73-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  407
 • بازدید: 

  8428
 • دانلود: 

  19233
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8428

دانلود 19233 استناد 407 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  407
 • بازدید: 

  5953
 • دانلود: 

  19233
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5953

دانلود 19233 استناد 407 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  143-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  61100
 • دانلود: 

  16528
چکیده: 

Background: foods go through many changes from production to table and continuous control is necessary to maintain food safety and supply foods with good quality. The aim of this study was to evaluate the quality of some foods with high consumption in Zanjan city within 5 years from 2009 to 2013.Methods: In a case-control descriptive study with an annually- controlled program within 5 years from 2009 to 2014, some food samples including pasteurized milk, vegetable oils, flour, kebab, salt, confectionary products and a special cookie called nan-chay were collected and analyzed in food control laboratory of Zanjan university of medical sciences.Results: According to national standard of Iran, of Nan-chay, salt, vegetable oils, kebab, confectionary products, and pasteurized milk samples 68.4%, 46%, 24.3%, 10.4%, 9.3%, 5% were out of national standard limits and unacceptable, respectively.All flour samples had good standard quality. Mean ± sd values of pH in Nan-chay samples were 7.5 and 1.19, respectively. Mean ± sd values of the degree of purity in salt samples were 98.21 and 1.75, respectively.Conclusion: Results showed that among the 7 types of collected foods in Zanjan city, the most nonstandard cases were of Nan-chay samples and the best quality was seen in flour samples.

آمار یکساله:  

بازدید 61100

دانلود 16528 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  64-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1725
 • دانلود: 

  431
چکیده: 

مقدمه: مصرف غذاهای آماده توسط دانش آموزان دبیرستانی رو به افزایش است. این مطالعه با هدف، بررسی عوامل مرتبط با مصرف غذاهای آماده در نوجوانان شهر سنندج انجام شد.روش ها: در مطالعه مقطعی حاضر، 553 دانش آموز دبیرستان های شهر سنندج به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده ها توسط پرسش نامه ای که روایی و پایایی آن تایید شده بود، جمع آوری گردید و در نهایت، با استفاده از آزمون های آماری 2c و Independent t در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: 69.8 درصد افراد حداقل یک بار در هفته غذای آماده مصرف می کردند. نوع غذای آماده مصرفی در دو جنس متفاوت بود (P<0.001). رابطه آماری معنی داری بین تحصیلات مادر و آگاهی نوجوانان از غذای آماده وجود داشت (P<0.050).نتیجه گیری: با توجه به نقش مهم اعضای خانواده و به ویژه مادر بر انتخاب غذای نوجوانان و اثر سواد مادر در میزان آگاهی و گرایش دانش آموزان به مصرف غذای آماده، توجه بیشتر به ارتقای سطح آگاهی مادران می تواند راهکار مهمی در کاهش مصرف غذاهای آماده محسوب شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1725

دانلود 431 استناد 0 مرجع 5
نویسندگان: 

Jinadasa B.K.K.K. | Fowler S.W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  134-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26800
 • دانلود: 

  21680
چکیده: 

Numerous studies have shown growing information indicating the contribution of food to the dietary exposure of arsenic (As) through consumption of different food items in many different regions over the world. However, few review papers with regard to As in Sri Lankan foods are available in databases. Thus, a critical review and assessment of a number of local studies on total As concentrations has been made in rice, fish and fisheries products, vegetables, and other food products from Sri Lanka. From a limited comparison of freshwater fish with two marine species, the tuna and rays have substantially higher total As concentrations than all the freshwater species analyzed. One of the more important findings is that rice, the staple food of the country, is a major contributor to total As exposure of the population. Hence, based on the assessment of available data for total As levels in the various foods analyzed, it is suggested that a shift in a staple food diet of rice to one of maize and multi-cereal grains could lead to a reduction in total As exposure to the general population. Furthermore, important information gaps were identified such as a total lack of corresponding data for total As in Sri Lankan fruit crops, and a major one being the present lack of any information on the various inorganic and organic As species in local foods. Finally, some suggestions are made for giving guidance in agricultural practices which will lead to a reduction in As inputs to the local farmlands. This data compilation and assessment serves as an initial baseline for comparison with As results from future monitoring and research studies in Sri Lanka.

آمار یکساله:  

بازدید 26800

دانلود 21680 استناد 0 مرجع 12710
litScript