نتایج جستجو

2751

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

276

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها



گروه تخصصی










متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

حقوق پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  115-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2388
 • دانلود: 

  921
چکیده: 

حضور مواد غذایی تراریخته در بازار مصرف از دهه 90 میلادی آغاز شده است. شایع ترین محصولات تراریخته سویا، ذرت، پنبه و کانولا هستند و مهمترین دست کاری ژنتیکی مقاومت آنها در برابر علف کش ها و آفات گیاهی است. نگرانی درباره ایمنی این مواد غذایی منجر به ایجاد اقداماتی در زمینه برچسب گذاری آنها گردید. از 1997 م. تاکنون طبق مصوبات اتحادیه اروپا نحوه برچسب گذاری محصولات تراریخته تعیین شده است. اغلب موافقان این امر، داشتن اطلاع کافی نسبت به ویژگی های غذای مصرفی را حق مصرف کننده می دانند در حالی که مخالفان معتقدند برچسب گذاری هزینه بر است و نهایتا منجر به رد محصول از طرف مصرف کننده می گردد. این مقاله درصدد است به جنبه های گوناگون برچسب گذاری مواد غذایی تراریخته بپردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 2388

دانلود 921 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AZADBAKHT L. | ESMAEILZADEH AHMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-2
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  247909
 • دانلود: 

  76577
کلیدواژه: 
چکیده: 

two media reports have been published in the last recent issues of the Journal regarding fast foods 1, 2, discussing a movie named “Super size me”1 and a book entitled “Fast food nation”2. In "super size me" a 30-day fast food diet increased weight by 25 pounds and resulted in a higher blood cholesterol level. Actually this provocative film emphasizes on the “toxic environment” that is produced by the fast food restaurants 1. The book “Fast food nation” discussed the diseases transmitted via the meat processing techniques and also the flavors and aromas which had been added to the fast foods for increasing the taste by the fast food industry. These natural or artificial flavor oils both are toxic.

آمار یکساله:  

بازدید 247909

دانلود 76577 استناد 397 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  420-435
تعامل: 
 • استنادات: 

  400
 • بازدید: 

  3045
 • دانلود: 

  17917
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3045

دانلود 17917 استناد 400 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  38
 • صفحات: 

  49-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10565
 • دانلود: 

  4019
چکیده: 

بسته بندی فعال یکی از مفاهیم نوین دربسته بندی مواد غذایی است که درپاسخ به تغییرات مداوم در نیازهای مصرف کنند گان به بازار فروش عرضه شده است. بسته بندی فعال شرایط جو بسته را به گونه مطلوبی تغییر می دهد که موجب افزایش عمر نگهداری ماده غذایی گردد. برخلاف بسته بندی قدیمی که بر اساس آن کیفیت نگهداری فرآورده باید به گونه ای حفظ گردد که حداقل بر هم کنش بین فرآورده و بسته صورت گیرد بر اساس پیشرفتهای جدید به عمل آمده در دهه های اخیر در صنایع بسته بندی بر هم کنش بین بسته بندی و فرآورده سودمند به حساب می آید.بسته بندی تغییر یافته فعال طی 25 سال اخیر به ویژه در آمریکا و ژاپن به منظور نگهداری مواد غذایی مورد استفاده قرار گرفته است و کاربرد انواع گوناگون این نوع بسته بندی روز به روز در حال گسترش است. این نوع بسته در انواع مختلفی تولید شده است مانند انواعی که دارای افزودنیهایی به منظور حفظ تازگی محصول است که می توانند کاربردهای متعددی داشته و در مقایسه با بسته بندی قدیمی در نگهداری ماده غذایی موثر است. مواد یا عوامل فعال به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تماس با مواد غذایی می باشند. ترکیبات فعال شامل جاذب های اکسیژن، دی اکسید کربن، رطوبت، اتیلن، عوامل آزاد کننده اتانل، مواد طعم دهنده و عوامل ضد میکروب می باشد. انواع با توانایی تغییر ویژگیهای فیزیکی مانند بسته های خود گرم یا سرد شونده (self-heating/cooling) هم نوعی بسته فعال در نظر گرفته می شوند. بسته بندی فعال در مورد انواع گوناگون از مواد غذایی مانند، نان، کیک، شیرینی، پیتزا، خمیر تازه، پ نیر، گوشت و فرآورده های آن و میوه جات مورد استفاده قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 10565

دانلود 4019 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (64)
 • صفحات: 

  9249-9263
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27138
 • دانلود: 

  12717
چکیده: 

Background: Nutritional habits and its determinants, especially in children and adolescents have recently turned into the one of the major concerns of health researches. We examine the diet contribution inequality in according to socio-demographic factors, age, gender, physical activity and body image to alleviate this gap in Iranian children and adolescents. Materials and Methods: Study sample was comprised of 14, 880 students aged 6-18 years who selected from urban and rural districts of 30 provinces of Iran via stratified multi-stage sampling method. A short food frequency questionnaire was used for estimating the food group consumption. The Blinder-Oaxaca method was applied to investigate the inequality in the prevalence of healthy and junk foods consumption between the first and fifth socio-economic status (SES) quintiles. Results: The frequency of healthy and junk foods consumption showed considerable differences between the SES quintiles. The highest differences were found in the frequency of fresh fruit (25. 38%), vegetable (12. 92%), and milk (10. 74%) consumption, respectively. The daily consumption of vegetables, and fresh and dried fruits increased linearly by increasing the SES quintiles. The highest absolute difference was seen in the frequency of fresh fruit consumption between the bottom and top of the socioeconomic groups (SII value=-32%). The estimated SII was statistically significant for the consumption of all healthy and junk foods except for fast foods and milk consumption. The estimated C index for consumption of healthy and junk foods was positive and negative, respectively. Conclusion: This study provides the considerable information on the consumption of healthy and junk foods and its determinants among Iranian children and adolescents for better programming, developing health policies, and future complementary analyses.

آمار یکساله:  

بازدید 27138

دانلود 12717 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  80-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20008
 • دانلود: 

  13807
چکیده: 

Agricultural advancement and population growth have prompted increases in food supplies, and higher crop yields have been made possible through the application of fertilizers. Large quantities of livestock and poultry on farms, along with the accumulation of biomass and agricultural residues, can cause contamination of ground water resources and other water sanitation concerns in both developing and developed countries. Nitrate is mainly used as a fertilizer in agriculture, and because of its high solubility in water, it can create biological problems in the environment. High usage of nitrite in the food industry as a preservative, flavor enhancer, antioxidant, and color stabilizing agent can cause human exposure to this toxic compound. Nitrite is 10 times as toxic as nitrate in humans. Nitrate is converted to nitrite and nitrosamine compounds in the human stomach, which can lead to bladder cancer. In this review, sources of nitrate and nitrite exposure were investigated. Furthermore, the review evaluates standard levels of nitrate and nitrite in different foods, and acceptable daily doses of these compounds in various countries. Finally, we discuss valid methods of nitrate and nitrite identification and removal in foods.

آمار یکساله:  

بازدید 20008

دانلود 13807 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

Journal of Ethnic foods

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  59
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 59 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

FRONTIERS IN MICROBIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  365
 • بازدید: 

  5380
 • دانلود: 

  13052
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5380

دانلود 13052 استناد 365 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  31-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  371
 • بازدید: 

  2817
 • دانلود: 

  13760
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2817

دانلود 13760 استناد 371 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

NUTRIENTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  376
 • بازدید: 

  5258
 • دانلود: 

  14299
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5258

دانلود 14299 استناد 376 مرجع 0
litScript