نتایج جستجو

2691

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

270

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  38-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1262
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

زمینه و هدف: پروبیوتیکها میکروارگانیسم های غیر پاتوژن و مفیدی هستند که معمولا از سویه های لاکتوباسیلوس ها، لاکتوکوکها و برخی بیفیدوباکتریومها تشکیل شده اند پروبیوتیکها مکمل های غذایی با اثرات مفید بر سلامتی مصرف کنندگان شناخته شده اند. در کشورهای دیگر سویه های لاکتوباسیلوس و بیفیدیوباکتریوم با ترکیبات خاص و شمارش معینی از باکتریها برای اهداف درمانی و صنعت مواد غذایی استفاده می شوند. از این روی این مطالعه به منظور بررسی فراوانی لاکتوباسیلوس در مواد غذایی شهر های آذربایجان شرقی انجام گرفت.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی یکصد نمونه از انواع مواد شامل لبنیات، گیاهان و حبوبات ماستهای پاستوریزه و سنتی، پنیر خامه ای و پنیرهای سنتی، گل زعفران، محصول تازه لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، لوبیا سبز تازه از شهرهای مختلف آذربایجان شرقی نمونه برداری گردید. از نمونه ها به محیطهای کشت MRS آگار تلقیح نموده و در دمای oC 42 و 37 oC و 25 oC بمدت دو روز انکوبه شد و پس از ایزوله نمودن باکتری آنها را تغلیظ ولیوفلیزه نموده، پس از اتمام نمونه برداری همگی در محیط افتراقی تعیین هویت گردیدندیافته ها: در این بررسی لاکتوباسیلوس های: L. delbrueki، L. bulgaris، L. Salivarius، L. Casei، L. agilis به ترتیب با 10، 10، 8، 5، 3 مورد شایعترین سویه های جدا شده بودند. لاکتوکوکوس ترموفیلوس با 12 مورد شایعترین لاکتوک جدا شده بود.نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه انواع زیادی از پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس در غذاها وجود دارند. جداسازی و تکثیر این پروبیوتیک ها و کاربرد آن در تولید و غذایی و با اهداف درمانی توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1262

دانلود 235 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (مسلسل 34)
 • صفحات: 

  81-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1839
 • دانلود: 

  453
چکیده: 

سابقه و هدف: فن آوری نانو روش کنترل ماده در مقیاس نزدیک به اتم است که برای فراهم کردن مواد، تولیدات و ابزارهای منحصر به فرد و ارتقا یافته به کار می رود. وقتی که اندازه مواد به کمتر از 100 نانومتر کاهش یابد، ویژگی های آنها از روابط فیزیک کوانتومی پیروی می کند و به طور کامل خواص جدیدی را از خود بروز می دهند. یکی از زمینه های کاربرد فن آوری نانو، در علوم و صنایع مواد غذایی است. غشاها و پوشش های ساخته شده از نانو همچنین به طور موثری مانع هجوم میکروارگانیسم ها می شوند. این پژوهش به منظور تعیین اثرات استفاده از پوشش نانو در افزایش عمر ماندگاری فراورده های غذایی انجام شده است.مواد و روش ها: ابتدا 14 نمونه سوسیس کوکتل ساده از یک برند ثابت به صورت تصادفی تهیه شد که از این تعداد 7 نمونه به عنوان شاهد (A) و 7 نمونه به عنوان گروه آزمایش (B) مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه های شاهد در شرایط عادی و بدون پوشش خاص (با بسته بندی معمول سوسیس) و نمونه های مورد آزمایش در پوشش های نانو از جنس ذرات نقره پوشش داده شده بر روی دی اکسید تیتانیوم قرار داده شدند. کلیه نمونه ها در شرایط یکسان در یخچالی خالی و عاری از هرگونه مواد غذایی دیگر قرار گرفتند. هر 3 روز یک بار، یک نمونه شاهد و یک نمونه مورد آزمایش از یخچال خارج شده و توسط تعدادی از افراد که به عنوان اعضای پانل انتخاب شده بودند، مورد بررسی های ارگانولپتیک و ظاهری قرار گرفتند. نتایج داوری این افراد در پرسش نامه هایی که از پیش طراحی شده بود، ثبت گردید. آنالیزهای آماری و رسم نمودارها با استفاده از نرم افزارهای SPSS VERSION 16.0 و Excel 2007 انجام شد. نتایج به صورت آمار توصیفی و تحلیلی (آزمون مربع کای) انجام و p<0.05 معنی دار درنظر گرفته شد.یافته ها: طبق اطلاعات به دست آمده از پرسش نامه ها و آزمون های آنالیز آماری توسط نرم افزارSPSS ، نتایج زیر از مقایسه پارامترها به دست آمد که شامل:در بررسی پارامتر رنگ، 40 درصد از نمونه های A و 74.3 درصد از نمونه های B قابل قبول بودند.در بررسی پارامتر مزه، 42.9 درصد از نمونه های A و 74.3 درصد از نمونه های B قابل قبول بودند.در بررسی پارامتر قوام، 48.6 درصد از نمونه های A و 80 درصد از نمونه های B قابل قبول بودند.در بررسی پارامتر وضعیت ظاهری، 45.7 درصد از نمونه های A و 85.7 درصد از نمونه های B قابل قبول بودند.در بررسی پارامتر بو، 40 درصد از نمونه های A و 80 درصد از نمونه های B قابل قبول بودند.بحث و نتیجه گیری: با بررسی یافته های حاصل از آزمون ها و پارامترهای سنجیده شده توسط اعضای پانل، چنین نتیجه گرفته می شود که پوشش نانو در افزایش عمر ماندگاری فرآورده گوشتی سوسیس کوکتل تاثیر مثبت داشته و عمر ماندگاری این فرآورده را ارتقا داده است. همچنین نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که نمونه های B در بسته بندی نانو، حتی پس از انقضا تاریخ مصرف نیز دارای ظاهر مناسب، رنگ شفاف و قابل مصرف بودند و نمونه های شاهد پس از انقضا تاریخ مصرف، قابل استفاده نبوده و بوی بسیار نامناسب، رنگ تیره و کدر و پوشش چروکیده داشتند. پژوهش های بیشتر در مورد بسته بندی جیره های عملیاتی نظامی با پوشش نانو مورد توصیه است.

آمار یکساله:  

بازدید 1839

دانلود 453 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

کلهرپور محمد | آذر مهین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  67-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  999
 • دانلود: 

  363
چکیده: 

سالمندی یک مرحله طبیعی از زندگی یک انسان در قالب عادی ادامه حیات اجتماعی است که با دیگر مراحل زندگی تفاوت فراوان دارد. از آنجا که جامعه و فرهنگ ما غالبا به عنوان جامعه جوان توصیف می شود، تمایل به تولید غذا برای سالمندان جاذبه بسیار محدودی دارد و با توجه به اینکه جمعیت سالمند (65سال به بالا) در ایران تا سال 1429 شمسی به رقمی حدود 23 درصد افزایش خواهد یافت، پیداست مصرف کنندگان سالمند، پتانسیل آن را دارند که در بازار به نیروی مهمی تبدیل شوند و دیدگاه های منفی راجع به تولید محصولات برای سالمندان را تغییر دهند. به تازگی در ایران برای اولین بار غذای ویژه سالمندان طراحی و تولید شده که برحسب هم مواد مغذی و هم مشخصه های حسی به طور مخصوص و ویژه ای برای مصرف کنندگان سالمند می باشد. در تولید این محصول از ترکیباتی چون پودر شیر خشک کم چرب، پودر جوانه گندم، شیره خرما و روغن ذرت مایع به عنوان مواد اولیه اصلی و لستین، پودر موز طبیعی، آسپارتام، آسه سولفام K و مالتو دکسترین به عنوان مواد اولیه فرعی به منظور ایجاد طعم و بافت مطلوب استفاده شده است. مراحل تولید این محصول شامل شناسایی، آزمون و خرید مواد اولیه، تعیین درصد هر یک از مواد متشکله در فرمول، توزین و اختلاط مواد اولیه و خشک کردن با خشک کن غلطکی تک استوانه ای در مقیاس صنعتی، تجزیه های شیمیایی، ارزشیابی حسی به وسیله 12 نفر ارزیاب انتخاب شده به عنوان گروه پانل با روش مقیاس خطی و 40 نفر سالمند به عنوان گروه هدف با روش هدونیک، تجزیه و تحلیل آماری نتایج (α<0.05) ، ارزیابی تغذیه ای و تعیین قیمت تمام شده بوده است. صد گرم از این محصول تولیدی 41/458 کیلوکالری انرژی، 41/58% کربوهیدرات، 12/16% پروتئین، 81/17% چربی و 710mg کلسیم داشته و قیمت یک بسته 250 گرمی آن برای مصرف کننده حدود 12500 ریال برآورد شده است. در نهایت مشخص شد این محصول تولیدی از نظر سالمندان قابل پذیرش بوده و می تواند جوابگوی بخشی از نیازهای روزانه آنها از جهات انرژی، پروتئین، چربی، کربوهیدرات و بسیاری از ویتامینها و مواد معدنی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 999

دانلود 363 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ABRAMS STEVEN A. | ATKINSON STEPHANIE A.

نشریه: 

JOURNAL OF NUTRITION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  133
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  2994-2999
تعامل: 
 • استنادات: 

  410
 • بازدید: 

  27390
 • دانلود: 

  19677
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27390

دانلود 19677 استناد 410 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1185
 • دانلود: 

  304
چکیده: 

سابقه و هدف: هدف پژوهش، ارزیابی محتوای تبلیغات مربوط به مواد غذایی در محدوده زمانی برنامه کودک و نوجوان تلویزیون بود.مواد و روشها: روش مطالعه، تحلیل محتوا بود. به این منظور، حدود 13 ساعت از برنامه کودک و نوجوان شبکه اول سیما به مدت یک هفته از تاریخ 14 لغایت 20/8/1379 ضبط شد و سپس محتوای آگهی ها طبق یک دستورالعمل از پیش تعیین شده مورد پردازش قرار گرفت.یافته ها: آگهی های مربوط به مواد غذایی از نظر تعداد (فراوانی)، دومین رتبه (25%) و از نظر مدت زمان پخش، سومین رتبه (21%) را در بین آگهی های تبلیغاتی تلویزیونی به خود اختصاص داده بودند. در بین آگهی های مواد غذایی، غلات حجیم شده (انواع پفک) بیشترین فراوانی پخش (36%) را داشتند. "کیفیت بالا" و "طعم" بیشترین صفاتی بودند که محصولات غذایی به آنها منسوب شده بودند (به ترتیب 59% و 46%) و "تحریک گرسنگی، تشنگی" و "کیفیت بالا، دقت در تهیه" بیشترین انگیزه هایی بودند که از سوی صاحبان کالا، بینندگان را تحریک کرده بودند (به ترتیب 67% و 64%). غلات حجیم شده "الف" بیشترین فراوانی را از نظر نام تجارتی (23%) در بین سایر نام های تجارتی آگهی های مواد غذایی داشت. 37% آگهی های مواد غذایی، صفات تغذیه ای را به محصولات خود نسبت داده بودند که نیمی از آنها یا از نظر علمی صحت نداشت یا به شکلی گمراه کننده بیان شده بود.نتیجه گیری: مواد غذایی تبلیغ شده اکثرا ارزش تغذیه ای پایینی داشتند و شرکت های تبلیغاتی با تدابیر گوناگون سعی می کردند کودکان را به مصرف محصولات خود ترغیب کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 1185

دانلود 304 استناد 5 مرجع 0
نویسندگان: 

Singhal p. | Kaushik g. | Patil s.s. | Chel a.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  40-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22054
 • دانلود: 

  14134
کلیدواژه: 
چکیده: 

As an Indian native grass, bamboo shoots contain several nutritional compounds such as protein, vitamins, minerals, carbohydrates, fat, enzymes, coenzymes, lactic acid, reducing and non-reducing sugars, and also citric acid. Bamboo shoots are not only rich in nutrition but reflect a rich cultural history of traditional knowledge in India. Local people of Northeast India have consumed fermented bamboo shoots since ancient times; however, with increasing globalization and fast food consumption, the traditional knowledge as well as skill of processing bamboo shoots seems to be changing and vanishing in the country. With increase in the fast food consumption and also changing food habits, we need to strengthen our existing traditional knowledge system among the Indian youth through educational programs emphasizing the considerable importance of these traditional foods in terms of health, social, cultural, as well as nutritional security.

آمار یکساله:  

بازدید 22054

دانلود 14134 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  21-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  373
 • بازدید: 

  619
 • دانلود: 

  13999
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 619

دانلود 13999 استناد 373 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  32-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9221
 • دانلود: 

  8378
چکیده: 

The most common method of dealing with the pathogens is applying disinfectants. Thus far, a wide range of disinfectants and antiseptics has been introduced to the food industry and different centers. Latest studies highlight the application of nanoparticles and other novel compounds. The present work is a review article on applying new chemical disinfectants in the food industry. It reviews the papers published indifferent scientific databases. To conduct the present study, the keywords, such as disinfectant, antiseptic, bactericide, bacteriostatic, antibacterials, microbicides, and biocides, are searched at different databases, including Web of Science, SCOPUS, PubMed, Science Direct, and Google Scholar. Totally, 600 articles on new materials and their disinfectant application are selected from 2009-2018. Among the selected papers, 477 were about applying compounds such as silver/its nanoparticles, complexes, zinc oxide/its nanoparticles, titanium dioxide, and electrolyzed water (EOW). Reviewing different articles on the new disinfectants, it is concluded that the recent studies mainly focus on the application of nanoparticles, complexes, and innovative physiochemical methods, including electrolysis in producing applied disinfectants in the food industry (e. g., pistachio industry). Among the above items, the EOW disinfectant, more commonly used in the food industry, seems to have the least complications for the environment and people’ s health. However, given this disinfectant novelty, it is required to conduct more studies on its toxicity.

آمار یکساله:  

بازدید 9221

دانلود 8378 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  140-153
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25296
 • دانلود: 

  35519
چکیده: 

It is well documented that life expectancy in developed countries at birth is going to surpass the 20th century. However, regrettably, a potential decline in life expectancy has been proposed for these nations in the 21st century due to a rapid upsurge in the prevalence of fatal degenerative diseases like cardiovascular diseases (CVD), cancer and diabetes. Collectively, these three diseases accounted for 65% of all deaths in urbanized societies and were considered as a dynamic issue for shortening the genetically determined lifespan through increased mortalities, morbidities, disabilities, immense sufferings, and premature aging. These fatal degenerative diseases and premature aging are closely associated with oxidative stress produced by the free radicals in the body. In epidemiologic studies, flavonoid-rich foods (FRF) like fruits, vegetables, and beverages have been associated as protective agents against these diseases. These also have been observed for their geroprotective effects and help in preventing premature aging and deterioration of brain function, which is related to Alzheimer’ s disease and dementia. In this review, we presented a comprehensive overview of the FRF for their potential role against lifespan-shortening complications, i. e., CVD, cancer, and diabetes. We also have drawn the future perspective and dietary guidelines to reduce the fatal disease burden in urban populations.

آمار یکساله:  

بازدید 25296

دانلود 35519 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MARES J.A.

نشریه: 

ARCHIVES OF OPHTHALMOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  124
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  1339-1340
تعامل: 
 • استنادات: 

  389
 • بازدید: 

  7894
 • دانلود: 

  16114
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7894

دانلود 16114 استناد 389 مرجع 0
litScript