نتایج جستجو

2935

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

294

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

دین و سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  62-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  910
 • بازدید: 

  244
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

در ایدئولوژی اسلامی تغذیه بر جسم، فکر و ایمان انسان تاثیرگذار است و در منابع اسلامی گزاره های زیادی در زمینه تولید و تهیه مواد غذایی، تغذیه و فناوری غذایی وجود دارند که می توانند مبنای طراحی فرایندها و سیستم های غذایی باشند و یک برند برتر به نام "غذای طیب" را در مقیاس ملی و بین المللی شکل دهند، از این رو در این مقاله تحلیلی به بررسی نظرات اسلامی در مورد غذای طیب، لزوم استانداردسازی غذای طیب، تدوین شاخص های غذای طیب بر اساس مبانی اسلامی و مقایسه شاخص های استخراجی با معیارهای غذای حلال، ارگانیک و فراسودمند ( Functional Food) پرداخته شده است. برند حلال حاصل تبدیل معیارهای لااقلی دین اسلام در زمینه مواد غذایی به محصول و استانداردهای غذایی است. تحلیل عمیق تر گزاره های دینی ما را به پیش فرض های بالاتری هدایت می کند که استفاده از آن ها می تواند موجب شکل گیری یک برند غذایی برتر با عنوان برند غذایی طیب گردد که کیفیت آن به مراتب بالاتر از برند غذایی حلال می باشد. قرآن کریم عالی ترین استانداردها را در زمینه بهداشت و ایمنی مواد غذایی تحت عنوان طیب ارائه نموده است تا تمامی جنبه های کیفیت را به لحاظ پاک بودن، بهداشتی بودن، ایمن بودن، مقوی بودن و مغذی بودن تامین نماید. اجرای چنین استانداردهای پیشرفته ای نیازمند فهم صحیح قرآن، کسب دانش های مدرن، آموزش و ترویج عملی فرهنگ طیب و اجرای سیستم های تضمین ایمنی و کیفیت می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 244

دانلود 120 استناد 910 مرجع 1
نویسندگان: 

CASARIN R.E. | FERNANDES D.A.

نشریه: 

REVISTA DE SAUDE PUBLICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  299-302
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3541
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3541

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

CASARIN R.C. | FERNANDES D.R. | LIME Y.N.

نشریه: 

REVISTA DE SAUDE PUBLICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  715-904
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  459
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 459

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

CHARALAMPOPOULOS D. | RASTALL R.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4733
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4733

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

GIRAFFA G.

نشریه: 

FEMS MICROBIOLOGY REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  163-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4213
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4213

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KERAMAT J. | LEBAIL A. | PROST C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  340-363
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4849
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4849

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE VALUE OF PROTEINS AS AN ESSENTIAL SOURCE OF AMINO ACIDS IS WELL DOCUMENTED. DIETARY PROTEINS DEMONSTRATE A WIDE RANGE OF BIOLOGICAL, NUTRITIONAL AND FUNCTIONAL ACTIVITIES THAT MENTIONED FEATURES INTRODUCE THESE COMPONENTS AS HEALTH PROMOTING...

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
نویسندگان: 

SHAH N.

نشریه: 

FOOD TECHNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  46-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  12270
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12270

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

YILMAZ Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  64-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8860
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8860

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DJURIC Z. | POWELL L.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  143-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2814
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2814

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript