نتایج جستجو

2751

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

276

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

دین و سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  62-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  1082
 • بازدید: 

  996
 • دانلود: 

  483
چکیده: 

در ایدئولوژی اسلامی تغذیه بر جسم، فکر و ایمان انسان تاثیرگذار است و در منابع اسلامی گزاره های زیادی در زمینه تولید و تهیه مواد غذایی، تغذیه و فناوری غذایی وجود دارند که می توانند مبنای طراحی فرایندها و سیستم های غذایی باشند و یک برند برتر به نام "غذای طیب" را در مقیاس ملی و بین المللی شکل دهند، از این رو در این مقاله تحلیلی به بررسی نظرات اسلامی در مورد غذای طیب، لزوم استانداردسازی غذای طیب، تدوین شاخص های غذای طیب بر اساس مبانی اسلامی و مقایسه شاخص های استخراجی با معیارهای غذای حلال، ارگانیک و فراسودمند ( Functional Food) پرداخته شده است. برند حلال حاصل تبدیل معیارهای لااقلی دین اسلام در زمینه مواد غذایی به محصول و استانداردهای غذایی است. تحلیل عمیق تر گزاره های دینی ما را به پیش فرض های بالاتری هدایت می کند که استفاده از آن ها می تواند موجب شکل گیری یک برند غذایی برتر با عنوان برند غذایی طیب گردد که کیفیت آن به مراتب بالاتر از برند غذایی حلال می باشد. قرآن کریم عالی ترین استانداردها را در زمینه بهداشت و ایمنی مواد غذایی تحت عنوان طیب ارائه نموده است تا تمامی جنبه های کیفیت را به لحاظ پاک بودن، بهداشتی بودن، ایمن بودن، مقوی بودن و مغذی بودن تامین نماید. اجرای چنین استانداردهای پیشرفته ای نیازمند فهم صحیح قرآن، کسب دانش های مدرن، آموزش و ترویج عملی فرهنگ طیب و اجرای سیستم های تضمین ایمنی و کیفیت می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 996

دانلود 483 استناد 1082 مرجع 1
نویسندگان: 

CASARIN R.E. | FERNANDES D.A.

نشریه: 

REVISTA DE SAUDE PUBLICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  299-302
تعامل: 
 • استنادات: 

  374
 • بازدید: 

  5680
 • دانلود: 

  14119
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5680

دانلود 14119 استناد 374 مرجع 0
نویسندگان: 

CASARIN R.C. | FERNANDES D.R. | LIME Y.N.

نشریه: 

REVISTA DE SAUDE PUBLICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  715-904
تعامل: 
 • استنادات: 

  390
 • بازدید: 

  1579
 • دانلود: 

  16284
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1579

دانلود 16284 استناد 390 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

CHARALAMPOPOULOS D. | RASTALL R.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4733
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4733

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

GIRAFFA G.

نشریه: 

FEMS MICROBIOLOGY REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  163-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  383
 • بازدید: 

  9528
 • دانلود: 

  15214
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9528

دانلود 15214 استناد 383 مرجع 0
نویسندگان: 

KERAMAT J. | LEBAIL A. | PROST C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  340-363
تعامل: 
 • استنادات: 

  374
 • بازدید: 

  8568
 • دانلود: 

  14059
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8568

دانلود 14059 استناد 374 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

LUND M.N. | HEINONEN M. | BARON C.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  83-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  363
 • بازدید: 

  5394
 • دانلود: 

  12816
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5394

دانلود 12816 استناد 363 مرجع 0
نویسندگان: 

YILMAZ Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  64-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  369
 • بازدید: 

  12372
 • دانلود: 

  13524
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12372

دانلود 13524 استناد 369 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAH N.

نشریه: 

FOOD TECHNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  46-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  382
 • بازدید: 

  26218
 • دانلود: 

  15092
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26218

دانلود 15092 استناد 382 مرجع 0
نویسندگان: 

MOHAJER MAGHARI BEHROKH | ARDEKANI ALI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (10)
 • صفحات: 

  109-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  523
 • بازدید: 

  136163
 • دانلود: 

  34439
چکیده: 

Biotechnology is providing us with a wide range of options for how we can use agricultural and commercial forestry lands. The cultivation of genetically modified (GM) crops on millions of hectares of lands and their injection into our food chain is a huge global genetic experiment involving all living beings. Considering the fast pace of new advances in production of genetically modified crops, consumers, farmers and policymakers worldwide are challenged to reach a consensus on a clear vision for the future of world food supply. The current food biotechnology debate illustrates the serious conflict between two groups: 1) Agri-biotech investors and their affiliated scientists who consider agricultural biotechnology as a solution to food shortage, the scarcity of environmental resources and weeds and pests infestations; and 2) independent scientists, environmentalists, farmers and consumers who warn that genetically modified food introduces new risks to food security, the environment and human health such as loss of biodiversity; the emergence of superweeds and superpests; the increase of antibiotic resistance, food allergies and other unintended effects. This article reviews major viewpoints which are currently de-bated in the food biotechnology sector in the world. It also lays the ground-work for deep debate on benefits and risks of Biotech-crops for human health, ecosystems and biodiversity. In this context, although some regulations exist, there is a need for continuous vigilance for all countries involved in producing genetically engineered food to follow the international scientific biosafety testing guidelines containing reliable pre-release experiments and post-release track of transgenic plants to protect public health and avoid future environmental harm.

آمار یکساله:  

بازدید 136163

دانلود 34439 استناد 523 مرجع 0
litScript