نتایج جستجو

75634

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7564

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  931-936
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12574
 • دانلود: 

  12039
چکیده: 

A total number of 66 day old Japanese quail chicks divided into 2 treatment groups (33 in each treatment) with 3 replications in each having 11 birds (male, 5 and female, 6) were reared on floor and in cage system for a period of 5 weeks to know the effect of rearing system on growth performance and carcass characteristics. At the age of 35 days, average body weight and feed intake were 102.15 and 320.7 g/quail for cage and 78.41 and 146.02 g/quail for floor system, respectively. Feed conversion ratio (FCR) was 3.89 and 4.10 for cage and floor system, respectively (P<0.01), at the end of study period. Body weight, feed intake and FCR were significantly (P<0.01) different between cage and floor rearing system. At the age of 21 and 35 days survivability were 72.72 and 72.72% for cage and 63.63 and 60.60% for floor, respectively. There was higher survivability in cage system. In case of meat yield characteristics, average weight of breast, thigh, wing, drum stick were 20.92, 7.37, 5.42 and 5.72 g for cage and 20.84, 7.35, 5.39 and 5.63 g for floor, respectively. There were no significant difference among average weight of breast, thigh and drum stick be-tween two rearing system. In case of sex average, wing weight differed among sexes. It was concluded that cage reared quails showed better performance compared to littered floor rearing system.

آمار یکساله:  

بازدید 12574

دانلود 12039 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  597-601
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 20 استناد 0 مرجع 888
نویسندگان: 

KAVEH A. | MASOUDI M.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  C2
 • صفحات: 

  139-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16179
 • دانلود: 

  17038
چکیده: 

This paper presents an ant colony system model for cost optimization of a composite floor system based on the load and resistance factor design (LRFD) specification of the AISC. The model formulation includes the cost of concrete, steel beam, and shear studs. The objective function is considered as the cost of the structure, which is minimized subjected to serviceability and strength requirements. Examples of composite floor systems are presented to illustrate the performance of the present algorithm. A parametric study is also included to investigate the effects of beam spans and loadings on the cost optimization of composite beams.

آمار یکساله:  

بازدید 16179

دانلود 17038 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

JOSHI R.R. | GUPTA R.A. | WADHAWANI A.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16749
 • دانلود: 

  10806
چکیده: 

Matrix converter induction motor drive system operated with a direct torque control (DTC) shows a sluggish response during startup and under changes of torque command. Fuzzy logic is used in conjunction with direct torque control to minimize these problems. A fuzzy logic controller chooses the switching states based on a set of fuzzy variables. Flux position, error in flux magnitude and error in torque are used as fuzzy state variables. Fuzzy rules are determined by observing the vector diagram of flux and currents. The operation of the direct torque controller becomes difficult at low speeds due to the effect of change in stator resistance on the flux measurements. To improve the system performance at low speeds a fuzzy resistance estimator is proposed to eliminate the error due to the change in stator resistance.At constant flux and torque commands any change in stator resistance of the induction machines causes an error in stator current. This error is utilized by the fuzzy resistance estimator to correct the stator resistance used by the controller to match the machine resistance. Both fuzzy controller and fuzzy resistance estimator are implemented using DSP TMS320C6711 for a 3 hp induction motor drive system. Results demonstrate enhanced performance.

آمار یکساله:  

بازدید 16749

دانلود 10806 استناد 0 مرجع 888
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  199-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  260
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

دو آزمایش به منظور مقایسه تاثیر سطوح مختلف مکمل ویتامینی در دو سیستم پرورش بستر و قفس بر عملکرد و خصوصیات استخوان جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم و جو طی سنین 29 تا 42 روزگی انجام شد. تیمارها شامل 4 جیره غذایی حاوی سطوح صفر، 33.33، 66.66 و 100 درصد مکمل ویتامینی (بر حسب میزان توصیه شده شرکت تولید کننده مکمل ویتامینی) بود، که از 29 تا 42 روزگی مورد استفاده قرار گرفت. آزمایش بر روی بستر، با استفاده از 288 قطعه جوجه نر سویه راس 308 با چهار تیمار و چهار تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی روی بستر اجرا شد. آزمایش در قفس، با استفاده از 80 قطعه جوجه در قفس های پرورشی با چهار تیمار و چهار تکرار انجام گرفت. در دو هفته آزمایش، وزن گروهی و مصرف خوراک هر یک از تکرارها تعیین و عملکرد پرندگان محاسبه گردید. در سنین 35 و 42 روزگی در آزمایش بر روی بستر از هر تکرار 2 پرنده و در آزمایش قفس از هر تکرار 1 پرنده کشتار و وزن ران، سینه، درصد چربی محوطه شکمی و کبد، اندازه گیری شد. پس از کشتار پای راست هر پرنده به منظور محاسبه خاکستر، کلسیم، فسفر و استحکام، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش بر روی بستر نشان داد که حذف مکمل ویتامینی از سن 29 تا 42 روزگی، اثر معنی داری بر عملکرد، خصوصیات لاشه و خصوصیات استخوان نداشت. نتایج آزمایش قفس نشان داد که حذف مکمل ویتامینی در مقطع زمانی 42-36 روزگی از جیره پرندگان آزمایشی باعث تاثیر منفی بر عملکرد تولیدی، وزن ران، سینه و خصوصیات استخوان شد. لذا به نظر می رسد در سیستم پرورش قفس امکان کاهش سطوح مکمل ویتامینی تا سطح حدود 33 درصد در دوره پایانی وجود داشته باشد، در حالیکه در سیستم پرورش در بستر می توان طی این دوره مکمل ویتامینی را در خوراک جوجه گوشتی حذف نمود و از این طریق نسبت به کاهش هزینه پرورش طیور موثر واقع شد.

آمار یکساله:  

بازدید 260

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  101-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  55
چکیده: 

خرابی پیش رونده معمولاً به گسترش یک آسیب موضعی اولیه در درون سازه که مانند یک واکنش شیمیایی زنجیره ای منجر به فروپاشی جزئی و یا کلی سازه می شود، گفته می­ شود. به منظور جلوگیری یا کاهش خرابی پیش رونده، راهبردهای متنوعی برای طراحی در برابر گسیختگی پیش رونده در اسناد دولتی آمریکا مانند UFC و GSAارائه شده است. در این پژوهش با استفاده از تحلیل غیرخطی پوش عمودی روی ساختمان های بتنی با سیستم دال حبابی، به بررسی عملکرد سازه پس از حذف ستون در موقعیت های متفاوت و تأثیر آن در پتانسیل ایجاد خرابی های پیش رونده پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با افزایش تعداد طبقه عملکرد سازه های دارای دال حبابدار در برابر خرابی پیش رونده ضعیف تر شده و بهترین عملکرد را سازه های میان مرتبه از خود نشان می دهند. همچنین با افزایش نسبت طول دهانه به ارتفاع طبقه، مقاومت ساختمان­ ها در برابر خرابی پیش رونده کاهش می­ یابد. بیشترین خرابی بوجود آمده در دال حبابی برابر 25 درصد مساحت کف و در سناریوی حذف ستون میانی است که در محدوده مجاز بوده و منجر به خرابی پیش رونده نشده است. همچنین نتایج نشان می­ دهد در دهانه­ های بزرگ دال حبابی عملکرد خوبی داشته در برابر خرابی پیش رونده داشته و مسیر جایگزین لازم را برای اضافه بار ایجاد شده فراهم می­ کند.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 55 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  105-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  149
 • دانلود: 

  68
چکیده: 

مطالعه حاضر به منظور ارزیابی کارایی زیست محیطی سیستم پرورش ماهی در قفس های دریایی و ارائه پیشنهاد هایی برای کاهش انتشار آلاینده ها به اکوسیستم دریایی در سطح استان مازندران انجام شده است. در فصل پرورشی 1395-96 تعداد 9 مزرعه فعال پرورش ماهی در قفس در این استان وجود داشته است که میزان انتشار آلاینده ها به محیط آبی در هر یک از این مزارع، با روشی غیر مستقیم ارزیابی شد. بر پایه نتایج، به ازای هر تن ماهی قزل آلای تولید شده در قفس های پرورش ماهی به طور متوسط 73. 979 کیلوگرم نیتروژن، 13. 893 کیلوگرم فسفر و 488. 353 کیلوگرم کربن به محیط آزاد شده است. نرخ تبدیل غذایی (نسبت غذای داده شده به ماهیان به میزان ماهی تولید شده) نیز بین 0. 897-4 با میانگین 1. 249 بود که حاکی از تغییرات شدید کارایی تغذیه است. در ادامه با استفاده از رهیافت SBM-DEA به ارزیابی کارایی زیست محیطی هر یک از مزارع پرداخته شد. متوسط کارایی زیست محیطی مزارع 0. 599 بود که نشان از وجود ظرفیت بالقوه بالا برای کاهش میزان انتشار آلاینده ها و بهبود عملکرد زیست محیطی دارد. بر اساس یافته ها ضعف دانش فنی قفس داران به خصوص در انتخاب زمان مناسب شروع و پایان دوره و مدیریت تغذیه، میزان آلاینده های آزاد شده به محیط را افزایش خواهد داد. لذا پیشنهاد می شود که با اعمال سیاست های تشویقی، مزارع موفق تجربیات خود را به دیگر مزارع منتقل کنند. این امر می تواند از طریق برگزاری دوره های آموزشی با بکارگیری مدرسین مجرب و قفس داران موفق عملی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 149

دانلود 68 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

رضائی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  41
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 41

دانلود 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 67
نویسندگان: 

عزب دفتری بهروز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  174
 • صفحات: 

  136-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  879
 • دانلود: 

  306
کلیدواژه: 
چکیده: 

 این نوشته کوتاه نشانه تلاشی اندک است برای اشارت به لزوم انجام کارسترگ به منظور معرفی گزیده آثار ادب فارسی به دو صورت زبانی فارسی و انگلیسی، با این امید که به همت اشخاص متبحر در زبانهای فارسی و انگلیسی آثار ممتاز نظم و نثر فارسی به زبان انگلیسی ترجمه شود تا مردم دیگر کشورهای جهان با میراث غنی ادب فارسی آشنا شوند. اگر این مهم صورت پذیرد می توان امیدوار بود که در آغاز هزاره سوم کاری بس مهم و متن در جهت فراهم ساختن زمینه های همفکری و همدلی در میان ملل و امم جهان از گذار ادبیات به عمل آمده است. می دانیم که نیاز به تعامل زبانی و تعاملی فکری که در عبارت«جامعه مدنی» تحقق می یابد به عهد باستان می رسد و نیز می دانیم که انسان امروزین از برکت علم و فن آوری سر به آسمان می ساید و رسیده «به جایی که بجز خدا نبیند» اما آوخ همین انسان مفخر زمان، به لحاظ دور ماندن از قافله اخلاق نیک انسانی گاهی از غایت آزمندی و جاه طلبی آنچنان بی رحم و درنده خو می گردد که به خاطر تنگی مجال می گوییم «عرش کبریا به لرزه در می آید» به باور نگارنده، اگر بتوان روح پلید انسان گمراه را تطهیر کرد چاره در استفاده از اکسیر هنر است به راهی که از لحاظ عاطفی منقلب گردد. از مشاهده خوی زشت خویش در آیینه روشن هنر به انتباه رسد و مترنم به این پیام زیبای سعدی «بنی آدم اعضای یکدیگرند»، طرحی نو افکند...  

آمار یکساله:  

بازدید 879

دانلود 306 استناد 0 مرجع 1
litScript