نتایج جستجو

39298

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3930

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  49-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در سالهای اخیر، یک نوع بتن مسلح جدید با نام بتن مسلح ترکیبی ساخته شده است که ترکیبی از الیاف با مصالح یکسان ولی شکل هندسی متفاوت است. هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی تاثیر نسبت ابعاد و حجم تقریبی الیاف فولادی بر روی خصوصیات مکانیکی و بنیادی بتن مسلح الیاف فولادی ترکیبی می باشد. برای نیل به این هدف، الیاف مسلح کننده بتن از ترکیبات مختلف حجم تقریبی الیاف و شکل و اندازه متفاوت تشکیل شدند و مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از مطالعات از نظر مقاومت فشاری، مقاومت کششی و سختی خمشی بر اساس آزمایش خمش چهار نقطه ای مورد مقایسه واقع شدند. نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر نشان داده است که در حالت کلی اندازه های کوچک و بزرگ الیاف فولادی تاثیر مناسب بر روی خصوصیات مهندسی بتن دارد. همچنین، روابط مناسب جهت ارتباط بین خصوصیات مکانیکی مهم بتن مسلح ترکیبی و با حجم تقریبی الیاف با اندازه های کوچک و بزرگ ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NAIK U. | KUTE S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  81-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14878
 • دانلود: 

  16119
چکیده: 

This paper deals with the effect of fiber aspect ratio of steel fibers on shear strength of steel fiber reinforced concrete deep beams loaded with shear span to depth ratio less than two using the artificial neural network technique. The network model predicts reasonably good results when compared with the equation proposed by previous researchers. The parametric study involves deep beams of M55 grade concrete with fiber volume fraction 0.5% to 2% of fiber aspect ratio ranging from 50 to 100 and longitudinal steel percentage varying from 0% to 2.5%. The analysis reveals that the fiber aspect ratio also affects the shear strength and needs to be combined with fiber volume fraction.

آمار یکساله:  

بازدید 14878

دانلود 16119 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MURPHY C.J. | JANA N.R.

نشریه: 

ADVANCED MATERIALS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  80-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7031
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7031

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

در این مقاله خواص مکانیکی نانوکامپوزیت تقویت شده با نانولوله کربنی با استفاده المان حجمی نماینده مربعی بر اساس مکانیک محیط پیوسته و روش المان محدود به دست آمده است. برای این کار ابتدا با استفاده از تئوری الاستیسیته روابط لازم برای به دست آوردن خواص موثر نانوکامپوزیت از حل المان حجمی نماینده تحت دو نوع بارگذاری استخراج شده است. سپس اثرات نسبت منظری نانولوله کربنی بر روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت به دست آمده است. نتایج نشان می دهد که افزایش نسبت منظری نانولوله کربنی باعث افزایش مدول یانگ نانوکامپوزیت در جهت الیاف و کاهش مدول یانگ در جهت عرضی می شود. همچنین افزایش نسبت منظری نانولوله کربنی باعث افزایش نسبت پواسون در صفحه xz و کاهش نسبت پواسون در صفحهxy  می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 54 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KAMAL H. | DEWAN A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  117-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15424
 • دانلود: 

  27042
چکیده: 

A computational modelling of microchannel heat sinks with high aspect ratio has been performed to compare the geometrical features in the plane parallel to the heating surface and to determine the optimum configuration for the best heat transfer characteristics. A periodic thermal development of flow can cause significant heat transfer enhancement. A consensus on a particular geometrical configuration that provides the best heat transfer characteristics has not been reached in the literature, although many novel ideas have been proposed recently. Firstly the validity and applicability of microchannel sink modelling is presented followed by an optimization of parameters of interrupted microchannel heat sink. Consequences of the multichannel effect due to the introduction of transverse microchamber are also presented. It has been shown that the average Nusselt number of the microchannel heat sink increases by the introduction of a transverse microchamber with the additional advantage of a lower pressure drop. There exists an optimum width for the transverse microchamber for which the interrupted microchannel heat sink shows optimum characteristics.

آمار یکساله:  

بازدید 15424

دانلود 27042 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Shahzad A. | Mumtaz Qadri M.N. | Ahmad S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1979-1988
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14289
 • دانلود: 

  12845
چکیده: 

Wing geometry, kinematics and flexibility are the fundamental components which contribute towards the aerodynamics performance of micro aerial vehicles. This research focuses on determining the role of isotropic flexibility in the aerodynamic performance of high aspect ratio (AR = 6. 0) wings with different shapes in hovering flight. Three shapes are chosen, defined by the radius of the first moment of wing area 𝑟 ̅ 1, which are 0. 43, 0. 53 and 0. 63, where low (resp. high) value of 𝑟 ̅ 1 corresponds to less (resp. more) spanwise area distribution towards the wingtip. The leading edges of flexible wings are modelled as rigid and the wings, therefore, predominantly deform in the chordwise direction. Flexible wings are categorized as flexible FX2 and more flexible MFX2 for brevity. The governing equations of fluid flow are solved using a sharp interface immersed boundary method, coupled with an in-house finite element structure solver for simulations of flexible wings. The results indicate that the rigid wings produce one lift peak per stroke during the mid-stroke and its magnitude increases with an increase in 𝑟 ̅ 1 due to strong leading-edge vortex. For flexible wings, the numbers of lift peaks per stroke and their timings during a flapping cycle depend on the deformation that affects the pitch angle and pitch rotation rate of the wings. The lift coefficient for a given shape decreases as flexibility increases because the pitch angle decreases during the mid-stroke. This decrease in lift coefficient with flexibility is pronounced for 𝑟 ̅ 1= 0. 63 wing (up to 66 % less lift as compared to rigid equivalent) due to pitch down rotation at the commencement of the stroke, resulting in vortical structures on the bottom surface of the wing. For more flexible wings at high AR considered in this study, a wing with low 𝑟 ̅ 1 (= 0. 43) may be suitable for the wing design of micro-aerial vehicle, as in general, it has better aerodynamic performance (24. 5 % more power economy and similar lift coefficient) than high 𝑟 ̅ 1 (= 0. 63) wing.

آمار یکساله:  

بازدید 14289

دانلود 12845 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

HALLYNCK S. | POURROY G. | VILMINOT S.

نشریه: 

SOLID STATE SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  24-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10417
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10417

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

دینی فاطمه | خراسانی سینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3 (مسلسل 49)
 • صفحات: 

  14-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

تعادل مگنتوهیدرودینامیک آرمانی توکامک ممکن است تحت تاثیر عوامل ناپایدارساز متعددی قرار گیرد. ناپایداری ها باعث واپیچش سطوح مغناطیسی و مرزهای آن می شود و نیروی محرک آن ها، اصولا از گرادیان شعاعی چگالی جریان چنبره ای سرچشمه می گیرد. در عددهای مدی خاص، شاهد مدهای کینک داخلی خواهیم بود و بررسی آن ها بر طبق اصل انرژی، که در آن تغییر انرژی پتانسیل در اثر آشفتگی پلاسما محاسبه می شود، امکان پذیر خواهد بود. در این پژوهش، برای مطالعه پایداری پلاسمای توکامک دماوند، که دارای نسبت منظر بزرگ است، تحلیل جدیدی از تعادل مگنتوهیدرودینامیک و پایداری ارایه می دهیم. بدین منظور، ضمن ادغام روش های پریشیدگی و توابع گرین اقدام به یافتن آرایش تعادلی می کنیم. در این مرحله، پروفیل های پلاسما برحسب توابع بسل به طور صریح محاسبه می شوند و رابطه ساده ای برای جریان کل چنبره ای پلاسما به دست می آید. سپس سایر پروفیل های پلاسما از جمله شار مغناطیسی قطبی، ضریب ایمنی و چگالی جریان چنبره ای محاسبه و ترسیم می شود. در مرحله بعد به محاسبات پایداری می پردازیم و مدهای پایدار و ناپایدار در پلاسمای دماوند را مشخص می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 39 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  ب-1
 • صفحات: 

  39-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  179
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله اثر نسبت ابعاد و نسبت پرشدن بر عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دو فازی بسته شیبدار در شرایط نرمال به گونه تجربی بررسی شده است. آزمایش ها در گستره نسبت پر شدن 20% تا 60% و نسبت ابعاد 15، 20 و 30 در گستره زاویه شیب 15 تا 90 درجه نسبت به زاویه افق انجام شده است. ترموسیفون از یک لوله مسی با قطر درونی 14 میلیمتر و قطر بیرونی 16 میلیمتر و به طول 1000 میلیمتر ساخته شد و از آب به عنوان سیال عامل استفاده شده است. نرخ انتقال حرارت، توزیع دما و ضریب انتقال حرارت چگالش به صورت تابعی از زاویه شیب بررسی شده است. نتایج نشان داد که بالاترین عملکرد حرارتی ترموسیفون در زاویه 60° برای هر سه نسبت ابعاد و تمام نسبت های پر شدن به دست می آید. همچنین اثر شیب بر ضریب انتقال حرارت چگالش نیز بررسی شد. نتایج نشان داد که ضریب انتقال حرارت چگالش بالاتر برای هر سه نسبت ابعاد در گستره زاویه 30° تا 45° نسبت به زاویه افق وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 179

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

SINGH B. | KAUSHIK S.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  159-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64190
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

The influence of detailing on the behavior of steel fibber reinforced concrete (SFRC) opening corners is reported. Mixed rather than one, aspect ratio of crimped-type steel fibers was used in the concrete. The variable investigated, was the amount of splay steel in the corner. The inclusion of splay steel stiffens the joint and substantially increases its effectively used in the currently recommended splay steel content could be effectively used in the corner hence the failure occurs due to formation of a hinge in one of the members framing into corner rather than a diagonal tension failure at the corner itself, as obtained in non-fiber concrete opening corners. On the basis of the results of this and another investigation on SFRC opening corners, it can be concluded that splay steel contents in excess of the hitherto recommended 50% of the main steel percentage, can be efficiently used in SFRC opening corners.

آمار یکساله:  

بازدید 64190

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
litScript