نتایج جستجو

1848

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

185

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  1 (پی در پی 156)
 • صفحات: 

  141-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  461
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

فردوسی نامه مجموعه ای از روایت ها و قصه های عامیان درباره زندگی و شخصیت فردوسی و شاهنامه است. بخش نخست کتاب درباره زندگی و شخصیت فردوسی است. در این مقاله، روایت های اصلی و فرعی بخش یاد شده را بررسی ساختاری کرده ایم. مجموعه روایت ها دارای ساختاری واحد هستند هرچند شماری از آنها در رو ساخت نیز تفاوت چندانی ندارند. انواع ساختارها و اجزای ساختارها بررسی و تحلیل شده است. ژرف ساخت ها عبارت است از توجیه آفرینش که بازتابی از اندیشه کیهانی زرتشتی و اسطوره دموزی را در بر دارد. ژرف ساخت دیگر، یادآوری شکوه و اقتدار ایرانی و حسرت بر گذشته و بیان این نکته است که در راه احیای این شکوه، مشقت و جانبازی بسیار صورت گرفته است، لیکن دشمنان این فرهنگ و اقتدار، برای مقابله با آن، جانبازی ها و کوشش ها را به صورت های غیر واقعی جلوه داده اند، مثل داستان اختلاف فردوسی و محمود غزنوی.

آمار یکساله:  

بازدید 461

دانلود 20 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  47-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  316
 • دانلود: 

  150
چکیده: 

محمدعلی فروغی از نخستین شاهنامه پژوهان معاصر است که با آرای دقیق و اقدامات فرهنگی و اجرایی خود خدمات ارزنده ای به قلمرو فردوسی پژوهی انجام داده است. اقدام او در مورد ساختن آرامگاه فردوسی و برگزاری هزاره فردوسی اهمیت تاریخی پیدا کرده است. مقالات و سخنرانیهای او راهگشای پژوهندگان معاصر بوده است. وی در مقاله هایش به مسایل مهمی، نظیر اهمیت شاهنامه، مقام فردوسی، عدم انتساب یوسف و زلیخا به فردوسی، تعریف وحدت ملی، تلاش برای یافتن سال تولد فردوسی، سال شروع نظم شاهنامه و جز آن پرداخته است.او همچنین کلیدهای مهمی برای تصحیح شاهنامه به دست داده که هنوز هم جزو اصولی ترین پایه های تصحیح علمی - انتقادی حماسه ملی ایران می تواند محسوب شود. خلاصه شاهنامه فردوسی به انتخاب وی، از زمره کلیدی ترین و اصلی ترین انتخابهای شاهنامه و در گسترش آشنایی با شاهنامه و فردوسی بسیار موثر بوده است. در این مقاله آرای فروغی درباره فردوسی، شاهنامه و تصحیح متن شاهنامه و اقدامات عملی وی بخصوص ساختن بنای آرامگاه فردوسی و برپایی کنگره هزاره بررسی می شود، تا غبار از چهره یکی از نخستین فردوسی پژوهان که نقش بسزایی در روشن شدن زندگی فردوسی و شناخت شاهنامه داشته است، زدوده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 316

دانلود 150 استناد 0 مرجع 17
نویسندگان: 

کسایی کامران

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  2 (183)
 • صفحات: 

  159-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  615
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

سخنور و خردمند بزرگ توس، به اعتراف دوست و دشمن، فرهنگ ناب ایرانی و تاریخ کهن ایران پیش از اسلام را با سرودن اثر سترگ و جاودانه اش، شاهنامه، زندگی تازه ای بخشید و اگر او و شاهنامه اش نبود، امروزه ایران و ایرانی، روی آزادگی و سرافرازی نمی دید. این که فردوسی در چه دوره و زمانی می زیسته و انگیزه های اصلی او در سرودن شاهنامه چه بود، بدون تردید بر بیشتر پژوهندگان و دوستداران زبان و ادب پارسی روشن است و ما را سر پرداختن دوباره به آن نیست. ولی از آنجایی که شخصیت، زندگی و چهره برجسته او پس از مرگش از سوی چند تذکره نویس و شاعر درباری دستخوش دگرگونی های فراوانی شده و با داستان ها و گفته های جعلی و دروغین آمیخته گشته است، برآنیم تا در این مقال، بیشتر در این زمینه ها سخن برانیم تا سرانجام دریابیم که این روایات آیا بر مبنای خرد و انصاف استوار است یا اینکه گفته های این تذکره نویسان و سروده های سرایندگان درباری درباره فردوسی تا چه اندازه با معیارهای عقل و خرد سازگار است.

آمار یکساله:  

بازدید 615

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  67-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1254
 • دانلود: 

  776
چکیده: 

پژوهندگان شاهنامه پیش از این اغلب به تشیع فردوسی، از گونه زیدی و دوازده امامی و اسماعیلی اشاره کرده اند. نگارنده نیز نظر اخیر را به حقیقت نزدیک تر می بیند زیرا 1- میان اسماعیلیان و دهقانان ایران دوست، پیوندهای بسیار نزدیک وجود داشته است و اهل تسنن پیوسته اسماعیلیه را به داشتن باورهای کهن ایرانی متهم می کردند؛ 2- فردوسی مانند ناصرخسرو اسماعیلی و اسماعیلیان، هم راهی تشبیه و تنزیه را در شناخت خداوند سودمند می داند؛ 3- در مصراعی از دیباچه، خداوند «نگارنده برشده گوهر» دانسته می شود که بر بنیان سخنان ناصرخسرو اسماعیلی، می توان «برشده» را جوهر (در مقابل عرض) عقل و نفس کلی پنداشت که مایه همه آفرینش است؛ 4- فردوسی چون ناصرخسرو، بر بنیان حکمت اسماعیلی، دیگران را به ژرف نگری در کلام خداوند فرامی خواند که دست آورد آن می تواند دریافت بطن سخن خداوند باشد؛ 5- وصف روند آفرینش در دیباچه، بدان چه اسماعیلیان و ناصرخسرو معتقدند، نزدیک است؛ 6- فردوسی چون ناصرخسرو اسماعیلی، از خداوند تنزیل (ناطق) سخن می گوید که خداوند تاویل (وصی) باید رمز سخنان او را بگشاید؛ 7- فردوسی هم چون ناصرخسرو در ستایش خاندان پیامبر، از تعبیر «اهل بیت» استفاده می کند و برخلاف بسیاری از مورخان و جغرافی دانان سنی مذهب که چون از شهر توس سخن می گویند، یادی هم از امام رضا (ع) می کنند، اشاره ای به این امام نمی کند که در نزدیکی او مدفون است. اگر چنین می کرد، دلیلی بر دوازده امامی بودن او می شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1254

دانلود 776 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AYDENLOU S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4 (SEQUENTIAL 8)
 • صفحات: 

  47-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10907
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

With search in heroic, religious and historic verses after ferdowsi and Shâhnâmeh comes to hand considerable points about different aspects of ferdowsi's adventures and his verse. This information is divided to following four sections:1. ferdowsi and Shâhnâmeh being acclaimed by others.2. ferdowsi's biography and quality of his verse's versification.3. Criticizing ferdowsi and Shâhnâmeh, especially because of Shâhnâmeh's Magi (pre Islamic) perspective.4. Claiming of being equal with and even having preference over ferdowsi.

آمار یکساله:  

بازدید 10907

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

فلاح نژاد نقی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1 (جدید)
 • شماره: 

  3-5 (پیاپی 192)
 • صفحات: 

  175-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  173
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

فردوسی در شاهنامه، فلسفه و فلاسفه را نکوهش می کند.آیا او با تفکر و تعقل مخالف بوده است؟ از شاهنامه چنین چیزی برنمی آید. او از مخاطبین خود می خواهد در پناه خرد زندگی کنند. پس نمی تواند با تفکر و تعقل مخالف باشد. آیا فلاسفه گروهی منسجم با عقایدی مشترکند؟ زمانه فردوسی چنین چیزی را تایید نمی کند. پس فردوسی در نکوهش فلاسفه کدام گروه از آنها را در نظر داشته است. حکیم طوس از فلاسفه غیر الهی که منکر مبدا و معاد بوده اند و نیز فلاسفه ای که با اتکا به خرد بشری از دیگر منابع معرفتی استغنا می جستند، بیزاری می جوید. فردوسی دربرابر کلمه فلسفه از کلمه حکمت استفاده می کند در تلقی فردوسی، فلسفه و حکمت مترادف نیستند، بلکه در تقابل با هم قرار دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 173

دانلود 118 استناد 0 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  46
 • صفحات: 

  157-178
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

خداوندگار حماسه با اشراف کامل بر قابلیّت های نمایشی، در گسترة بسیار وسیعی از اشتراکات و توانمندی های سینمایی در مسیر بیش باورپذیری ذهنیّت مخاطبان خود، بهره جسته و ادراک هنری آن ها را جهت رسیدن به تصاویر عینی و بصری که جوهرة هنر اوست، یاری نموده است. از دیگر سو ماهیّت مفاهیم عینی و ملموس حماسه باعث می شود تا نسبت به مفاهیم عمیق و شهودیِ عرفانی، قابلیّت نمایشی و به همان نسبت در اقناع کنندگی و برانگیختن قوی تر بُعد عاطفی، تأثیری مستقیم داشته باشد. تصویرسازی های فردوسی غنای بصری و دراماتیکی خاصّی دارد که در سینما نیز ردّ پای آن به وفور یافت و دیده می شود. برآیند و شواهد این مقاله نشان می دهد که فردوسی از ماهیّت تصویری و سینمایی و ظرفیّت های آن در بیان و تبیین احساس، عاطفه و اندیشه، آگاهی درخوری داشته و در انتقال تصویر ادبی و ذهنیّت هنری خود، با استفاده از پتانسیل ها و ابزارهای سینمایی، فراتر از دید نمایش تئاتری و نقاشّی، نسبت به زمان خود، بسیار درخشان و قابل تأمّل عمل نموده است. در این جستار که با رویکرد کتابخانه ای و به روش تحلیلی-توصیفی فراهم شده است، ضمن معرّفی تصویر و تصویرپردازیِ شاعر جان و خرد، استفادة خلّاقانه و هنرمندانة او از شگردهای سینمایی در این داستان (نماپردازی، رنگ، حرکت، گفت و گو، شخصیّت پردازی، روایت گری و پایان بندی مناسب) بررسی و نموده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN SHAHNAMEH, THERE ARE VARIOUS ISSUES THAT ARE VERY IMPORTANT, AND THE "SERMON" IS ONE OF THE ISSUES THAT ARE OF SPECIAL GLOW. RHETORIC, PLAN A VARIETY OF EPIC STORIES OF SHAHNAMEH DETERMINED AND ALLOCATED TO DIFFERENT THEMES. IN THIS PAPER, THE "RHETORIC OF KINGS" IN SHAHNAMEH CHECKED. KINGS AT DIFFERENT TIMES AND IN DIFFERENT CIRCUMSTANCES, BEGAN TO LECTURE, AND THEIR PURPOSE WAS PASSED THROUGH SUBORDINATES. IN SHAHNAMEH, MOST OF THE KINGS IN THE ACCESSION TO THE THRONE, BEGAN TO LECTURE THEM OR FAIRNESS AND JUSTICE, FORGIVENESS GAVE PEOPLE HAVE SPOKEN. SOMETIMES, BEFORE THE WAR OR DURING THE WAR RHETORIC BEGAN AND PEOPLE WERE ENCOURAGED TO MALICE AND REVENGE. THE THEME OF HIS SERMONS WAS OFTEN AUTOCRATIC AND LISTENERS WERE REQUIRED TO CARRY OUT THE KING'S ORDERS AND SOMETIMES THEY ARRIVED THE MOMENT OF DEATH TO THE WILL OF THEIR SUBORDINATES AND THEIR ADVICE OR, AN ASSOCIATION WHICH CONSISTS OF MOBEDS, SAGES, PAHLAVANS AND THE ELDERS OF STATE COUNSEL WERE DIFFERENT. IN THIS PAPER THAT THE WAY LIBRARY AND ITS IMPORTANCE IN UNDERSTANDING THE SITUATION ORATOR IN ANCIENT PERSIA AND KINGS IN SHAHNAMEH OF ferdowsi'S FAMILIARITY WITH THE TOPIC SERMONS, SERMONS AXIS IS STUDIED.

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
نویسندگان: 

MONTASAB MOJABI H.

نشریه: 

LITERARY RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11803
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

Since most of the stories narrated in Shahname relates to the period after the rise and development of Zoroastrianism, the natural effects of the new religion on these stories, has made some readers imagine that ferdowsi has had a kind of inclination to this ancient religion of Iran. This article, by criticizing the mentioned idea, through studying the very text of Shahname, clearly shows that ferdowsi has not been, but a true moslem.

آمار یکساله:  

بازدید 11803

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

زند زاگرس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  77-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2441
 • دانلود: 

  1234
چکیده: 

برخی شاهنامه را به دلیل منظوم یا حماسی بودن و یا وجود بخش های اسطوره ای، متنی تاریخی ندانسته یا دست کم ارزش تاریخیش را کم رنگ انگاشته اند. این جستار به دنبال یافتن پاسخ پرسش هایی درباره سبک و شیوه تاریخ نویسی شاهنامه، شناخت ویژگی های تاریخ نگارانه آن و نشان دادن ارزش و جایگاه آن در روند تاریخ نویسی ایرانی است. در این مقاله پس از نگاهی به تاریخ نویسی ایران باستان و سده های نخستین اسلامی، ویژگی های سبک تاریخ نویسی شاهنامه بررسی شده است و می توان آن را ادامه دهنده راهی کهن در تاریخ نویسی دانست. روش کار چنین است که پس از واکاوی عناصر و درون مایه های تاریخ نگارانه متن، دلایل و نشانه های اهداف و انگیزه های تاریخ نگارانه فردوسی با آوردن گواه هایی از متن شاهنامه در 6 دسته بخش بندی شده است. سویه های شاعرانه، داستانی و اسطوره ای متن، و نیز اهداف اخلاقی و خویشکاری ملی/ هویتی فردوسی، لطمه ای به سویه تاریخی رخ دادها و اعتبار آنها وارد نساخته است. بر اساس این یافته ها می توان دریافت که شاهنامه افزون بر دارا بودن ویژگی های تاریخ نویسی ایران باستان و نوزایی آن، این شیوه را به اوج نیرومندی و کارایی رسانده و از این رو تاثیری بسیار بر تاریخ های پس از خود نیز داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 2441

دانلود 1234 استناد 0 مرجع 0
litScript