نتایج جستجو

45525

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4553

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

صداقت امین | محمدی نازیلا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  193-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  581
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

تناظریابی کمترین مربعات، LSM، (least square Matching) یکی از دقیق ترین روش های تناظریابی در فتوگرامتری و سنجش ازدور است. یکی از محدودیت های اساسی این روش پیچیدگی محاسباتی بالا به دلیل ابعاد بزرگ معادلات مشاهدات و روند تکراری آن تا دستیابی به جواب است. در این تحقیق روشی جدید به منظور بهبود سرعت و کارایی این الگوریتم با عنوان تناظریابی کمترین مربعات سریع، FLSM (Fast least square Matching) ارائه شده است. ایده اساسی در روش پیشنهادی کاهش تعداد معادلات مشاهدات در سرشکنی کمترین مربعات به منظور افزایش کارایی فرآیند تناظریابی است. برای این منظور پیکسل های واقع در پنجره تناظریابی با استفاده از یک معیار ویژه با عنوان استحکام رتبه بندی شده و درصد مشخصی از پیکسل ها با بالاترین استحکام در روند سرشکنی شرکت داده می شوند. به منظور محاسبه استحکام پیکسل ها از ترکیب معیار تناسب فاز و آنتروپی استفاده شده است. روش پیشنهادی بر روی هشت جفت تصویر بردکوتاه، هوایی و ماهواره ای در دو دسته شبیه سازی شده و واقعی پیاده سازی شده و نتایج بیانگر بهبود قابل توجه سرعت (حدود سه برابر) با حفظ کیفیت فرآیند تناظریابی است.

آمار یکساله:  

بازدید 581

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ASHENAGAR SAMANEH | ZIAEE FARSHID

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  511-518
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14876
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

A novel generalized least square (GLS) estimator program was employed for determination of styrene (STY)/butyl acrylate (BA) reactivity ratios synthesized by solution copolymerization method. The monomer reactivity ratios as well as the 95 % individual confidence limits were determined by application of conventional linear methods like Finemann-Ross, Ezrielev-Brokhina-Roskin, Joshi-Joshi, Kelen-Tudos, modified Kelen-Tudos, extended Kelen-Tudos and Mao-Huglin. The estimation process was performed by applying techniques based on ordinary least square (OLS) and GLS approaches and the results were compared. The results showed a fairly good agreement between the experimental and calculated copolymer compositions. The model was then successfully validated through handling regression models with error terms that are heteroskedastic or autocorrelation, or both and clearly showed that the model was able to predict the reactivity ratios by accounting response error structure. Based on the copolymer compositions determined by 1H NMR, the reactivity ratios of STY and BA were found to be 0.886634 and 0.216369, respectively, by Mao-Huglin method through the GLS approach, and this new estimation method shows the best linear estimations for the monomer reactivity ratios. The present paper shows a new estimation integral approach for determining the monomer reactivity ratios by different conventional linear methods at low and high conversions in E Views software and the calculated values are discussed in terms of regression models.

آمار یکساله:  

بازدید 14876

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

گلی یونس | منیری محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  133-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  221
 • دانلود: 

  50
چکیده: 

یکی از اهداف اصلی هدفمندسازی یارانه ها افزایش رفاه و کاهش نابرابری در جامعه بوده است، مطالعه ی حاضر با تمرکز بر داده های هزینه - درآمد خانوارها در دوره ی زمانی 1388 تا 1393، به بررسی اثر هدفمندی یارانه ها بر ترکیب اقلام کشاورزی در سبد خانوارها به عنوان مقیاسی کیفی جهت سنجش تغییرات رفاهی و معیشتی خانوارها با استفاده از تکنیک رگرسیون های به ظاهر نامرتبط از طریق روش FGLS پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که پس از اجرای هدفمندی یارانه ها، سهم غلات از کل محصولات کشاورزی موجود در سبد خانوارها، بیش از سایر اقلام افزایش یافته و سهم لبنیات کمترین افزایش را داشته است. برآوردها نشان می دهند که افزایش در درآمد واقعی خانوار و شاغل بودن سرپرست خانوار بیشترین اثر را در افزایش سهم گوشت از محصولات کشاورزی سبد خانوار دارد. لذا می توان گفت بر اساس نظریه ی انگل، سیاست هدفمندی یارانه ها بر خلاف هدف سیاست گذار، منجر به بهبود وضعیت معیشتی خانوار نشده است.

آمار یکساله:  

بازدید 221

دانلود 50 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

کهایی محمدحسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  171-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  996
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

اگر چه سری همراشتاین از نظر محاسباتی برای مدلسازی سیستم های غیر خطی دلخواه می باشد، محاسبه ضرایب بهینه آن عملا پردردسر است. یک راه مناسب برای حل این مشکل استفاده از الگوریتمهای وفقی است. در این مقاله با محاسبه مقدار بهینه پارامتر متغیر با زمان اندازه - پله در یک رابطه بسته، الگوریتم وفقی NLMS برای ساختار همراشتاین پیشنهاد می شود. سپس رفتار همگرائی این الگوریتم توسط شبیه سازیهای کامپیوتری بررسی می گردد. نتایج نشان مید هند که الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با الگوریتم وفقی LMS برای ساختار همراشتاین، در ازای کمی محاسبات بیشتر دارای سرعت همگرائی بسیار بالاتری است.

آمار یکساله:  

بازدید 996

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

روزبه مهدی | امینی مرتضی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

در تجزیه و تحلیل مسائل رگرسیونی و به ویژه مدل بندی آماری بسیاری از داده ها مانند داده های اقتصادی، روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم پزشکی، مهندسی و غیره با مشکل هم خطی در میان متغیرهای پیشگو و حضور نقاط دورافتاده در مجموعه داده ها مواجه می شویم. در چنین مواقعی برآوردگر کمترین توان های دوم معمولی منجر به برآوردگرهای نادقیق می شود. برای غلبه بر مشکل مشاهده های دورافتاده از روش های استوار استفاده می شود. همچنین برای حل مشکل هم خطی چندگانه استفاده از رگرسیون مرزبندی شده توصیه می شود. از طرف دیگر در شرایطی که واریانس خطا ها ناهمگن بوده یا خطا ها دارای خودهمبستگی باشند، از روش کم ترین توان های دوم تعمیم یافته استفاده می شود. در این مقاله ابتدا یک الگوریتم سریع برای محاسبه برآوردگر کم ترین توان های دوم تعمیم یافته پیراسته مرزبندی شده محتمل در مدل رگرسیون نیمه پارامتری پیشنهاد شده و سپس با استفاده از شبیه سازی به روش مونت کارلو و یک داده واقعی، کارایی برآوردگرهای پیشنهادی سنجیده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 82 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TOUFIGH M.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2 (TRANSACTIONS A: BASICS)
 • صفحات: 

  125-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14374
 • دانلود: 

  22727
چکیده: 

In seepage problems, the coefficients of permeability in Laplace equation are usually assumed to be constant vs. both space and time; but in reality these coefficients are variable. In this study, the effect of material deformation due to external loads (consolidation) and variation of head in the consolidation process are considered. For the first case, formulation of kx and ky can be defined by a second order binominal equation in order to take into account the material changes due to volume changes. For the second case, kx and ky can be defined as a function of unknown total head. The solution of the resulting non-linear differential equation is found using the least square Finite Element formulation. In order to increase the accuracy of the solution, eight nodal (isoperimetric) elements were obtained. This method was used satisfactorily to solve several seepage problems and to examine the accuracy and convergence of the results. The effect of a variable coefficient of permeability may not be significant on small dams, but as the height of the dam increases, the effect becomes more considerable. It is believed that a variable permeability analysis such as the one described in this paper should be taken into account.

آمار یکساله:  

بازدید 14374

دانلود 22727 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28363
 • دانلود: 

  33157
چکیده: 

A meshless approach, collocation discrete least square (CDLS) method, is extended in this paper, for solving elasticity problems. In the present CDLS method, the problem domain is discretized by distributed field nodes. The field nodes are used to construct the trial functions. The moving least-squares interpolant is employed to construct the trial functions. Some collocation points that are independent of the field nodes are used to form the total residuals of the problem. The least-squares technique is used to obtain the solution of the problem by minimizing the summation of the residuals for the collocation points. The final stiffness matrix is symmetric and therefore can be solved via efficient solvers. The boundary conditions are easily enforced by the penalty method. The present method does not require any mesh so it is a truly meshless method. Numerical examples are studied in detail, which show that the present method is stable and possesses good accuracy, high convergence rate and high efficiency.

آمار یکساله:  

بازدید 28363

دانلود 33157 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  95-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  825
 • دانلود: 

  398
چکیده: 

در این مقاله، با فرض اینکه در مدل رگرسیونی خطی چندگانه، بردار خطای تصادفی دارای توزیع t چند متغیره است، برآوردگرهای کمترین توانهای دوم تعمیم یافته، کمترین توانهای دوم تعمیم یافته مقید و تورنجش را برای بردار پارامتر مجهول مدل رگرسیونی بدست می آوریم. سپس با استفاده از تابع زیانهای مربعی و مربعی موزون، مخاطره برآوردگرهای بدست آمده را با یکدیگر مقایسه می کنیم و نشان می دهیم در شرایطی خاص کدامیک از برآوردگرها بر دیگری برتری دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 825

دانلود 398 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ANVARZADEH AMIN | SALIMI MINA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  2415
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS PAPER, WE USE A METHOD BASED ON DAUBECHIES WAVELETS FOR OBTAINING NUMERICAL SOLUTION OF DEFINITE INTEGRAL. THIS APPROXIMATION DEPENDS ON PURE SCALING FUNCTIONS EXPANSION. THE METHOD TRANSFORMS DEFINITE INTEGRALS TO A SYSTEM OF ALGEBRAIC EQUATIONS. WE APPLY least square METHOD FOR SOLVING LINEAR SYSTEM. IN ORDER TO ILLUSTRATE THE EFFICIENCY AND ACCURACY OF THE METHOD A FEW TEST EXAMPLES ARE GIVEN.

آمار یکساله:  

بازدید 2415

دانلود 0
نویسندگان: 

SATTARZADEH S. | JAHANGIRIAN A. | HASHEMI M.Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  233-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16117
 • دانلود: 

  12480
چکیده: 

A dual-time implicit mesh-less method is presented for unsteady compressible flow calculations. Polynomial least-square (PLS) and Taylor series least-square (TLS) procedures are used to estimate the spatial derivatives at each node and their computational efficiencies are compared. Also, the effect of the neighbor stencil selection on the accuracy of the method is investigated. As a new approach, different neighboring stencils are used for the highly stretched point distribution inside the boundary layer region and the inviscid isotropic point distribution outside this area. The unsteady flows over stationary and moving objects at subsonic and transonic flow conditions are solved. Results indicate the computational efficiency of the method in comparison with the alternative approaches. The convergence histories of the flow solution show that the PLS method is computationally faster than TLS method. In addition, the eight point neighboring stencil inside the viscous region is more efficient than other choices.

آمار یکساله:  

بازدید 16117

دانلود 12480 استناد 0 مرجع 0
litScript