نتایج جستجو

26978

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2698

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  72
 • صفحات: 

  23-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  865
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 865

دانلود 224 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: اسیدها ی چرب غیر اشبا، بخصوص دکوزاهگزانویید اسید که عضوی از خانواده اسیدهای چرب امگا 3 می باشد جزو عناصر اصلی تشکیل دهنده فسفولیپید غشا سلولی سلولهای شبکیه چشم مهره داران میباشد و در فتورسپتور سیگنالینگ دخالت دارند. اسیدهای چرب بدلیل غیر محلول بودن در آب، بایستی بطریقی در محیط آبکی سیتوپلاسم حل شده و به ارگانلهای داخل سلولی منتقل شوند تا نقش خود را ایفا کنند. این وظیفه را  (FABP) fatty acid binding protein ها به عهده دارند.روشها: در این تحقیق با استفاده از بیومارکرها حضور این مولکولها را در سطح میکروسکوپ نوری و الکترونی مورد مطالعه قرار دادیم.نتایج: واکنش ایمنی برای نوع اپیدرمال FABP بصورت رشته های عمودی نسبت به لایه های سلولی شبکیه ظاهر شده اند که این الگوی رشته ای و مطالعات الترااستراکچر حضور این مولکول را در سلولهای مولر شبکیه چشم موش نرمال مشکی ثابت می کند. شبکیه چشم موش بالغ سفید نرمال و Knockout تحت آسیب نوری مورد مطالعه قرار گرفته و لوکالیزاسیون و فانکشن نوع اپیدرمال FABP مورد بحث قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  51
 • دانلود: 

  13
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 51

دانلود 13
گارگاه ها آموزشی
همکاران: 

مسعود-کمبرانی

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1388
تعامل: 
 • بازدید: 

  146
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از این تحقیق تولید ماده شیمیایی fatty soap جهت رفع نیاز یکی از مجتمع های پتروشیمی و جلوگیری از خروج ارز جهت واردات آن می باشد. مراحل و روش های اجرایی عبارتند از: ـ دریافت نمونه از شرکت اسپک و بررسی مشخصات آن ـ شناخت روش های تولید و کنترل کیفیت ماده مورد نظر ـ راه اندازی خط تولید این ماده به صورت پیوسته و سالیانه به میزان 1200 تن توسط صنایع پتروشیمی به مصرف می رسد. جهاددانشگاهی با دستیابی به دانش فنی تولید این ماده در حال حاضر یکی از تامین کنندگان این ماده برای صنایع پتروشیمی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 146

نویسندگان: 

REZAEI SH.

نشریه: 

STANDARD JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  2-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5151
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5151

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  38
 • صفحات: 

  81-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  413
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

دریافت زیاد اسید های چرب ترانس یک عامل خطر مهم در افزایش خطر بیماری های گوناگون به ویژه بیماری های قلبی-عروقی است. منابع عمده دریافت اسید های چرب ترانس شامل غذاهای تهیه شده با روغن های جامد هیدروژنه شده، برخی محصولات قنادی و مارگارین ها هستند. این مطالعه به منظور تعیین درصد چربی و میزان اسید های چرب، به ویژه اسید های چرب ترانس موجود در شیرینی های دانمارکی در شهر تهران صورت گرفت.نمونه های شیرینی دانمارکی از 30 فروشگاه قنادی، در شهر تهران که بطورکاملا تصادفی انتخاب شده بودند تهیه شد. چربی نمونه ها با استفاده از تبخیر کننده چرخشی و فشار کم (روتاری) و پروفایل اسید های چرب آن ها به روش کروماتوگرافی گازی (G.C) اندازه گیری شده و متوسط مقدار آنها در شیرینی های تولیدی شهر تهران برآورد شد. به طور میانگین 29.5±0.5 درصد از وزن شیرینی های دانمارکی تولید شده در شهر تهران را چربی تشکیل می دهد.همچنین به طور میانگین 22.3±0.75 درصد از چربی استخراج شده از نمونه های شیرینی دانمارکی را اسید های چرب ترانس تشکیل می دادند و میانگین اسید های چرب اشباع در نمونه ها نیز 34.2±0.78 درصد بود.با توجه به اینکه هر عدد شیرنی دانمارکی حدود 60 گرم وزن دارد میزان کل چربی آن برابر 18 گرم است که 4 گرم از این مقدار را اسیدهای چرب ترانس تشکیل می دهد، در نتیجه دریافت اسیدهای چرب ترانس در اثر مصرف شیرینی های دانمارکی حدود دو برابر حد مجاز توصیه شده برای دریافت روزانه آنها از کل رژیم غذایی است، همچنین میزان اسید های چرب اشباع نیز در نمونه ها قابل توجه است. بنابراین توجه بیشتربه بهبود مواد و فرایندهای تولید این محصولات پرمصرف ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 413

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  211-216
تعامل: 
 • استنادات: 

  910
 • بازدید: 

  21870
 • دانلود: 

  43012
چکیده: 

Background: Mammalian spermatozoa are characterized by a high proportion of polyunsaturated fatty acids (PUFAs), but reliable data concerning dietary effects on fatty acid (FA) profile in ram' s sperm and the persistency of FA in the ration to the FA in sperm has not been reported. Therefore, the aim of this study was to determine the stability of saturated and unsaturated FAs in ram's sperm despite removing FA sources from their diet.Materials and Methods: Nine Kalkoohi rams were used in a completely randomized design and they were assigned to 3 groups. The treatments were diet supplemented (35 g/d/ram) by C16: 0 (RP-10®), C18: 2 (Sunflower oil; SO) and n-3 (Fish oil; FO) with Vitamin E. Fifteen weeks after the start of the supplemented diet, rams were offered a basal diet without any supplementary FA source for 35 days when the sperm’s FA ratio was determined. The data were analyzed by ANOVA (Analysis of variance) using the General Linear Model (GLM) procedure of SAS Institute.Results: Thirty five days after removing the fat supplement from the diet, major FA in sperm consisted of: C14: 0, C16: 0, C18: 0, C18: 1 cis, C18: 2 cis and C22: 6 n-3 docosahexaenoic acid (DHA). The percentage of C14: 0 (p=0.8) and C18: 1 cis (P=0.4) were similar among all the treatments. Interestingly, 35 days after the removal of fatty acid source, the percentage of C22: 6 was highest in the FO treated group.Conclusion: The different sperm FA profile among various groups suggests that dietary FA had significant direct or indirect impacts on sperm FA profile after 35 days which might lead to physical and chemical changes in sperm characteristics.

آمار یکساله:  

بازدید 21870

دانلود 43012 استناد 910 مرجع 0
نویسنده: 

ALIPOUR AZAR | SHAFAGHAT ALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

SALVIAIS ONE OF THE GENUSES IN LAMIACEAE OR LABIATEAFAMILY. THIS GENUS HAS 58 ANNUAL AND PERENNIAL SPECIES, AND ALSO 17 SPECIES ARE ENDEMIC IN IRAN [1]. SALVIA HYDRANGEA HAS SEVERAL EFFECTS SUCH AS ANTI-INFLAMMATORY, ANTISPASMODIC, CARMINATIVE AND SEDATIVE EFFECTS [2]. …

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
نویسندگان: 

JUMP D.B. | BOTOLIN D. | WANG Y.

نشریه: 

JOURNAL OF NUTRITION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  135
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  2503-2506
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4472
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4472

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

شمس شرق محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  145-151
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

آزمایشی به منظور مقایسه اثر سطوح مختلف اسید چرب و پودر چربی بر عملکرد جوجه های گوشتی به مدت 42 روز انجام شد. در این آزمایش از 400 قطعه جوجه خروس گوشتی سویه تجاری راس 308 استفاده شد. این آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار و 5 تکرار، که هر تکرار 16 قطعه جوجه را شامل می گردید، انجام شد. تیمار اول یا شاهد فاقد اسید چرب یا پودر چربی بود دیگر تیمارها شامل 3 و 6 درصد پودر چربی یا اسید چرب بودند. کل دوره آزمایش به دو دوره آغازین و رشد تقسیم شد. جیره ها بر اساس احتیاجات گزارش شده توسط انجمن ملی تحقیقات (1994) تنظیم شد و به لحاظ انرژی قابل سوخت و ساز و پروتئین یکسان بودند. نتایج مربوط به عملکرد جوجه ها در دوره های مختلف پرورش نشان داد که اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود دارد (P<0.05) به طوری که مصرف 6 درصد اسید چرب باعث بهبود معنی داری (P<0.05) در افزایش وزن جوجه ها نسبت به دیگر تیمارها گردید. تیمارهای 3 و 6 درصد اسید چرب در مقایسه با تیمارهای 3 و 6 درصد پودر چربی از ضریب تبدیل بهتری برخوردار بودند (P<0.05). افزودن سطوح مختلف پودر چربی یا اسید چرب تاثیر معنی داری بر درصد لاشه قابل طبخ، ران و کبد و صفرا نداشت ولی مصرف 6 درصد اسید چرب در جیره جوجه های گوشتی باعث افزایش درصد چربی حفره بطنی نسبت به دیگر تیمارها بجز تیمار شاهد شد (P<0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 203 استناد 1 مرجع 0
litScript