نتایج جستجو

4015

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

402

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  4-3
 • صفحات: 

  281-296
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1897
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

کوتولگی گال سیاه برنج نوعی بیماری است که در برخی از شالیزارهای فیروزآباد و ممسنی در فارس مشاهده شده است. علائم عمده بیماری عبارت است از کوتولگی شدید همراه با تشکیل گال های کشیده روی رگبرگ ها در پشت برگ که ابتدا سبزرنگ هستند و بعد به رنگ سیاه درمی آیند. عامل بیماری در شرایط گلخانه  توسط زنجرک های Laodelphax striatellus  Unkanodes tanasijevici از بوته های برنج آلوده به گیاهچه های برنج و چند گونه گیاه دیگر انتقال یافت. با بررسی تک زنجرک های مختلف شالیزارهای آلوده ممسنی و فیروزآباد، گونه L.striatellus در عین حال بعنوان ناقل طبیعی عامل بیماری تعیین گردید. الکترون میکروسکوپی عصاره برگ جو آلوده و مقطع گیری از برگ های برنج و ذرت و نیز زنجرک آلوده، وجود پیکره های جورترا به قطر حدود 60 نانو متر شبیه رئوویروس ها را در نمونه های نشان داد.در مقایسه دامنه میزبانی ویروس همراه با کوتولگی گال سیاه برنج (RBGDAV) با ویروس کوتولگی زبر ذرت (Maize rough dward virus, MRDV)، هر دو ویروس توانستند در برنج، گندم، جو، ذرت، چاودار، ارزن و دژگال آلودگی و در بیشتر موارد علائم مشابه ایجاد نمایند. ولی MRDV بر خلاف RBGDAV در جو تولید گال در سطح زیرین برگ نکرد. همچنین در تلفیق سرولوژی و الکترون میکروسکوپی به روش دکوراسیون، جو واگرفته به RBGDAV با آنتی سرم MRDV از ایتالیا فاقد واکنش مشخص بود در حالیکه عصاره برگ جو آلوده به MRDV با آنتی سرم مزبور واکنش مثبت نشان داد. به نظر میرسد RBGDAV یک Fijvirus بوده و از لحاظ بیولوژی ویروسی نزدیک MRDV باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1897

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
همکاران: 

سارا-سنمار

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1386
تعامل: 
 • بازدید: 

  86
کلیدواژه: 
چکیده: 

Galactosemia is an autosomal recessive metabolic disease. Galactosemia results from mutation in 3 genes but the common mutation is identified in Galactose 1- phosphate uridyl transferase (GALT) gene.G-1-phosphate levels increase in the disease that is detectable in 3-6 day old neonates and the main complication is mental retardation. Methods: We collected data from 24000 newborn babies from fars Province, Southern Iran. The enzymatic calorimetric test was done on their blood and Red questions from the children's parents. For treatment, free lactose milk or Soya milk have been used for newborn feeding. Findings: The prevalence of Galactosemia in fars province was 5:24000 in neonates, being more than those reported in White race and Asians. Maximum clinical symptoms before diet in 10 days after birth were vomit and jaundica and maximum clinical symptoms after using diet were sepsis full fontanelle and hepatic failure. Conclusions: The number of familial marriage in children's parents was very high. Consanguineous marriage is a major cause of inheritance of the disease in Iran. Screening should be executed for all of families with a history of Galactosemia in Iran. To the best our knowledge, this is the first large study report from prevalence of Galactosemia in Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 86

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  135-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4214
 • دانلود: 

  1043
چکیده: 

شناخت پهنه های اقلیمی استان فارس به دلیل گستردگی آن جهت برنامه ریزی در ابعاد مختلف (محلی، منطقه ای، ملی) از اهمیت خاصی برخوردار است. بر این اساس این پژوهش به شناخت نواحی اقلیمی استان فارس پرداخته است. برای رسیدن به این هدف، از بیست و پنج متغیر اقلیمی در ارتباط با رطوبت، دما، بارش و تابش در هجده ایستگاه هواشناسی سینوپتیک استفاده شده و با کاربرد روش تحلیل عاملی بر مبنای مدل مولفه های اصلی برای شناخت مولفه های سازنده نواحی و از تحلیل خوشه ای به روش ادغام وارد به تفکیک پهنه های اقلیمی پرداخته شده است. بررسی عناصر اقلیمی بر اساس تحلیل مولفه های اصلی نشان دادکه اقلیم استان فارس ساخته سه مولفه است، این مولفه ها به ترتیب اهمیت عبارتند از: مولفه حرارتی، مولفه بارشی و مولفه بارش تابستانه. با انجام تحلیل خوشه ای بر روی نمرات عاملی، چهار ناحیه اقلیمی به عنوان ناحیه سرد و خشک شمالی، ناحیه معتدل و مرطوب مرکزی، ناحیه گرم و نیمه مرطوب غربی و ناحیه گرم و خشک جنوبی در استان فارس مشخص شد. 

آمار یکساله:  

بازدید 4214

دانلود 1043 استناد 0 مرجع 9
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  201
 • صفحات: 

  119-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1037
 • دانلود: 

  310
چکیده: 

در کشور ایران، شهرها و روستاهای ارجمندی بوده اند که برخی دگرگون یا ویران شده اند، اما برخی هنوز هم بر جایند. شهرها و روستاهایی که برخی فرزانگانش شهرت جهانی دارند، اما خود، از یادها زدوده شده اند. خطه هایی مانند: ابیورد خراسان، میبد یزد، سهرورد زنجان و بیضای فارس.این مقاله به بررسی حضور بیضا در جغرافیا و تاریخ و فرهنگ ایران، و نیز به معرفی نامداران آن می پردازد. کسانی همچون: سیبویه، حلاج، ابن مقله بیضاوی، قاضی بیضاوی و ...

آمار یکساله:  

بازدید 1037

دانلود 310 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  37-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1289
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

سازند فهلیان (کرتاسه زیرین) مرکب از سنگ های مخزن کربناته جنوب و جنوب غربی ایران است. به منظور مطالعه رخساره ها، محیط رسوبی، فرایند های دیاژنتیکی و چینه نگاری سکانسی در فارس نیمه ساحلی و فارس ساحلی دو برش زیرزمینی 2-Nar و West Aghar مطالعه شدند. مطالعات پتروگرافی و نمودار های ژئوفیزیکی در منطقه مورد مطالعه حاکی از رسوب گذاری سازند فهلیان در چهار کمربند رخساره ای است: جزر و مدی (A)، تالاب پشت سد (B)، سد کربناته (C) و دریای باز .(D) مطالعه رخساره ها، تغییرات عمودی و جانبی آنها و مقایسه آنها با محیط های رسوبی عهد حاضر و قدیمی نشان می دهد که رخساره های سازند فهلیان در پلاتفرم کربناته شلف با محیط های کم عمق نهشته شده اند. چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان نیز حاکی از وجود دو سکانس رسوبی (چرخه رد، سوم) است. مرز زیرین و فوقانی سکانس اول و مرز بالایی سکانس دوم، ناپیوستگی نوع یک (SB1) است مهم ترین فرایند های دیاژنتیکی سازند فهلیان شامل سیمانی شدن، میکریتی شدن، نئومورفیسم افزایشی، انحلال، تراکم، دولومیتی شدن و آشفتگی زیستی است که متعلق به محیط های دیاژنتیکی فراتیک دریایی، فراتیک متئوریک و تدفینی هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1289

دانلود 235 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  33-1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  177-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  595
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

به منظورارزیابی سازگاری و پایداری محصول لاین های شبدر ایرانی در نقاط مختلف کشور، آزمایشی با پانزده لاین امیدبخش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در کرج، بروجرد، سنندج وشهرکرد به مدت دو سال اجرا شد. تجزیه واریانس مرکب ها در مکان ها و سال ها نشان داد بین لاین ها از نظر عملکرد علوفه خشک اختلاف معنی داری وجود دارد، به طوری که در کرج لاین شماره 13 (KPC/Eqlid-e-fars/78-37) با 14.13، در سنندج لاین شماره 11 (KPC/Eqlid-e-fars/78-5) با 9.87، در شهر کرد لاین شماره 8 (KPC/Lordegan-e-Char./78-17) با 9.93 و در بروجرد لاین شماره 7 (KPC/2Chinene-e-Kord./78-30) با 13.59 تن علوفه خشک در هکتار برترین لاین ها بودند. شیب خط رگرسیون برای عملکرد علوفه خشک بین 0.52 تا 1.29 متغیر و بیانگر این بود که لاین ها پاسخ های متفاوتی به تغییرات محیطی نشان دادند. با توجه به آماره های پایداری، لاین ها شماره 11، 10، 13، 8 و 7 با کمترین انحراف ازخط رگرسیون، بیشترین ضریب تبیین و بالاترین عملکرد، برترین لاین ها بودند. نتایج تجزیه پایداری به روش گرافیکی بای پلات (GGE) نشان داد حدود 60 درصد کل تغییرات عملکرد علوفه خشک لاین ها تحت تاثیر مولفه های اول و دوم بود. بر اساس نتایج تجزیه پایداری به روش بای پلات، لاین های شماره 6 (KPC/Eqlid-e-fars/78-14) و 3 (KPC/Baladeh-e-Kaz.78-43) با تولید حدود 60 تن علوفه تر و 10.60 تن در هکتار علوفه خشک پایدارترین لاین ها در مناطق مختلف کشور بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 595

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

احسانی مریم | بخشوده محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  145-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  69
چکیده: 

نحوه انتقال قیمت محصولات کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های کارکرد بازار و از ابزارهای اصلی تخصیص منابع در اقتصاد به شمار می رود. هرگاه در مکانیزم انتقال قیمت اختلال ایجاد شود، نظام بازار کارایی مناسب را نداشته و انتقال قیمت نامتقارن می تواند رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را به مخاطره افکند. در مطالعه حاضر به بررسی چگونگی انتقال قیمت در ساختار عمودی بازار حبوبات استان فارس طی دوره زمانی 1378: 01 تا 1395: 12 با استفاده از رویکرد تصحیح خطا با لحاظ شکست ساختاری پرداخته شد. زمان های وقوع شکست ساختاری در هر الگو نیز با استفاده از آزمون همجمعی گریگوری – هانسن تعیین گردید. همچنین با توجه به وجود اثرات سرریز قیمت محصولات جایگزین در بازار، قیمت خرده فروشی محصولات جایگزین نیز در الگوها در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد در کوتاه مدت انتقال قیمت برای برخی محصولات متقارن بوده ولی در بلندمدت برای کلیه محصولات نامتقارن مثبت است که به نظر می رسد ناشی از تداوم آثار منفی تحریم های اقتصادی، تورم بالای سالیان اخیر، ایجاد انتظارات قیمتی در جامعه و قابلیت بالای انبارداری حبوبات می باشد. همچنین گرچه اثرات سرریز قیمت محصولات جایگزین در اغلب الگوها باعث ترغیب مصرف کنندگان به مصرف محصولات با قیمت و کیفیت پایین تر شده، اما اثرات سرریز قیمت در سطوح عمده فروشی و خرده فروشی، نسبتا قوی تر از بازار محصولات جایگزین بوده و موجب ایجاد بیش ترین ناپایداری قیمت شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 69 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  22-21
 • صفحات: 

  52-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  728
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

به دنبال سرشماری نفوس سال 1375 در استان فارس میزان مرگ و میر زنان 10-50 ساله طی دوازده ماه قبل از آمارگیری (اول آبانماه 1374 لغایت پایان مهر ماه 1375) جدا و جهت اخذ اطلاعات تکمیلی و دموگرافیک مجددا مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که مجموعا تعداد 698 مورد مرگ در گروه سنی زنان 10-50 ساله از اول آبانماه 74 تا پایان 75 در استان فارس 0.6114 در هزار است که در روستاها حدود دو برابر شهرها می باشد (0.8366 در هزار در برابر 0.4461 در هزار). همچنین این مطالعه نشان داد که سوانح و حوادث شایع ترین علت مرگ زنان 10-50 ساله شهری و روستایی می باشد (31.8 درصد)، پس از آن سرطانها (21.07 درصد) و در راس آنها سرطان پستان، بیماری داخلی (18.06 درصد)، سکته ها (14.64 درصد)، عوارض بارداری و زایمان (2.86 درصد) و عفونت ها (2.14 درصد) در مرتبه بعدی از نظر شیوع (در شهر و روستا) قرار دارند. برای 8.02 درصد از مرگها علت مشخص گزارش نشده بود. میزان مرگ و میر این زنان در فسا کمترین (0.3234 در هزار) و در ممسنی بیشترین مقدار (1.0503 در هزار) بود. میانگین سنی مرگ و میر آنان در استان فارس 41.4 سال می باشد که این میانگین در شهرستان استهبان بیشترین مقدار خود (34.45 سال) و در شهرستان بوانات کمترین مقدار خود (27.32 سال) را داراست. میانگین سنی مرگ در شهرها (32.1 سال) بیشتر از روستاها (30.8 سال) می باشد.میزان مرگ مادران به دلیل عوارض بارداری و زایمان در استان فارس در زمان مطالعه، 33.07 درصد هزار تولد زنده بود؛ این میزان در روستاها 38.05 و در جوامع شهری 29.24 درصد هزار تولد زنده بود.

آمار یکساله:  

بازدید 728

دانلود 151 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

بصیرنیا طاهره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

به منظور بررسی وضعیت آلودگی محموله های بذری کلزای برداشتی نسبت به قارچ های همراه با بذر، از بذرهای کلزا مناطق مختلف استان فارس شامل سعادت شهر، زرقان، ارسنجان، قیروکارزین، بیضا و ظفرآباد نمونه برداری انجام گرفت و به آزمایشگاه منتقل شد. به منظور تعیین قوه نامیه بذرهای مورد آزمایش٬ بر اساس روشهای موسسه بین المللی مطالعات بذر (I.S.T.A.) عمل شد. برای جداسازی قارچ های همراه بذر از محیط های کشت PDA و WA استفاده شد. بذرها پس از ضدعفونی سطحی با هیپوکلریت سدیم 1% به مدت 2.5 و 5 دقیقه در محیط های کشت قرارداده شده و در دمای 2±25 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. شمارش و جداسازی قارچ ها پس از 4 روز شروع و تا 15 روز ادامه داشت. قارچ های جداشده با توجه به مشخصات مورفولوژیکی و کلیدهای شناسایی، تشخیص داده شدند. این قارچ ها متعلق به جنس هایAspergillus sp.، Penicillium sp.، Alternaria sp.، Fusarium sp.، Cladosporium sp.، Rhizoctonia sp.، Phoma sp.،Botrytis sp.   Rhizopus sp. وبودند. گونه های قارچ Aspergillus sp. نسبت به سایر قارچ ها از فراوانی بیشتری (20-40 درصد) برخوردار بودند. آگاهی از آلودگی بذرها و شدت این آلودگی در مناطق مختلف می تواند جهت تولید بذرهای سالم و عاری از آلودگی مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KOHANSAL M.R. | RAHIMI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  2759-2763
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4453
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4453

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript