نتایج جستجو

37647

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3765

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
همکاران: 

سارا-سنمار

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1386
تعامل: 
 • بازدید: 

  86
کلیدواژه: 
چکیده: 

Galactosemia is an autosomal recessive metabolic disease. Galactosemia results from mutation in 3 genes but the common mutation is identified in Galactose 1- phosphate uridyl transferase (GALT) gene.G-1-phosphate levels increase in the disease that is detectable in 3-6 day old neonates and the main complication is mental retardation. Methods: We collected data from 24000 newborn babies from fars province, Southern Iran. The enzymatic calorimetric test was done on their blood and Red questions from the children's parents. For treatment, free lactose milk or Soya milk have been used for newborn feeding. Findings: The prevalence of Galactosemia in fars province was 5:24000 in neonates, being more than those reported in White race and Asians. Maximum clinical symptoms before diet in 10 days after birth were vomit and jaundica and maximum clinical symptoms after using diet were sepsis full fontanelle and hepatic failure. Conclusions: The number of familial marriage in children's parents was very high. Consanguineous marriage is a major cause of inheritance of the disease in Iran. Screening should be executed for all of families with a history of Galactosemia in Iran. To the best our knowledge, this is the first large study report from prevalence of Galactosemia in Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 86

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  135-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4214
 • دانلود: 

  1043
چکیده: 

شناخت پهنه های اقلیمی استان فارس به دلیل گستردگی آن جهت برنامه ریزی در ابعاد مختلف (محلی، منطقه ای، ملی) از اهمیت خاصی برخوردار است. بر این اساس این پژوهش به شناخت نواحی اقلیمی استان فارس پرداخته است. برای رسیدن به این هدف، از بیست و پنج متغیر اقلیمی در ارتباط با رطوبت، دما، بارش و تابش در هجده ایستگاه هواشناسی سینوپتیک استفاده شده و با کاربرد روش تحلیل عاملی بر مبنای مدل مولفه های اصلی برای شناخت مولفه های سازنده نواحی و از تحلیل خوشه ای به روش ادغام وارد به تفکیک پهنه های اقلیمی پرداخته شده است. بررسی عناصر اقلیمی بر اساس تحلیل مولفه های اصلی نشان دادکه اقلیم استان فارس ساخته سه مولفه است، این مولفه ها به ترتیب اهمیت عبارتند از: مولفه حرارتی، مولفه بارشی و مولفه بارش تابستانه. با انجام تحلیل خوشه ای بر روی نمرات عاملی، چهار ناحیه اقلیمی به عنوان ناحیه سرد و خشک شمالی، ناحیه معتدل و مرطوب مرکزی، ناحیه گرم و نیمه مرطوب غربی و ناحیه گرم و خشک جنوبی در استان فارس مشخص شد. 

آمار یکساله:  

بازدید 4214

دانلود 1043 استناد 0 مرجع 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  4-3
 • صفحات: 

  281-296
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1897
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

کوتولگی گال سیاه برنج نوعی بیماری است که در برخی از شالیزارهای فیروزآباد و ممسنی در فارس مشاهده شده است. علائم عمده بیماری عبارت است از کوتولگی شدید همراه با تشکیل گال های کشیده روی رگبرگ ها در پشت برگ که ابتدا سبزرنگ هستند و بعد به رنگ سیاه درمی آیند. عامل بیماری در شرایط گلخانه  توسط زنجرک های Laodelphax striatellus  Unkanodes tanasijevici از بوته های برنج آلوده به گیاهچه های برنج و چند گونه گیاه دیگر انتقال یافت. با بررسی تک زنجرک های مختلف شالیزارهای آلوده ممسنی و فیروزآباد، گونه L.striatellus در عین حال بعنوان ناقل طبیعی عامل بیماری تعیین گردید. الکترون میکروسکوپی عصاره برگ جو آلوده و مقطع گیری از برگ های برنج و ذرت و نیز زنجرک آلوده، وجود پیکره های جورترا به قطر حدود 60 نانو متر شبیه رئوویروس ها را در نمونه های نشان داد.در مقایسه دامنه میزبانی ویروس همراه با کوتولگی گال سیاه برنج (RBGDAV) با ویروس کوتولگی زبر ذرت (Maize rough dward virus, MRDV)، هر دو ویروس توانستند در برنج، گندم، جو، ذرت، چاودار، ارزن و دژگال آلودگی و در بیشتر موارد علائم مشابه ایجاد نمایند. ولی MRDV بر خلاف RBGDAV در جو تولید گال در سطح زیرین برگ نکرد. همچنین در تلفیق سرولوژی و الکترون میکروسکوپی به روش دکوراسیون، جو واگرفته به RBGDAV با آنتی سرم MRDV از ایتالیا فاقد واکنش مشخص بود در حالیکه عصاره برگ جو آلوده به MRDV با آنتی سرم مزبور واکنش مثبت نشان داد. به نظر میرسد RBGDAV یک Fijvirus بوده و از لحاظ بیولوژی ویروسی نزدیک MRDV باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1897

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

احسانی مریم | بخشوده محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  145-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  69
چکیده: 

نحوه انتقال قیمت محصولات کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های کارکرد بازار و از ابزارهای اصلی تخصیص منابع در اقتصاد به شمار می رود. هرگاه در مکانیزم انتقال قیمت اختلال ایجاد شود، نظام بازار کارایی مناسب را نداشته و انتقال قیمت نامتقارن می تواند رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را به مخاطره افکند. در مطالعه حاضر به بررسی چگونگی انتقال قیمت در ساختار عمودی بازار حبوبات استان فارس طی دوره زمانی 1378: 01 تا 1395: 12 با استفاده از رویکرد تصحیح خطا با لحاظ شکست ساختاری پرداخته شد. زمان های وقوع شکست ساختاری در هر الگو نیز با استفاده از آزمون همجمعی گریگوری – هانسن تعیین گردید. همچنین با توجه به وجود اثرات سرریز قیمت محصولات جایگزین در بازار، قیمت خرده فروشی محصولات جایگزین نیز در الگوها در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد در کوتاه مدت انتقال قیمت برای برخی محصولات متقارن بوده ولی در بلندمدت برای کلیه محصولات نامتقارن مثبت است که به نظر می رسد ناشی از تداوم آثار منفی تحریم های اقتصادی، تورم بالای سالیان اخیر، ایجاد انتظارات قیمتی در جامعه و قابلیت بالای انبارداری حبوبات می باشد. همچنین گرچه اثرات سرریز قیمت محصولات جایگزین در اغلب الگوها باعث ترغیب مصرف کنندگان به مصرف محصولات با قیمت و کیفیت پایین تر شده، اما اثرات سرریز قیمت در سطوح عمده فروشی و خرده فروشی، نسبتا قوی تر از بازار محصولات جایگزین بوده و موجب ایجاد بیش ترین ناپایداری قیمت شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 69 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  22-21
 • صفحات: 

  52-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  728
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

به دنبال سرشماری نفوس سال 1375 در استان فارس میزان مرگ و میر زنان 10-50 ساله طی دوازده ماه قبل از آمارگیری (اول آبانماه 1374 لغایت پایان مهر ماه 1375) جدا و جهت اخذ اطلاعات تکمیلی و دموگرافیک مجددا مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که مجموعا تعداد 698 مورد مرگ در گروه سنی زنان 10-50 ساله از اول آبانماه 74 تا پایان 75 در استان فارس 0.6114 در هزار است که در روستاها حدود دو برابر شهرها می باشد (0.8366 در هزار در برابر 0.4461 در هزار). همچنین این مطالعه نشان داد که سوانح و حوادث شایع ترین علت مرگ زنان 10-50 ساله شهری و روستایی می باشد (31.8 درصد)، پس از آن سرطانها (21.07 درصد) و در راس آنها سرطان پستان، بیماری داخلی (18.06 درصد)، سکته ها (14.64 درصد)، عوارض بارداری و زایمان (2.86 درصد) و عفونت ها (2.14 درصد) در مرتبه بعدی از نظر شیوع (در شهر و روستا) قرار دارند. برای 8.02 درصد از مرگها علت مشخص گزارش نشده بود. میزان مرگ و میر این زنان در فسا کمترین (0.3234 در هزار) و در ممسنی بیشترین مقدار (1.0503 در هزار) بود. میانگین سنی مرگ و میر آنان در استان فارس 41.4 سال می باشد که این میانگین در شهرستان استهبان بیشترین مقدار خود (34.45 سال) و در شهرستان بوانات کمترین مقدار خود (27.32 سال) را داراست. میانگین سنی مرگ در شهرها (32.1 سال) بیشتر از روستاها (30.8 سال) می باشد.میزان مرگ مادران به دلیل عوارض بارداری و زایمان در استان فارس در زمان مطالعه، 33.07 درصد هزار تولد زنده بود؛ این میزان در روستاها 38.05 و در جوامع شهری 29.24 درصد هزار تولد زنده بود.

آمار یکساله:  

بازدید 728

دانلود 151 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

بصیرنیا طاهره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

به منظور بررسی وضعیت آلودگی محموله های بذری کلزای برداشتی نسبت به قارچ های همراه با بذر، از بذرهای کلزا مناطق مختلف استان فارس شامل سعادت شهر، زرقان، ارسنجان، قیروکارزین، بیضا و ظفرآباد نمونه برداری انجام گرفت و به آزمایشگاه منتقل شد. به منظور تعیین قوه نامیه بذرهای مورد آزمایش٬ بر اساس روشهای موسسه بین المللی مطالعات بذر (I.S.T.A.) عمل شد. برای جداسازی قارچ های همراه بذر از محیط های کشت PDA و WA استفاده شد. بذرها پس از ضدعفونی سطحی با هیپوکلریت سدیم 1% به مدت 2.5 و 5 دقیقه در محیط های کشت قرارداده شده و در دمای 2±25 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. شمارش و جداسازی قارچ ها پس از 4 روز شروع و تا 15 روز ادامه داشت. قارچ های جداشده با توجه به مشخصات مورفولوژیکی و کلیدهای شناسایی، تشخیص داده شدند. این قارچ ها متعلق به جنس هایAspergillus sp.، Penicillium sp.، Alternaria sp.، Fusarium sp.، Cladosporium sp.، Rhizoctonia sp.، Phoma sp.،Botrytis sp.   Rhizopus sp. وبودند. گونه های قارچ Aspergillus sp. نسبت به سایر قارچ ها از فراوانی بیشتری (20-40 درصد) برخوردار بودند. آگاهی از آلودگی بذرها و شدت این آلودگی در مناطق مختلف می تواند جهت تولید بذرهای سالم و عاری از آلودگی مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  201-211
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  197-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  241
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

درک و فهم تغییرات کاربری زمین در طول زمان برای توانمند ساختن سیاست گذاران در تصمیم گیری ها لازم است تا در جهت طراحی و اجرای سیاست های مداخله گرانه ای پیش روند که سازگار با شرایط محلی هر منطقه و با توجه به اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه پایدار روستایی باشد. لذا شناسایی و معرفی شیوه های جدید و پایدار کاربری زمین و حرکت به سمت آن ها ضروری است. هدف این پژوهش مقایسه سیستم های عمده کشاورزی تغییر کاربری زمین در شهرستان های شیراز و سروستان استان فارس است. در پژوهش حاضر با بهره گیری از فن پیمایش و روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی با انتساب متناسب، 60 روستا (257 کشاورز) از روستاهای شهرستان های شیراز و سروستان انتخاب گردیده و با استفاده از پرسشنامه حاوی سوالات باز و بسته، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد. روایی پرسشنامه طبق نظر متخصصین فن و پایایی از طریق انجام آزمون راهنما مورد تایید قرار گرفت. میزان ضرایب آلفای کرونباخ حاصل از آزمون راهنما بین 0.73 تا 0.95 بود. طبق یافته های پژوهش، میزان اراضی روستاهای مورد مطالعه در طی زمان دارای روند صعودی بوده است. همچنین تفاوت میانگین میزان کل اراضی، سطوح زیر کشت شتوی و صیفی، میزان باغات و باغ شهرها بین روستاهای با دو سیستم افزایشی و کاهشی کشاورزی، دارای تفاوت معناداری است. میزان زمین و تغییر کاربری در روستاهای با سیستم کاهشی دارای روند صعودی بیشتر می باشد. یافته های پژوهش مشخص نمود که مدیریت پایدار زمین در هر دو نوع سیستم کاربری کاهشی و افزایشی کشاورزی در حد پایینی است. مقایسه های بین روستاهای با سیستم های افزایشی و کاهشی نشان داد که این دو سیستم از لحاظ شیب زمین های منطقه، نوع سند، درآمد حاصل از کشاورزی و غیر کشاورزی با یکدیگر تفاوت هایی دارند. متوسط درجه حرارت، کیفیت زمین، درآمد کشاورزی و رشد جمعیت، سازه های موثر در تعیین نوع سیستم کاربری زمین در منطقه مورد مطالعه بوده که در معادله رگرسیون لجستیک وارد گردیده اند. در نهایت پیشنهادهای کاربردی به منظور حرکت به سمت مدیریت پایدار زمین و کاربری های مطلوب و متناسب با شرایط مقتضی هر منطقه، ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 241

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  314-322
تعامل: 
 • استنادات: 

  4095
 • بازدید: 

  66185
 • دانلود: 

  26815
چکیده: 

Background: Cancer is a significant health problem in the developing countries, and one that is likely to increase in future. Due to unavailability of data concerning cancer during the last 15 years in our area and young age structure of our country, this active hospital-based study was undertaken to determine the occurrence of cancer in fars province, southern Iran.Methods: Data including face-to-face interview with patients and a survey of their medical and demographic records in relation to all invasive cancers were actively collected from 1990 to 2005 from four university hospitals. Among 2993 cases of registered malignant neoplasm’s presented by site and sex, the crude incidence (CRs), and age-specific incidence and age-standardized incidence rates (ASRs) per 100,000 were determined, using the world standard population.Results: Over a 5-year period, 1495 and 1620 cancer cases were registered in males and females, respectively, while breast cancer was at the top of 10 cancers in both sexes.Conclusion: With regard to the top 10 types of cancer, there was a remarkable difference between the results of our study and the estimated cancer incidence for Iran by Globocan 2000. Ethnic, racial and environmental factors may explain these differences but more studies in a longer time span are needed to clarify the causes.

آمار یکساله:  

بازدید 66185

دانلود 26815 استناد 4095 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  67-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16814
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

Over a 10-year period, 130 consecutive cases of brucellosis were encountered and were prospectively treated and followed. Twenty-one cases were children and the remainder were adults. There were 93 males and 37 females with a male: female ratio of 2.5 to one. The age range of the patients was from 2 to 74 years with a mean of 30 years. Fifty-five percent of cases were from rural areas and the rest from major cities of the fars province. The disease was most frequently seen during spring and summer. Although it was seen in ranchers and farmers who usually deal with small ruminants in our country, it was also frequently seen in those with other professions. Animal contact was common (33%) as well as consumption of raw unpasteurized milk and fresh cheese which was seen in almost half of the cases. Fever and sweating were the most common complaints and arthritis and splenomegaly were the most frequent physical findings. Bilateral sacroiliac joint involvement was the most common arthritic disorder and was exclusively seen in adults. Knee and ankle joint involvement was commonly seen in children. They were unilateral and monoarticular in their presentation. Seven cases had orchitis and one pregnant lady developed second trimester abortion. Treatment with conventionally recommended antibiotics was successful in all except two cases who had relapse secondary to an inadequate course of drug therapy. The two, however, responded to another course of full term antibiotic therapy with full recovery. In contrast to western countries were cattle and swine are the most frequent sources for human brucellosis, sheep and goats are the most common source of infection in our country. Here, the disease is not an exclusively occupational one for young adultmales and an indirect oral route of disease transmission is quite frequent. Brucellosis, therefore, affects both children and adults of either sex, with a wide age range. Prohibition of ingestion of raw milk and fresh cheese as well as control of Brucella melitensis infection in sheep and goats can significantly reduce the burden of disease in our country.

آمار یکساله:  

بازدید 16814

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
litScript