نتایج جستجو

1502

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

151

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحه شروع: 

  173
 • صفحه پایان: 

  191
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  248
 • دانلود: 

  114
چکیده: 

ایمان در اصطلاح شرع کاربردهای فراوانی دارد. کاربرد عام آن در معنای «عمل به دین خدا» به طور مطلق و اعم از اعمال جوانحی و جوارحی است که حقیقت ایمان را تشکیل می دهد. کاربرد خاص ایمان هم استعمال آن در معنای «تصدیق قلبی» است که از آن به «راس الایمان» تعبیر می شود و با وجود آن، گوهر ایمان محقق می گردد. کاربرد ایمان در دیگر اعمال دینی، به اعتبار عمل به دین خدا و تحقق جزیی از ایمان است. علم و معرفت از اجزای حقیقت ایمان و مقدمه تصدیق قلبی هستند. ایمان تصدیقی در حالات احساسی خاصی چون عشق، توکل، اعتماد و رضایت، در ساحت عاطفی و تجربی انسان نمود می یابد. در واقع همین امر موجب شده است که بعضی از اندیشمندان با رویکرد عاطفی به ایمان نگاه کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 248

دانلود 114 استناد 0 مرجع 1
عنوان: 
نویسنده: 

GHANBARI HASAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  83
 • صفحه پایان: 

  92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8166
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Rationality of faith is one of the most important issues in contemporary philosophy of Religion that most philosophers of religion have discussed it. Alvin Plantinga and Richard Swinburne with theistic approach have discussed this subject. Swinburne with evidentialist approach concludes that religious belief like every another belief can be rational only if it has evidence and of cource theists have evidence for their belives so they are justified and rational. But Plantinga criticizes evidentialism and classical foundationalism. Instead of justification, He uses concept of Warrant and finally concludes that Christian believes have proper warrant so Christians are rational in their believes.In this project I want to survey and compare this two great thinkers ’views. My questions in this project are: 1) what criticisms Plantinga can has to Swinburne approach? 2) Is not Plantinga’s analogy argument a Kind of evidentialism? 3) Way does Plantinga use concept of Warrant instead of Justification? 4) What is difference between Warrant and Justification? 5) Are Christian believes properly warranted?

آمار یکساله:  

بازدید 8166

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

صادقی هادی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  75
 • صفحه پایان: 

  107
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2985
 • دانلود: 

  608
چکیده: 

مفهوم ایمان در فرهنگ اسلام، مفهومی اساسی و با اهمیت است. با وجود این اهمیت محوری، نه قرآن کریم و نه هیچ کتاب آسمانی دیگر، به تعریف صریح این مفهوم نپرداخته اند. چرا که از یک سو روش کتابهای آسمانی این نیست که یک مفهوم را به صورت لفظی تعریف کنند بلکه در عمل و با بیان ویژگی ها و آثار این حقیقت در مواضع و حالات مختلف، مخاطب را به فهمی متکامل از ایمان سوق می دهند. از سوی دیگر مفهوم ایمان نیز از امور عینی مادی نیست که بتوان مصداقی از آن را پیش چشم مخاطب آورد بلکه از مفاهیم انتزاعی و معنوی است که تعریف مصداقی آنها امکان پذیر نیست و بهترین راه برای تعریف این نوع مفاهیم انگاره سازی است.در این مقاله ضمن بحثی معناشناختی از منظر قرآن کریم، به تحلیل حقیقت ایمان  می پردازیم.

آمار یکساله:  

بازدید 2985

دانلود 608 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

اکبریان سیدمحمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحه شروع: 

  101
 • صفحه پایان: 

  120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

چکیده فارسی:نوشتار حاضر با اشاره کوتاه به دیدگاه های مختلف فلسفی و اخلاقی در رابطه معرفت و علم و عمل انسان و موضع آیات قرآن نسبت به آن، مساله شکاف میان معرفت و عمل را مورد پذیرش قرارداده و با طرح نظریه ایمان درصدد حل این رخنه برآمده است. برای حل مساله بر عنصر معرفتی در ایمان تاکید شده، درحالی که نظریات معرفت محور تنها بر شناخت به نیکی و بدی عمل تاکید دارند، عنصر معرفتی در ایمان ما را به معرفت و شناختی مضاعف در نسبت با عمل می رساند.برای رسیدن به طرح جامعی برای حل مشکل شکاف معرفت و عمل از طریق ایمان، تاثیر علت مادی در عمل و رفتار انسان (خود عمل و ماهیت و مراتب آن) و توجه به نقش علیت غایی عمل (اهداف و غایاتی که فاعل نسبت به عمل باور دارد) و نیز، نظر به مساله تشکیک ایمان و مراتب آن از جمله مبانی تبیین طرح حاضر است. چکیده عربی:تقدم هذه المقالة نبذة عن الآرا الفلسفیة والأخلاقیة حول ما لدی الإنسان من معرفة وعلم، ومدی عمله بذلک العلم، وتبین موقف آیات القرآن الکریم ازاء هذه القضیة، وتجعل قضیة الهوة بین العلم والعمل قضیة واقعیة وتحاول ایجاد حل لهذه الهوة من خلال طرح نظریة الایمان. ولأجل حل هذه المسألة یجری التأکید علی العنصر المعرفی فی الایمان، فی حین أن النظریات التی ترکز علی عنصر المعرفة فی هذا المجال، تؤکد عادة علی المعرفة بحسن العمل أو قبحه فقط، والعنصر المعرفی فی الایمان ینتهی بنا إلی (العلم) أو المعرفة المضاعفة بالعمل.ولأجل التوصل إلی اطروحة شاملة لحل مشکلة الهوة بین العلم والعمل عن طریق الایمان، یتکفل هذا البحث بتبیین تأثیر العلة المادیة فی عمل الإنسان وسلوکه (ذات العمل وماهیته ومراتبه)، مع الاهتمام بدور العلة الغائیة للعمل (الأهداف والغایات التی یراها الفاعل لفعله)، وکذلک النظر إلی قضیة التشکیک فی مراتب الایمان.

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

آشوری حجت اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  دفتر 76 (1) علوم قرآن
 • صفحه شروع: 

  171
 • صفحه پایان: 

  185
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

ایمان به عنوان گوهر شریعت الهی و اساس بندگی خدای متعال مسایل تفسیری و کلامی فراوانی را نزد دانشمندان برانگیخته است. اشتداد پذیری ایمان از مهمترین مسائل است و پاسخ به آن در گرو تحلیل ماهیت ایمان و نسبت آن با اسلام است. این مقاله با بیان اینکه دو مفهوم ایمان و اسلام در روی آورد قرآنی نه مساوق و نه مترادف بلکه دو امر متمایز اما مرتبطند و اینکه ایمان هویتی مولف از تصدیق قلبی، اقرار زبانی و عمل است. مبنای قرآنی نظریه اشتداد پذیری ایمان را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 96 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

مدنی فر محمدرضا

نشریه: 

فلسفه تربیت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  91
 • صفحه پایان: 

  114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  191
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 191

دانلود 249 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

بدخشان نعمت اله

نشریه: 

اندیشه دینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  643
 • دانلود: 

  301
چکیده: 

بحث از چگونگی پیدایش ایمان دینی و علل و عوامل تقویت و تداوم آن از اهمیتی ویژه برخورداراست. بررسی این مساله افزون بر این که از جنبه نظری، سبب دستیابی به فهم عمیق تری از مفهوم ایمان می شود و آشنایی با آن به عنوان مساله ای وجودی، خود نقش موثری در تحول درونی انسان دارد، از جنبه عملی نیز می تواند در جهت ارایه راهکاری مناسب برای ایجاد و گسترش آن در جامعه به ما کمک کند.مقاله حاضر تحت عنوان "ایمان و فضایل اخلاقی" با توجه به افزایش و کاهش پذیری حقیقت ایمان بر پایه تحولات نفس (قلب) آدمی، به بررسی مقومات مندرج در ساختار معنایی آن می پردازد. نخست نظریات مختلف در تبیین تصدیق مندرج در مفهوم ایمان، به سه نظریه معرفت عقلی،معرفت قلبی و تسلیم نفسانی تقسیم می شود و با نقد و بررسی آنها، سر انجام عنصر تسلیم روحی و نفسانی انسان به خدای یگانه اساسی ترین مقوم در ساختار معنایی ایمان دینی معرفی می گردد و سپس نقش اعمال صالح به عنوان لازم ذاتی آن در اکتساب فضایل اخلاقی و تاثیر این فضایل در حفظ و تقویت ایمان دینی تبیین می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 643

دانلود 301 استناد 0 مرجع 3
نویسنده: 

نشریه: 

Societies

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  214
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 214

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (پی در پی 25) (ویژه نامه)
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1267
 • دانلود: 

  959
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمینه و هدف: بررسی علمی تاثیر مذهب بر میزان خودکشی ها، از اواخر قرن نوزدهم میلادی آغاز گردید، اما این مطالعات، بیشتر بر روی مقایسه فراوانی خودکشی ما بین مسیحیان فرقه های پروتستان و کاتولیک متمرکز بوده است. با توجه به تاثیر شگرف دین مبین اسلام بر کاهش میزان های خودکشی در جوامع اسلامی، سابقه مطالعات علمی در این زمینه طولانی نبوده و تنها به چند دهه اخیر باز می گردد. بنابراین، در مقاله مروری حاضر، سعی گردیده که تصویر دقیقی از تاثیر اسلام بر پدیده خودکشی، ارایه گردد. بر اساس یافته های این مطالعه، از آن جایی که دین اسلام، رسما خودکشی را تحریم نموده است، باالطبع فراوانی خودکشی در جوامع اسلامی، پایین می باشد با این وجود، بالا بودن نسبی میزان های خودکشی در زنان جوان کشورهای اسلامی در مقایسه با سایر گروه های سنی - جنسی و استفاده نسبتا شایع آن ها از روش های خشنی نظیر دار زدن و خودسوزی، انجام مطالعات گسترده تری را ضروری می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 1267

دانلود 959 استناد 0 مرجع 23
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  16
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  470
 • دانلود: 

  697
چکیده: 

ایمان در اسلام، پاخ مثبت به وحی است. از این رو ارایه تحلیلی معناشناختی از آن ضرورت دارد. تحقیق حاضر به تحلیل انتقادی از تصور استاد مطهری درباره ایمان می پردازد. ایمان در نظر ایشان، هویت دوبعدی شناختاری و گرایشی است. ایشان از تحویلی نگری فاصله گرفته و به تعریف جامع نگر دست یافته اند. از آنجا که استاد، وحی را متعلق ایمان می شمارند، مفهوم سازی ایشان درباره «ایمان» از تصور ایشان از وحی کسب هویت می کند. به نظر ایشان، وحی هم شامل آگاهی های نظری و عملی خطاب به عقل بشر است و هم نوعی ارتباط با دل و روح بشری می باشد. شیوه استاد در دستیابی به این تعریف، از اعتقاد ایشان درباره مشکک بودن ایمان نشات می گیرد. در نزاع اخذ عمل در تعریف ایمان، ایشان مانند جمهور متکلمان شیعه، معتقد به رابطه مفهومی «ایمان» و «عمل» نیست؛ اما رابطه وجودی و نسبت آنها در عالم خارج را انکار نمی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 470

دانلود 697 استناد 0 مرجع 0
litScript