نتایج جستجو

9030

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

903

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

معرفت فلسفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  27-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  994
 • دانلود: 

  276
چکیده: 

چکیده فارسی:لطفا برای مشاهده چکیده فارسی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید. چکیده عربی:ما هو دور قوة الخیال مقارنة مع القوی الإدراکیة الأخری وما هی مهمتها؟ هل الإدراک الخیالی أمر مادی یرتبط بعالم المحسوسات أم هو أمر مجرد؟ إن ابن سینا والسهروردی یعرفان قوة الخیال بصفتها إحدی القوی الباطنیة ویعتقدان بأن الخیال هو مرحلة من مراحل الإدراک.لقد قام الباحثان فی هذه المقالة ببیان الأسس الأنطولوجیة ومن ثم الأسس السیکولوجیة لابن سینا أولا، حیث یتضح أنه یتطرق إلی قوة الخیال من منظار المشائیة، و یعتقد بأن قوة الخیال هی قوة تحافظ فی نفسها علی الصور الموجودة فی الحس المشترک و تحدد الخیال فی إطار عالم الحس أثناء عملیة الإدراک الخیالی. و بعد ذلک تسعی المقالة وراء بیان الأسس الأنطولوجیة والوظائفیة لشیخ الإشراق، حیث یتناول السهروردی قوة الخیال بالبحث من منظار المدرسة الإشراقیة ویعتقد بأنها قوة مادیة کما یعتقد ابن سینا، لکنه یرفض نظریته فی عملیة الإدراک الخیالی، ویری أن الصور المشهودة فی قوة الخیال هی تلک الصور التی برزت فیها. یعتقد السهروردی بأن هناک عالم سوی عالم المادة یحتوی علی صور الأشیاء برمتها و تظهر هذه الصور فی قوة الخیال أثناء عملیة الإدراک الخیالی، حیث أطلق علیه اسم «عالم المثال» أو «الصور المعلقة»، وفی الختام تعنی المقالة بدراسة القواسم المشترکة والمسائل الخلافیة بین الفیلسوفین.

آمار یکساله:  

بازدید 994

دانلود 276 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

بلخاری قهی حسن

نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  5-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1364
 • دانلود: 

  1359
چکیده: 

هنر اسلامی ظرف دویست سال گذشته مورد توجه و تامل جدی محققان و مستشرقان بوده است. گروهی این هنر را هنری مقدس با بنیان های نیرومند حکمی و عرفانی می دانند، گروهی حضور عنصر اسلامیت در هنر اسلامی را کاملا نفی می کنند و گروهی آرای دسته اول را غیر مستند بر ادله و شواهد تاریخی می دانند. این تشتت آرا محصول برخی عوامل است: عواملی چون فقدان منابع کافی و لازم در اثبات بنیان های حکمی و عرفانی هنر اسلامی، فقدان مطالعات متدیک و علمی توسط محققان و هنر شناسان بومی و نیز قرار گرفتن برخی از بنیان های نظری هنر در اثبات مفاهیم کلامی و تئولوژیک. این مقاله با تعمق در متون حکمی جهان اسلام سعی کرده است مفاهیمی چون قوه خیال، عالم مثال و نیز ذوق را در آرای امام محمد غزالی مورد توجه و تامل قرار دهد. تعمقی که به نظر نگارنده نتایج مهمی نیز داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1364

دانلود 1359 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

اکوان محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  87-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  276
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

موضوع اصلی این مقاله به بررسی قوه خیال و جایگاه آن در مراتب هستی انسان و تجرد آن از نگاه ملاصدرا اختصاص دارد. شناخت نفس و مراتب آن به ویژه قوه خیال در سیر اندیشه ملاصدرا اهمیت بنیادی دارد قوه خیال در واقع، از یک سو پیوند میان جهان طبیعت و جهان وراء طبیعت بشمار می آید، و از سوی دیگر، آگاهی حسی و آگاهی عقلی انسان را به یکدیگر مرتبط می سازد. به سخن دیگر، آگاهی خیالی میان دو آگاهی حسی و عقلی قرارداد تاگسست این دو آگاهی را جبران نماید. افزون بر این، اثبات تجرد قوه خیال نقش بسیار مهمی در تبیین معاد جسمانی در اندیشه ملاصدرا دارد. در این نوشتار تلاش شده است تا این مساله، یعنی تجرد قوه خیال که جزء نوآوری های ملاصدرا محسوب می گردد تبیین شود.

آمار یکساله:  

بازدید 276

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

حکمت صدرایی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  103-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  29
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

یکی از اصول اولیه ملاصدرا برای اثبات معاد جسمانی انسان، توجه به جایگاه قوه خیال است و با تشریح ماهیت قوه خیال، بر لزوم تداوم حیات آن پس از مرگ انسان اعتقاد دارد. از کارکردهای اساسی قوه خیال، تصور ذات جسمانی انسان در عالم برزخ است که به اعتقاد ملاصدرا معاد روحانی در عالم مذکور محقق می گردد. عده ای بر این باور هستند که ملاصدرا کارکرد و نقش قوه خیال در عالم برزخ را به عرصه محشر و روز قیامت نیز تعمیم داده است و خلق بدن اخروی توسط قوه خیال و با ابتکار نفس انجام می گیرد، در نتیجه معاد جسمانی مد نظر ملاصدرا یک جسم مثالی است که با ادله های نقلی ساز گاری ندارد. ملاصدرا با اظهار تعجب در برابر کسانی که امور قیامت را از سنخ روحانی و مثالی قلمداد می کنند؛ مخالفت خود را با حشر ابدان اخروی در قالب بدنی مثالی بیان کرده است و با تمایز قایل شدن بین کارکرد قوه خیال در عالم برزخ و عرصه قیامت، به حشر ابدان از قبور و دمیده شدن ارواح در آنها توسط ملایکه اشاره داشته است. نگارنده این پژوهش با اقامه براهین عقلی و استناد به برخی از عبارات ملاصدرا؛ ثابت نموده است که کارکرد قوه خیال در عالم برزخ متمایز از کارکردش در عرصه قیامت است و نمی-تواند نقشی در خلق بدن اخروی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 29

دانلود 19 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

حکمت صدرایی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 17)
 • صفحات: 

  47-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

در مباحث نفس شناسی فلسفه اسلامی، قوه خیال به عنوان یکی از قوای باطنی انسان، حافظ و مدرک صورت های خیالی بوده و کارکردهای معرفت شناختی، انسان شناختی و معاد شناختی دارد. ملاصدرا، برخلاف فلاسفه پیشین، با اثبات تجرد قوه خیال، آن را یکی از اصول بنیادین اثبات معاد جسمانی قرار می دهد. در این پژوهش با استخراج مبانی فلسفی اثبات تجرد قوه خیال، به بیان ادله آن و فروعاتی که نتیجه تجرد این قوه است، پرداخته شده است. در آثار ملاصدرا نتایج تجرد قوه خیال و فروعات به صورت صریح نیامده و نقش هر کدام در تبیین معاد جسمانی بیان نشده است. نتایج به دست آمده از تجرد قوه خیال و فروعات آن، نظریه ملاصدرا را نسبت به سایر تبیین ها از معاد جسمانی، منسجم تر نشان می دهد. برخی از نتایج برآمده از اثبات تجرد خیال در خصوص عالم آخرت عبارتند از: توجیه فلسفی ورود نفوس ناقص به عالم آخرت؛ حصول ثواب و عقاب در عالم قبر، و لذات و آلام عالم آخرت؛ صورت ادراکی بودن بهشت و جهنم و وجود آنها در عالم نفس؛ دایمی بودن نعمت ها در آخرت، و خلود در بهشت و جهنم؛ عدم تزاحم صورت های ایجاد شده و عوارض مادی نداشتن نعمت های اخروی.

آمار یکساله:  

بازدید 19

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MAFTOONI NADIA

نشریه: 

KHERADNAME-YE SADRA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (55)
 • صفحات: 

  32-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12147
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Aristotle's definition of imagination is the beginning of philosophers' conceptualizations of this issue. Farabi, Ibn Sina, and Suhrawardi have greatly extended this concept. Farabi defines imagination with three types of function: preserving the pictures of sensibles, manipulating them, and imitations of sensibles and intelligibles by pictures. Ibn Sina conceptualizes what Farabi called imagination and imaginal faculty in four distinct faculties called the faculty of imagination, imaginal faculty, the faculty of estimate, and memory.Suhrawardi believes that imaginal perception is a kind of Ishraqi presential knowledge and clarifies it based on the observation of suspending images. The most perfect theology of imagination for the conceptualization of creativity is that of Farabi, based on which the four different levels of the creativity of imagination are definable. However, these levels are also realized in Ishraqi or Illuminative imagination, which differs from Peripatetic imagination only in the way it is clarified.

آمار یکساله:  

بازدید 12147

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  46
 • صفحات: 

  119-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1247
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

ابن سینا همگام با مشاییان، خیال را قوه ای جسمانی می داند و به تبع، به عدم بقای خیال و صور خیالی ملتزم می شود، گر چه نشانه هایی از گرایش به تجرد خیال در بعضی از آثار سهروردی به چشم می خورد، اما وی علی رغم پیروی از شیخ الرییس در جسمانیت خیال، صور خیالی را مجرد، باقی و موجود در عالم مثال اکبر یا خیال منفصل می شمارد. در این میان، صدرالمتالهین بر خلاف فلاسفه پیشین، خیال را قوه ای مجرد - به تجرد مثالی - و باقی به بقای نفس پس از مفارقت از بدن می داند.این مقاله دلایل هر نظریه بر مدعای خود و آثار مترتب بر آن را بررسی می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1247

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HASHIMNEJAD HUSSEIN

نشریه: 

KHERADNAME-YE SADRA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4 (52)
 • صفحات: 

  87-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10528
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

The philosophy of art explains the philosophical bases of art. Some of the fundamental questions that this discipline deals with are: what is art? And, what is the origin of art? As the origin of artistic works, imagination is considered one of the pillars and constitutive elements of art. Islamic philosophers, particularly Mulla Sadra, have paid special attention to imagination and its ontology. According to Islamic philosophers, in addition to the faculty of imagination, which is an area of the human soul and is called the conjunctive imagination, there is a world out of man's existence which is called the world of disjunctive imagination. There is a kind of connection and harmony between these two worlds. Moreover, they believe that imitation is one of the main bases of art. Accordingly, Islamic philosophy has presented some new and innovative interpretations of imitation which are unprecedented in previous schools of philosophy.This paper initially deals with the nature of art and the philosophy of art in brief. Then it presents a relatively extensive discussion of imagination and its place in art from the viewpoint of Islamic philosophers. Finally, it discusses “imitation” Hand Islamic philosophers' transcendent perception of this issue.

آمار یکساله:  

بازدید 10528

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  95-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2649
 • دانلود: 

  546
چکیده: 

مبالغه تصویری است بلاغی که اغلب برای آرایش کلام و جلب توجه شنونده به کار می رود. در مبالغه، شاعر با استفاده از دو شیوه بزرگ نمایی و کوچک نمایی مفاهیم خرد را بزرگ جلوه می دهد و مفاهیم بزرگ را خرد، و در واقع با استفاده از این ابزار بیانی سخن خویش را بسط می دهد و تاکید می کند تا القای مفهوم بهتر انجام پذیرد.اغلب بلاغت نگاران ضمن معرفی مبالغه تاکید کرده اند که مبالغه در حقیقت نوعی دروغ آمیخته با خرافات است و بنابراین گاه آن را تمجید کرده اند و از عناصر اصلی شعر و سخن بلندپایه دانسته اند و گاه آن را مطرود دانسته و شعر راستین را از آن مبرا دانسته اند. با توجه به رویکرد متفاوت و گاه متناقض بلاغیون نسبت به مبالغه، در این مقاله به این پرسش پاسخ گفته ایم که ارزش جمال شناسی مبالغه چیست و استفاده از مبالغه تا چه حد در سخن متعالی جایز و بایسته است؟

آمار یکساله:  

بازدید 2649

دانلود 546 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  67-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  471
 • دانلود: 

  219
چکیده: 

پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی سیر روبه رشد کاربرد تصویر در روش های آموزشی مستقیم، شنیداری-دیداری و دو گونه رویکرد ارتباطی به آموزش زبان، بپردازد تا به این وسیله بر اهمیت روز افزون این ابزار در آموزش زبان تأکید کند. هر چند تصویر، در ابتدا ابزاری برای جلوگیری از گفت وگو به زبان مادری بوده است و نقش «جایگزین معنایی» و آسان کننده تفسیر معانی را داشته است، اما به تدریج نقش های پیچیده تری یافته است مانند تصویر موقعیتی جایگزین تصویر معنایی شده و پژوهشگران را در خلق روش های مرتبط با موقعیت های زبانی یاری کرده است. بنابراین با استفاده از تصویرها، اطلاعات مرتبط به موقعیت ویژه و یا مفاهیم فرهنگی انتقال می یابد. بر این مبنا، تصویرها دیگر فقط نقش مرجعی ندارند و خود بخشی از محتوای درس به شمار می آیند. در گامی فراتر، تصویرها دیگر فقط در خدمت داده های زبانی و واسطه فهم فرهنگ نیستند، بلکه محرکی برای مشارکت بیشتر زبان آموزها در گفت وگوها بوده و نقش مؤثری در فعال تر کردن او دارند. در این پژوهش، به نقش تصویر در آموزش زبان بر مبنای آخرین گونة رویکرد ارتباطی اشاره می کنیم. این رویکرد، با فاصله گرفتن از کاربرد آموزشی تصویر به بهره گیری واقعی آن در زندگی نزدیک می شود. این بهره وری که همسو با اصول رویکرد ارتباطی در کاربرد منبع های واقعی زبان در آموزش، آن هم در قالب های واقعی است، به زبان آموز امکان تصور آن چه پیش از این تجربه نکرده، را می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 471

دانلود 219 استناد 0 مرجع 0
litScript