نتایج جستجو

8107

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

811

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

صولتی یحیی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  7 (پیاپی 59)
 • صفحات: 

  201-217
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  195
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

این جستار کتاب پدیدارشناسی و عرفان اثر آنتونی جی استاین باک (Steinbock. Anthony j) را نقد و بررسی می کند. نویسنده در این کتاب سعی کرده است تا براساس روش پدیدارشناسانه و با کمک گرفتن از مفاهیمی هم چون «بداهت»، «تأویل پدیدارشناسی»، و «قصدیت» تجارب دینی (religious experiences) و تجارب عرفانی (mystical experiences) را تبیین کند. دغدغة اصلی استاین باک بررسی تعامل و کنُش متقابل بین پدیدارشناسی و الهیات است تا بر این اساس بین طیف گسترده ای از باورهای دینی و مسائل فلسفی هم چون «بداهت» (evidence)، «فردیت» (selfhood)، و «غیریت» (otherness) پیوند و ارتباط برقرار کند. این درحالی است که تذبذب دیدگاه فکری استاین باک، نداشتن قدرت تحلیل کافی، تناقض گویی، و. . . موضع گیری وی را در این کتاب سست کرده است. علاوه براین، کتاب دارای اشکالات محتوایی و نگارشی است و این عدم انسجام نقطه ضعف جدی تلقی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 195

دانلود 110 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  132-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1478
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1478

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

VORKINN M. | VISTAD O. | VAAGLAND J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  432-450
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6040
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6040

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

DAVARI HAMID REZA | SOVEID M. | KUMAR V. | KAZEMI KOROUSH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  18-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21399
 • دانلود: 

  40141
چکیده: 

Objectives: This retrospective article reports the diagnostic experiences of forty six cases of hyperparathyroidism confirmed by operation and pathologic examination.Methods: From for hyperparathyroidism were investigated. Eleven surgeons performed the operations by doing only 1 up to 18 procedures. Experience of surgeon and the result of frozen section were determined adequacy of procedure and completeness of operation.Results: The clinical presentation was divided into four type: 24 cases (52.17%) with bone resorption: 15 case (32.60%) with bone lesions plus urinary calculus: 4 cases (8.69%) with urinary calculus and 3 cases (6.52%) with asymptomatic hypercalcemia. The mean age of 46 patients (35 women, 11 men) was 44 (rang 1 month to 67) years.Mean preoperative serum calcium was 13 (range 10.5 to 30) mg/100ml. Two patients had chronic renal failure. Neck sonography was done in 18 and parathyroid (Sestamibi) scan was done in 3 with accuracy of 66.66% and 100% subsequently. The pathological diagnosis was parathyriod adenoma in 37, hyperplasia in 5, parathyroid carcinoma in 1 and negative exploration in 3.Conclusion: The clinical picture of PHPT in south of Iran is similar to that recognized previously in west. We are expected routine measurement of serum calcium and highly suspicious of physician in patients with symptoms of musculoskeletal system or renal stone can lead to early diagnosis. By using parathyroid scan and sonography of neck localization of most parathyroid adenoma is possible. Therefore minimal access adenomectomy can be replaced conventional neck exploration.

آمار یکساله:  

بازدید 21399

دانلود 40141 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Societies

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  933
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 933

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

فلسفه دین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  789-818
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

حیدری نوری رضا

نشریه: 

الهیات تطبیقی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  115-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

حقیقت تجارب شهودی و چگونگی تحقق آنها، از جمله مسائلی است که همه افراد، فرهنگ ها و آیین ها با آن مواجه بوده و در خصوص آن دیدگاه هایی ابراز داشته اند. دو دیدگاه عمده در خصوص حقیقت چنین تجاربی مطرح شده است: نظریه ذات گرایی که بر انسجام این تجارب و مشترک بودن آن بین افراد و اقوام تاکید داشته و دیگری دیدگاه ساخت گرایی که ایده ها و تفکرات مکاشفه گر را در تکوین و شکل دهی تجارب پر رنگ دانسته است و لذا بین افراد و فرهنگ ها تفاوتی ماهوی در این تجارب وجود دارد. نظام فکری اشراقی، که با مطارحات حکیم سهروردی تنسیق شد، در این زمینه، دیدگاه خاص و ارزنده ای دارد. در چنین تفکری اتحاد با نور زمینه ساز مکاشفه عرفانی است و دیدگاه خاص نفس شناسانه این نظام در تحقق این تجارب دخیل است که با اشراق و مشاهده همراه بوده، با اتحاد و فنا پایان می پذیرد. گرچه در این تفکر ویژگی های ذوقی و اشراقی نقش اساسی دارد، ولی مجموعه ویژگی های تجارب مینوی از نگاه سهروردی، بیانگر نوعی ذات گرایی در مکاشفات عرفانی است، نه اینکه وحدت شخصی تجارب بر اساس نوع تفکر حاکم بر افراد، هر تجربه ای را از دیگر تجارب جدا کند؛ بلکه همه آنها دارای مشترکات و زمینه های واحدند. پژوهش حاضر ضمن اشاره به دیدگاه های مطرح در این خصوص به توضیح چیستی و چگونگی تجارب مینوی از نگاه سهروردی پرداخته و به مجهولاتی در این زمینه پاسخ داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 56 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  173-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  137
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 137 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  23-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  225
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

مقدمه: شناسایی اولین تجربه های بالینی دانشجویان پرستاری به مربیان و برنامه ریزان آموزشی امکان می دهد بینش صحیح تری نسبت به تجربه های منحصر به فرد دانشجویان کسب کنند و آنها را به طور موثرتری در این مسیر یاری کنند. هدف این پژوهش تبیین اولین تجربه های بالینی دانشجویان پرستاری است.روش: در این پژوهش کیفی، تحلیل محتوایی کیفی بر 340 خاطره روزانه بالینی دانشجویان پرستاری با استفاده از نمونه گیری مبتنی بر هدف انجام شد. خاطرات مربوط به 46 دانشجوی سال اول پرستاری (32 زن و 14 مرد) در دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) شیراز بود که در فاصله زمانی مهر ماه 86 تا بهمن ماه 87 ثبت شده اند.یافته ها: اولین تجربه های بالینی دانشجویان در قالب 3 درون مایه و 7 طبقه تبیین شدند. درون مایه ها شامل اجتماعی شدن حرفه ای (با سه طبقه هویت حرفه ای، تعلق حرفه ای و یادگیری مفاهیم و مهارت های حرفه ای)، رشد فردی (با دو طبقه درس زندگی و رشد معنوی) و بازتاب درونی (با دو طبقه چالش های درونی و رضایت درونی).نتیجه گیری: یافته های پژوهش لزوم توجه به تجربه های منحصر به فرد دانشجویان پرستاری، حمایت از آنها در فرآیند اجتماعی شدن حرفه ای، تقویت رشد فردی، تعلق حرفه ای و رضایت درونی آنها و پیشگیری از بروز چالش های درونی از طریق آماده سازی آنها برای ورود به محیط های بالینی را نشان می دهد. ثبت خاطرات بالینی و تعمق بر آنها و انجام پژوهش های کیفی با دید آینده نگر توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 225

دانلود 75 استناد 4 مرجع 0
نویسندگان: 

NORO M. | LAZZARIN R.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  409-423
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18520
 • دانلود: 

  19807
چکیده: 

Steel industry presents one of the highest energy demand of all the industrial sector. Foundries have a really relevant role both in economical terms and as regards the energy demand. The cost of energy represents several percentage points of the overall costs of a foundry.The electricity demand is very high, particularly for the induction melting furnaces. A large amount of thermal energy is obtained both from natural gas combustion and from the coal needed for the process of formation of cast iron in cupolas. Moreover, the plant services must be considered: one very energy consumer is compressed air production. Every factory is different from another so that the proposal of actions of energy savings or thermal recovers requires a detailed study of each plant considering the lay out and analysing the single processes with related energy needs and thermal levels. The co-operation of the University of Padua with the Centro Produttivita` Veneto allowed to plan a series of energy audits in some foundries located in Vicenza province. The experiences of the first facilities surveys and audits recommendations demonstrated both potential advantage of energy savings and the related difficulties, often due to the high investment costs.Anyhow the joint work of auditing between the university experts and the foundry technicians produced a better awareness on the critical points of the plant and a higher rationality level in the evaluation of investments for the renewable of the machinery. Here, the method of performing the energy audits is described together with the very first results in terms of proposals for energy savings evaluated technically and economically.

آمار یکساله:  

بازدید 18520

دانلود 19807 استناد 0 مرجع 0
litScript