نتایج جستجو

223197

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

22320

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

عدالت احمد

نشریه: 

رایانه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  105
 • صفحات: 

  111-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

وحدانی فریدون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (ویژه یادگیری و آموزش از راه دور)
 • صفحات: 

  101-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  756
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

در انگلستان یک مستمع مودب با دقت کامل به صاحب سخن خیره می شود و گهگاه پلک بر هم می زند تا اشتیاق خود را به موضوع صحبت نشان دهد. این گونه پلک زدن برای آمریکاییها بی معناست. آمریکایی انتظار دارد مستمع سر خود را به علامت تایید تکان دهد و گاهی زیر لب بگوید: آها، آها. در مناطقی از خاور دور هیچ نگاهی به طرف مقابل در حین صحبت جایز نیست.در آموزش زبان خارجی ، معمولا گفته می شود که فرهنگ با زبان آمیخته است و در تدریس زبان حذف عامل فرهنگ امکان پذیر نیست . اما این مهم چندان در کتابها و کلاسهای آموزش زبان ملموس نبود تا اینکه روش ارتباطی با گرایشی جامعه شناسانه پا به عرصه آموزش زبان گذاشت. این روش سعی داشته تا آنجا که ممکن است زبان را به شکل واقعی و طبیعی آن که توسط گویشوران زبان هدف مورد استفاده قرار می گیرد در کلاس درس ارایه کند.با این حال مساله فرهنگ به همین جا ختم نمی شود. امروزه زبانهای خارجی با اهداف متفاوت و متنوع آموخته می شود. آیا همه زبان آموزان نیازمند آن اند که با فرهنگ بیگانه آشنا شوند؟ آیا یادگیری زبان، آن طور که شومن مدعی است، بدون ترک فرهنگ خودی و پذیرش فرهنگ گویشوران زبان هدف امکان پذیر نیست؟ اصولا فرهنگ در حیطه آموزش زبان چگونه تعریف می شود؟ در کشورمان، ایران، این مساله چه شکلهایی پیدا می کند؟ اینها برخی از سوالاتی است که مقاله حاضر به آن پرداخته ولی لزوما جوابی قطعی به آنها ارائه نمی شود. بلکه حیطه هایی برای تحقیق در مقوله فرهنگ و آموزش زبان خارجی مطرح می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 756

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حافظویچ رشید

نشریه: 

جاویدان خرد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  11-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  620
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

مقاله حاضر تاملی درباره معانی و کارکردهای درونی حکایات عرفای اسلامی مانند جامی، سهروردی، نظامی و ابن سینا است. در ضمن مقاله به چیستی بیان نمادین و به خصوص به تاویل عرفانی نمادها که این متون اقتضا می کند، توجه خاصی می شود. به قول نگارنده: «حکایت صرفا زبان نمادین متن را در نظر نمی گیرد، بلکه نیز درونی کردن متن که با آن همراه است، اهمیت ویژه ای دارد. این حکایات فراخوان معنویت عملی اند که در آن رویدادهای فراتاریخی فقط برای خدا انجام می شود».در بخش دوم مقاله، نگارنده روی «تاویل عشق» تمرکز می کند که «مرگ معنوی و معاد روحانی محض است یعنی عمل بیرون آمدن از خود و داخل شدن به مراتب جدید آگاهی، که معراج تاویلی هر نفس زنده را تشکیل می دهد». در این بحث به دیدگاه های عین القضات همدانی توجه خاصی می شود. اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 620

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  40
 • بازدید: 

  7
 • دانلود: 

  1674
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7

دانلود 1674 استناد 40 مرجع 0
نویسندگان: 

کیانی محمدحسین

نشریه: 

حکمت و فلسفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2 (پیاپی 58)
 • صفحات: 

  139-159
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  333
 • دانلود: 

  179
چکیده: 

این مقاله می کوشد تا به این پرسش پاسخ دهد که اگر معنویت به مثابه استعلای وجودی است، چگونه می توان بر مبنای فلسفه یاسپرس نگرش انسان شناسانه ای تبیین کرد که آن نگرش به منزله بنیاد معنویت قلمداد شود؟ نگارنده با ارائه تقریر وجودی از معنویت، نشان می دهد که ساحت های چهارگانه دازاین، آگاهی کلی، روح و اگزیستانز که در انسان شناسی یاسپرس مبنا و امکان جهش فرارونده آدمی را مهیا می سازد؛ به گونه تطبیقی امکان بیان قرائت جدید و بنیادین از «معنویت به مثابه استعلای وجودی» را فراهم می کند. بر این اساس، معنویت به منزله جهش درونی است که با درک وجودی از هستی خاص آدمی-اگزیستانز-معنا می یابد و قوام معنویت نیز به فعل از خود فراشدن برای تقرب به اگزیستانز است. از طرف دیگر، یاسپرس فلسفه را به سان فعل درونی می داند که انسان را به فراروی وجودی برای کسب آگاهی معتبر از خود و واقعیت رهنمون می کند. بر همین اساس، انسان معنوی که به استعلای وجودی اقدام کرده است، به خود اصیل خویش آگاهی می یابد. این آگاهی از جنس تعلق آگاهی فاعل شناسا به امور ابژکتیو نیست؛ چرا که این نحوه از آگاهی که به زعم یاسپرس در ساحت «آگاهی کلی» رخ می دهد قابل جایگزینی با هر ادراک دیگر بوده و یافته ای بین الاذهانی است؛ بلکه این آگاهی، درکی معنوی و یافته ای سوبژکتیو-اگزیستانسیال است که حیات فردی را معنا می بخشد.

آمار یکساله:  

بازدید 333

دانلود 179 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  145-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

در بیشتر متون فلسفه وجودی روابط میان فردی و صمیمی موردبررسی بوده است، لذا آزمودن روان درمانی های برگرفته از این فلسفه در راستای بهبود رابطه زناشویی حایز اهمیت است، ولی پرسش این است که کدام روش در این زمینه موثرتر است؟ این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی روان درمانی گروهی وجودی، شناختی-وجودی و انسان گرا-وجودی بر خودتنظیمی زناشویی زنان دچار دیابت نوع دو و چاقی انجام گرفته است. روش پژوهش آزمایشی است و طرح آزمایشی آن پیش آزمون-پس آزمون و آزمون پیگیری دوماهه با گروه های موازی آزمایشی و گواه بود. جامعه هدف این پژوهش زنان دچار همبودی دیابت نوع دو و چاقی مراجعه کننده به کلینیک تخصصی دیابت بیمارستان توحید سنندج در سه ماه اول سال 1398 بود. پس از غربالگری سطح خودتنظیمی زناشویی، 32 آزمودنی به روش تصادفی ساده از این جامعه انتخاب و با استفاده از روش تصادفی جایگزینی در سه گروه آزمایشی و یک گروه گواه گمارده شدند. داده ها با مقیاس خودتنظیمی زناشویی ویلسون، چارکر، لیزیو، هالفورد و کیملین (2005) گردآوری شد. پس از پیش آزمون گروه های آزمایشی در نه جلسه هفتگی 120 دقیقه ای شرکت کردند. داده ها با آزمون آماری اندازه گیری های مکرر مدل خطی عمومی و با به کارگیری نرم افزار SPSS تحلیل شد. نتایج تحلیل اندازه گیری های مکرر نشان داد که تاثیر مداخله شناختی-وجودی بر خودتنظیمی زناشویی زنان در مقایسه با گروه گواه معنی دار و باثبات است (001/0= P value). مداخله شناختی-وجودی می تواند به شکلی معنی دار و باثبات بر خودتنظیمی زناشویی زنان مبتلابه همبودی دیابت نوع دو و چاقی موثر باشد. یافته ها نشانگر فایده به کارگیری روش شناختی-وجودی در حرفه مشاوره و روان درمانی است، ولی فعلا ابهاماتی باقی است که در این مقاله موردبررسی قرارگرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

JACOBSEN BO.

نشریه: 

existential ANALYSIS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  288-296
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6178
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6178

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  10 (پیاپی 68)
 • صفحات: 

  173-195
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  140
چکیده: 

زمینه و هدف اگزیستانسیالیسم از جمله مکاتب سنتی است که در فلسفه معاصر مطرح میشود و توانسته در بسیاری از حوزه های علوم انسانی مثل ادبیات، هنر و بویژه روانشناسی، جایی برای خود باز کند. نظریه پردازان و اندیشمندان روانشناسی دیدگاه ها و رویکردهای متفاوتی در این خصوص ارایه داده اند. یالوم یکی از روان درمانگران اگزیستانسیال معاصر است که به افراد در مواجهه با مسایل زندگی از قبیل انزوا، بیگانگی، بی معنایی (پوچی)، ترس از مرگ، درد و رنج کمک میکند. در نظریه روان درمانگری وی پرسش درباره معنای زندگی، مهمترین و ضروریترین مولفه است که اساس روان درمانگری او بشمار میرود. در این پژوهش سعی میشود معنای وجودی و راه های دستیابی به مفهوم معنای زندگی و همچنین ارایه راهکارهایی برای مقابله با معضل بی معنایی در بوستان و گلستان سعدی بررسی شود. روش مطالعه روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و روش تنظیم آن توصیفی-تحلیلی است. در این پژوهش از کتابها و مقاله ها و پژوهشهای موجود درخصوص سعدی و یالوم و دیگر منابع مکتوب موجود در این زمینه استفاده شده است. محدوده و جامعه مورد مطالعه، بوستان و گلستان سعدی به تصحیح غلامحسین یوسفی و آثار ترجمه شده (سپیده حبیب) از اروین یالوم روان درمانگر معاصر است. یافته ها یافته های پژوهش گویای آن است که با وجود تفاوت فرهنگی، زمانی و بعد مکانی، هر دو اندیشمند به زبان و شیوه ای تقریبا یکسان در صدد ارایه راهکارهایی برای دستیابی به معنای واقعی زندگی و رهایی از پوچی و بی معنایی هستند. یکی از این راهکارها ارزشهای اخلاقی است. از نظر سعدی زندگی ذاتا پوچ و بی معناست، اما ارزش قابل ملاحظه ای دارد که خود بشر مبدع آن است و آن منوط به رعایت یک سری اصول اخلاقی است. نتیجه گیری سعدی سعی میکند تفکر در مورد معنای زندگی را بیاموزد. هدف او، هدایت انسان بسوی فضایل اخلاقی و ایجاد معنا در زندگانی است؛ بشرطی که آماده پذیرش سختیها و رنج بردن دربرابر مشکلات بعنوان بخشی از فرایند یافتن معنی باشیم. واژه هایی که از دل سعدی برمیخیزد، صادقانه و عمیقتر از آن است که انسان کوچکترین رنگی از فریب در آن ببیند. سخنهای او با گذار چندین قرن هنوز کاربردی و ارزشمند است، همانطورکه هنرجو برای فعالیتی که درگیر آن است، به آموزگار رجوع میکند، بیمارانی (مخاطبان) که درگیر زندگی و مشکلات آن و روان نژندی هستند میتوانند برای حل مشکلات و رفع نقصها و آشفتگیهای وجودی به آثار سعدی مراجعه کنند و با تامل در گفته ها و شعرهای او و بکارگیری این نکته ها در خود حالتی را بدست آورند که برای بهبود زندگی و رهایی از پوچی مفید باشد. بنابراین هرچه انسان بیشتر به کیفیت زندگی خود و ارزشهای اخلاقی از قبیل فداکاری، نیکی، احسان، گذشت و نوع دوستی توجه داشته باشد، زندگی برایش معنادارتر خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 140 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

محمودی معصومه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  78
 • صفحات: 

  31-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

در میان داستان نویسان ایرانی، غلامحسین ساعدی به عنوان نویسنده ای روان پزشک، توانسته است نمودهای اضطراب ناشی از دغدغه های وجودی را در شخصیت هایی رئالیستی و باورپذیر به تصویر بکشد. نویسندة مقاله کوشیده است نشان دهد برخلاف نظر برخی منتقدان که حضور بعضی از شخصیت ها و کنش آن ها را در آثار ساعدی، به ویژه در عزاداران بَیَل، نابجا و ناشی از ضعف داستان دانسته اند، با توجه به رویکرد روانکاوی هستی گرا، این شخصیت ها و کنش هایشان تبیین شدنی است. مسئلة اصلی در مجموعه داستان عزاداران بَیَل، احساس تنهایی برآمده از اضطراب مرگ است و شخصیت های داستان ها با انکار مرگ و تجربة اضطراب ناشی از آن، هر یک مکانیسم دفاعی خاصی را برمی گزینند تا بتوانند به زندگی خود ادامه دهند. ساعدی با این مکانیسم های دفاعی آشنایی داشت و توانسته است آن ها را در آثار خود به خوبی به تصویر بکشد و با جسارت این آشفتگی ها را به نمایش بگذارد تا خود خواننده به تأمل در آن بپردازد و متأثر از فضای داستان، به وضعیت خویش و دنیای پیرامونش بیندیشد.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 67 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اکبری رضا | مومنی سیدعلی

نشریه: 

فلسفه دین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  5-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  299
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

ملاصدرا در کتاب های مختلف خود درباره معاد به عنوان اعتقادی محوری و اثرگذار سخن گفته است. از نظر او معاد به صورت روحانی و جسمانی محقق است. او معاد جسمانی را به یاری اصولی برآمده از نظام فلسفی خود به اثبات رسانده است. فارغ از هم سانی فراوانی که در تصویر معاد جسمانی در آثار گوناگون او دیده می شود، شمار اصول مورد استفاده او در این آثار متفاوت بوده و از شش تا دوازده اصل را در بر می گیرد. تجمیع این اصول با حذف موارد تکراری، شانزده اصل را در اختیار پژوهش گر قرار می دهد که مجموعه ای از اصول خداشناختی، انسان شناختی و وجودشناختی را دربر می گیرد. طراحی چگونگی پیوند این اصول با یکدیگر برای رسیدن به مقصود ملاصدرا در اثبات معاد جسمانی، با همان تصویری که خود در اختیار ما می گذارد، روشن می کند که ملاصدرا در تصویر معاد جسمانی، از دو زبان وجودمحور و ماهیت محور بهره می گیرد. توجه به بیش تر انسان ها که با زبان ماهیت محور سخن گفته و این زبان را فهم می کنند، ملاصدرا را ناگزیر به استفاده از این زبان ساخته است وگرنه او با ادبیات وجودمحور - که در برخی از اصول او نیز دیده می شود - می تواند تصویر مطلوب خود را اثبات کند. این نکته اساسی، زمینه ای برای پژوهش گر فراهم می سازد تا نظریه ملاصدرا را در دو قالب زبان ماهیت محور یا وجودمحور تقریر کند یا همانند خود او تعبیرهای دوگانه را هم زمان به کار بندد.

آمار یکساله:  

بازدید 299

دانلود 70 استناد 0 مرجع 3
litScript