نتایج جستجو

14079

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1408

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

RUNARSSON T.P. | YAO X.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  284-294
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7910
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7910

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SINDHYA K. | MIETTINEN K. | DEB K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2432
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2432

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  1 (پیاپی 90)
 • صفحات: 

  91-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  166
 • دانلود: 

  60
چکیده: 

اخیرا روش جدیدی برای فرایند حذف و اضافه کردن المان در روش بهینه سازی تکاملی دو جهتی سازه ها (BESO) توسط بعضی پژوهشگران پیشنهاد شده که فرایند با یک پارامتر سیگنالی که نسبت حجم یا وزن حذفی نام دارد انجام می شود. با این همه به دلیل یکسان بودن نسبت های حذف و اضافه، روش BESO بهبود یافته آنان در بعضی موارد بعد از چند تکرار، حتی با افزایش نسبت حجم حذفی، به دلیل یکنواخت شدن سختی سازه، فرایند حذف و اضافه کند شده و یا حتی متوقف می شود. در این پژوهش، روش BESO به شکلی بهبود می یابد که محدودیت های قبلی را ندارد. به بیان دیگر روش پیشنهادی در زمان کمتر طرح های بهتری را نتیجه می دهد. با ارائه چند مثال در زمینه بهینه سازی ساختار یک صفحه در دو حالت الاستیک و الاستوپلاستیک با دو معیار تنش و سختی، نتایج این بهبود با روش بهینه سازی تکاملی سازه ها (ESO) و الگوریتم پیشنهادی دیگر پژوهشگران مقایسه و برتری آن نشان داده می شود. از مثال های انجام شده می توان نتیجه گرفت که مقدار بیشینه تنش و شاخص عملکرد بهتر می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 166

دانلود 60 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

LAUMANNS M. | THIELE L. | DEB K.

نشریه: 

evolutionary COMPUTATION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  263-282
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3874
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3874

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3038
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3038

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KHANZADI MOSTAFA | TAVAKKOLI SEYED MEHDI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  165-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26046
 • دانلود: 

  15531
چکیده: 

An evolutionary structural optimization (ESO) method is used for plastic design of frames. Based on safe theorems some criteria are derived and made an effort to satisfy them during the optimization process. In this regard, equilibrium is checked and yield condition is gradually satisfied during the optimization process. In this method, the amount of used material and the stiffness for each element are improved, simultaneously, to impose upper bound of moment in the element. Frame analysis and optimization algorithm are implemented as PLADOF (PLAstic Design of Frames) computer code. Four examples are presented to illustrate the performance of the algorithm.

آمار یکساله:  

بازدید 26046

دانلود 15531 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  961
 • دانلود: 

  637
چکیده: 

در این مقاله یک روش جدید جهت حل مساله بهینه سازی انرژی ارائه شده است که هدف از آن یافتن نقاط بهینه در منابع تولید انرژی پراکنده می باشد به گونه ای که هزینه کل عملیات به حداقل می رساند. روشی که ما در این مقاله استفاده می کنیم الگوریتم جستجوی فاخته اصلاح شده می باشد و الگوریتم های ژنتیک و ازدحام ذرات برای مقایسه به کار گرفته شده اند. در نهایت روش پیشنهادی که همان الگوریتم جستجوی فاخته اصلاح شده می باشد را در یک میکرو شبکه تستی پیاده سازی می کنیم. نتایج نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی علاوه بر پوشش نیازهای الکتریکی میکروشبکه می تواند از نظر اقتصادی بسیار عالی باشد که این موضوع هدف ما در این مقاله می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 961

دانلود 637 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  157-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  643
 • دانلود: 

  148
چکیده: 

روش های بهینه سازی توپولوژی قادرند طرح هایی را با بهترین طرح سازه برای عملکردهای سازه ای مورد نیاز پیدا کنند. یکی از این روش ها، بهینه سازی تکاملی سازه هاست. بهینه سازی ﺗﮑﺎﻣﻠﻲ سازه ها ﺑه معنای ﺣﺬﻑﻣﻮﺍﺩ ناﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺍﺯﺳﺎﺯﻩ است به طوری که ﻧﺘﺎﻳﺞ به دست آمده ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﺮﺡﺑﻬﻴﻦ ﭘﻴﺶ می روند. بهینه سازی ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ سازه ها ﺑﺎ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ دو جهتی ﺷﮑﻞ بهبودیافته ی ﺭﻭﺵ بهینه سازی تکاملی سازه ها ﺍﺳﺖﮐﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮﺣﺬﻑ ﺍﻟﻤﺎﻥ، قابلیت ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥﺍﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢﺩﺍﺭﺩ. تاکنون ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺣﺬﻑﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪﮐﺮﺩﻥ ﺍﻟﻤﺎﻥﺑﺎ روش های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻮﺍﻉﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ بهینه سازی انجام شده ﺍﺳﺖ. در این پژوهش مسئله بهینه سازی با معیار سفتی برای سازه های غیرخطی هندسی، غیرخطی وابسته به ماده و ترکیب غیرخطی هندسی و مادی انجام شده است. برای اثبات صحت و کارایی الگوریتم، عمل بهینه سازی روی چند سازه در دو حالت خطی و غیرخطی انجام شده و نتیجه های به دست آمده با طرح های بهین پیشنهادشده با استفاده از روش های دیگر مقایسه شده است. شکل بهین در دو حالت خطی و غیرخطی به طور محسوسی متفاوت و برای تحلیل غیرخطی نامتقارن به دست می آید. زمان اجرای برنامه در حالات غیرخطی بیشتر از حالت خطی است ولی با تحلیل غیرخطی سازه ها یک طرح بهین با سفتی بیشتر به دست می آید. در ادامه به تحلیل خطی و غیرخطی در بهینه سازی شکل سازه ها پرداخته شده است. هدف پیدا کردن بهترین شکل فیلت و حفره است به گونه ای که تنش بیشینه به کمترین مقدار خود برسد. نتیجه ها نشان می دهد که بهینه سازی تکاملی سازه ها توانایی خوبی در بهینه سازی شکل فیلت ها در سازه های غیرخطی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 643

دانلود 148 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SEVINC E. | COSAR A.

نشریه: 

THE COMPUTER JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4500
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4500

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

POURSAFARY S. | JAVADIAN N. | TAVAKKOLI MOGHADDAM R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  10 (TRANSACTIONS A: BASICS)
 • صفحات: 

  1601-1610
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25201
 • دانلود: 

  7218
چکیده: 

Nowadays, in majority of academic contexts, it has been tried to consider the highest possible level of similarities to the real world. Hence, most of the problems have complicated structures. Traditional methods for solving almost all of the mathematical and optimization problems are inefficient. As a result, meta-heuristic algorithms have been employed increasingly during recent years. In this study, a new algorithm, namely Seeker evolutionary Algorithm (SEA), is introduced for solving continuous mathematical problems, which is based on a group seeking logic. In this logic, the seeking region and the seekers located inside are divided into several sections and they seek in that special area. In order to assess the performance of this algorithm, from the available samples in papers, the most visited algorithms have been employed. The obtained results show the advantage of the proposed SEA in comparison to these algorithms. At the end, a mathematical problem is designed, which is unlike the structure of meta-heuristic algorithms. All the prominent algorithms are applied to solve this problem, and none of them is able to solve.

آمار یکساله:  

بازدید 25201

دانلود 7218 استناد 0 مرجع 0
litScript