نتایج جستجو

10336

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1034

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

متین پیمان

نشریه: 

مطالعات ملی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (19)
 • صفحات: 

  37-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2441
 • دانلود: 

  1529
چکیده: 

معمولا برای تفکیک و بازشناخت اقوام و ملل گوناگون، به بررسی و تحلیل ارزش های آنان مثل دین و مذهب، زبان و ادبیات، آداب و سنن و حتی نژاد و پیشینه تاریخی می پردازند. یکی از بارزترین نمودهای عینی و ذهنی شناسایی و تمییز اقوام و ملل، «پوشاک» آنان است. هنوز در کشور ما تحقیقات علمی و تحلیل های روش شناختی مناسبی در زمینه پوشاک انجام نگرفته است. این مقاله سعی دارد با اشاره ای کوتاه به سرفصل های اساسی در این زمینه، باب بحث و تفحص در ابعادی چون نمادهای پوشاک، زبان پوشاک و ادبیات آن، نشانه شناسی و هویت پردازی به خصوص هویت سازی های ملی و قومی همراه با پوشاک را، باز کند. باید توجه داشت که مقاله حاضر روی کردی نشانه شناختی را در این روابط مد نظر داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 2441

دانلود 1529 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

مطالعات ملی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (33)
 • صفحات: 

  69-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1555
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

هویت ایرانی سده ها پیش از پدیدار شدن هویت های ملی مبتنی بر دولت- ملت ها به وجود آمده است. در گذر زمان، این هویت چندگانگی های قومی و مذهبی را پذیرا گردیده و از آنچنان ویژگی تکثرگرایی برخوردار شده که نمی توان آن را متعلق به قوم، مذهب و نژاد خاصی دانست. هویت ایرانی در درازنای تاریخ با جغرافیای سیاسی ایران پیوند خورده و پس از نفوذ اندیشه دولت- ملت به ایران در دو سده گذشته نیز این توانایی را داشته تا اندیشه ملیت گرایی (ناسیونالیسم) ایرانی را پدید بیاورد، اما، در حال حاضر، دلایلی همانند کند بودن روند توسعه در مناطق سکونت برخی اقوام به پاره ای نارضایت های قومی انجامیده است. نارضایتی هایی که حتی ممکن است به تضعیف هویت یگانه ایرانی منجر گردد. در این میان، اندیشه افراط گرایانه پان ایرانیست ها که تکثر فرهنگی و نژادی را انکار کرده و از ملتی با زبان و نژاد واحد پشتیبانی می نماید، به مخالفان یکپارچگی ایران امکان می دهد با توسل به تبلیغات نادرست بر نارضایت های قومی دامن بزنند.این نوشتار بر آن است تا در کنار بررسی تبلیغات قوم گرایان ایران، به واقعیت های پیرامون قومیت های ایرانی بپردازد و ضمن ارایه تعریفی فراگیر از هویت ایرانی، چگونگی تحکیم همبستگی ملی ایرانیان را مورد بررسی قرار دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1555

دانلود 87 استناد 2 مرجع 9
نویسندگان: 

TING TOOMEY S. | YEE JUNG K.K. | SHAPIRO R.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  12230
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12230

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  103-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  982
 • دانلود: 

  404
چکیده: 

جهانی شدن به عنوان فرایندی که از اواخر قرن بیستم شروع شده، باعث گردیده که فرهنگ ها با افزایش دانش و آگاهی، توسعه ارتباطات و بعضا همکاری در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دستخوش دگرگونی های بنیادین شوند. توسعه مبادلات علمی و غیر علمی همراه با فن آوری های نوین، تسریع فرآیند جهانی شدن و فشردگی زمانی و مکانی را سبب می شود، به نحوی که خود بسندگی و میل به انزواگرایی محلی، اکنون جای خود را به همبستگی متقابل جهانی داده و گسترش آگاهی های ناشی از ارتباطات، تنوع و تعدد فرهنگ و هویت ها را در جوامع برجسته کرده است. بنابراین، در این فعل و انفعالات جهانی همه انسان ها در تلاش برای دستیابی به هویت خود هستند که همین امر می تواند بر رشد احساسات قومیت خواهی تاثیرگذار باشد. در همین ارتباط، پژوهشی صورت گرفته است. اساس این پژوهش بر این پرسش نهاده شده که چه نسبتی میان جهانی شدن و هویت قومی دانشجویان آذری دانشگاه های دولتی شهر تهران وجود دارد. روش این پژوهش توصیفی - تحلیلی از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و مصاحبه و منابع کتابخانه ای معتبر است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS 19 نشان داد که گسترش فرایند تبادلات و تعاملات قومی و ملتی، در عین حال که سبب افزایش همگرایی و نزدیکی بیشتر قوم آذری با دیگر اقوام ایرانی را به دنبال داشته است، بلکه باعث تقویت هویت قومی آذری نیز شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 982

دانلود 404 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  217-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  591
 • دانلود: 

  418
چکیده: 

تحقیق حاضر با هدف کاوش کیفی هویت ملی و قومی در زیست جهان دانشجویان بلوچ در دانشگاه های دولتی و براساس نظریهزمینه ای انجام شده است. مشارکت کنندگان تحقیق، یازده نفر دانشجوی بلوچ مقطع کارشناسی ارشد و چهار نفر دانشجوی دکتری دانشگاه های دولتی بوده اند. داده ها از طریق مصاحبه عمیق به دست آمده است. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری درخصوص مقولات مختلف مصاحبه ادامه یافتند. تحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. نتیجه تحلیل داده ها، دستیابی به پنج مقوله محوری و یک مقوله هسته بوده است. مقولات محوری عبارت اند از: چند لایه گی و تکثر منابع هویت بخشی، نوسان هویتی، رفت و برگشت بین هویت ملی و قومی، برجستگی مولفه های فرهنگی و فرسایش مولفه های سیاسی هویت ملی، بازنمایی هویت بلوچی در اندیشه دیگری و دیگری سازی؛ گجر و برساخت مرز هویتی. مقوله هسته نیز عبارت است از دیگرسازی هویتی سیال. همچنین یافته ها نشان دادند که بستر و منابعی مانند موقعیت مذهبی، موقعیت جغرافیایی و قومی در کنار شرایطی از قبیل احساس تبعیض سیاسی، تبعیض قومیتی، کلیشه سازی رسانه ای، وضعیت اجتماعی، سیاسی، تصورهای قالبی منفی پیوند چند جانبه ای با مقوله هسته پژوهش دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 591

دانلود 418 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10566
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10566

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  63-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2172
 • دانلود: 

  958
چکیده: 

هدف اصلی این مقاله تبیین رابطه بین هویت ملی و هویت قومی در کشور است. این مقاله تلاش دارد با استفاده از روش فراتحلیل پژوهش های صورت گرفته در این حوزه، تصویر و شمای کلی از این مطالعات و روش شناسی آنها ارائه دهد. جامعه آماری این مقاله محدود به پژوهش هایی است که در قالب پایان نامه و مقاله در دهه 1370 و 1380 انجام شده است. نتایج نشان می دهد: استفاده از روش های کمی و به ویژه روش پیمایش از محبوبیت بیشتری در بررسی این موضوع برخوردار است. دیدگاه کنش متقابل نمادین، تئوری استعمار داخلی و مکتب نوسازی به عنوان چارچوب مفهومی مطالعه است. یافته ها حاکی از آن است که تعداد پژوهش ها در دهه 1380 نسبت به دهه 1370 از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است و این موضوع توجه افراد و صاحب نظران مختلف را برای پژوهش در این حوزه را تحت تاثیر قرار داده، ولی به شکل گیری مطالعات بین رشته ای در این حوزه منجر نشده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2172

دانلود 958 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RADOSVETA DIMITROVA | BENDER MICHAEL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11271
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11271

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

CHANDRA K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  397-424
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  12016
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12016

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

PHINNEY JEAN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10411
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10411

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript