نتایج جستجو

1014

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

102

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

احمدی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  35-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

فلسفه اخلاق به مبادی تصوری و تصدیقی علم اخلاق می پردازد که چهار مبحث ذیل را در بر می گیرد: معناشناسی اخلاق، معرفت شناسی اخلاق، هستی شناسی اخلاق و مباحث منطقی اخلاق. معناشناسی اخلاق به بررسی و تحلیل معنایی مفاهیم و گزاره های اخلاقی می پردازد. با توجه به اینکه معنای جمله نیز به مفاهیم اجزاء جمله، یعنی موضوع و محمول آن بستگی دارد، عمده مباحث مطرح در معناشناسی اخلاق، بررسی مفاهیم موضوع و محمول جمله های اخلاقی است. این تحقیق قصد دارد با روش تحلیلی به وسیله عقل، معناشناسی مفاهیم یادشده را از منظر شیخ اشراق بررسی نماید. وی روش تعریف مفهومی را در معناشناسی اخلاق ابداع کرده و به برخی مفاهیم اخلاقی یادشده پرداخته است، اما او چگونگی دستیابی به معنای تشکیل دهنده مفاهیم مرکب را تبیین نکرده و راه حلی برای معناشناسی مفاهیم بسیط اخلاقی برای کسانی که قابلیت درک شهودی مفاهیم بسیط را ندارند، ارائه نکرده است. راه حل جایگزین این دیدگاه، توجه به ویژگی مفاهیم فلسفی است که مفاهیم اخلاقی از این مفاهیم دانسته شده اند. مهم ترین ویژگی مفاهیم فلسفی، مقایسه ای و با تلاش ذهنی به دست آمدن آن هاست. برای معناشناسی مفاهیم اخلاقی، مقایسه میان فعل یا صفت اختیاری با هدف اخلاقی حائز اهمیت است که معنای مفاهیم یادشده از این مقایسه انتزاع می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 22

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ذهبی سیدعباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  33-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  882
 • دانلود: 

  280
چکیده: 

آنچه در آثار و نوشته های شیخ اشراق و ملاصدرا دیده می شود، حکایت از آن دارد که این دو بیشترین توجه را به مساله «تناسخ» داشته اند و آن را جدی به شمار آورده اند. با وجود تاثیر فراوان سهروردی بر صدرالدین شیرازی، الگو و استخوان بندی اندیشه این دو متفکر در مساله تناسخ یکسان نیست. این دو هم در مبانی تصوری و معناشناسی تناسخ متفاوت اند و هم در مبادی تصدیقی آن. همین امر موجب شده تا در این موضوع رویکردی متفاوت داشته باشند. در نتیجه، یکی همدلانه تر با تناسخیه حرکت کرده و دیگری ایشان را محکوم کرده است.صدرالمتالهین مباحث نفس و در پی آن «تناسخ» را در حوزه الهیات و به صورت مستقل و یکجا مطرح می کند؛ اما نفس شناسی سهروردی، به ویژه در مقام تعریف، از نظم منطقی بی بهره است.

آمار یکساله:  

بازدید 882

دانلود 280 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  59
 • صفحات: 

  117-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  191
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

چکیده فارسی: یکی از مسائل مورد بحث در میان اکثر مکاتب، مسئله تناسخ است. شیخ اشراق و ملاصدرا نیز به بسط آن پرداخته اند. مسئله این تحقیق تحلیل تناسخ از نظر شیخ اشراق در عرضه بر مبانی و استدلال های ملاصدرا است. هر چند شیخ اشراق نظر خود را در زمینه تناسخ صریحاً اعلام نکرده است ولی با توجه به ادله ای چون اعتقاد ایشان به تناسخ ملکوتی، اعتقاد به عالم صور معلقه و حدوث نفس همزمان با بدن، بطلان دو نوع تناسخ صعودی و متشابه از دیدگاه او مستدل است گرچه نمی توان به راحتی تناسخ نزولی را از نظر او منتفی دانست. ملاصدرا نیز با برهان قوه و فعل و همچنین برهان حرکت اشتدادی، تناسخ اصطلاحی را به طور مطلق باطل می داند درحالی که تناسخ ملکوتی را قبول دارد. با عرضه نظرات شیخ اشراق بر مبانی و استدلال های ملاصدرا، دیدگاه های شیخ اشراق به چالش کشیده می شود. هر چند باید گفته شود این نتیجه با تأمل دقیق در آثار شیخ اشراق نیز قابل دستیابی است. روش تحقیق در نوشتار حاضر، توصیفی تحلیلی است. چکیده عربی: ملخّص البحث: من القضایا التی تتناولها اکثر المدارس بالبحث، هی قضیة التناسخ. وقد تناول کلّ من شیخ الإشراق والملا صدرا أیضاً هذه القضیة بشکل مفصّل. المسألة المروحة للنقاش فی هذا التحقیق هی تسلیط الضوء على موضوع التناسخ من وجهة نظر شیخ الإشراق من خلال عرضها على مبادئ واستدلالات الملا صدرا. لم یطرح شیخ الإشراق برأیه فی مجال التناسخ بشکل صریح، ولکن یُستشفّ من أدلّة مثل اعتقاده بالتناسخ الملکوتی، واعتقاده بعالم الصُوَر المعلّقة وحدوث النفس بالتزامن مع البدن، وبطلان نوعی التناسخ الصعودی والمتشابه من وجهة نظره، رغم عدم سهولة نفی التناسخ النزولی من وجهة نظره. یرى الملا صدرا أیضاً عن طریق برهان القوة والفعل وکذلک برهان الحرکة الاشتدادیة، بطلان التناسخ الاصطلاحی مطلقاً، بینما یعتقد بالتناسخ الملکوتی. وعند عرض آراء شیخ الإشراق على مبادئ واستدلالات الملا صدرا، نجد هذه الآراء تواجه الکثیر من التحدیات، رغم ما یمکن قوله من أن هذه النتیجة یمکن التوصل الیها أیضاً بالتأمل الدقیق فی آثار شیخ الإشراق. منهج البحث المتّبع هنا هو المنهج الوصفی والتحلیلی.

آمار یکساله:  

بازدید 191

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  131-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  258
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

براساس آموزه های دینی، عالم برزخ عالمی است میان عالم طبیعت وقیامت که انسان بعداز زندگی دنیوی تا فرارسیدن قیامت، درآن عالم خواهدماند. وجود چنین عالمی از دیدگاه شرع، ضروری است، علاوه براین، در متون عرفانی وفلسفی وجود عالم برزخ به عنوان پیوند دهنده و حدوسط عالم ماده وعالم معنا، شناخته شده است. براساس آثار شیخ اشراق، عالم برزخ در مرتبه ای از مراتب عالم مثال مقیّد ودر قوس صعود جای دارد که صور خیالی آن عالم، معلول حهات فاعلیت نفس انسانی است. مراد از برزخ شرعی نیز همین برزخ صعودی است که مرز مقدرّ معاد از آنجا شروع می شود. امّا این فیلسوف گرانقدر، برای سعادت وشقاوت پس ازمرگ، به تحقق جسم در بعضی مراتب وعدم ضرورت آن در تمام مراتب، معتقد است. دراین مقاله، نگاه شیخ اشراق به عالم برزخ وتبیین جایگاه نفوس پس از مرگ ازدیدگاه آن حکیم با تاکید بر آیات وروایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 258

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تربیت اسلامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  81-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1051
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

چکیده فارسی:سهروردی و برگسون در زمره فیلسوفانی هستند که به عرفان و شهود اهمیت وافری داده اند. در این پژوهش سعی شده است با بررسی مبانی فلسفی این دو فیلسوف بزرگ، دلالت های تربیتی آنها استخراج گردد. بررسی مبانی هستی شناختی، انسان شناختی، ارزش شناختی و معرفت شناسی برگسون و سهروردی نشان می دهد که مفاهیم اساسی در فلسفه برگسون زمان، تکامل، شهود و تغییر می باشند. اما در فلسفه سهروردی، نور از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هر دو بر اراده فردی و شهود تاکید می ورزند. همچنین دیدگاه برگسون و سهروردی نسبت به انسان و خداوند متفاوت است. در این موضوع، سهروردی، بحث قوای گوناگون را مطرح می سازد و برگسون به رابطه مغز و ذهن اشاره می کند. خدای برگسون، پیوسته در حال تغییر و تکامل است و خدای سهروردی متعالی و منزه از هر گونه تغییر است. در بحث معرفت شناختی، هر دو علی رغم تاکید فراوانی که بر شهود دارند، تفکر و تعقل را برای شناخت لازم می دانند. در بحث دلالت های تربیتی چنین استنباط شده است که هدف غایی تربیت، از نظر سهروردی رسیدن به کمال مطلق و از دیدگاه برگسون پرورش انسانی، عقلانی ‐ شهودی است. اصول تربیتی حاصل از آرای برگسون شامل: اصل تغییر، اصل تکامل، اصل آزادی و اصل تدریج است. اصول تربیتی حاصل از اندیشه های شیخ اشراق غفلت گریزی، کرامت نفس، صبر و خودشناسی است. از میان روش های تربیتی برگرفته از آرای سهروردی و برگسون، می توان به اهمیت عرفان، شهود، تفکر و تعقل، که هر دو بر آن تاکید داشته اند، اشاره کرد.  چکیده عربی:السهروردی و برجسون من الفلاسفة الذین أبدوا اهتماما بالغا بمسیلة العرفان والشهود. یحاول هذا البحث من خلال تسلیط الضوء علی المبادی الفلسفیة لکل منهما استخراج ما فیها من دلالات تربویه. والذی یتضح من خلال دراسة مبادی معرفة الوجود، و معرفة الانسان، و معرفة القیم، و نظریة المعرفة لدی کل من برجسون والسهروردی ان المفاهیم الأساسیة فی فلسفة برجسون هی الزمان، والتکامل، والشهود والتغییر، و اما فی فلسفة السهروردی فیتبوأ النور مکانة مرموقه. و یؤکدان کلاهما علی الارادة الفردیة والشهود. و تختلف نظرة کل واحد منهما الی الانسان و الی الله، و بیان ذلک ان السهروردی یطرح بحث القوی المختلفة، بینما یشیر برجسون الی العلاقة بین العقل والذهن. والاله عند برجسون فی حالة تغیر و تکامل دایم، بینما هو عند السهروردی متعال و منزه عن أی تغییر. و علی الرغم من تأکیدهما الفایق علی الشهود، غیر انهما یعتبران التفکر والتعقل لازمان للمعرفه. و فی ما یخص بحث الدلالات التربویة استشف ان الهدف الغایی للتربیة عند السهروردی القرب الی الکمال المطلق، بینما یتمثل عند برجسون بتربیة الانسان العقلانی والشهودی. و تشمل المبادی التربویة المستخلصة من آرا برجسون، مبدأ التغییر، و مبدأ التکامل، و مبدأ الحریة، و مبدأ التدریج، و اما المبادی التربویة المستخلصة من افکار شیخ الاشراق فهی التخلص من الغفلة، و کرامة النفس، والصبر و معرفة الذات. و من بین الأسالیب التربویة المستمدة من آرا السهروردی و برجسون یمکن الاشارة الی أهمیة العرفان، والشهود، والتفکیر، والعقل، و هذا ما یؤکدان کلاهما علیه.

آمار یکساله:  

بازدید 1051

دانلود 215 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

مسکویه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  231-255
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  441
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

جنبش صوفیانه شیخ زاهد گیلانی در تاریخ تصوف ایران از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. شیخ زاهد گیلانی جنبش عرفانیی را پایه گذاری نمود که با سایر فرقه های صوفیانه پیشین در ایران، تفاوت هایی داشت. با وجود آنکه تصوف زاهدیه مبتنی بر فقر و درویشی بود، اما شیخ ابراهیم زاهدگیلانی، همانند سایر رهبران جنبش های صوفیانه، راه پشمینه پوشی، فقر و دوری از جامعه و رفتن به کنج عزلت را برنگزید، بلکه، با توجه به نفوذ معنوی و اقتصادی و سیاسیی که در گیلان و قفقاز و آذربایجان پیدا کرده بود، مورد احترام سلاطین ایلخانی و محلی قرار گرفت. با وجود انبوه طرفداران و احترام امرای مغول، برخی از حاکمان محلی به سبب این نفوذ وی، در ترس و وحشت به سر می بردند؛ زیرا، طرفداران شیخ زاهد در مناطق شمال غربی ایران بی شمار بودند. شیخ زاهد قدرت اقتصادی خود را در خدمت طریقت زاهدیه قرار داد. شیخ صفی الدین اردبیلی، بر پایه میراثی که شیخ زاهد یافته بود، طریقت صفویه را به وجود آورد. به نظر می رسد شیخ صفی، علاوه بر انگیزه های معنوی، ثروت و مکنت شیخ را نیز مورد توجه قرار داد، و بر اثر آن، موقعیت مادی و سیاسی خود را تثبیت کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 441

دانلود 61 استناد 0 مرجع 1
strs
نویسندگان: 

میکاییلی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  357-379
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 27 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  35-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  372
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

مکتب تشیع یکی از مهم ترین مکاتب اسلامی است که یکی از ارکان مهم آن، نظریه امامت است. در طول تاریخ، اندیشمندان شیعه برای اثبات این نظریه استدلال های مختلفی از جمله استدلال های عقلی ارایه کرده اند. هدف این نوشتار، بررسی استدلال های عقلانی متکلمان مکتب بغداد (شیخ مفید، سیدمرتضی و شیخ طوسی) است؛ دانشمندانی که از مشهورترین متکلمان و فقیهان شیعه مذهب به شمار می روند. بدین منظور ضمن روشن کردن معنای امامت در اندیشه تشیع، به بررسی تطبیقی تعریف های متکلمان مورد بحث پرداخته، با تعیین ارکان امامت، توانایی هر استدلال در این خصوص مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 372

دانلود 96 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تاریخ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  139-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

تصوف در گیلان همچون سایر مناطق ایران از نفوذ و قدمت زیادی برخوردار بوده است. شیخ زاهد گیلانی بنیانگذار طریقتی بود که با سایر فرقه های صوفیانه در ایران از نظر فکری و اجتماعی دارای تفاوت هایی بود. با آن که اساس تصوف زاهدیه مبتنی بر فقر و درویشی بود، اما شیخ زاهد با توجه به نفوذ اقتصادی و سیاسی ای که در گیلان، شروان، اَران و آذربایجان پیدا کرده بود، مورد احترام ویژه حاکمان ایلخانی و محلی بود. شیخ زاهد با توجه به چنین موقعیتی، قدرت اجتماعی و اقتصادی خود را در خدمت طریقت زاهدیه قرار داد. پس از پیوستن شیخ صفی الدین اردبیلی به وی، با توجه به میراثی که شیخ زاهد به او منتقل کرده، شیخ صفی طریقت صفویه را به وجود آورد. به نظر می رسد یکی از انگیزه های پیوستن شیخ صفی به شیخ زاهد علاوه بر عوامل معنوی وی ثروت و مکنت شیخ را مورد توجه قرار داده بود، تا از این طریق بر قدرت خود بیفزاید. علاوه بر این مساله، شیخ صفی با انتقال سیادت (سید بودن) از خاندان شیخ زاهد به خود پس از ازدواج با دختر شیخ زاهد-بی بی فاطمه-زمینه های تلفیق اندیشه سیاسی ایرانشهری را برای خاندانش فراهم کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 81 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

الهیات تطبیقی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  77-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  624
 • دانلود: 

  483
چکیده: 

متکلمان اسلامی در اثبات عقاید دینی و پاسخ به شبهات بر منهج واحد و روش خاصی سیر ننموده اند. از این رو، در این مقاله سعی شده است روش کلامی صدوق و مفید و مبانی روش کلامی این دو متکلم نامدار شیعی که یکی نماینده مکتب قم و دیگری نماینده مکتب بغداد بوده اند، بررسی و تطبیق گردد و بدین ترتیب، جایگاه عقل و نقل نزد این دو اندیشمند کلامی روشن شود. سپس، میزان بهره گیری این دو متکلم از عقل و نقل در تبیین مسائل اعتقادی و پاسخ به شبهات ارزیابی و اثبات می شود که صدوق برخلاف مفید، روش نقل گرایی را در اثبات عقاید دینی ترجیح داده است، اما نه به این معنا که عقل را نادیده گرفته باشد، بلکه از احادیث و روایاتی که به نوعی از استدلال های عقلانی برخوردار است، استفاده می کند، لکن مفید با توجه ویژه به عقل و رویکرد عقل گرایانه، به اثبات گزاره های دینی و دفاع از آن می پردازد. در اثبات این ادعا، از تمسک به کلیات پرهیز و با استناد به آثار این دو اندیشمند، این مدعا اثبات شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 624

دانلود 483 استناد 0 مرجع 0
litScript