نتایج جستجو

103343

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

10335

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحات: 

  73-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

سایش لوله توپ فرآیند فیزیکی پیچیده ای است که به عنوان آسیب تصاعدی در سطح داخلی لوله توپ تعریف می شود. بروز چنین پدیده ای به علت تغییر ابعادی در قطر داخلی لوله توپ، سبب کاهش سرعت دهانه، برد و دقت می شود. به طور کلی سایش لوله توپ با سه مکانیسم حرارتی، شیمیایی و مکانیکی اتفاق می افتد که فهم و درک درست این مکانیسم ها، به یافتن روش هایی برای کنترل این پدیده منجر می شود. تاکنون روش های مختلفی از جمله مقاوم سازی فولاد، استفاده از پوشش ها و آستر ها در سطح داخلی لوله و به کاربردن افزودنی ها در فرمولاسیون پیشرانه های تفنگی برای کنترل سایش لوله پیشنهاد شده است. با این وجود، سایش لوله توپ همچنان یک مشکل اساسی است، که موضوع تحقیق بسیاری از پژوهشگران می باشد. در این مقاله در ابتدا، تئوری و مکانیسم های سایش لوله شرح داده شده و سپس روش های کنترل سایش لوله توپ مورد بررسی قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAFAI BEJESTAN M. | GHANBARI ADIVI E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  13-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12922
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Using riprap is one of the common and economical methods for rivers bed protection against scouring. In this study, some stone sizes, under different hydraulic conditions have been tested to determine the criteria that affecting the stable size, of riprap at the threshold and failure conditions. In this investigation, it was found that in a constant flow ratio (Qr), with decreasing tail water depth and with increasing tail water velocity, the stability size of riprap was increased. Also it revealed that a constant size of riprap, with increasing flow ratio (Qr) in the threshold situation, tail water depth was increased and tail water velocity was decreased. At the constant size of riprap, with increasing total flow (Qt), in the threshold situation, tail water depth was increased and the stone with larger size will begin the incipient motion.

آمار یکساله:  

بازدید 12922

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  60-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

گسترش و توسعه جوامع بشر به واسطه افزایش نیاز به توسعه زیرساخت ها همواره با کاهش میزان پوشش گیاهی و در نتیجه ایجاد تغییرات در سیمای سرزمین و به ویژه عامل اساسی در وقوع فرسایش خاک و افزایش انواع ناپایداری در خاک همراه بوده است. عمده پژوهش های انجام شده حاکی از آن است که استفاده کارآمد از پوشش گیاهی سبب افزایش مقاومت و پایداری و کاهش میزان فرسایش خاک می شود. در این راستا، انتخاب گونه های گیاهی مناسب برای مهار فرسایش خاک و هم چنین انتخاب ترکیبی از گونه ها از مسایل مهم است. فرسایش شیاری یکی از اشکال بارز فرسایش های آبی به شمار می رود که علاوه بر تخریب خاک سبب ایجاد شرایط نامطلوب برای استقرار گیاهان می شود. لذا، پژوهش حاضر با هدف آشنایی بیش تر در زمینه فرآیند فرسایش شیاری و گونه های مناسب و دارای پتانسیل برای مهار آن صورت گرفت. گونه های گیاهی مناسب معرفی شده در این پژوهش با توجه به معیارهای اهمیت تاج پوشش، ریشه، ساقه، مقاومت تنشی و اقلیمی شامل Vetiveria zizanioide، Tamarix، Oliv uphratica Populus، Haloxylon، Parrotia persica، Diospyros lotus، Medicago spp، olea europaea، Platanus orientalis و Cercis siliquastrum بوده است که می توان آن ها را پس از بررسی میزان سازگاری با ویژگی های منطقه مورد نظر و به منظور بهره گیری از روش های زیستی با هدف کاهش فرسایش استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 16

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

بروغنی مهدی | حیاوی فریال

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  31-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 41 استناد 1 مرجع 3
نویسندگان: 

SABZI M. | ASGARI H.R. | AFZALI S.F.

نشریه: 

POLLUTION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  539-546
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15327
 • دانلود: 

  12674
چکیده: 

Wind erosion is considered a major global environmental problem. Dust storms from the migration of sand dunes can seriously damage civil, industrial, and agricultural areas and a method to stabilize these sand dunes is mulching. The present study investigates the feasibility of using organic wastes of Press mud and Dunder with clay for the production of environmentally-friendly mulches. Sandy soil from the Dejgah Region, Fars Province, has been used as bed treatment. The treatments have been prepared, using different ratios of the above mentioned materials and 250 ml of water has been added to the each mulch combination to be sprinkled on a plot of sand, 50 × 30 × 1 cm in size. The research has measured Mechanical parameters such as Compressive Resistance (CR), Abrasion Resistance (AR), and Impact Resistance (IR), created by mulches, along with Wind Erodibility (WE) of the treatments and has analyzed the resultant measured data by means of SPSS software. An increase in the fraction of organic wastes has significantly increased CR, IR, and AR values, thus reducing WE. Higher amounts of organic matter and clay increase the CR and the application of 100g Dunder plus 100g Clay has been considered the best composition of organic mulch for stabilization of sand dunes.

آمار یکساله:  

بازدید 15327

دانلود 12674 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

OWHADI V.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (30)
 • صفحات: 

  283-296
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11328
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

Rainfall is known as one of the main factors for the soil erosion. This process has been responsible for the damage of many slopes in different parts of the country, which have an agricultural usage. Therefore identification and utilization of some practical methods of soil erosion control is very necessary since these methods directly affect the agricultural development. In this paper, drainage system, geosynthetics, as well as vegetation are examined as some practical methods for the soil erosion controls. As regards the use of a drainage system, the different aspects of it are presented in the paper. In terms of the use of geosynthetics for soil erosion control, the use of geocells, geomats and biomats are briefly discussed. Furthermore, the vegetation effects on erosion control are mentioned from a hydrological and a mechanical point of view. In addition, different aspects of the effect of soil erosion control on economic development are also evaluated. Some environmental and geo-environmental aspects of soil erosion control are addressed and discussed from an engineering and agricultural point of view, as well.

آمار یکساله:  

بازدید 11328

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 33)
 • صفحات: 

  1-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  398
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

خاک یکی از مهم ترین عناصر منابع طبیعی در هر کشور است. در مناطقی که فرسایش کنترل نمی شود، خاک ها به تدریج فرسایش می یابد و حاصلخیزی خود را از دست می دهد. یکی از پیامدهای کاهش حاصلخیزی خاک، عدم امکان تامین غذای کافی است. معمولا برای حفاظت خاک و جلوگیری از فرسایش، دو روش مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. یکی از روش های مستقیم جلوگیری از فرسایش، احداث بندهای اصلاحی است. این سازه ها در بستر آبراهه ها و عمود بر جریان ساخته می شود تا سرعت آب و قدرت فرسایش رواناب در اثر کاهش شیب بستر را کاهش دهد. هدف پژوهش حاضر، اولویت بندی مکانی محل احداث بندهای سنگی ملاتی و گابیونی در حوزه ی آبخیز قورچای رامیان براساس روش های تصمیم گیری چند معیاره است. اولویت بندی بر اساس معیارهای تاثیرگذار مانند فیزیوگرافی، هیدرواقلیم، زمین شناسی و خاک شناسی و عوامل اقتصادی اجتماعی با استفاده از مدل AHP و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام شد. وزن معیارهای اقتصادی اجتماعی، هیدرواقلیم، فیزیوگرافی، خاک و زمین شناسی به ترتیب برابر با 0/409، 0/124، 0/058 و 0/409 است که میزان تاثیر معیارها را بر مکان یابی محل احداث بند گابیونی و سنگی ملاتی نشان می دهد. بر اساس اولویت بندی که در بین وزن ها صورت گرفته، اولویت های 1 تا 5 برای احداث بندهای سنگی ملاتی به ترتیب متعلق به زیرحوزه های 14، 10، 13، 6 و 9 است. زیرحوزه ی 14 با وزن 0/304 به عنوان اولویت اول و زیرحوزه ی شماره 1 با وزن 0/129 در اولویت آخر است. از بین زیرمعیارها، زیرمعیار حساسیت به فرسایش سازند با وزن 0/36 دارای بیشترین تاثیر و زیرمعیار ضریب سیل خیزی و درصد شیب با وزن 0/05 دارای کمترین تاثیر در انتخاب اولویت اول یعنی زیر حوزه ی 14 است. براساس اولویت بندی که در بین وزن های نهایی 62 زیرحوزه با آبراهه درجه 2 برای احداث بندهای گابیونی صورت گرفت، اولویت های 1 تا 5 به ترتیب به زیرحوزه های 36، 35، 34، 32 و 57 تعلق دارد. زیر حوزه ی شماره ی 36 با وزن 0/453 به عنوان اولویت اول و زیر حوزه ی شماره ی 1 با وزن 0/113 به عنوان اولویت آخر برای احداث بند گابیونی پیشنهاد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 398

دانلود 151 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

وصال علی

نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  58
 • صفحات: 

  184-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  807
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

مهندسان و معماران در حال جستجوی روشها و مواد جدیدی هستند تا عملکرد را اصلاح نموده و هزینه را کاهش دهند. خاک های فرسایش پذیر، نیازها و تقاضاهای طراحی و رشد محیطی این تحقیق را نسبتا مشکل نموده اند. مواد ساختمانی بافته شده یا فابریک (Geotextile) به طور وسیعی در تثبیت زمین، زهکشی و کنترل فرسایش می توانند مورد استفاده قرار گیرند. این امر باعث صرفه جویی میلیونها دلار در هزینه ساخت و تعمیر و نگهداری می شود. مواد کنترل کننده فرسایش، به گونه ای طراحی می شوند که تقاضاهای کاربردی ویژه ای را برآورد کنند.در این تحقیق، کنترل فرسایش توسط مواد انکا (Enka) و نیز توسط خاک معمولی (بدون استفاده از مواد انکا) در کانالی با عرض 2.7 متر در آزمایشگاه آب یوتا مورد آزمایش قرار گرفت. روشها و عملکردهای اجرایی آزمایش به طور خلاصه در مقاله ذکر شده است. نتایج آزمایش در جدولها و شکلهایی با استفاده از نرم افزارهای ماکروسافت ارایه شده است. بر اساس این نتایج، این مواد در نگهداری خاک در مقابل فرسایش کارآمدتر از خاک کنترل نشده هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 807

دانلود 120 استناد 0 مرجع 0
همکاران: 

-

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1395
تعامل: 
 • بازدید: 

  50
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 50

همکاران: 

-

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1395
تعامل: 
 • بازدید: 

  37
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 37

litScript