نتایج جستجو

17158

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1716

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

REZAEIFAR SH. | HODTANI G.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9792
 • دانلود: 

  6816
چکیده: 

Nowadays, the spectrum is becoming more and more scarce because of not only the demand increase for wireless services and applications but also inflexible and rigid spectrum allocation policies. A promising solution to overcome this challenge is to exploit spectrum holes for secondary users in cognitive radio. Taking advantage of cognitive radio and dynamic spectrum access improves the efficiency of spectrum utilization as it allows secondary users to exploit the available frequency bandwidth. Inan opportunistic spectrum access scenario, the secondary users can only utilize the frequency bandwidth when the primary user is inactive. In this paper, we assume that secondary users exploit the available frequency bandwidth using opportunistic spectrum access approach. As a result, one may model the available bandwidth to the secondary users as a random process taking value of 0 or 1. In this paper, we investigate the effects of Rayleigh fading environment on the capacity of AWGN point-to-point channel. Afterwards, we also go beyond point to point channels and analyze Multiple Access Channels. More precisely, we derive the closed form expression of ergodic capacity region of Multiple Access fading Channel with two independent sources. To the best of our knowledge, no prior work has investigated the ergodic capacity region of Multiple Access Channel under Rayleigh fading with the aforementioned approach. Numerical analysis are conducted to validate our theoretical results. Interestingly, numerical results indicate that, against the common sense, capacity of Rayleigh fading environment channels are higher than deterministic ones in Gaussian point-to-point channels.

آمار یکساله:  

بازدید 9792

دانلود 6816 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  232-258
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1039
 • دانلود: 

  298
چکیده: 

در ژئومورفولوژی مباحث متعددی از دیدگاه نظری مطرح است. از جمله این مباحث می توان از توالی شکل زایی و مدل سازی در این علم نام برد. در این میان، مقولات متعددی وجود دارد که مبحث ارگودیستی یکی از آنهاست. این مقوله که برگرفته از یک مبحث فیزیکی ترمودینامیکی می باشد در ژئومورفولوژی نیز مطرح است. اهمیت این موضوع به مدل سازی های تاریخی معطوف است، زیرا همواره یکی از مسایل مهم که در زیست شناسی و نیز در زمین شناسی و ژئومورفولوژی مطرح است، مقوله زمان و چگونگی رابطه آن با توالی پدیده ها است. پدیده هایی که از یک سو زمان نجومی قادر به بیان بسیاری از مسایل مطرح شده در حوزه تغییر آنها نمی باشد و از طرفی، جایگزین مناسبی برای بیان زمان در رابطه با آنها طرح نشده است. ارگودیسیتی اول بار در حوزه علم فیزیک طرح گردید و پس از آن با استفاده از روش های ریاضی تدوین شد. فرضیه ارگودیک که متوسط مشاهدات بر روی یک عضو مجموعه در طول زمان را با متوسط مجموعه در زمان مشخص برابر می داند از سال 1960 شروع به همسان سازی خود در علوم تجربی کرد، ابتدا در علوم بیولوژیک تحت عنوان آلومتری و سپس در علوم شیمی و زمین شناسی مباحث علمی را به سوی خود متوجه ساخت و به تدریج در ژئومورفولوژی با اصطلاحاتی همچون دور جغرافیایی و یونیفورمیتاریانیسم گام نهاد. تعدادی از پژوهشگران عرصه ژئومورفولوژی در سطح جهان تلاش نمودند تا این فرضیه را به صورت کمی طرح و تفسیر نمایند، اما در ایران توجه محدودی به این اصل مهم شده و پژوهش حاضر سعی دارد با تبیین ابعاد ارگودیسیتی و نحوه آنالوگ ان در ژئومورفولوژی بستر لازم برای شروع پژوهش های کمی در این عرصه در ایران را فراهم نماید. ارتباط بین تحول، تکرار، چندنگارگی، امواج، منشا پدیده ها و هندسه فراکتال با ارگودیسیتی مواردی است که پس از تبیین ابعاد فیزیکی و معادلات ریاضی ارگودیک، در این پژوهش به آنها پرداخته شده و تغییرات ارگودیسیتی پدیده خندق در منطقه خور و بیابانک به صورت موردی تحلیل و بر صحت ادعا تاکید شده است. بدیهی است با توجه به نو بودن موضوع، مجال وسیعی برای نقد متخصصان فراهم است که در نتیجه باعث غنا خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1039

دانلود 298 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

SUCIU LAURIAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  239-265
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35128
 • دانلود: 

  31371
چکیده: 

This article deals with some ergodic properties for general sequences in the closed convex hull of the orbit of some (not necessarily power-bounded) operators in Banach spaces. A regularity condition more general than that of ergodicity is used to obtain some versions of the Esterle–Katznelson–Tzafriri theorem. Also, the ergodicity of the backward iterates of a sequence is proved under appropriate assumptions as, for example, its peripheral boundedness on the unit circle. The applications concern uniformly Kreiss-bounded operators, and other ergodic results are obtained for the binomial means and some operator means related to the Cesaro means.

آمار یکساله:  

بازدید 35128

دانلود 31371 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

NASR ESFAHANI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  29-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17389
 • دانلود: 

  11288
چکیده: 

To View The Abstract, Please Click On PDF File.

آمار یکساله:  

بازدید 17389

دانلود 11288 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  653
 • دانلود: 

  86
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله تقریبی برای نرخ آنتروپی زنجیرهای مارکوف ارگودیک به وسیله شبیه سازی مسیر نمونه ای، محاسبه شده است. هر چند شکل صریحی از نرخ آنتروپی آورده شده است ولی به کارگیری روش های محاسباتی دقیق برای این شکل بسیار دشوار است. نشان می دهیم که نرخ آنتروپی تقریبی یک زنجیر مارکوف به وسیله مسیرهای نمونه ای نه تنها به مقدار دقیق نرخ آنتروپی همگراست بلکه سرعت این همگرایی ها نمایی نیز هست.

آمار یکساله:  

بازدید 653

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

تسوندرلیکووا ک.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  13-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

AHMADI KAKAVANDI B. | AMINI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  11-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20922
 • دانلود: 

  12448
چکیده: 

Hadamard (or completeCAT (0)) spaces are complete, non-positive curvature, metric spaces. Here, we prove a nonlinear ergodic theorem for continuous non-expansive semigroup in these spaces as well as a strong convergence theorem for the commutative case. Our results extend the standard non-linear ergodic theorems for non-expansive maps on real Hilbert spaces, to non-expansive maps on Hadamard spaces, which include for example (possibly infinite-dimensional) complete simply connected Riemannian manifolds with non-positive sectional curvature.

آمار یکساله:  

بازدید 20922

دانلود 12448 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHABANI Z. | AHMADI S.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1552
 • دانلود: 

  835
چکیده: 

We show that a nonautonomous discrete-time dynamical system (NDS) with the ergodic shadowing property is chain mixing. As a result, it is obtained that a $ k $-periodic NDS with the ergodic shadowing property has the shadowing property. In particular, any $ k $-periodic NDS on intervals having the ergodic shadowing is Devaney chaotic. Additionally, we prove that for an equicontinuous NDS with the shadowing property, the notions of topologically mixing, pseudo-orbital specification, weak specification property, and ergodic shadowing property are equivalent.

آمار یکساله:  

بازدید 1552

دانلود 835 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  93-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  347
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

ارتباط دوطرفه درون باند (IBFD) به دلیل ارسال و دریافت اطلاعات به صورت هم زمان و در یک باند فرکانسی توجه زیادی را جلب کرده است؛ چراکه نسبت به سیستم های یک طرفه سنتی (HF) تا دو برابر بهره وری طیفی و ظرفیت سیستم را افزایش می دهد. اما تداخل خودی قدرتمند ایجادشده ناشی از ارسال و دریافت در یک باند فرکانسی و به صورت هم زمان، یک مانع در عملی بودن سیستم های IBFD است که با پیشرفت روش های حذف تداخل خودی این مانع برطرف شده است. در این مقاله، یک سیستم رله ای دوطرفه درون باند با انتقال هم زمان اطلاعات بی سیم و توان (SWIPT) معرفی شده است که از چند رله برای انتقال اطلاعات بهره می گیرد. بنابراین، استفاده از طرح انتخاب هم زمان آنتن و رله منجر به کاهش پیچیدگی و افزایش ظرفیت متوسط می شود. درنهایت، با شبیه سازی معیارهای احتمال قطعی و ظرفیت متوسط نتیجه می شود که برای توان های کوچک تداخل خودی عملکرد سیستم IBFD بهتر از سیستم HD است.

آمار یکساله:  

بازدید 347

دانلود 175 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SAEIDI SH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  111-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19171
 • دانلود: 

  10330
کلیدواژه: 
چکیده: 

Our purpose is to prove that if C is a weakly compact convex subset of a Banach space E satisfying Opial’s condition and T: C ® C is an asymptotically quasi-nonexpansive affine mapping such that F (T)¹Ø, then for all xÎ C, {Tnx} is weakly almostconvergent to some z Î F (T).

آمار یکساله:  

بازدید 19171

دانلود 10330 استناد 0 مرجع 0
litScript