نتایج جستجو

93435

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9344

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

شریعتی مزینانی سارا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 5- ویژه نامه علم بومی- علم جهانی)
 • صفحات: 

  63-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

این مقاله امکان «یک جامعه شناسی برای یک جهان» را از طریق یک مساله شناسی دوگانه به چالش می کشد. پرسش از جهان شمولیت جامعه شناسی با دو موضع روبه رو است. اولین موضع از یک جامعه شناسی برای یک جهان دفاع می کند در حالی که دومین موضع، دیدگاه پیشین را با طرح یک مساله شناسی دوگانه سیاسی و معرفت شناختی مورد انتقاد قرار می دهد. این مطلب با نگاهی به تاریخچه بحث، از ضرورت چند زبانی کردن جامعه شناسی دفاع می کند چرا که معتقد است، دفاع از جهانی بودن تک زبانی و تک فرهنگی در جامعه شناسی نه تنها به متحد الشکل کردن و ایستایی این رشته خواهد انجامید بلکه جامعه شناسی را در دیگر زمینه های تاریخی و فرهنگی نیز ناکارآمد و عقیم خواهد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

رضائیان محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  415-416
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  502
 • دانلود: 

  199
کلیدواژه: 
چکیده: 

مطالعات هم گروهی (Cohort studies) اطلاعات گران بهایی را درباره مواجهه با عوامل گوناگون با پیامدهای مرتبط با آنها روشن می نمایند. معمولاً در ابتدای مطالعات هم گروهی، شرکت کنندگان اطلاعات وسیعی با پر کردن پرسش نامه های مختلف در اختیار محققین قرار می دهند. آنها همچنین نمونه های بیولوژیکی نظیر نمونه های خون، ادرار، ناخن و موی خود را ارائه می نمایند. به جهت تعداد زیاد نمونه های بیولوژیکی و هزینه های گزاف برای تجزیه و تحلیل آنها، این نمونه ها در ابتدا مورد آزمایش قرار نگرفته، بلکه برای انجام مطالعات بعدی در مکانی امن نگهداری می شوند. با در اختیار داشتن این نمونه ها، محققین قادر به دو نوع طراحی جدید خواهند بود...

آمار یکساله:  

بازدید 502

دانلود 199 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

NAMEH-YE OLUM-E EJTEMAI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  167-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18509
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

This article examines shopping theoretical approaches in social sciences. The first approach is formal sociological tradition. In this approach emphasis is on typology of shoppers. In the Second approach, shopping is studied in the light of consumption. Benjamin studies shopping centers as spaces for dominant of bourgeoisie. The other approach is cultural studies. In this tradition emphasis is on shopping itself. Shopping in cultural studies indicates a shift from production to consumption. Shopping is identified as a realm of social action, interaction and experience that increasingly structures the everyday practices of urban people.

آمار یکساله:  

بازدید 18509

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

رضائیان محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  513-514
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  22
کلیدواژه: 
چکیده: 

مطالعات مورد-همگذری (Case Crossover studies) به ویژه برای مشخص کردن تأثیر زودگذر مواجهه بر روی رخداد یک بیماری حاد، مناسب است. در این طراحی، به جای آن که یک گروه مجزا برای کنترل انتخاب شود، هر مورد در نقش کنترل خودش ظاهر خواهد شد. برای این منظور، مواجهه فرد در یک دوره زمانی مشخص قبل از وقوع پیامد با مواجهه معمولی آنها مقایسه خواهد شد. این مطالعه خلاقانه می تواند بسیاری از مشکلات مربوط به انتخاب گروه شاهد مناسب در مطالعات مورد-شاهدی را حذف نماید...

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ربانی علی | ماهر زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (پیاپی 24)
 • صفحات: 

  1-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1040
 • دانلود: 

  486
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1040

دانلود 486 استناد 0 مرجع 6
نویسندگان: 

صدیقی بهرنگ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  11-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1342
 • دانلود: 

  424
چکیده: 

در این مقاله برای پاسخ به این پرسش که آیا جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی در تخاصم با هم تعریف می شوند یا رابطه آن ها در اصل نوعی تعامل و تکمیل هم است، ضمن بررسی رابطه میان جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی از دو رویکرد ذات باور و تبارشناسانه یاد کرده و با اتخاذ موضعی تبارشناسانه، این رابطه را در بستر اجتماعی انگلستان و امریکا بررسی کرده ایم. ضمن این بررسی، گسست هایی پارادایمی را که در مطالعات فرهنگی انگلستان رخ داده تشریح کرده و رابطه آن را با شرایط اجتماعی انگلستان سنجیده ایم. با این رویکرد معین می شود که به جای سخن از نسبت جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی لازم است از رابطه جامعه شناسی «ها» و مطالعات فرهنگی «ها» سخن به میان آورد. بررسی رابطه این دو صورت بندی گفتمانی در انگلستان این امکان را فراهم می آورد که این رابطه را در ایران بررسی کنیم و شباهت ها و تفاوت های آن را به ویژه با مصادیق انگلیسی اش بسنجیم و به این ترتیب راهی نشان داده شود که به توان در آن به بیشینه کردن دستاوردهای این دو حوزه رسید.

آمار یکساله:  

بازدید 1342

دانلود 424 استناد 0 مرجع 2
strs
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  2835
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION THE IMIDAZOLE RING HAS TWO ADJACENT NUCLEOPHILIC SITES AND ITS STERIC AND ELECTRONIC PROPERTIES CAN BE MODIFIED BY THE SUBSTITUENTS AT DIFFERENT POSITIONS ON THE RING. THE IMIDAZOLE CAN COORDINATES AS A monoDENTATE LIGAND TO THE METAL IONS VIA THE PYRIDINE-TYPE NITROGEN. HOWEVER THE PYRROLE-TYPE NITROGEN (N-H) CAN FORM HYDROGEN BONDS WITH HYDROGEN ACCEPTOR AND/OR HYDROGEN DONOR POSITIONS. ON THE OTHER HAND, THE IMIDAZOLATE ANION CAN FUNCTION AS A BRIDGE LIGAND THROUGH BOTH NITROGENS AFFORDING POLYNUCLEAR COMPLEXES OF INTRIGUING STRUCTURAL DIVERSITIES, PROPERTIES AND REACTIVITIES, NOT FOUND FOR monoNUCLEAR COMPLEXES.

آمار یکساله:  

بازدید 2835

دانلود 0
نشریه: 

برگ فرهنگ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  36-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3130
 • دانلود: 

  1662
چکیده: 

مقاله حاضر ضمن بحث پیرامون شرایط شکل گیری مطالعات فرهنگی در ایران به خصیصه های مطالعات فرهنگی ایرانی اشاره می کند. افزون بر این، سعی شده تا دلالت ها و کاربردهای مطالعات فرهنگی برای علوم اجتماعی ایرانی تشریح شود. مبانی فکری و معرفتی، سرچشمه های آکادمیک، نهادی شدن و مناقشات و گفتمان های مطالعات فرهنگی در ایران، محورهای عمده بحث در این مقاله اند. آسیب های مطالعات فرهنگی ایرانی، آخرین محور بحث این مقاله است: نویسندگان تشریح می کنند که چگونه مطالعات فرهنگی در ایران می تواند علوم اجتماعی را به مطالعات بومی نگر نزدیک سازد و در عین حال در دام انتزاعیات نظری صرف و همچنین آمارگرائی اجتماعی گرفتار نیابد. به علاوه، در این مقاله نشان داده می شود که توجه به مطالعات فرهنگی در ایران، رشته های علوم اجتماعی را به یکدیگر نزدیکتر خواهد ساخت و تحقیقات اجتماعی میان رشته ای را تقویت می کند. فرهنگ در ایجا حکم ریسمان وحدت بخش میان رشته های علوم اجتماعی ایفا خواهد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 3130

دانلود 1662 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پاینده حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  41-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1169
 • دانلود: 

  808
کلیدواژه: 
چکیده: 

کریستوفر لاش، مورخ امریکایی، کتاب بسیار معروفی دارد با عنوان فرهنگ خودشیفتگی که یکی از پرفروش ترین کتاب ها در حوزه علوم انسانی و مباحث فرهنگی بوده است و، از زمان نخستین چاپ آن در سال 1979 تا کنون، ناشرانی گوناگون آن را بارها تجدید چاپ کرده اند. این کتاب کاوشی است در خصوص ابعاد روان شناختی تحولاتی که در ساختار فرهنگی جامعه امریکا در عصر جدید صورت گرفته است و نویسنده آن می کوشد تا بیانی متفاوت از تاریخ معاصر امریکا به دست دهد. با این توصیف موجز، چه بسا تصور عامه خوانندگان آن باشد که مولف، به روش معمول مورخان، با استناد به واقعیات تاریخی (رویدادهای ثبت شده و انکار ناشدنی واقعی) یا با بحث درباره اسناد و شواهد عینی بر نهادهای خود را اثبات کرده است. البته این تصور کاملا طبیعی و منطبق با پنداشت های معمول ما درباره کار مورخان است، اما خواندن این کتاب ما را با متنی بر خلاف این پندار روبه رو می کند. واقع امر این است که کریستوفر لاش، برای معلوم ساختن ویژگی های فرهنگی تاریخ معاصر امریکا، از ادبیات (آثار تراوش شده از تخیل نویسندگان) استفاده کرده است. آنچه مولف این کتاب برای اثبات دیدگاه خود درباره یک برهه تاریخی به آن استناد می کند رمان های جوزف هلر و نورمن میلر و فیلیپ رات و نیز فیلم های وودی آلن است نه اسناد و شواهد و رویداد های تاریخی. به بیان دیگر در این کتاب، تاریخ براساس داستان برآمده از تخیل بیان شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1169

دانلود 808 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

حاجی یوسفی امیرمحمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  97-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  3392
 • دانلود: 

  1590
چکیده: 

در این مقاله سعی می کنیم با مطالعه برخی از مهم ترین کتب و منابع موجود در باب جامعه شناسی سیاسی ایران، دریابیم اندیشمندان ایرانی عمدتا از چه روش ها و رهیافت هایی در مطالعه پدیده های مورد بحث در جامعه شناسی سیاسی ایران بهره برده اند. به عبارت دیگر، جدا از اینکه چه مفاهیمی (هستی شناسی) در مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران مطرح است و جدا از این که آیا مفاهیم با رویکرد پوزیتویستی مطالعه شده یا خیر (معرفت شناسی)، به دنبال روش شناسی در جامعه شناسی سیاسی ایران هستیم و می خواهیم بدانیم از چه روش هایی برای مطالعه در این حوزه پژوهش سیاسی بهره برداری شده است. ادعای مقاله این است که در مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران عمدتا از چهار روش و رهیافت "فرهنگ سیاسی و نخبه گرایی"، "تحلیل طبقاتی"، "اقتصاد سیاسی" و "تحلیل گفتمانی" استفاده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 3392

دانلود 1590 استناد 2 مرجع 0
litScript