نتایج جستجو

416

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

42

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MOSTAFANASAB H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  903-917
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16311
 • دانلود: 

  15979
چکیده: 

A module M is called epi-retractable if every submodule of M is a homomorphic image of M. Dually, a module M is called co-epi-retractable if it contains a copy of each of its factor modules. In special case, a ring R is called co-pli (respectively, copri) if RR (respectively, RR) is co-epi-retractable. It is proved that if R is a left principal right duo ring, then every left ideal of R is an epi-retractable R-module. A co-pli strongly prime ring R is a simple ring. A left self-injective co-pli ring R is left Noetherian if and only if R is a left perfect ring. It is shown that a cogenerator ring R is a pli ring if and only if it is a co-pri ring. Moreover, if R is a left perfect ring such that every projective R-module is co-epi-retractable, then R is a quasi-Frobenius ring.

آمار یکساله:  

بازدید 16311

دانلود 15979 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHORBANI A. | VEDADI M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  155-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16069
 • دانلود: 

  13818
کلیدواژه: 
چکیده: 

Generalizing concepts “right Bezout ” and “principal right ideal ” of a ring R to modules, an R-module M is called n-epiretractable (resp. epi-retractable) if every n-generated submodule (resp. submodule) of MR is a homomorphic image of M. It is shown that if MR is finitely generated quasi-projective 1-epi-retractable, then EndR(M) is a right Bezout (resp. principal right ideal) ring if and only if MR is n-epi-retractable for all n³1 (resp. epiretractable). For a ring R and an infinite ordinal b³|R|, the R-module M = FÅN is epi-retractable where F is a free R-module with a basis set of cardinality b and N is a g-generated R-module with g£b. A ring R is quasi Frobenius if every injective R-module is epi-retractable. Injective modules in s[NR] are epi-retractable for every NÎs [MR] if and only if every non-zero factor ring of S is a quasi Frobenius ring where S is an endomorphism ring of a progenerator in s[MR].

آمار یکساله:  

بازدید 16069

دانلود 13818 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

VEDADI M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  355-360
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17287
 • دانلود: 

  6892
چکیده: 

We call a module MR essentially retractable if HomR (M,N)¹0 for all essential submodules N of M. For a right FBN ring R, it is shown that: (i) A nonzero module R M is retractable (in the sense that HomR (M,N) ¹0 for all nonzero N£MR) if and only if certain factor modules of M are essentially retractable nonsingular modules over R modulo their annihilators. (ii) A non-zero module MR is essentially retractable if and only if there exists a prime ideal PÎAss (MR) such that HomR (M,N)¹0. Over semiprime right nonsingular rings, a nonsingular essentially retractable module is precisely a module with nonzero dual. Moreover, over certain rings R, including right FBN rings, it is shown that a nonsingular module M with enough uniforms is essentially retractable if and only if there exist uniform retractable R-modules {U i}iÎI and R-homomorphisms M¾®+iÎI U i¾®M with ab;¹0.

آمار یکساله:  

بازدید 17287

دانلود 6892 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسنده: 

KHOSRAVI ROGHAIEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  44
تعامل: 
 • بازدید: 

  2310
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IN THIS PAPER WE INTRODUCE A CLASS OF RIGHT S -ACTS CALLED retractable S -ACTS WHICH ARE RIGHT S -ACTS WITH HOMOMORPHISM’S INTO THEIR SUBACTS. WE ALSO GIVE SOME CLASSIFICATIONS OF MONOIDS BY COMPARING SUCH ACTS WITH AT FLATNESS PROPERTIES.

آمار یکساله:  

بازدید 2310

دانلود 0
عنوان: 
نویسندگان: 

NURAY FATIH | PATTERSON RICHARD F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  149-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33724
 • دانلود: 

  9755
چکیده: 

Since the turn of the century there have been several notions of convergence for subsets of metric spaces appear in the literature. Appearing in as a subset of these notions is the concepts of epiconvergence. In this paper we peresent definitions of epi-Cesaro convergence for sequences of lower semicontinuous functions from X to [-¥, ¥] and Ku-ratowski Cesaro convergence of sequences of sets. Also we characterize the connection between epi-Cesaro convergence of sequences of functions and Kuratowski Cesaro convergence of their epigarphs.

آمار یکساله:  

بازدید 33724

دانلود 9755 استناد 0 مرجع 888
نویسنده: 

GHORBANI ATEFEH | NAZEMIAN ZAHRA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  44
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

A MODULE M IS CALLED CO-epi-retractable IF IT CONTAINS A COPY OF EACH OF ITS FACTOR MODULES. A RING R IS CALLEDCO-PRI (COPLI ) IF RR (RR) IS CO-epi-retractable. WE PROVE THAT ALL RIGHT (LEFT) MODULES OVER A RING IS CO-epiretractable IF AND ONLY IF R IS CO-PRI AND CO-PLI IF AND ONLY IF R IS AN ARTINIAN PIR.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
strs
نویسندگان: 

HAGHANI A. | KARAMZADEH O.A.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  37-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19461
 • دانلود: 

  14592
چکیده: 

Several characterizations of a ring R is given for which any non-zero finitely generated module M is retractable in the sense that HomR(M,N) is non-zero whenever N is a non-zero submodule of M. Such rings are called finite retractable. It is shown that any ring being Morita equivalent to a commutative ring is finite retractable. Also, if the commutative ring is semi-Artinian then any non-zero module is retractable. The class of finite retractable rings is shown to be closed under Morita equivalence and finite direct products. Moreover, for a finite retractable ring R which is a right order in a ring Q, it is shown that Q is also finite retractable.

آمار یکساله:  

بازدید 19461

دانلود 14592 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ZARE MARYAM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: DNA METHYLATION AND HISTONE MODIFICATIONS ARE SIGNIFICANT epiGENETIC EVENTS IN GENE (DYS) REGULATION AND CONTROLLED BY SO-CALLED WRITERS AND ERASERS ENZYMES SUCH AS (DE) METHYLASES AND HISTONE (DE) ACETYLASES.....

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
نویسنده: 

RAHMATI SHIMA | ABDOLAHI ALINA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

PLEASE CLICK ON PDF TO VIEW THE ABSTRACT.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  30 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  73-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

در این مقاله تاثیر هیدراسیون آرد روی تشکیل شبکه گلوتنی خمیر نان مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی نقش هیدراسیون از خمیرهای توسعه یافته بدون اعمال انرژی مکانیکی (خمیرهای ZD) که مرحله هیدراسیون خود را در خارج از مخلوط کن سپری کرده بودند استفاده شد. در این مطالعه نقش دما (دمای یخچال و محیط) و زمان نگهداری (1.5، 4 و 24 ساعت) روی میزان هیدراسیون خمیرهای هیدراته و نحوه شکل گیری فاز گلوتنی در آنها مورد بررسی قرار گرفت. پس از مشاهده ریز ساختار خمیرهای هیدراته با استفاده از میکروسکوپ اپی فلورسنس مشخص شد با افزایش زمان هیدراسیون از 1.5 ساعت تا 24 ساعت در دمای یخچال (4 درجه سانتی گراد)، و ذوب ذرات یخ موجود در نمونه ها و تکمیل عمل هیدراسیون میزان گسترش شبکه گلوتنی افزایش یافت. مشابه همین روند در دمای محیط (25 درجه سانتی گراد) اما با شدت بیشتر مشاهده گردید. هر چند هر دو عامل دما و زمان در میزان هیدراسیون و توسعه شبکه گلوتنی نمونه های خمیر نقش دارند اما دمای هیدراسیون ذرات آرد نقش بیشتری در میزان هیدراسیون و به تبع آن در گسترش گلوتن داشت طوری که تیمار هیدراسیون در دمای محیط به مدت 24 ساعت نتیجه بهتری را نسبت به تیمار هیدراسیون در دمای یخچال در همان مدت مشابه نشان داد. بنابراین هیدراسیون ذرات آرد منجر به انجام بخشی از توسعه گلوتن در خمیرهای هیدراته می گردد و گلوتن موجود در آنها بدون فرآیند مکانیکی مخلوط کردن و تنها با استفاده از خاصیت تجمع شکل گرفته و گسترش می یابد. اما در خمیر های ZD شبکه گلوتنی یکپارچه و مستحکمی که معمولا در خمیر های مخلوط شده در داخل مخلوط کن نانوایی (تا زمان مخلوط کردن بهینه) وجود دارد، دیده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0
litScript