نتایج جستجو

95452

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9546

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

پورهاشمی سیدجلال

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4 (مسلسل 43)
 • صفحات: 

  74-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1248
 • دانلود: 

  272
چکیده: 

موضوع پیش¬بینی بروز پوسیدگی طی دو دهه گذشته مورد توجه محققان و صاحبنظران امر پیشگیری بوده است. محققان مختلف تلاش کرده¬اند تا با بررسی هر یک از عوامل خطرزای پوسیدگی و میزان تأثیر آنها در بروز عارضه استعداد افراد را به پوسیدگی تعیین و از این طریق پوسیدگیهای دندانی آینده را پیش¬بینی نمایند. یکی از روشهایی که برای این منظور پیشنهاد شده Careies risk assessment می¬باشد که با انجام آن افراد گروههای در معرض خطر پوسیدگی در جامعه تعیین گردیده و سپس برنامه¬های پیشگیری روی آنها متمرکز می¬گردد. در این طرح تحقیقاتی که با عنوان " ارزیابی خطر پوسیدگی (CRA) در کودکان هفت ساله تهرانی" با همکاری مرکز تحقیقات دندانپزشکی به اجرا درآمد, تعداد 218 دانش¬آموز کلاس اول دبستانهای منطقه شش آموزش و پرورش تهران جهت انجام CRA در طرح شرکت کردند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه, انجام رادیوگرافی Bite wing و معاینات دندانی به دست آمد. این اطلاعات به منظور ارزیابی عوامل خطرزای پوسیدگی به روش دانشکده دندانپزشکی سن آنتونیوی تگزاس مورد پردازش رایانه¬ای قرار گرفت. نتایج نشان داد از 218 دانش¬آموز شرکت کننده در آزمون 34 نفر (6/15%) به عنوان گروه پرخطر (High risk) , 63 نفر (9/28%) به عنوان گروه کم خطر (Low risk) و 121نفر (5/55%) در گروه با خطر متوسط (Moderate risk) قرار گرفتند. ضمناٌ برخی از عوامل خطرزای پوسیدگی مانند شغل و تحصیلات والدین, تعداد اولاد خانواده, دفعات مراجعه به دندانپزشک, دفعات مصرف تنقلات شیرین نیز با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون LSD مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج نشان داد میانگین دفعات مراجعه به دندانپزشکی به طور معنی¬داری در گروه High risk بیشتر است. به علاوه آزمون تعمیم یافته فیشر رابطه معنی¬داری بین تعداد فرزندان و دفعات مسواک زدن بین گروههای Higj risk و Low risk نشان نداد. نتایج این بررسی می¬تواند مورد استفاده برنامه¬ریزان پیشگیری قرار گیرد

آمار یکساله:  

بازدید 1248

دانلود 272 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  839-854
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  706
 • دانلود: 

  248
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 706

دانلود 248 استناد 0 مرجع 4
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  16-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  3862
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3862

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  96-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7365
 • دانلود: 

  1454
چکیده: 

حشره کش ها از مهمترین آفت کش های مصرفی در ایران می باشند و طی 20 سال گذشته سهم حشره کش ها از کل سموم مصرفی بیشتر از 50 درصد بوده است. با این وجود اثرات منفی استفاده از حشره کش ها غیر قابل انکار است. به طوری که این آفت کش ها مخاطرات متعدد زیست محیطی را موجب شده و سلامت انسان را به خطر انداخته است. از طرف دیگر بروز پدیده مقاومت به حشره کش ها از دیگر مشکلات استفاده نابجا از آن ها می باشد. از این رو در این تحقیق مخاطرات زیست محیطی حشره کش های ثبت شده در ایران با استفاده از مدل «ضریب اثر محیطی» مورد بررسی قرار گرفت. مدل ضریب اثر محیطی بر مبنای نمره دهی عمل می کند که از سه بخش مصرف کننده، کارگر سمپاش و اثرات اکولوژیک تشکلیل شده است و نمره نهایی میانگین این سه بخش می باشد. سپس حشره کش ها بر مبنای طبقه بندی کمیته مبارزه با پدیده مقاومت به حشره کش ها، گروه بندی شدند و گروه های مختلف از نظر میزان مخاطرات زیست محیطی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که از میان گروه های مختلف گروه 2 و گروه 6 بیشترین میزان ضریب اثر محیطی (سمیت بالقوه) را به خود اختصاص دادند. حشره کش ایمیداکلوپراید از گروه 4 نیز بیشترین سمیت بالقوه را در میان حشره کش های ثبت شده به خود اختصاص داده است. با در نظر گرفتن، میزان ماده موثره حشره کش های ثبت شده و میزان مصرف آنها از سال 80 تا 1385 در کشور و در نظر گرفتن سمیت بالقوه سموم حشره کش (سمیت بالقوه)، ضریب اثر محیطی مزرعه ای سموم که در واقع بیانگر سمیت بالفعل آنها می باشد مورد بررسی قرار گرفت. از این رو بالاترین سمیت بالفعل، به ترتیب مربوط به به گروه های دوم، اول و چهارم می باشد. بررسی حشره کش های ثبت شده در کشور از نقطه نظر مخاطرات زیست محیطی و بروز مقاومت به آن ها می تواند گام بزرگی در راستای حفظ سلامت محیط زیست و افزایش پایداری سامانه های کشاورزی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 7365

دانلود 1454 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  41-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1161
 • دانلود: 

  380
چکیده: 

تالاب میقان در فاصله 15 کیلومتری شمال شرقی شهر اراک واقع شده است. این بررسی در سال های 1390-1389 و در طی 4 مورد بازدید منطقه ای و پیمایش زمینی از منطقه در فواصل زمانی مختلف از نقاط مختلف تالاب صورت پذیرفت و با استفاده از نرم افزار ArcGis نقشه های پایه مورد نیاز از منطقه مورد مطالعه تهیه شد، سپس با استفاده از تصاویر ماهواره ای برای سال های 2002 و 2008 و عکس های هوایی سال 1334 که از سطح منطقه برداشت شده و استفاده از نرم افزار Erdas یک مقایسه و برآوردی از میزان تغییرات حاصله در حوزه تالاب میقان صورت پذیرفت. آنالیزهای مربوط به وضعیت کمی و کیفی آلاینده های کارخانه املاح که در مجاورت تالاب است، مورد بررسی قرار گرفت و همچنین وضعیت کمی و کیفی فاضلاب شهری اراک که از بخش جنوب شرقی به تالاب وارد می گردد نیز مورد بررسی قرار داده شد، در نهایت ریسک های مرتبط با فعالیت های معدن کاری، شناسایی و با استفاده از روش ماتریس آنالیز ارزیابی خطر بر اساس دو پارامتر شدت و احتمال سطح ریسک شان مشخص گردید، همچنین با استفاده از روش 3D-Melborne بر اساس سه پارامتر تماس، احتمال و پیامد سطح ریسک عوامل خطر زای ناشی از فعالیت معدن کاری بر روی جوامع انسانی تحت تاثیر مشخص و در نهایت پیشنهاداتی برای کاهش و تقلیل اثرات عوامل خطرزای ناشی از فعالیت معدن کاری در منطقه ارائه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1161

دانلود 380 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

REZAIAN S. | JOZI S.A. | ZAREDAR N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  345-356
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  57312
 • دانلود: 

  37541
چکیده: 

The present study was conducted to assess the possible risks induced by construction of Gavi Dam in Ilam Province, western part of Iran, using MIKE-11 model and technique for order of preference by similarity to ideal solution. For this purpose, vulnerable zone of the dam site against the flooding risk of Gavi River was calculated for different return periods. The flooding zones were stimulated by MIKE-11 model. In order to check whether or not the dam construction could affect the quality of the Gavi River, the physicochemical quality of the river water was also tested. Afterwards, a questionnaire was prepared containing an inventory of possible risks supposed to be induced by construction of Gavi Dam. The questionnaires were placed at disposal of experts to score the items based on their importance. The questionnaires were then analyzed using SPSS Software, version 16. According to which, a total number of 12 risk factors were identified. The dam construction risks were qualitatively assessed by preliminary hazard analysis. Based on the results, 3 of 12 identified risks were recognized unacceptable. The shortlisted risks were prioritized at final step using technique for order of preference by similarity to ideal solution. “Habitat fragmentation” with a weight of 0.3002, “water pollution” with a weight of 0.295, and “impacts on aquatics” with a weight of 0.293 were identified as three top priority flooding risks. Among the most important corrective measures for mitigation of the risks at construction phase can be pointed to “restoration of the land cover”, “conservation of areas surrounding the dam as a new wildlife habitat”, “prevention of water contamination”, and “conservation of fish spawning sites”.

آمار یکساله:  

بازدید 57312

دانلود 37541 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1718-1728
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  991
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 991

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  69-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1857
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در این مطالعه ریسک ها و اثرات ناشی از نیروگاه سیکل ترکیبی یزد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. پس از شناسایی بخش های مختلف نیروگاه از منظر زیست محیطی، به منظور شناسایی انواع ریسک ها در فاز بهره برداری، پرسشنامه ای به روش دلفی تهیه گردید و در اختیار جمعی ازخبرگان و کارشناسان صنعت برق و محیط زیست قرارگرفت. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل ریسک های محیط زیستی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد از روش های تصمیم گیری چند معیاره از جمله TOPSISو AHP استفاده شد. به این منظور بعد از اولویت بندی ریسک ها با روش TOPSIS، با استفاده از روش AHP ساختار سلسله مراتبی ارزیابی ریسک نیروگاه سیکل ترکیبی یزد ترسیم گردید. جهت مقایسه دو به دو هریک از معیارها و زیرمعیارها نسبت به یکدیگر بر حسب شدت اثر و احتمال وقوع خطر، ماتریس های مقایسه زوجی به طور جداگانه تشکیل گردید و با وارد کردن اطلاعات به نرم افزار EXPERT CHOICE وزن معیارها با روش بردار ویژه محاسبه شد و ریسک نیروگاه سیکل ترکیبی یزد از نتایج وزن نهایی ریسک ها بر حسب شدت و احتمال وقوع محاسبه گردید. نتایج بدست آمده از محاسبه ریسک نیروگاه سیکل ترکیبی یزد حاکی از آن است که در بخش های تکنولوژیکی، بیوفیزیکی و اقتصادی و اجتماعی به ترتیب آتش سوزی و انفجار با وزن 0.001632، کمیت آب زیرزمینی با وزن 0.002574 و تولید برق با وزن 0.00019 از جمله مهمترین ریسک ها می باشند و افت آب زیرزمینی منطقه باوزن 0.00517 از مهمترین ریسک های تاثیر گذار بر فعالیت نیروگاه سیکل ترکیبی یزد است. در ادامه راهکارهایی جهت کنترل و کاهش ریسک های شناسایی شده ارایه گردید. از جمله این راهکارها: نصب سیستم های هشدار دهنده از قبیل سیستم اعلام حریق اتوماتیک در مناطق حساس نیروگاه، استفاده از تجهیزات حفاظت کننده و قطع کننده جریان برق و نیز بازدیدهای دوره ای و تعمیرات پیشگیرانه نسبت به ریسک آتش سوزی و انفجار نیروگاه می باشد، همچنین جهت کنترل افت آب زیرزمینی منطقه، انجام برنامه های آموزشی و اجرایی در راستای کاهش مصرف آب و استفاده از سیستم قنات و احداث سیل بند می باشد. در پایان جهت انجام عملیات ممیزی و خود بازرسی در راستای به حداقل رساندن پیامدهای نامطلوب مستقیم و غیر مستقیم محیط زیستی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد ارایه برنامه های مدیریت و پایش محیط زیستی ذکر شد که مهمترین موارد آن شامل: پیشگیری از آلودگی و کنترل منابع آلاینده هوا، آب، خاک، صدا و جلوگیری از مصرف بی رویه منابع آب زیرزمینی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1857

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  12-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1731
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1731

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

شریفی سده مهراب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  83-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  228
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: ارزیابی سانحه یکی از اولین اقداماتی است که پس از وقوع سانحه و در مرحله پاسخگویی ناگزیر از انجام آنیم، زیرا همه اطلاعاتی که برای کنترل، تدبیر و برنامه ریزی سانحه بدان نیاز داریم، در فرآیند ارزیابی فرآهم می آید. بنابراین بدون ارزیابی سانحه اتخاذ تصمیمات بر مبنای داده های ناقص و اطلاعات محدود، پاسخگویی به سانحه را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هلال احمر بر این واقعیت اذعان دارد که عملیات پاسخگویی به بحران، بدون ارزیابی (یا انجام ناقص آن) همیشه همیشه یک عملکرد و نتیجه ضعیف را بدنبال خواهد داشت. در این مقاله، سعی بر آن است تا مبانی و مفاهیم ارزیابی سانحه مورد بررسی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 228

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
litScript