نتایج جستجو

31002

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3101

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

صباغیان محمدجاوید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4-3 (پی در پی 131-130) (ویژه نامه سال امام علی (ع))
 • صفحات: 

  659-674
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  975
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

موضوع این مقاله، چنان که از عنوان آن برمی آید «قضا و قدر و جبر و اختیار در مثنوی معنوی» است که نویسنده کوشیده است معیار مولانا را در ارزیابی دو مقوله در خور تامل و بحث انگیز« قضا قدر» و «جبر و اختیار» و نیز جایگاه هر یک را در باور وی بشناسد و دریافت خویش را با شواهدی گویا از کلام مولوی به خواننده این مقال ارائه نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 975

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

REIJONEN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  403-409
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6562
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6562

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  5-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  838
 • دانلود: 

  435
چکیده: 

زمینه مسئولیت اخلاقی به دلیل جایگاه برجسته ای که در زندگی فردی و اجتماعی دارد، یکی از مهم ترین مسائل حوزه اخلاق تلقی می گردد. مسئولیت اجتماعی هم که ذیل مسئولیت اخلاقی تعریف می شود، دارای چنین اهمیت و جایگاهی خواهد بود. اما آنچه به طور معمول در مباحث مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد، اراده انسانی است. اغلب مسئولیت را مبتنی بر اراده آزاد می دانند. در فهم متعارف نیز کسی را که مجبور و فاقد اختیار باشد، نمی توان مسئول دانست. به همین جهت بحث از مسئولیت و اراده انسان، به شدت به هم وابسته بوده و حتی منکران مسئولیت، نبود اراده را به عنوان دلیل مدعای خود ذکر کرده اند. از سوی دیگر هر تعریفی از اراده ناگزیر به بحث جبر مربوط بوده و به آن وابسته است. در مقابل اراده آزاد انسان، اقسام گوناگونی از جبر مطرح می شود که جبر اجتماعی، یکی از این موارد است. دیدگاه هایی که در تبیین نهایی امور، شرایط اجتماعی را تعیین کننده دانسته و جایگاهی برای انسان و اراده او در نظر نمی گیرند، قائل به جبر اجتماعی هستند. با توجه به این مسائل، سوال اصلی پژوهش، نسبت مسئولیت اخلاقی و اجتماعی با جبر اجتماعی است. نتیجه گیری دیدگاه های جبر گرایانه، با نادیده گرفتن و یا حداقلی تعریف نمودن اراده انسان، مسئولیت اخلاقی را به عنوان بخش مهمی از زندگی فردی و اجتماعی ما، نادیده می گیرند. چنین اتفاقی پیامدهای گسترده ای برای زندگی فردی و اجتماعی ما خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 838

دانلود 435 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (29)
 • صفحات: 

  111-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1018
 • دانلود: 

  240
چکیده: 

جبر و اختیار یکی از موضوعات مهم کلامی است که از دیرزمان با دیدگاه های گوناگون مورد توجه بوده است و هر یک از پیروان عقاید مختلف با دیدگاه خاص خود به این موضوع پرداخته اند. یکی از دیدگاه های معروف در این مساله دیدگاه عرفا است که در میراث ادبی- عرفانی بازتاب گسترده ای دارد. مولوی به عنوان یکی از نظریه پردازان این موضوع در مثنوی معنوی با شیوه خاص خود، داستان و ضرب المثل که شیوه قرآنی است، به طرح آن پرداخته است. در این مقاله با اشاره به پیشینه مباحث کلامی و تاثیر آن در فرهنگ و اندیشه ایرانیان، به بررسی دیدگاه عارفانه مولانا پرداخته شده است. وی با طرح مسایلی همچون سبب و مسبب، سبب سازی و سبب سوزی، رابطه جبر و توکل، جبر خاصه و حدود اختیار انسان، افکار و اندیشه هایش را بیان کرده است. او در عین اینکه قدرت فائقه و جباریت حق را نشانه عجز و زاری انسان و نهایتا جبر می داند، با بیان پشیمانی و شرم آدمی از اعمالش او را دارای اختیار و انجام عمل آگاهانه معرفی می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1018

دانلود 240 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

بهشتی احمد (عارف) | فارسی نژاد علیرضا

نشریه: 

اندیشه دینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  41
 • صفحات: 

  19-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1154
 • دانلود: 

  426
چکیده: 

مساله جبر و اختیار یکی از مسایل مهم در حوزه افعال الاهی است که همواره ذهن انسان ها را از ابتدای تاریخ تاکنون به خود مشغول داشته است. در این میان، جهمیه را طرف داران جبر محض، اشاعره را طرف داران جبر محض در یک مرحله و طرف دار کسب در مرحله دیگر، معتزله و قدریه را طرف داران اختیار محض و امامیه را طرف داران امر بین الامرین یاد کرده اند. بر این اساس، فخر رازی نیز به منزله یکی از برجسته ترین متکلمان اشعری، جبرگرا دانسته شده است.نگارنده در این مقاله، با جست وجوی کامل در آثار فخر رازی، موضع وی در قبال نظریات فوق را به دست آورده و نشان داده است که فخر رازی نه یک جبرگرای محض است و نه یک اختیارگرای محض، بلکه ضمن قادر و مختار دانستن انسان از یک طرف، و قول به عمومیت قضا و قدر الاهی از طرف دیگر، سعی کرده است تا میان این دو قول جمع نماید، ولی با وجود آن که همواره در جست وجوی راهی میان جبر و اختیار بوده و برای فرار از جبر و توجیه اختیار و مسوولیت انسان، همانند سایر اشاعره، به نظریه کسب گراییده، چون آن را ناتمام یافته، به نظریه امر بین الامرین روی آورده است. البته در تبیین این نظریه نیز توفیقی نیافته و آن را طوری تبیین نموده که به جبر منجر شده است. بنابراین به رغم اعتراف به اختیار انسان، بر سر دو راهی تردید میان جبر و اختیار باقی مانده، ضمن معرفی انسان به منزله مضطری در صورت مختار، قائل به غموض و پیچیدگی مساله شده و افراد را از خوض در این مسایل غامض بر حذر داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1154

دانلود 426 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

خزاعی زهرا | تمدن فاطمه

نشریه: 

اندیشه دینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (پیاپی 46)
 • صفحات: 

  21-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  661
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

بدون شک عنصری که می تواند مجوز تحسین و نکوهش اعمال پسندیده و زشت و ناروای انسان باشد اختیار است. اما این که اختیار چیست و چگونه انسان می تواند در جهانی که بر آن جبر علی حاکم است از آن برخوردار باشد، مساله ای است که بیش تر فیلسوفان اخلاق غرب از آن غافل نبوده اند. در این میان، برخی جمع این دو را محال دانسته و یکی را به نفع دیگری انکار و دیدگاهی به نام ناسازگارگرایی را پایه ریزی کرده اند و در مقابل، از عصر مدرن به بعد، اکثر فیلسوفان به منظور احیای مسوولیت اخلاقی، با پذیرش اختیار از سویی و رد جبرگرایی و اعتقاد به صدفه و اتفاقی بودن امور از سوی دیگر، سعی در جمع این دو نموده، به طور بسیار گسترده، دیدگاهی به نام سازگارگرایی را بنا نهادند. در این مقاله، دیدگاه سازگارگرایی از عصر مدرن به بعد بررسی می شود. در نهایت، مشخص می شود به رغم صحت سازگارگرایی، سازگارگرایان در ارائه تبیین دقیقی از آن ناکام مانده و نتوانسته اند اختیار و مسوولیت انسان یا سزاواری او برای تحسین و تقبیح در قبال اعمالش را برای همگان، به ویژه ناسازگارگرایان، معقول و موجه نشان دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 661

دانلود 230 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

عبادیان محمود

نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36 (فلسفه)
 • صفحات: 

  49-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1025
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

تفکیک قلمرو جوهر از صفات (و حالات) در "اخلاق" اسپینوزا به روشی بازنمایی شده است که در منطق پژوهش به دیالکتیک معروف است. صفت بارز این روش آن است که جنبه های متضاد موضوع در ارتباط با یکدیگر درک و پژوهیده می شود. بنابراین در «اخلاق» ضرورت به تبع مناسبتش با آزادی بررسی می شود. با آن که موضوع این نوشته رابطه ضروری و آزادی است، گفتنی است که اسپینوزا متناهی و نامتناهی، فرد و جامعه، و جز و کل را نیز به همین شیوه بررسی می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1025

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3 (پیاپی 77)
 • صفحات: 

  45-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  268
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

چگونگی دخالت خداوند در جهانِ طبیعت از مسایل دیرین و مهم در حوزه ی کلام و فلسفه ی دین به شمار می رود که تلاش برای حلِّ آن به عرضه ی نظرات گوناگون و بعضاً متضادی منتهی شده که در بازه ی وسیعی از جبر گرفته تا تفویض گسترده شده اند. این نوشتار با به کارگیری معیاری جدید به منظور تفکیک افعال گوناگون الهی در جهان خلقت، به معرفی و ارزیابی رویکرد علّامه طباطبایی-به عنوان فیلسوفی تعیّن گرا-در قبال این موضوع پرداخته و کوشیده است تا با بازنگری در اصل سنخیّت علّی، زمینه ی عرضه ی راه کارهایی را در هر دو قالب تعیّن گرایانه و ناتعیّن گرایانه، به منظور برون رفت از تنگناهای فکری حاکم فراهم نماید. مقاله نشان می دهد که در چارچوب دیدگاه تعیّن گرایانه، بایستی از طریق توسعه ی مفهوم سنخیّت علّی، تأثیر امر مجرّد در جهان مادّی را به نحو مباشر صحیح دانست و در چارچوبِ دیدگاه ناتعیّن گرایانه نیز با تکیه بر اصلِ ضرورتِ علّی و برداشتی خاص از اصل سنخیّت می توان از دخالت علل غیر مادّی به منظور تحقّق بخشیدن به یکی از احتمالات ممکن دفاع کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 268

دانلود 106 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  47-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1738
 • دانلود: 

  507
چکیده: 

این مقاله به بررسی سازگاری یا ناسازگاری اصل اختیار با اصل علیت فلسفه و قانون موجبیت «دترمینیسم» فیزیک می پردازد. نویسنده نخست به تعریف و تبیین حقیقت اختیار و جبر پرداخته، آنگاه شبهات مدعیان تعارض اختیار با اصل علیت (جبر علی و معلولی، استحاله ترجیح بلامرجح و تسلسل اراده ها) را تحلیل و نقد می نماید. بخش آخر مقاله به بررسی و مقایسه قانون دترمینیسم فیزیک کلاسیک و قوانین آماری و اصل کوانتوم فیزیک جدید با اصل اختیار و جبر اختصاص یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1738

دانلود 507 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

محرمی رامین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  105-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  200
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

دیدگاه کلامی مولوی با دیدگاه عرفانی او در باب جبر تفاوت دارد. او از منتقدان جبر کلامی، و از مدافعان جبر عرفانی است. مولوی دیدگاه اهل جبر نکوهیده را، به دلیل نتایج نامطلوب دنیوی و اخروی آن، نمی پذیرد ولی جبر در مفهوم عرفانی رضا و معیت با حق و توحید افعالی را قبول دارد. نفس پرستی، دنیاگرایی و حقیقت ستیزی را از دلایل نقد و رد جبر نکوهش شده اهل جبر، و خداگرایی، حقیقت طلبی و نفس ستیزی را از دلایل حقانیت جبر عرفانی برمی شمارد. تفسیر و رفتار غلط اهل جبر، مفهوم جبرعامیانه را زشت، ولی تفسیر و رفتار درست عاشقان خدا، جبر عاشقانه را پذیرفتنی ساخته است. از نظر مولوی قدرت عشق با فانی ساختن عاشق در وجود معشوق، اراده عاشق را با اراده معشوق را یکی می گرداند و عاشق را به مقام رضا و معیت با حق می رساند و این همان مفهوم جبر ستوده عارفانه است.

آمار یکساله:  

بازدید 200

دانلود 53 استناد 0 مرجع 0
litScript