نتایج جستجو

79894

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7990

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

FARZIN Y.H. | BOND C.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  81
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  213-235
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9016
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9016

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

تمیمی مسعود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

امروزه بدون آنکه بفهمیم، اقلام و خدماتی که مصرف می کنیم به محض خرید به خوبی کار می کنند. در حقیقت، بسیاری از جوامع صنعتی و فراصنعتی صرفاً آنچه را که موثر نیست، کنار گذاشته اند. با این حال، زمانی بود که کیفیت و اثربخشی نزد ارائه دهندگان کالا و خدمات در اولویت نبود. تمرکز شدید بر کیفیت عمدتاً پس از جنگ جهانی دوم، به ویژه در دهه 1980، در پاسخ به بازاری که کار ارزان قیمت را رد کرد و تقاضای مصرف کننده برای محصولات با دوام، افزایش یافت. در این مقاله، ما در مورد تاریخچه یکی از برجسته ترین فلسفه های مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت جامع (Total quality Management-TQM) بحث خواهیم کرد. ما یاد خواهیم گرفت که چگونه مدیریت کیفیت جامع می تواند به سودآوری و بهره وری بیشتر کمک کند. علاوه بر این، متخصصان صنعت درباره تفاوت های TQM با سایر فلسفه ها و روش های مدیریت کیفیت مانند شش سیگما و کایزن صحبت می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0
نویسندگان: 

GALEOTTI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  427-454
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  9622
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9622

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

OITE A.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  2095-2102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19768
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

The assessment of environmental effects generated by urban areas (with various activities as agriculture, industry, human activities) on groundwater quality became essential for the use and conservation of the water resources. The main objective was to apply a water quality index to the groundwater sources using the specific methodology, establishing the suitability for drinking for groundwater. Water resources were monitored in October 2011, the samples were collected from 22 points for groundwater, and more parameters were analyzed: pH, electrical conductivity, turbidity, oxygen regime, hardness, alkalinity, nutrients regime (nitrates, ammonium, phosphates) which were considered important and utilized for water quality index computation that reveal poor quality for groundwater. The oxidability should be included in computation formula and the final results used for water management, taking into consideration the limits of the current model. Multivariate statistical analysis was used to indicate the influence of urban area on the quality of groundwater resources. Results of the analysis highlight an influence of geology and a contamination of agricultural origin.

آمار یکساله:  

بازدید 19768

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  د-57
 • صفحات: 

  142-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  790
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

امروزه کیفیت یکی از عوامل مهم در یک محصول / خدمت به شمار می آید که ارتباط مستقیم با میزان رضایت مشتری داشته و دارد، لذا بنگاهها و تولیدکنندگان سعی در ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات خود دارند تا از این طریق سطح رضایت مشتریان خود را ارتقاء بخشند. در این راستا دیدگاه های گوناگونی مطرح و توسعه داده شده است. یکی ازا ین دیدگاه ها گسترش وظیفه کیفیت QFD می باشد که در صنایع جهانی به طور گسترده معرفی و به کار برده می شود. در این دیدگاه نظرات و نیازمندیهای مشتریان دریافت و با استفاده از ابزارهای گوناگون آنها را به نیازمندیهای تولید و عملیات تبدیل می کند. از آنجائیکه نیازمندیها و خواسته های مشتری غالبا به صورت نادقیق و نامعلوم بیان شده اند در این مقاله سعی می گردد که فرایند QFD در محیط فازی توسعه داده و راهکاری مفید در این محیط (فازی) برای پیشبرد اهداف QFD ارائه شود.

آمار یکساله:  

بازدید 790

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (پیاپی23)
 • صفحات: 

  157-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  139
چکیده: 

هدف: توانایی مدیریت فراتر از ویژگی های اقتصادی شرکت، تاثیر بسزایی در گزارش های مالی شرکت ها و کیفیت محیط اطلاعاتی آن ها دارد. لذا این پژوهش به بررسی اثر توانایی مدیر بر کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت ها می پردازد. روش: در این پژوهش برای سنجش توانایی مدیریت از مدل دمرجیان و همکاران (2012) و همچنین، از مدل ارائه شده توسط فخاری و رضائی پیته نوئی (1396) نیز برای اندازه گیری کیفیت محیط اطلاعاتی استفاده گردید. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از نمونه ای متشکل از 485 سال-شرکت که طی سال های 1392 تا 1396 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره مورد بررسی قرارگرفت. یافته ها: مطابق با پیش بینی نظریه علامت دهی، نتایج نشان می دهد که توانایی مدیریت موجب بهبود کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت ها می گردد. علاوه براین، نتایج آزمون تحلیل حساسیت بیانگر آن بود که استفاده از معیارهای جایگزین برای سنجش توانایی مدیریت و کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت تاثیری روی نتایج پژوهش حاضر نداشته و یافته های پژوهش از استحکام برخوردار است. نتیجه گیری: مدیران توانمند به دلیل آگاهی بیشتری که نسبت به وضعیت کسب و کار، صنعت و شرایط اقتصادی شرکت های خود دارند از عملکرد بهتری برخوردارند و از طریق اعمال شفافیت بیشتر در گزارشگری مالی و محیط اطلاعاتی شرکت، انگیزه زیادی برای اعلان عملکرد برتر خود به ذینفعان دارند. دانش افزایی: یافته های پژوهش می تواند خلاء تحقیقاتی موجود در این حوزه را پوشش داده و برای مدیران، سرمایه گذاران و قانون گذاران بازار سرمایه در امر تصمیم گیری مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 139 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  229-247
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  537
 • دانلود: 

  360
چکیده: 

کیفیت محیط زیست شهری معیار سنجش و اندازه گیری درجة مناسب بودن محیط زیست انسان است. درواقع میزان توان محیط برای شکل گیری نیازهای افراد جامعه و پاسخگویی به آن محسوب می ِشود و از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد. با توجه به تغییرات شاخص های محیطی در مناطق شهری، هدف اصلی این پژوهش مدل سازی تغییرات مکانی-زمانی کیفیت محیط زیست شهری است. به منظور مدل سازی هریک از شاخص ها از داده های میدانی مکان مبنا و تصاویر ماهواره ای استفاده شد. شاخص ها شامل دو بعد طبیعی و انسان ساخت است. برای تلفیق شاخص ها و مدل سازی کیفیت محیط زیست شهری با توجه به ماهیت مباحث کیفی و محیطی که با عدم قطعیت همراه است، از منطق فازی استفاده شد. در شهر تهران به دلیل تراکم بالای جمعیت و فعالیت، محیط زیست شهری اهمیت زیادی دارد. بدین منظور مناطق 3، 6 و 11 شهر تهران انتخاب شدند. این مناطق در امتداد شمالی-جنوبی شهر تهران قرار دارند. نتایج نشان می دهد تغییرات کیفیت محیط زیست شهری در منطقة موردمطالعه روندی شمالی-جنوبی دارد. کیفیت محیط زیست شهری نیز از شمال به جنوب کاهش می یابد. از نظر تغییرات زمانی در دو فصل بهار و تابستان در مقایسه با دو فصل پاییز و زمستان کیفیت محیط زیست شهری وضعیت بهتری دارد؛ بنابراین تابعی از زمان و مکان محسوب می شود. نتایج تحلیل حساسیت نشان می دهد تأثیر تغییر ورودی ها بر نتیجة مدل در همه متغیرها بین 2 تا 17 درصد است. نتایج مدل سازی نیز از یک یا چند متغیر خاص تأثیر نمی پذیرد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت نتایج مدل سازی قابل اعتماد است.

آمار یکساله:  

بازدید 537

دانلود 360 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RASHIDI BAGHI MOHSEN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  117-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5711
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

The desire to change the dividend payment method is due to the lack of transparency in the financial situation and the undesirable structure of financial reporting so that managers try to limit the changes in dividends to cover the risks of lack of transparency. In this paper, the goal is to examine the dividend smoothing based on the quality of disclosure and the quality of the information environment. For this purpose, the data of the companies listed in the Tehran Stock Exchange for the period 1388 to 1395 have been extracted and the combined data regression model has been used to test the hypotheses of the research. The results of the research indicate the confirmation of research hypotheses. In other words, the results of the research indicate that dividends smoothing is a function of disclosure quality criteria. Also, the quality of information environment has a significant effect on the dividends smoothing. But when the level of disclosure quality changes, the quality of information also changes and it affects the dividend smoothing so that, by changing the level of interactive effect of disclosure quality and information environment, dividends smoothing also fluctuates and changes.

آمار یکساله:  

بازدید 5711

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOSER G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  351-357
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8227
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8227

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4 (پیاپی 68)
 • صفحات: 

  63-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  3545
 • دانلود: 

  1329
چکیده: 

بررسی و مطالعه فرایند رشد و توسعه کلان شهرهای جهانی، نمایانگر شکل گیری شرایط کیفی نابه سامان و در پاره ای موارد بحرانی در محیط های سکونتی به عنوان یکی از مهم ترین آثار و پیامدهای سیاست های توسعه شهری است. این واقعیت در کشورهای در حال توسعه در شکل های حادتری بروز و ظهور پیدا کرده و زمینه ساز پدیدار شدن مسائل عدیده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شده است. با وجود این معضل نبود یا سطح نازل کیفیت در محدوده های مسکونی شهری منحصر به کشورهای جهان سوم نبوده و در کشورهای پیشرفته صنعتی نیز به مثابه یکی از مهم ترین چالشهای پیش روی نظام سیاست گذاری و مدیریت شهری این کشورها محسوب شده و در نتیجه می توان آن را مساله ای با وسعت و دامنه جهانی دانست. از سوی دیگر نگاهی به مباحث مطرح در ادبیات شهرسازی سال های اخیر نشانگر توجه متفکران و نظریه پردازان شهری به مفهوم «کیفیت محیط سکونت» و نگارش مقالات و کتاب های متنوع و متعددی در این زمینه است.در این میان بحث کیفیت در محیط های سکونتی خاص (مانند مجتمع های مسکونی بلندمرتبه) به واسطه برخورداری این سکونتگاه ها از ویژگی هایی مانند سطح بالای تراکم جمعیتی، ساختمانی و تمرکز در محیطی محصور و گاهی اوقات فاقد ارتباطی ارگانیک با ساختار شهر، دارای حساسیت و پیچیدگی مضاعفی نسبت به سایر بافت های مسکونی است.در این پژوهش، هدف اصلی سنجش کیفیت محیط سکونت در شهرک اکباتان به عنوان یکی از بزرگ ترین شهرک های خاورمیانه و نیز یکی از مهم ترین مجتمع های بلندمرتبه شهر تهران است. روش انجام این تحقیق بر مبنای تکنیک تحلیل رگرسیونی چند متغیره سلسله مراتبی استوار بوده و مدل استفاده شده در فرایند تحلیل نیز به مدل تجربی سنجش کیفیت محیط سکونت موسوم است. این مدل دارای ساختاری سلسله مراتبی بوده و متشکل از معیارها و ج‍‍زء معیارهایی است که در سطوح مختلف آن قرار می گیرند. در این میان جزء معیارهای سطح آخر مدل، مبنای تنظیم پرسشنامه تحقیق قرار گرفت و بر اساس میزان رضایت مندی یا نارضایتی ساکنان محیط مورد نظر امتیازدهی شدند. پس از انجام تحلیل های آماری مناسب، سطح کیفی سکونت در محدوده مطالعه شده (شهرک اکباتان) در حد متوسطی (1<2.98<5) ارزیابی و وجود رابطه معنادار (P<0.05) بین معیارها و جزء معیارهای واقع در سطوح مختلف مدل با متغیر وابسته کیفیت محیط سکونت تایید شد.

آمار یکساله:  

بازدید 3545

دانلود 1329 استناد 2 مرجع 16
litScript