نتایج جستجو

28783

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2879

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  55
 • صفحات: 

  75-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4521
 • دانلود: 

  337
چکیده: 

در شروع CPR هدف از BLS و به دنبال آن ACLS نجات بیماری است که به صورت حاد دچار ایست قلبی، تنفسی و یا هر دو شده است.مهمترین عامل تعیین کننده بهبودی بیمار از یک ایست قلبی تنفسی بدون بروز عوارض نرولوژیک فاصله بین ایست قلبی تنفسی تا تنفس خودبخودی و جریان خون در سیستم قلبی عروقی است. به همین دلیل هر پزشک بدون توجه به رشته تخصصی باید بتواند در مواجهه با چنین بیماری عملیات CPR را شروع کند و در ضمن شروع عملیات و اقدامات اولیه تجهیزات و پرسنل بیشتری جهت مراحل بعدی CPR به کمک خواسته شود.ACLS زمانی موثر است که BLS به خوبی انجام شده باشد.BLS و ACLS شامل مراحلی هستند که به ترتیب و با توجه به شرایط بیمار باید انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 4521

دانلود 337 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  4 (پیاپی 92)
 • صفحات: 

  489-499
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1061
 • دانلود: 

  440
چکیده: 

در این مقاله پیاده سازی کنترل کننده هوشمند مبتنی بر یادگیری عاطفی در مغز (BELBIC) برای کار در شرایط واقعی آزمایشگاهی بررسی شده است.  BELBIC تک ورودی و تک خروجی (SISO) تعدادی پارامتر یا درجه آزادی در اختیار استفاده کننده قرار می دهد که می توان با تنظیم آنها به پاسخ مناسب دست یافت. در شبیه سازیهای کامپیوتری که در مقالات مربوطه انجام شده است، عملکرد این کنترل کننده برای کنترل سیستم های خطی و غیرخطی تایید شده است. ولی به هر حال در کنترل یک سیستم واقعی باید عوامل دیگری را نیز لحاظ کرد که در شبیه سازی ظاهر نمی شوند. در این مقاله، کنترل سرعت یک سرو موتور DC آزمایشگاهی با استفاده از BELBIC بررسی شده و با نتایج یک کنترل کننده  PID مقایسه شده است. برای تنظیم پارامترهای BELBIC و PID از مدل شبیه سازی شده سروموتور استفاده شده است. در این مقاله همچنین روشی برای برقراری ارتباط بین بخش حقیقی و بخش مجازی سیستم معرفی شده است و آزمایش کنترل سرعت سروموتور با استفاده از همین روش انجام گرفته است. نتایج آزمایش عملکرد مناسب BELBIC در شرایط واقعی را تایید می کند، برتری این کنترل کننده را نسبت به کنترل کننده PID نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1061

دانلود 440 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BAGHERI K. | MOJAHED SH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  SUPPL 1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14554
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Introduction: Pregnancy and delivery are important events in women’s life and can have long term effects on the women. Some studies suggested providing a program for the emotional needs of women at this time would be the most effective strategy. A quasi-experimental study was conducted.Materials and Methods: Sample included 94 pregnant women with true labor pain. The women were randomly assigned into two groups: an intervention group (47) and a control group (47; routine care). The data gathering tools was composed of checklists open question concerning the pregnant women expectation of delivery answered through an interview. K2, t-test, descriptive and inferential statistical analysis were used for data analysis by SPSS software.Results: The finding of the research show emotional needs of women during delivery affects delivery time as well as second stage of delivery (a significant difference) minimum duration of active phase in interventional group was 120 minutes and in control group was 200 minutes and the maximum duration of second phase in interventional group was 45 minutes and in control group was 90 minutes. With regards to considering pregnant women expectation, supportive behaviors were the most important factors among almost all persons in both groups that were confirmed with statistical test too.Conclusion: The findings of this research show that women through delivery need emotional supports. Also supportive behaviors during delivery can significantly reduce delivery time.

آمار یکساله:  

بازدید 14554

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  830
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

حاملگی و به ویژه زایمان با توجه به اثرات طولانی مدت که در زندگی زنان دارد، واقعه ای مهم تلقی گردیده و از دیرباز مورد تعمق و بررسی بوده است. بر همین اساس لزوم بررسی هایی در شیوه های مراقبتی در این زمان مطرح گردیده است، تا با ایجاد شرایطی مطلوب تر، این امر تحقق یابد.پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بوده است که در طی انجام پژوهش 94 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه مورد نظر با توجه به داشتن شرایط ورود به مطالعه انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه مراقبت معمول (شاهد) و مراقبت تحت مداخله (مورد) تقسیم بندی گردیدند. اطلاعات با استفاده از چک لیست و از طریق مصاحبه، پرسشگری و مشاهده و اندازه گیری جمع آوری گردید. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی و با نرم افزار کامپیوتری اس. پی. اس. اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج پژوهش نشان داد که با تامین نیازهای عاطفی مددجویان حداقل طول مدت فاز فعال زایمان در گروه تحت مراقبت مداخله ای 120 دقیقه و در گروه شاهد 200 دقیقه بوده است و حداکثر طول مدت مرحله دوم زایمان در گروه مورد 45 دقیقه و در گروه شاهد 90 دقیقه بوده است. و با توجه به بررسی انتظارات مددجویان از عامل زایمانی، رفتارهای حمایتی مهمترین مساله مورد توجه اکثریت واحدهای مورد پژوهش در دو گروه بوده است که با توجه به انجام آزمون های آماری نیز مورد تایید قرار گرفت.نتایج نشان می دهد که زنان در جریان زایمان نیاز به حمایت های عاطفی دارند و با اعمال رفتارهای حمایتی طول مدت زایمان کوتاهتر می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 830

دانلود 195 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  47
 • دانلود: 

  7
چکیده: 

در این مقاله به بررسی مراحل مختلف طراحی پروانه های دریایی و مراحل مقدماتی در راه ایجاد یک سیستم تصمیم گیری پشتیبانی (Decision support System) برای طراحی پروانه های دریایی می پردازیم. این سیستم به فعالیت هایی که می بایست پشتیبانی شوند و سازمانی که قصد دارد از این سیستم در فعالیت های طراحی خود استفاده نماید وابسته می باشد. سیستم پشتیبانی تصمیم گیری از یک ساختار تقریبی پیروی می نماید. در این تحقیق به معرفی این ساختار، جزئیات آن و اجرای مراحل اولیه آن پرداخته می شود راه حل اصلی در این سیستم به چهار مرحله کلی تقسیم بندی شده اند که عبارتند از: تحلیل وظایف (Task Analysis)، مشخص نمودن روش محاسباتی (Knowledge Used)، روشهای حل مساله (Problem - Solving) وابزارهای محاسباتی (Computational Tools). در انتها نیز از این مراحل در طراحی مقدماتی یک پروانه به روش اکارد - مورگان (Eckhard - Morgans Method) کمک گرفته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 47

دانلود 7
نویسندگان: 

SHOW B.A. | KRAUSE N. | CHATTERS L.M.

نشریه: 

PSYCHOLOGY AND AGING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  4-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  13183
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13183

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

HELESEN M. | VOLLEBERGH W. | MEEUS W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  319-335
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8954
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8954

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MENON K. | DUBE L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  268-275
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8920
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8920

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  12-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1219
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1219

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript