نتایج جستجو

4068

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

407

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  367
 • بازدید: 

  2242
 • دانلود: 

  13288
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2242

دانلود 13288 استناد 367 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  36
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  3270
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 3270 استناد 36 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Regulat J

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  207-247
تعامل: 
 • استنادات: 

  373
 • بازدید: 

  4618
 • دانلود: 

  13999
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4618

دانلود 13999 استناد 373 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

FRONTIERS IN PSYCHIATRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  173
 • بازدید: 

  602
 • دانلود: 

  11400
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 602

دانلود 11400 استناد 173 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  269-292
تعامل: 
 • استنادات: 

  94
 • بازدید: 

  1419
 • دانلود: 

  9428
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1419

دانلود 9428 استناد 94 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

CHILD NEUROPSYCHOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  609-629
تعامل: 
 • استنادات: 

  406
 • بازدید: 

  4217
 • دانلود: 

  18969
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4217

دانلود 18969 استناد 406 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  716-724
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  2203
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2203

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

DADKHAH A. | SHIRINBAYAN P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  24-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  505
 • بازدید: 

  11703
 • دانلود: 

  13307
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11703

دانلود 13307 استناد 505 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  408
 • بازدید: 

  4107
 • دانلود: 

  19410
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4107

دانلود 19410 استناد 408 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  6-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  216
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 216

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript