نتایج جستجو

3528

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

353

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  63
 • دانلود: 

  15
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 63

دانلود 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  51
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 51

دانلود 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  2310
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

A VARIETY OF METHODS ARE AVAILABLE FOR THE PREPARATION OF NANOPARTICLES: SOL-GEL, THERMAL DECOMPOSITION, VAPOR CONDENSATION, REVERSE MICELLE OR MICRO EMULSION, HIGH-ENERGY BALL MILLING, ULTRASONIC SHOT PEENING, LITHOGRAPHY, VAPOR DEPOSITION AND electrochemical SYNTHESIS. ELECTROCHEMISTRY HAS NOT BEEN EMPLOYED AS A MEANS OF PREPARING LARGE NUMBERS OF METAL NANOPARTICLES, BUT SOME ADVANTAGES OF electrochemical METHODS OVER CHEMICAL ONES IN SYNTHESIS OF SMALL METAL PARTICLES ARE THE HIGH PURITY OF THE PARTICLES, THE POSSIBILITY OF A PRECISE PARTICLE SIZE CONTROL, DIRECT SYNTHRSIS ON ELECTRODE.IN THE PRESENT WORK, MOLYBDENUM OXIDE NANOPARTICLES WERE SYNTHESIZED BY DIFFERENT electrochemical METHODS INCLUDING GALVANOSTATIC, POTENTIOSTATIC AND CYCLIC VOLTAMMETRIC METHODS FROM AQUEOUS MOLYBDATE SOLUTION ON POLYPYRROLE, PPY. PPY WAS SYNTHESIZED FROM PYRROLE, GALVANOSTATICALLY ON ST-12 STEEL. THE RESULTING NANOPARTICLES WERE CHARACTERIZED BY SCANNING ELECTRON MICROSCOPY, SEM, AND ENERGY-DISPERSIVE X-RAY SPECTROSCOPY, EDX.THE CATALYTIC PERFORMANCE OF THESE LAYER BY LAYER ASSEMBLIES ON METHANOL ELECTRO-OXIDATION REACTION WAS STUDIED BY electrochemical METHODS.

آمار یکساله:  

بازدید 2310

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

PARSANIA MASOUD | TAMMARI ESMAIL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  4410
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE INVESTIGATION OF ELECTRO-OXIDATION OF ACETAMINOPHEN SHOWS THAT THE FORMED QUINONIMINE IS QUITE REACTIVE AND CAN BE ATTACHED AS A MICHAEL ACCEPTOR BY NUCLEOPHILE, PRODUCING VARIOUS COMPOUNDS THROUGH THE 1, 4 - MICHAEL ADDITION REACTION. ON THIS DIRECTION, THE ELECTRO-OXIDATION OF ACETAMINOPHEN HAS BEEN STUDIED IN ABSENCE AND PRESENCE OF DIETHYLAMINE AS A NUCLEOPHILE BY USING CYCLIC VOLTAMMETRY AND CONTROLLED-POTENTIAL COULOMETRY IN PHOSPHATE BUFFER (PH=8) AS A SUPPORTING ELECTROLYTE. THE RESULTS INDICATE THAT THE QUINONIMINE FORMED FROM THE OXIDATION OF ACETAMINOPHEN WITH ARRIVING IN A 1, 4-MICHAEL ADDITION WITH DIETHYLAMINE CONVERT TO A NEW DERIVATIVE. ACCORDING TO OBTAINED RESULTS THE REACTION MECHANISM OF ELECTRO OXIDATION OF ACETAMINOPHEN IN THE PRESENCE OF DIETHYLAMINE IS A SUCCESSIVE ECE MECHANISM. THE HOMOGENEOUS RATE CONSTANT WERE ESTIMATED BY COMPARING THE EXPERIMENTAL CYCLIC VOLTAMMETRIC RESPONSES WITH THE DIGITAL SIMULATED RESULTS.

آمار یکساله:  

بازدید 4410

دانلود 0
نویسندگان: 

ROESSLERA A. | DOSSENBACHA O. | MEYERA U. | MARTEB W. | RYSA P.

نشریه: 

CHIMIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  879-882
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2938
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2938

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

کارآگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  6-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  730
 • دانلود: 

  563
چکیده: 

اصل مقاله به صورت متن کامل فارسی در بخش فارسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 730

دانلود 563 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE ELECTRO CHEMICAL METHODS ARE WIDELY APPLIED TO THE STUDY OF ORGANIC SPECIES, SINCE THEY CAN BE USED TO OBTAIN BOTH THERMODYNAMIC AND KINETIC INFORMATION CYCLIC VOLTAMMETRY IS ONE OF THE MOST USEFUL TECHNIQUES FOR STUDYING THE ELECTRODE REACTIONS THAT INVOLVE AN UNSTABLE INTERMEDIATE OR PRODUCT...

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
نویسنده: 

NAZARI F. | TEHRANI R.M.A. | RASHIDI A.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  23
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

METAL POWDER PRODUCTION TECHNIQUES ARE USED TO MANUFACTURE A WIDE SPECTRUM OF METAL POWDERS DESIGNED TO MEET THE REQUIREMENTS ON LARGE VARIETY OF APPLICATIONS. POWDERS OF VIRTUALLY ALL METALS CAN BE PRODUCED. SUITABLE METHODS FOR POWDER PRODUCTION DEPEND ON REQUIRED PRODUCTION RATES, POWDER PROPERTIES AND THE PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF THE MATERIALS [1, 2]. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
نویسندگان: 

آرامی مختار | اکبری احمد

نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  554-562
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2054
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در بین روش های معمول برای تصفیه پساب های نساجی،تکنولوژی الکتروشیمیایی را شاید بتوان ادعا کرد تنها روشی است که به تنهایی قادر به حذف مؤثر و اقتصادی انواع آلاینده های موجود در پساب مخصوصاً مواد رنگزا می باشد.در اثر عمل سل الکتروشیمیایی با عبور جریان مستقیم برق از بین الکترودهای آند و کاتد،واکنش های اکسیداسیون و احیاء صورت می گیرد،که در نتیجه باعث حذف مواد رنگزا پساب می گردد.مطالعات نشان می دهد که مکانیزم خذف رنگ شامل تشکیل کمپلکس های سطحی،جذب الکترواستاتیکی،تخریب شیمیایی و رسوب می باشد در این تحقیق امکان رنگبری پساب های حاصل از رنگینه های مستقیم،دیسپرس،اسیدی،راکتیو و مخلوط این رنگینه ها و عوامل مؤثر بر راندمان رنگبری از جمله زمان،جریان،ولتاژ،سطح تماس و فواصل بین الکترودها،pH ،الکترولیت و... مورد ارزیابی قرارمی گیرد و در نهایت شرایط مطلوب تری برای تصفیه الکتروشیمیایی انتخاب گردیده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که با استفاده از این روش می توان به بیش از 90 درصد حذف رنگینه و بیش از 60 درصد COD از جریان پساب دسترسی پیدا نمود.همچنین مطالعات طیف دستی،تجزیه مواد رنگزا به اجزا ساده را ثابت می نماید.  

آمار یکساله:  

بازدید 2054

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نانوساختارها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  293-300
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1996
 • دانلود: 

  169
چکیده: 

در این کار از ترکیب گرافن و نانوذرات اکسید نیکل یک حسگر الکتروشیمیایی نانوساختار با خاصیت اکتروکاتالیستی ساخته شد. در مطالعات ولتامتری چرخه ای، یک پیک اکسیدی با شدت جریان زیاد مربوط به اکسایش اپی نفرین در سطح الکترود اصلاح شده با گرافن-نانوذرات اکسید نیکل مشاهده شد. اندازه گیری اپی-نفرین به روش ولتامتری پالس تفاضلی نشان داد که منحنی کالیبراسیون در گستره غلظتی 1.0-1800.0 میکرومولار خطی است و حد تشخیص روش برابر 0.42 میکرومولار می باشد. نهایتا کارایی حسگر پیشنهادی برای اندازه گیری همزمان اپی نفرین و استامینوفن در نمونه سرم خون بررسی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1996

دانلود 169 استناد 0 مرجع 0
litScript