نتایج جستجو

1

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

علوم زیستی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 17)
 • صفحات: 

  45-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1080
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

اکوبیولوژی مولکولی قارچ ها ارزشمند بوده و در ساماندهی رده بندی- تشخیص آزمایشگاهی آن ها سودمند است. با نگرش به ساماندهی تندرستی همگانی و نیز سنجش آلودگی های قارچ های هوای شمال ایران و برای پیشنهاد رده بندی درست آن ها بر پایه آشکارسازی الگوی پروتئینی جدایه های آسپرژیلوسی پهنه یاد شده با شگرد بنگاه های ICPA و CBS نمونه برداری و جدایه ها شناسایی شدند. عصاره یاخته ای گونه های جدا شده با روش الکتروفورزی SDS – PAGE پروتئین ها بررسی شدند. سرانجام الگوی پروتئینی ویژه هرگونه در یک جدول همسنجی فراهم آمده است که یافته های ریختی را باورپذیرتر می سازد. 24 جنس و گونه بدرستی شناخته شده با الگوی آنتی ژن های ویژه هر یک؛ آسپرژیلوس فومیگاتوس (33-35 and 43-44KD,:60KD)، اسکلروکلیستا اورناتا (66.2-68 and 116-120KD,:18 and 70KD)، آسپرژیلوس اونگوئیس (35, 43-45 and 66.2KD,:37 and 150-200KD)، آسپرژیلوس ترئوس (35, 70 and 150-200KD)، آسپرژیلوس نیوئوس (37 and 60KD)، آسپرژیلوس ونتی ای (40, 37 and 60KD)، آسپرژیلوس فلاووس (116-120KD,:35 and 70KD)، آسپرژیلوس سوژه(60-66KD,:60 and 70KD)، آسپرژیلوس پارازیتیکوس (43-45KD,:33 and 70KD)، آسپرژیلوس آلیاسئوس (40, 58 and 90KD)، آسپرژیلوس نایجر (37 and 40KD)، آسپرژیلوس آواموری (24 and 90KD)، آسپرژیلوس کربوناریوس (37, 45 and 116KD,:37 and 70KD)، آسپرژیلوس فتیدوس (40-42KD,:33,35,70 and 150-200KD)، آسپرژیلوس اوکراسئوس (5-10 KD,:33 and 70KD)، آسپرژیلوس اوستیانوس (27, 34 and 50-55KD,:24,50 and 60KD)، آسپرژیلوس ملئوس (38KD,:24, 33, 35, 50, 60 and 90KD)، آسپرژیلوس کاندیدوس (90KD,:90KD)، آسپرژیلوس پنیسیلیوئیدس، آسپرژیلوس اوستوس، آسپرژیلوس ورسیکالر، آسپرژیلوس اورایزه، آسپرژیلوس نیدولانس، آسپرژیلوس ژاپونیکوس (24, 33, 37, 40 and 50KD) فراهم شده از پهنه در دست بررسی، به دست آمد که دوازده گونه از آن ها برای نخستین بار از گستره بوم شناختی شمالی ایران گزارش می شوند. سرانجام، دانش الگوی فراهم آمده از پروتئین ها نخستین و بزرگ ترین دستمایه آسان و کاربردی مولکولی در فرآیند بازشناسی و رده بندی الگوی بسیاری از گونه های آسپرژیلوس ها را بر پایه یافته های گستره «وب» پیش رو می گذارد. جدول های ویژه و همسنجه های پیش رو را می توان درست ترین و همه جانبه ترین شناسایی الگوی پروتئینی آنتی ژنی شناخته شده در جهان دانست.

آمار یکساله:  

بازدید 1080

دانلود 235 استناد 0 مرجع 0
litScript