نتایج جستجو

495894

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

49590

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  217-226
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  931
 • دانلود: 

  386
چکیده: 

انتخاب اندازه مناسب ادوات کشاورزی و سرمایه گذاری صحیح در این زمینه از مسایل اصلی مکانیزاسیون کشاورزی می باشد. مطالعه حاضر به منظور بهینه سازی اندازه ماشین های کشاورزی در مزرعه دانشکده کشاورزی شیراز انجام گردیده است. الگوی کشت این مزرعه شامل 130 هکتار گندم، 70 هکتار کلزا، 100 هکتار ذرت، 25 هکتار یونجه و 4 هکتار گلرنگ می باشد. از مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح با هدف حداقل سازی هزینه های کل سالیانه شامل: هزینه های ثابت، هزینه های متغیر و تاخیر زمانی برای انجام کار استفاده شده است. برای اجرای مدل از نرم افزار "GAMS" استفاده گردیده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که اندازه های ارایه شده توسط مدل برای عرض عملیاتی و ظرفیت بار ماشین ها با اندازه هایی که در شرایط فعلی در مزرعه استفاده می گردند تفاوت معنی داری دارد و به استثنای سم پاش و تریلر که همان اندازه ظرفیت بار 400 و 4000 کیلوگرم پیشنهاد شده است، در مورد بعضی ادوات اندازه ای بزرگتر و یا برخی دیگر اندازه ای کوچکتر توصیه گشته است. برای تراکتور همان تعداد 8 عدد ولی قدرت بالاتر 85 اسب بخار پیشنهاد شده است. این عدم تطابق میان اندازه های بهینه ماشین ها با اندازه های واقعی آن ها، در هزینه های کل سالیانه قابل مشاهده است به طوری که اجرای بهینه هزینه ای کمتر از هزینه های کل سالیانه در شرایط واقعی مزرعه را نشان داده است. بعلاوه برنامه زمان  بندی شده برای انجام عملیات در هفته های مختلف سال تهیه گردیده که توزیع انجام عملیات زراعی را طی زمان نشان می دهد و می تواند راهنمای مناسبی برای مدیر مزرعه برای برنامه ریزی فعالیت های زراعی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 931

دانلود 386 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  2415
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THESE DAYS URBANIZATION IS GROWING IN ALL OVER THE WORLD. POPULATION GROWTH OF CITIES MAKES DIFFERENT ASPECT OF URBAN DEVELOPED ESPECIALLY URBAN ECONOMY. FOR EXAMPLE ACCORDING TO WORLD DEVELOPMENT REPORT 2009, ABOUT 16 PERCENT OF WORLD GDP IN PRODUCED JUST IN 30 CITIES. HOWEVER CITIES GROWTH HAS SOME ISSUES INCLUDING POLLUTION AND HEAVY TRAFFIC. BASE ON THESE MOST OF METROPOLITAN RESIDENTS THINK OF URBAN POPULATION GROWTH AS A ROOT OF THEIR PROBLEMS AND URBAN MANAGER NEED TO KNOW IF AN optimal size FOR CITIES EXISTS HOW BIG IT WOULD BE.IN THIS PAPER optimal CITY size AND SUSTAINABLE CITY size IS ESTIMATED FOR METROPOLITAN AREAS OF IRAN. BECAUSE OF LACKING DATA STUDIED METROPOLIS ARE SUBJECT TO TEHRAN, ISFAHAN, MASHHAD, SHIRAZ AND AHVAZ FROM 2008 UP TO 2012. THE METHOD USED IS BASED ON AN LOCAL ECONOMY MODEL THAT HAS THREE ACTOR: FIRM, HOUSEHOLD AND LOCAL GOVERNMENT. THE RESULTS SHOW TEHRAN METROPOLIS HAS PASSED BOTH optimal AND SUSTAINABLE size AND OTHER METROPOLIS, ISFAHAN, MASHHAD, SHIRAZ AND AHVAZ, HAVE PASSED THEIR optimal size BUT FAR FROM SUSTAINABLE size.

آمار یکساله:  

بازدید 2415

دانلود 0
نویسندگان: 

MESTER V. | GILLON F. | BROCHET P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  695-715
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7738
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7738

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

دشتی قادر | شرفا سمیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  68
 • صفحات: 

  17-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  331
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

بهره برداری، اندازه واحد تولیدی و برخورداری از اقتصاد مقیاس است. در این راستا به منظور بررسی وجود صرفه های اقتصادی در مرغداریهای تخمگذار استان تهران، اطلاعات لازم از طریق تکمیل پرسشنامه از 70 واحد تولیدی در سال 1386 جمع آوری گردید. با گزینش و برازش تابع هزینه ترانسلوگ، عوامل موثر بر هزینه های تولید واحدهای تولیدی شامل قیمت دان، قیمت پولت، قیمت نیروی کار و مقدار محصول تخم مرغ شناسایی و سپس با محاسبه کشش هزینه و متعاقب آن کشش مقیاس، مشخص شد که در مجموع 94 درصد واحدهای مورد مطالعه می توانند صرفه جویی حاصل از اندازه را تجربه کنند. اندازه بهینه پرورش پولت از حداقل سازی تابع هزینه متوسط ترانسلوگ معادل 62000 قطعه براورد شد. بدین ترتیب در شرایط حاضر این امکان برای صنعت مرغداری وجود دارد که با افزایش مقیاس تولید در حد اندازه بهینه، هزینه متوسط تولید محصول را بکاهد و با بهبود سودآوری خود به اقتصادی تر شدن فرایند تولید کمک نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 331

دانلود 57 استناد 1 مرجع 2
نویسندگان: 

NEGM M.M.M. | BASSUNIY A.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  69-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2301
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2301

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  23-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13570
 • دانلود: 

  6464
چکیده: 

Migration of Virtual Machine (VM) is a critical challenge in cloud computing. The process to move VMs or applications from one Physical Machine (PM) to another is known as VM migration. In VM migration several issues should be considered. One of the major issues in VM migration problem is selecting an appropriate PM as a destination for a migrating VM. To face this issue, several approaches are proposed that focus on ranking potential destination PMs by addressing migration objectives. In this paper we propose a new hierarchal fuzzy logic system for ranking potential destination PMs for a migrating VM by considering following parameters: Performance efficiency, Communication cost between VMs, Power consumption, Workload, Temperature efficiency and Availability. Using hierarchal fuzzy logic systems which consider the mentioned six parameters which have great role in ranking of potential destination PMs for a migrating VM together, the accuracy of PMs ranking approach is increased, furthermore the number of fuzzy rules in the system are reduced, thereby reducing the computational time (which is critical in cloud environment). In our experiments, we compare our proposed approach that is named as (HFLSRPM: Hierarchal Fuzzy Logic Structure for Ranking potential destination PMs for a migrating VM) with AppAware algorithm in terms of communication cost and performance efficiency.The results demonstrate that by considering more effective parameters in the proposed PMs ranking approach, HFLSRPM outperforms AppAware algorithm.

آمار یکساله:  

بازدید 13570

دانلود 6464 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  67
 • صفحات: 

  11-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  166
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی به منظور تسهیل مبادلات پولی توسط بانک های کشور نیازمند مدیریت علمی و مناسبی است. دستگاه های خودپرداز که اغلب در شعب بانک ها استقرار دارند و تحت نظارت مستقیم مسئولان شعب هستند، به صورت بهینه وجه گذاری نمی شوند. این شیوه مدیریتی نقدینگی دستگاه های خودپرداز نه تنها در بازار شبه رقابتی به نام تجاری بانک ها آسیب می زند، بلکه موجب مدیریت نادرست نقدینگی به موجب وجه گذاری بیش از نیاز روزانه در این دستگاه ها می شود. در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی روزانه برداشت وجه از دستگاه های خودپرداز و با روش مدل سازی ARMA به پیش بینی میزان بهینه تزریق وجوه در دستگاه ها پرداخته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با وجود مشکلات در داده های آماری ناشی از خرابی دستگاه ها، نقص شبکه شتاب یا تاخیر در تزریق وجه، خطاهای پیش بینی پایینی در حدود 1 درصد نیز قابل دستیابی است. در نتیجه، استفاده از روش پیشنهادی پیش بینی این مطالعه برای تعیین میزان بهینه وجه گذاری در دستگاه های خودپرداز با در نظر گرفتن وجود منابع انسانی و ملاحظات امنیتی لازم توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 166

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  105-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1172
 • دانلود: 

  282
چکیده: 

برقراری تعادل بهینه و منطقی بین شمار بهره بردار و توان تولیدی مراتع و اندازه مناسب گله در واحدهای بهره برداری از مهم ترین نیازهای مدیریت پایدار مراتع است و رشد و بهره وری عوامل تولید و در نتیجه بیشترین سود اقتصادی را در پی دارد. این بررسی، با هدف تخمین اندازه بهینه واحدهای بهره برداری مرتعی بر پایه پایداری اجتماعی و پایداری نسبی اقتصادی در مراتع شهرستان ارومیه انجام شده است. داده های آماری مورد نیاز از 203 پرسش نامه جمع آوری شده از 34 و اندازه بهره برداری مرتعی این شهرستان در سال 1387-1386 استخراج شده است. سپس به برآورد هزینه ها و درآمدها و اندازه گیری ظرفیت چرایی مرتع در هریک از واحدهای بهره برداری اقدام شد با بهره گیری از معیارهای مختلف همچون هزینه سالانه خانوار و شاخص بهره وری کل عوامل تولید از راه بهره گیری از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews اندازه مناسب گله و اندازه بهینه واحدهای بهره برداری تعیین شد. نتایج نشان می دهد که اندازه واحدهای بهره برداری موجود هر دامدار در سطح بهینه نبوده و هر واحد تولیدی کمتر از میزان بهینه از مرتع بهره مند بوده است. میانگین مرتع مورد بهره گیری هر بهره بردار در وضع موجود 71 هکتار است. کمترین اندازه مناسب از دام و مرتع به ازای هر خانوار 5 نفره که بتواند در این اندازه، هزینه های سالانه خانوار را تامین کند به ترتیب 550 راس دام و 350 هکتار است. همچنین شمار دام و اندازه بهینه واحدهای بهره برداری برای اقتصادی بودن واحدهای بهره برداری به ترتیب 667 راس و 297 هکتار تعیین شده است. با ادغام این دو می توان نتیجه گرفت که گله با ابعاد 550 تا 650 راس می تواند هم از نظر بهره وری عوامل تولید و هم از نظر تامین معاش یک خانوار به طور کامل وابسته به دامداری، اندازه مناسبی در این منطقه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1172

دانلود 282 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

GOAL K.R. | BUDAK J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  240-250
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5468
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5468

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

NEGM M. M. | SALEM M.F. | EBRAHIM O.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  34-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19824
 • دانلود: 

  18701
چکیده: 

High performance induction motor (IM) drive system fed from space vector pulse width modulated (SVPWM) inverter and based on optimal preview control theory is realized. The synthesized control algorithm achieves motor speed control, constant flux control and field orientation control via an optimized control input command contains the synchronous angular speed and the two synchronously rotating components of the stator voltage vector. The novel error system used in building the optimal preview controller can cure the adverse phenomena caused by parameter uncertainty and unmodeled dynamics. With few feature values of the desired and disturbance signals the transient performance can be improved. A laboratory prototype was built and the overall control system is implemented using low cost multifunction data acquisition card (DAC). Where, the SVPWM switching patterns representing the control input command is realized by generating successive sector dependent digital words on DAC digital lines. Accordingly, the storage memory is minimized and the sawtooth carrier generator is eliminated. Extensive experimental results have been carried out to show the effectiveness and applicability of the proposed control system.

آمار یکساله:  

بازدید 19824

دانلود 18701 استناد 0 مرجع 0
litScript